ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ;

Η όλως παρακμιακή για την Ελλάδα περίοδος της μεταπολιτεύσεως εγκαινιάστηκε, ως γνωστόν, με την διενέργεια του ενός και μοναδικού δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 41 χρόνια. Το διακύβευμα του τότε δημοψηφίσματος αφορούσε το λεγόμενο «πολιτειακό ζήτημα», το ερώτημα δηλαδή ήταν εάν το πολίτευμα της Ελλάδος θα παρέμενε «Βασιλευόμενη Δημοκρατία» (όπως ήταν πριν την επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967) ή αν θα άλλαζε σε «Προεδρευόμενη Δημοκρατία», όπως βάσει του Συντάγματος ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα δηλαδή με την έκβαση του δημοψηφίσματος του 1974.

 Στο μεσοδιάστημα των 41 αυτών (μεταπολιτευτικών) ετών, πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα προέκυψαν, ιδίως δε στο πεδίο των λεγομένων εθνικών θεμάτων, που θεωρούνται, βάσει Συντάγματος, τα κατ’ εξοχήν θέματα που θα έπρεπε να τίθενται σε δημοψηφίσματα. Κανένα όμως από αυτά δεν θεώρησαν άξιο λόγου οι μεγάλοι «δημοκράτες» «ταγοί», ώστε να τεθεί σε δημοψήφισμα (π.χ. Μακεδονικό, Κυπριακό, γκρίζες ζώνες – Ίμια, κλπ). Τώρα όμως, η («πρώτη φορά αριστερά»…) κυβέρνηση έσπευσε να προκηρύξει βεβιασμένα δημοψήφισμα, [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ.

 Κατωτἐρω παρουσιάζουμε μία συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ., μὲ κύριο θέμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος.   Πρέπει ἡ ἐν λόγῳ συνέντευξις νὰ θεωρηθῇ ἐν στενῇ συναρτήσει πρὸς τὶς ἄλλες συναφεῖς του ἀναφορὲς ἐπὶ σχετικῶν θεμάτων, τόσο κατὰ τὶς τελευταῖες δημοσιευθεῖσες ὁμιλίες του (http://www.armahellas.com/?p=15196 , http://www.armahellas.com/?p=15205 , http://www.armahellas.com/?p=15248) ὅσον καὶ στοὺς “Οἰακισμούς”, ὅπου καὶ διευκρινίζεται κατ᾿ ἐπανάληψιν ἡ ἀληθὴς φύσις τοῦ κρατοῦντος χρηματο-οικονομικοῦ συστήματος, ὡς κεντρικοῦ πυλῶνος μιᾶς συνωμοτικῆς ἀλλ᾿ ἀπροκαλύπτου καὶ στυγνῆς παγκοσμίου δικτατορίας ἑνὸς εἰδικοῦ στενοῦ κύκλου Τραπεζῶν καὶ χρηματιστῶν, καθὼς καὶ ὁ ῥόλος τῆς Ε.Ε. (καί, εἰδικώτερον, τοῦ εὐρώ) ὡς Δουρείου Ἵππου πρὸς πλήρη καθυπὀταξιν εἰς ἐκεῖνον τὸν κύκλον καί, ἐν τέλει, πρὸς ἀφανισμὸν τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, τῶν δὲ κατὰ τόπους πολιτικῶν κατεστημένων καὶ κυβερνήσεων ὡς ψυχονοητικῶς πλήρως ἐξανδραποδισμένων ὑποχειρίων τους· ἐπίσης δέ, τὸ ἀδιέξοδον τοῦ φαύλου κύκλου δανεισμοῦ πρὸς ἐξόφλησιν τόκων παλαιῶν δανείων, ποὺ καὶ ταὐτίζεται πρὸς τὴν πλήρη ἐξόφλησιν τῆς παλαιᾶς διεφθαρμένης, προδοτικῆς καὶ πέρα;γιὰ πέρα ψευδοῦς πολιτικῆς τάξεως.  Γίνεται ἐπίσης καὶ ἀναφορὰ εἰς τό, μᾶλλον ἄγνωστον ἐν Ἑλλάδι (ἐνῷ ἀλλοῦ, κυρίως δὲ στὴν Γερμανία, ἀναπτύσσεται σοαρὸν κίνημα ἐνημερώσεως καὶ ἀντιστάσεως), σπουδαιότατον ζήτημα τῆς νέας προωθουμένης ὑπὸ τῆς Ε.Ε. προδοτικῆς ἐμπορικῆς συμφωνίας (ΤΤΙΡ), ἡ ὁποία πλέον καὶ τυπικῶς κατοχυρώνει τὴν πλήρη καθυπόταξιν τῶν Ἐθνῶν εἰς τὴν βουλιμίαν τῶν χρηματιστῶν καὶ τὶς πονηρὲς μεθοδεύσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν.   Γίνεται μία διατομὴ τοῦ ζητήματος μέχρι καὶ τὶς ψυχονοητικές/μεταφυσικὲς διαστἀσεις τῆς νόσου τοῦ Συστήματος, ὁπου καὶ παρατηρεῖται ἐν τέλει ἡ καρκινικὴ ἀναπαραγωγὴ ἀνεξελέγκτων καὶ οὐσιαστικῶς ἀλλοτρίων ἐπιθετικῶν συνειρμῶν καὶ ἀπατηλῶν εἰκονικοτήτων κατ᾿ ἀναλογίαν/παραλληλίαν πρὸς τὴν καρκινώδη καὶ ἀνεξέλεξκτον διόγκωσιν τῶν εἰκονικῶν χρεῶν καὶ “ἀξιῶν” ” ἑνὸς τερατώδους Συστήματος, ὅπου τὸ Ψεῦδος, ἡ Εἰκονικότης καὶ τὸ Χρέος ἀποτελοῦν τὸ … αἷμά (= ψέμμα) του.

Ηχητικό συνεντεύξεως.

Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα (26-06-2015)!

Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα (26-06-2015)! Η ανεύθυνη κλίκα τσαρλατάνων που παριστάνει την ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο αδιέξοδο των αλυσιτελών διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, οι οποίες καρκινοβατούν επί μήνες, μη διαθέτοντας το αίσθημα ευθύνης που θα απαιτείτο από την οιαδήποτε κυβέρνηση σε κρίσιμες καταστάσεις όπως η παρούσα, αποφάσισε να δραπετεύσει δια της προκηρύξεως δημοψηφίσματος, στέλνοντας την ευθύνη μιας αποφάσεως εθνικής σημασίας στην «κρίση» της άβουλης ψηφομάζας, στους ανεύθυνους δημοκρατικούς όχλους!

 Η χώρα βρίσκεται πλέον κυριολεκτικώς ένα βήμα πριν την κήρυξη επισήμου χρεωκοπίας, με απρόβλεπτες παρενέργειες σε επίπεδο καταβαραθρώσεως του βιοτικού επιπέδου, διασαλεύσεως της εσωτερικής συνοχής της κοινωνίας και απειλής της εθνικής ασφαλείας. Ήδη με την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του αναμενομένου bank-run. Δύο μετά τα μεσάνυχτα και στα ΑΤΜ ήδη εμφανίστηκαν ουρές! Μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα επακολουθήσει…

  Ασφαλώς δεν πρόκειται να θρηνήσουμε για ενδεχόμενη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού και εν γένει του πολιτικοοικονομικού Συστήματος, ούτε πρόκειται να χύσουμε δάκρυ για τους αποβλακωμένους ακολούθους και ψηφοφόρους-πελάτες των προδοτικών κομμάτων της μεταπολιτεύσεως που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως μάλιστα η επικειμένη κατάρρευση και οι παρεπόμενες κοινωνικές ταραχές και οι αναπόφευκτες ανακατατάξεις, να αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για δράση, αγώνα και – ίσως – αφύπνιση που αποτελούν ελπίδα ανατάξεως και σωτηρίας για ένα έθνος που οδηγείται, ούτως ή άλλως, σε έναν προοδευτικό εκφυλισμό που με βεβαιότητα θα καταλήξει αργά ή γρήγορα σε βιοϊστορικό θάνατο!

 Νωρίτερα την ίδια μέρα είχαμε δύο σημαντικά διεθνή γεγονότα και συγκεκριμένα δύο φονικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών στόχων, εκ μέρους των μακελάρηδων υπανθρώπων του «Ισλαμικού Κράτους». Στην πρώτη περίπτωση, είχαμε τρομοκρατική επίθεση-σαμποτάζ εναντίον εργοστασίου υγραερίου κοντά στην γαλλική Γκρενόμπλ, όπου εκτός από την προκληθείσα επικίνδυνη έκρηξη στο εργοστάσιο, είχαμε και αποκεφαλισμό (!) ενός άνδρα, κατά την συνήθη φρικτή πρακτική των βαρβάρων του ISIS σε Ιράκ και Συρία. Είναι ολοφάνερο ότι οι τζιχαντιστές προτίθενται να μεταφέρουν τις δολοφονικές και τρομοκρατικές τους δραστηριότητες και σε ευρωπαϊκό έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι θα έπρεπε να σημαίνει, δεδομένης της ευκολίας με την οποία οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών παρακολουθούν απαθείς – και σε κάποιες περιπτώσεις προσκαλούν (περίπτωση Ελλάδος) – τις ορδές των μουσουλμάνων λαθροεποίκων (μεταξύ αυτών και εν υπνώσει τζιχαντιστών) που εισέρχονται καθημερινώς στην επικράτεια της Ε.Ε.

 Στην δεύτερη περίπτωση είχαμε δολοφονική επίθεση από τζιχαντιστή οπλισμένο με καλάσνικοφ, στην Τυνησία. Στόχος της αιματηρής επιθέσεως (38 νεκροί!) ήταν πολυσύχναστες παραλίες κοντά σε ξενοδοχεία τα οποία επισκέπτονται ευρωπαίοι τουρίστες! Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Βρετανοί και Γερμανοί.

 Το μείγμα είναι λοιπόν εκρηκτικό, ιδίως για την Ελλάδα: συνθήκες χρεωκοπίας, εισβολή τριτοκοσμικών και … μόλις πριν λίγες μέρες, ψήφιση στην βουλή, επί της αρχής, του αθλίου, εθνοκτόνου, ανθελληνικού νομοσχεδίου, βάσει του οποίου παρέχονται διευκολύνσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδαπούς. Σε σχέση με το άκρως σημαντικό ζήτημα της χορηγήσεως ελληνικής ιθαγενείας σε αλλοδαπούς μετανάστες, αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα «Ιδεάπολις» την παρακάτω εμπεριστατωμένη και κατατοπιστικότατη ανάλυση, όπως δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συμβαίνει στη Λέσβο…

Η Λέσβος είναι πράγματι ένα ωραίο και ιστορικό νησί. Ένα από τα άγια προσκυνήματά της είναι του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο. Αυτές τις ημέρες, όποιος πηγαίνει προς το προσκύνημα και αποχωρεί από αυτό μπορεί να συναντήσει στο δρόμο τους λεγόμενους «πρόσφυγες» από την Ανατολή, οι οποίοι κραδαίνουν χαρτονομίσματα των 50 ευρώ προκειμένου να δελεάσουν διερχόμενους οδηγούς για να τους μεταφέρουν στην πόλη της Μυτιλήνης[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η θέση μας σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα στο Charleston των Η.Π.Α.

 «Βούτυρο στο ψωμί» για τα σιωνιστοκρατούμενα μ.μ.ε. και την συνήθη «αντιρατσιστική» προπαγάνδα τους, απετέλεσε η σπασμωδική ενέργεια ενός νεαρού λευκού Αμερικανού, ο οποίος εισέβαλε προχθές σε προτεσταντική εκκλησία μαύρων στην πόλη Charleston των Η.Π.Α., πυροβολώντας αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά θύματα.

 Τα μ.μ.ε φρόντισαν να δώσουν την μεγίστη δυνατή πολιτική διάσταση στο γεγονός, παρουσιάζοντας τον νεαρό δράστη ως «λευκό ρατσιστή» και την επίθεση ως «έγκλημα μίσους»…[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Θερινό Hλιοστάσιο.

 Θερινό ηλιοστάσιο σήμερα! Ο ζωοδότης ήλιος, το αιώνιο σύμβολο της σοφίας, της πνευματικότητος, της ζωτικής ενεργείας και της δημιουργίας, για όλους τους αρίους λαούς, φθάνει (για το βόρειο ημισφαίριο) στο απόγειο του ετησίου κύκλου του, σημαίνοντας την έναρξη του θέρους, την μεγαλύτερη και φωτεινότερη ημέρα του έτους.

  Επ’ ευκαιρία του Θερινού Ηλιοστασίου, εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας προς όλους τους συναγωνιστάς και φίλους!

 Ο Αιώνιος Ήλιος της φυλής μας ας φωτίζει τον νου και την καρδιά όλων μας, ας μας δίνει δύναμη και έμπνευση, διαλύοντας τα νέφη και απωθώντας τους κάθε λογής μιαρούς τσαρλατάνους και αγύρτες, στους χαλεπούς καιρούς της σκοτεινής εποχής που διανύουμε.

Δυστυχώς «επτωχεύσαμεν» – και όχι μόνον οικονομικώς….

Ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μονοπωλεί η οριακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας η οποία οδεύει ολοταχώς προς την πλήρη κατάρρευση, η γενική εικόνα που παρουσιάζει ο κοινωνικός ιστός της Ελλάδος παραπέμπει σε διάλυση και παρακμή.

 Λαθρομετανάστες εισβάλλουν καθημερινώς κατά χιλιάδες από παντού, κατακλύζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στοιβάζονται εκεί σε πρόχειρους καταυλισμούς (υποβαθμίζοντας δραματικά τις περιοχές που αποτελούσαν, λόγω τουρισμού, τις μοναδικές εναπομείνασες πηγές πλούτου της χώρας) μέχρι να «εξεγερθούν» και να «απαιτήσουν» την μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, οπότε, το ελεεινό κρατίδιο, μη θέλοντας (λόγω νοσηρά δογματικής-μαρξιστικής ιδεοληψίας των κυβερνώντων) να ανακόψει την εισβολή, ούτε μπορώντας να διαχειριστεί κατ’ ουδένα τρόπο το πρόβλημα, αρκείται να τους παράσχει την διευκόλυνση που απαιτούν, απλώς μεταφέροντάς τους και εν συνεχεία αμολώντας τους, στο κέντρο της Αθήνας!

 Είναι ενδεικτικές της καταστάσεως οι πρόσφατες αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ εκατοντάδων λαθρομεταναστών συνασπισμένων σε ομάδες διαφορετικών εθνικοτήτων εντός καταυλισμού λαθρομεταναστών στην Μυτιλήνη, επεισόδιο κατά την διάρκεια του οποίου οι δύο Έλληνες παριστάμενοι φρουροί όχι μόνον ήταν αδύνατον να επιβληθούν αλλά αναγκάστηκαν να κλειστούν την τελευταία στιγμή σε παρακείμενο κοντέινερ προκειμένου να σώσουν την ζωή τους![ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Χώρα τοξικών ρύπων και …γύφτων

Η άθλια κυβέρνηση-οπερέτα της ροζ αριστεράς, εκτός από την καταγέλαστη “διαπραγμάτευση” που παριστάνει ότι διεξάγει με τους δανειστές, οδηγώντας την καθημαγμένη χώρα στον όλεθρο της οικονομικής συντριβής, εκτός από την ανοιχτή πρόσκληση που απήυθυνε, άμα τη αναλήψει της εξουσίας, στους απανταχού τριτοκοσμικούς ισλαμιστές για μαζικό εποικισμό της Ελλάδος με δέλεαρ την παροχή ελληνικής ιθαγενείας, με συνοπτικές διαδικασίες (!) – σχέδιο επίσης υλοποιούμενο με βάση και το τελευταίο εθνοκτόνο νομοσχέδιο που κατετέθη προς ψήφιση στην βουλή – κλήθηκε να διαχειριστεί και ένα έκτακτο ζήτημα πολιτικής προστασίας όπου, όπως ήταν αναμενόμενο, απέτυχε παταγωδώς: την πυρκαγιά (προφανέστατα αποτέλεσμα εμπρησμού) που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις εργοστασίου διαχειρίσεως ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Πέρασε μία ολόκληρη εβδομάδα με την πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη, δηλητηριάζοντας με άκρως τοξικά και καρκινογόνα προϊόντα καύσεως πλαστικών υλικών τον αέρα και το έδαφος, όχι μόνο της στενής περιοχής όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, αλλά ολοκλήρου του λεκανοπεδίου της Αττικής όπου – φευ! – στιβάζεται ο μισός ελληνικός πληθυσμός!

 Μία σημαντική λεπτομέρεια της πυρκαγιάς που ακόμα, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη έναρξή της, συνεχίζει να υποκαίει, είναι η ακόλουθη, η οποία υποβαθμίστηκε (σκοπίμως) από τα μ.μ.ε. (για προφανείς λόγους πολιτικής ορθότητος) αν και θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε συμπεράσματα αναφορικά με τον εντοπισμό των δραστών αυτού του μαζικού εγκλήματος εις βάρος της δημόσιας υγείας. Αντιγράφουμε απόσπασμα από σχετικό δημοσίευμα[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η διάλυση των ψευδαισθήσεων και ο “Aσκός του Αιόλου”.

Τέσσερις μήνες παρήλθαν από την έλευση στην εξουσία της νέας συγκυβέρνησης «ροζ αριστερών» και «ψεκασμένων λαϊκιστών» και το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για να διαλυθούν και οι τελευταίες ψευδαισθήσεις των «αγανακτισμένων» ψηφοφόρων που έφεραν στην εξουσία αυτή την κυβέρνηση-φρανκενστάιν, πειθόμενοι αφελώς από τα χονδροειδή ψεύδη περί «σκισίματος των μνημονίων», περί «αποπομπής της τρόικας», περί ανακάμψεως της οικονομίας και τις λοιπές ανεδαφικές προεκλογικές υποσχέσεις… Αντ’ αυτών, στο διάστημα των τεσσάρων μετεκλογικών μηνών, όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν επιδεινωθεί και παράλληλα το (όποιο εναπομείναν) διεθνές κύρος της χώρας έχει καταρρεύσει. Μόνο «ανδραγάθημα» της νέας κυβέρνησης ήταν να πείσει τους δημοσιογράφους να αποκαλούν την «τρόικα», «θεσμούς» και το «μνημόνιο», «συμφωνία»…

 Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι δανειστές (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κράτη της ευρωζώνης) διστάζουν ακόμη να «τραβήξουν την πρίζα» [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ ἐποικισμὸς τῆς χώρας καὶ ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ προχωρεῖ ἐντατικῶς!

… Οἱ δὲ δημοκρατικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας ἐκτελοῦν καθήκοντα καμαριέρας, κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΝΠΤΠ…

 1200 Σύριοι ἔποικοι κατέκλυσαν τὴν Κῶ μέσα σὲ 2 μόνον ἡμέρες, ἀπὸ τὶς μικρασιατικὲς ἀκτὲς προερχόμενοι, ἐνῷ τὸ ῥεῦμα συνεχίζει ἀκάθεκτο, πρὸς μεγάλην ἀπογοήτευσι καὶ τῶν τουριστῶν, ποὺ ὑπόσχονται νὰ μὴ ξαναπατήσουν! Στὰ Δωδεκάνησα βρίσκονται αύτὴν τὴν στιγμὴ πάνω ἀπὸ 30.000 λαθρομετανάστες!

 Ἀφόρητη ἡ κατάστασι γιὰ κατοίκους καὶ ἐπισκέπτες – ἐνῷ οἱ … “ἑλληνικὲς ἀρχὲς” ἐργάζονται πυρετωδῶς πρὸς ἔκδοσιν ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων, ὥστε νὰ προωθηθοῦν εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς χώρας καὶ τῆς Εὐρώπης, τὸ δὲ λιμενικὸ στέλνει τὰ σκάφη του νὰ … βοηθήσῃ τοὺς λαθροεισβολεῖς, μὴ τυχὸν καὶ ἔχουμε … καμμία τραγῳδία!!! Τραγῳδία ἢ ἱλαροτραγῳδία, ὅμως, καθὼς ἡ “συγκίνησις” καὶ ἡ “εὐαισθησία” ἑστιάζονται τεχνητῶς καὶ καθ᾿ ὑπαγόρευσιν στὴν προσωπικὴ ὀπτικὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, ἐνῷ δολίως προσπαθοῦν νὰ ἀπομακρύνουν τὸ βλέμμα καὶ τὶς σκέψεις τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὸ τελικῶς συντελούμενον ἔγκλημα, κατὰ τὸ ὁποῖον τὸ ξέφραγο ἀμπέλι “Ἑλλὰς” ξερριζώνεται, πλέον, ὁριστικῶς – ὑπὸ τὴν αἰγίγα τοῦ Ο.Η.Ε., τῆς Ε.Ε., τοῦ παγκοσμίου χρηματοοικονομικοῦ διευθυντηρίου – καὶ μερίμνῃ τοῦ … “ἑλληνικοῦ κράτους”;

 Γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ κοιμᾶται καὶ θὰ ὀμφαλοσκοπῇ αὐτὸς ὁ ἐλεινὸς κι ἐκφυλισμένος λαός, ἀρνούμενος νὰ δῇ πέρα ἀπὸ τὴν μύτη του καὶ ν᾿ ἀντιληφθῇ τὶ τοῦ γίνεται;

 Ἐξ ἄλλου, προσφάτως ὁ ἐλεεινὸς δημοκράτης πατριδοκάπηλος ὑπουργὸς Ἀμύνης Π. Καμμένος, ὁ ὁποῖος λίγο νωρίτερα μὲ φανφάρες καὶ τύμπανα ἀπένεμε παράσημα ἀνδρείας ὄχι σὲ κάποιους ὑπερασπιστὰς τῆς Ἐθνικῆς μεθορίου καὶ ἀκεραιότητος, ὡς ὑπουργὸς “Ἐθνικῆς Ἀμύνης”, ἀλλὰ σὲ κάποιους ποὺ βοηθοῦσαν τὶς καραβιὲς λαθρομεταναστῶν νὰ φτάσουν μὲ ἀσφάλεια στὶς ἑλληνικὲς ἀκτές, καθορίζοντας καὶ τὰ ἰδεώδη πρότυπα τῶν ἑλλαδιστανῶν, πρότεινε τὴν παροχὴν ἀκριβῶς τῆς Κῶ εἰς τὸ ΝΑΤΟ πρὸς δημιουργίαν βάσεως, λιβανίζοντας καὶ προσκυνώντας κάθε πτυχὴ καὶ ἐξουσία τῆς ΝΠΤΠ – καὶ μὴ τηρώντας οὔτε κἂν τὰ προσχήματα!

 Προφανῶς καὶ ἐπιδιώκει ὁ πλαδαρὸς αὐτὸς κύριος νὰ ἀνεβῇ κάποια σκαλιὰ στὴν κατάταξί του ἀπὸ τὰ παρασκηνιακὰ παγκόσμια ἀφεντικά, ἐν ὄψει μάλιστα διαβλεπομένων πιθανῶν ἐγγὺς πολιτικῶν ἐξελίξεων…[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ!

Ἔχει πέντε τοὐλάχιστον χρόνια, ποὺ ἡ πάλαι ποτὲ Ἑλλὰς ἔχει γίνει τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ πλανήτου, ὡς ἀντικείμενον περιφρονήσεως καὶ οἴκτου. Ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ περίπτωσι λαοῦ ποὺ ἔχει καταντήσει ἀνίκανος νὰ ζήσῃ, ἂν δὲν τὸν ἐλεήσουν ἄλλοι. Πολλὰ μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Κάποιοι ἀναφέρονται στὶς χρόνιες παθογένειες τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἄλλοι στὴν σχιζοφρενικὴ πολιτικὴ κρίσι τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο διαμορφωθέντα ψυχισμό, καὶ ὁ κατάλογος συνεχίζεται μακρύς…

  Μέσα ἀπὸ τὶς δαιδαλώδεις πλευρὲς τῆς ἀνατομίας τῆς νεοελληνικῆς πραγματικότητος, θὰ ἀναδείξουμε ἐδῶ μιὰ πτυχὴ τῆς διαχρονικῆς κακοδαιμονίας ποὺ ταλανίζει τὸν τόπο: Αὐτὴν τῆς ἐλλείψεως ὀργανώσεως καὶ τῆς δεούσης μεθοδικότητος μέσα ἀπὸ τὴν ὀργανικὴ σχέση οἰκογενείας-κράτους στὸ ζήτημα, μάλιστα, τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ στὸ ἐργασιακὸ θέμα ἐν γένει.

  Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας εἶναι διδακτικό, ἔστω κι ἂν παρῆλθαν ἑκατὸ σχεδὸν χρόνια ἀφ᾿ ὅτου ἐγράφη τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα:[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

29 Μαΐου 1453: “Η Πόλις εάλω” – 29 Μαΐου 2015: “Η Ελλάς, εάλω”(;)

Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα που έχει στοιχειώσει καθοριστικά την ιστορική συνείδηση του Ελληνισμού. Πρόκειται για την επέτειο της Αλώσεως. Για την “αποφράδα ημέρα”… Η πόλις των Κωνσταντίνων, η Βασιλεύουσα πόλις, η πρωτεύουσα μίας υπερήφανης, υπερχιλιετούς αυτοκρατορίας, η οποία ξεκίνησε ως κατά βάσιν ρωμαϊκή, αναδεικνύοντας ωστόσο προοδευτικά τα ελληνικά χαρακτηριστικά της, στις 29 Μαΐου του 1453 εκπορθήθηκε και έπεσε στα χέρια του πιο βάρβαρου και αιμοδιψούς δυνάστου, των Οθωμανών Τούρκων.

  Οι τελευταίοι υπερασπιστές της Πόλεως, λιγοστοί γενναίοι, Έλληνες και ευρωπαίοι (Γενουάτες, Βάραγγοι, Καταλανοί, κλπ) μένουν πιστοί στο πλευρό του τελευταίου αυτοκράτορος, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και πολεμούν με σθένος, λυσσαλέα, μέχρις εσχάτων, καίτοι αντιλαμβάνονται ότι, βάσει των αριθμητικών δεδομένων, είναι καταδικασμένοι. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τὸ ἀθέατο ὑπόβαθρο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

Το πολυσυζητημένο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, καθώς και των υπολοίπων εθνών της Ευρώπης, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, πρωτίστως οφείλεται στην κρίσιμη επίδραση εξωτερικών, παγκοσμίου ισχύος παραγόντων που, λειτουργώντας υπογείως και υπό την επιστέγουσα αιγίδα της πολύπτυχης “πολιτικής ορθότητος”, στρατολογούν σε θέσεις καθοριστικής ισχύος άτομα ειδικών αποστολών, τα οποία επιλέγονται προκειμένου, λειτουργώντας υποτακτικώς για λογαριασμό των αφεντικών τους, να προλειαίνουν το έδαφος για την επιβολή της πλήρους καταβαραθρώσεως και παρακμής (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, ηθικής κ.α.) των εθνικών κοινωνιών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ ἰνδοευρωπαϊκὸς θεσμὸς τῆς *Koryos.

 *Koryos είναι η αναδομημένη λέξη της Πρωτο-ΙνδοΕυρωπαϊκής (ΠΙΕ) γλώσσης που δηλώνει την ομάδα των νεαρών, ανηλίκων, ανυπάνδρων και ακτημόνων πολεμιστών για την οποία, καθώς και για τις εξ αυτής ομάδες προερχόμενες, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία ο γερμανικός όρος Männerbund (, πληθ.:) Männerbünde. Παράγωγα αυτής της αρχικής λέξεως ανευρίσκονται στις γλώσσες που ξεπήδησαν μέσῳ της βαθμιαίας διαφοροποιήσεως από την αρχική ΠΙΕ, όπως τα ακόλουθα, όλα αρσενικού γένους, που σημαίνουν “στρατός” ή “στρατιωτική ομάδα/συγκρότηση”: Λιθουανικό Kᾱriαs, Παλαιο-Περσικό Kᾱrα-, Παλαιο-Ιρλανδικό cuire, Παλαιο-Γερμανικὸ harja, Γοτθικό harjis, Παλαιο-Νορδικὸ herr, Παλαιο-Αγγλικό here, Μέσο Ιρλανδικό cuire. Στην ελληνική γλώσσα επεβίωσε υπό την μορφήν του τίτλου αλλά και ανθρωπωνυμίου Κοίρανος· υπό μεν την πρώτη δηλώνει τον αρχηγό, διοικητή στρατού ή ηγεμόνα: « οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· » (Ιλιάδος Β487), ενώ υπό την δεύτερη συναντάται πάλι στην Ιλιάδα ως όνομα ενός Λυκίου πολεμιστού που φονεύεται από τον Οδυσσέα (Ε667) και ενός Κρητός οδηγού άρματος, ο οποίος πέφτει νεκρός από το δόρυ του Έκτορος (Ρ 612-620). Παράγωγά της αποτελούν επίσης το θεσσαλικό όνομα Κόρρος και το μακεδονικό Κόρραγος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ διάλογος μετὰ τὴν ὁμιλίαν τῆς 24ης Ἀπριλίου 2015.

 Κατωτέρω παρουσιάζουμε, μετὰ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ κορμοῦ τῆς κυρίως ὁμιλίας (Ομιλία Θεσσαλονίκης), καὶ τὸν πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ αὐθόρμητο διάλογο ποὺ ἐπηκολούθησε.

Ὁ διάλογος μετὰ τὴν ὁμιλίαν τῆς 24ης Ἀπριλίου 2015.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

 Έχουμε συχνά επισημάνει τον εκφυλισμό και την φυλετική υποβάθμιση του έθνους ως καθοριστικό παράγοντα της πολύχρονης καταπτώσεως που υφίσταται, τόσον πολλαπλώς έκδηλης σήμερα, καθώς και την ανάγκη ασκήσεως μιας γενναίας ευγονικής πολιτικής, που αρχικώς θα επουλώσει τα βαρύτατα φυλετικά τραύματα των περασμένων αιώνων – ώστε εν συνεχείᾳ το, αποκαθηρμένον και ολονέν αναβαθμιζόμενον, πλέον, γένος να ξαναβρεί τον απωλεσθέντα δρόμο του ιστορικού του πεπρωμένου.

 Καίτοι γνωρίζοντες τις αντιδράσεις ᾿πάνω στο ζήτημα αυτό ακόμη και από ανθρώπους που εμφορούνται από αγνά για την Πατρίδα αισθήματα, όμως οφείλουμε ν᾿ ανοίξουμε επί τέλους τα μάτια μας μπροστά στο εμφανέστατο πρόβλημα, μη εθελοτυφλούντες άλλο πλέον αλλ᾿, απεναντίας, εμπνεόμενοι αληθώς από την θεμελιώδη ρήση του εθνικού μας ποιητού: «Τὸ Ἔθνος πρέπει νὰ μάθῃ νὰ θεωρῇ ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές».

 Αρκετοί Έλληνες διανοούμενοι στις αρχές του προηγουμένου αιώνος, διακρινόμενοι για το στοιχειώδες φυλετικό αισθητήριο, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Προσπερνώντας τις αποσπασματικές (αν και ενδεικτικές) αναφορές των Παλαμά και Καζαντζάκη, ο Παύλος Νιρβάνας υπαινίσσεται σαφώς την ευγονική, ενώ ο Πέτρος Βλαστός γίνεται αναλυτικότερος και οξύτερος, επηρεασμένος από τις διδαχές και διαλευκάνσεις του Nietzsche και του Chamberlain.

 Παρακάτω παραθέτουμε τον πρόλογο του βιβλίου με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες» του Αριστοβούλου Βώκου, όπου γίνεται σαφής η αναγκαιότητα της στροφής προς τον κλασικισμό για την αποβυζαντινοποίηση και τον εξελληνισμό της ρωμιοσύνης. Εκεί θα γνωρίσουμε άλλον έναν φυλετιστή διανοούμενο, τον Κρητικό φιλόσοφο Μιχάλη Χάλκη. Διατηρώντας κάποιες επί μέρους επιφυλάξεις και κριτική στάση απέναντι σε μερικά από τα παρακάτω γραφόμενα, ωστόσο η κεντρική ιδέα παραμένει αναλλοίωτη. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.

 Μετά την επιτυχή εκδήλωση του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα ήταν η σειρά της Θεσσαλονίκης να υποδεχτεί τον ηγέτη της κινήσεως, Στέφανο Γκέκα, ο οποίος πραγματοποίησε θερμή ομιλία ενώπιον πλήθους παλαιών και νέων συναγωνιστών, την περασμένη Παρασκευή 24/4/2015.

  Η ομιλία φώτισε πτυχές των κρισιμωτάτων ζητημάτων που ταλανίζουν το ελληνικό έθνος και την λευκή φυλή, ιδίως δε το ζήτημα της αθρόας εποικιστικής εισβολής τριτοκοσμικών η οποία εντείνεται δραματικώς το τελευταίο διάστημα, καθώς και το ζήτημα της υποταγής της καθημαγμένης από την λαίλαπα της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας, Ελλάδος, στην μέγγενη της διεθνούς τοκογλυφικής τραπεζοκρατίας.

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά το πέρας της ομιλίας, κατά την οποία νεώτεροι συναγωνιστές ενθαρρύνθηκαν να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους και να διατυπώσουν ερωτήσεις.

  Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

Ομιλία Θεσσαλονίκης

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα.

 Το Σάββατο 18 Απριλίου έλαβε χώρα στην περιοχή της πρωτευούσης ομιλία του επί κεφαλής του Εθνοκοινοτικού Δεσμού του Άρματος, Στεφάνου Γκέκα.

 Στους δύσκολους καιρούς της Πατρίδος και του Έθνους μας η συσπείρωση όλων των εθνοφυλετικών δυνάμεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη ικανοποιητικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής του ιερού μας Αγώνα. Με γνώμονα τις επιταγές του Έθνους μας, προτάθηκε ευθέως η ανάγκη διαπλάσεως και συνεχούς δράσεως εκείνων των ηθικώς ακεραίων, ψυχικώς ηρωικών και ιδεολογικώς ολοκληρωμένων κι ευθυτενών μαχητών οι οποίοι, ορμώμενοι κι εμπνεόμενοι από την παρακαταθήκη ήθους της κλεφτουριάς του ᾿21, καλούνται να υψώσουν το ανάστημά τους και να πολεμήσουν στα τείχη της ατομικής μα και, προ παντός, συλλογικής ακεραιότητας κι αξιοπρέπειάς τους.

 Ενάντια στην αποκαθήλωση κάθε ίχνους Τιμής από τους ρασοφόρους και μη μισθοφόρους των εκάστοτε οικουμενικών ιδεολογικών κέντρων, ενάντια στο αδιέξοδο της δημοκρατίας, ενάντια στην εσκεμμένη αποβλάκωση και ψυχική μόλυνση της νεολαίας, η κοινότητα του Άρματος δεικνύει τον δρόμο της πραγματικής θεμελίωσης σθεναρών και καλοθεμελιωμένων τειχών, ικανών να συνθλίψουν την τελική αυτή και κρίσιμη εφόρμηση της Παρακμής.

 Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

Ομιλία Αθηνών (18/04/2015).

20 Ἀπριλίου 1889 – 20 Ἀπριλίου 2015.

 126 ἔτη συμπληρώνονται σήμερα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ, ἀναμφισβητήτως, πλέον πολυσυζητημένου ἀλλὰ καὶ πλέον κατασυκοφαντημένου καὶ διεστρεβλωμένου ἀνδρὸς τῆς συγχρόνου Ἱστορίας: τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.

 Τὸ ἀβυσσαλέον ἰουδαϊκόν-ταλμουδικὸν ἐναντίον του μῖσος ἔχει δυστυχῶς πλήρως συσκοτίσει καὶ δηλητηριάσει τὴν κρίσιν, τὴν σκέψιν καὶ τὰ συναισθήματα τοῦ μεταπολεμικοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τρόπον ποὺ αὐτὸ ἐχρησίμευσεν εἰς τοὺς ἀστροφόρους πράκτορας τοῦ ἐνεργοῦ Θανάτου νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν ὡς ἐφαλτήριον διὰ τὴν ὁλικὴν, πλέον, ἐκρίζωσιν κάθε ὑγιοῦς ζωτικοῦ ἐνστίκτου, συναισθήματος καὶ σκέψεως, κάθε στοιχειώδους βιολογικῆς καὶ πνευματικῆς ἐρριζώσεως εἰς τὰ ἴδια νάματα καὶ πηγὰς Ζωῆς, Παραδόσεως καὶ Ὑπάρξεως.

 Τοιουτοτρόπως ἔχει ἡ Ζωή, ἡ ἰδία Ψυχὴ καὶ ἡ Παράδοσις ἀντικατασταθῆ ὑπὸ ψευδῶν ἐννοιῶν, τεχνητῶν ἀρχῶν, ἐκβαλλουσῶν εἰς μίαν ἠθικὴν αὐτοχειριασμοῦ τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ὡς εἴδους: αὐτοχειριασμοῦ μὲν ἀρχικῶς κατὰ τὸ βιοψυχικὸν καὶ νοητικὸν ἐπίπεδον συντελουμένου, ποὺ ὅμως τελικῶς, ἐπιτρέποντας μέσῳ τῶν ὀχλοκρατικῶν παγίδων τοῦ Συστήματος τὸν πλήρη στρατηγικὸν ἐξανδραποδισμὸν τῆς δημοκρατικῆς “πολιτικῆς”, ἄγει τάχιστα καὶ μετὰ μαθηματικῆς ἀκριβείας καὶ εἰς τὸν ῥιζικὸν βιολογικὸν ἀφανισμὸν τῶν εὐγενεστέρων εἰδῶν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ δὴ τῆς Λευκῆς Φυλῆς συνολικῶς, καθὼς εἰς τὸ προσκήνιον ἀναδύεται ὁ πιθηκοτενὴς φαιὸς μαζάνθρωπος ὡς διάδοχος τῶν λευκῶν εὐρωπαίων, ὅπως προδιέγραψε ὁ ἰαπωνεβραῖος ἐλευθεροτέκτων Coudenhove-Kallergi, ὁραματιστὴς τῆς “Πανευρώπης” (1923, προγραμματικῆς του διακηρύξεως/σχεδιασμοῦ).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η “ΤΡΙΤΗ” ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Μαρξισμός (Ἀριστερά) καὶ ὁ Καπιταλισμός (Δεξιά) εἶναι τὰ 2 ἀντιδιαμετρικὰ σημεῖα (εἶναι πολέμια μεταξύ τους) τοῦ ἴδιου ἄξονα. Εἶναι καὶ οἱ 2 ἰδεολογίες ἄκρως ὑλιστικές, οἰκονομοκεντρικὲς καὶ ἀντιλαμβάνονται τὸν Ἄνθρωπο ὡς παραγωγικὴ μονάδα καὶ ὄχι ὡς ψυχοσωματικὴ ὁλότητα. Οἱ 2 αὐτὲς ἰδεολογίες ἀντιπροσωπεύουν τὰ 2 ἄκρα μίας μονοδιάστατης θεωρήσεως, μίας εὐθείας, ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβληθῇ δολίως καὶ κατὰ συνέπειαν ἔχει θεωρηθῇ ἐσφαλμένως ὡς τὸ γεωμετρικὸ μοντέλο τοῦ πολιτικοῦ (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν κοσμοθεωρητικοῦ) φάσματος.
Αὐτὸ τὸ μοντέλο ἔχει σκοπίμως καὶ δολίως «ἀφήσει ἀπ᾿ ἔξῳ» τὴν τρίτη μεγάλη ἰδεολογία ποὺ ἔχει ξεπροβάλει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ ἡ ὁποία δέν ἀνήκει πουθενὰ ἐπάνῳ στὴν προαναφερθεῖσα εὐθεία (στὴν ὁποίαν ἀνήκει καὶ τό -ἐπίσης οἰκονομοκεντρικὸ φυσικά- «κέντρο»), ἀλλὰ εὑρίσκεται ἔξω, ὑπεράνω καὶ ἐπέκεινα αὐτῆς:[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μαζική εισβολή λαθροεποίκων! Η πατρίδα χάνεται! Ξυπνήστε Έλληνες!!!

Με βάση τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάς βρίσκεται ενώπιον ενός εν εξελίξει μαζικού πληθυσμιακού εποικισμού από κύματα μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, προερχομένων από χώρες της Μέσης Ανατολής και τα Αφρικής. Δυστυχώς οι νεοέλληνες εκδηλώνοντας στάση επονειδίστου ραγιαδισμού, δείχνουν ναρκωμένοι και ένοχα αδρανείς μπροστά στο συντελούμενο αυτό έγκλημα εις βάρος της εθνικής ασφαλείας, της εθνικής ακεραιότητος, της ίδιας της εθνικής υποστάσεως!
Οι αναφορές που λαμβάνουμε από τα νησιά είναι συγκλονιστικές όσον αφορά την μαζικότητα και την πυκνότητα των μετακινούμενων ομάδων λαθρομεταναστών. Χαρακτηριστικά, αρκεί να αναφέρουμε ότι, σε ένα μόνο από τα νησιά που δέχονται τα κύματα των τριτοκοσμικών εισβολέων, τις τελευταίες ημέρες, εντοπίζονται άνω των 150 λαθροεποίκων σε καθημερινή βάση! ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΝΗΣΙ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!! Με μια απλή αναγωγή, τα νούμερα που προκύπτουν είναι ασύλληπτα, εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
(α) το τεράστιο μήκος των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος με την Τουρκία, τα οποία κατ’ ουσίαν ΔΕΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ,
(β) το γεγονός ότι οι περισσότεροι λαθρομετανάστες περνούν στο ελληνικό έδαφος δίχως να γίνονται αντιληπτοί από τις αρχές,
(γ) ότι μέχρι τώρα οι καιρικές συνθήκες ήταν ακόμα δυσμενείς, που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα τα κύματα λαθρομεταναστών αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ!
Η πατρίδα μας χάνεται χωρίς την παραμικρή αντίσταση!
Ακόμα και ο αστικός τύπος, ο πάντοτε λάβρος κατά του «ρατσισμού» και της «ξενοφοβίας» και εξίσου υποκριτικά «ανθρωπιστικός» και γλοιωδώς υπέρμαχος της υποδοχής και της παροχής φιλοξενίας προς τους τριτοκοσμικούς λαθροεποίκους, έχει φθάσει πλέον στο σημείο να μεταφέρει εικόνες ανησυχίας και προβληματισμού για την εξέλιξη της αφρασιατικής ανθρωποπλημμυρίδος. Ενδεικτικό αυτής της ανησυχίας είναι το ακόλουθο άρθρο που αναδημοσιεύουμε από την «Καθημερινή», άρθρο το οποίο επιτρέπει να διαφανούν οι τραγικές διαστάσεις και η δυναμική του προβλήματος:[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο τρόπος της «αριστεράς» εξουσίας.

Το σύμπαν – ειδικά από τον Ηράκλειτο και μετά – είναι ενιαίο, όχι ως τέτοιο αλλά στο μυαλό των ελλόγων ανθρώπων. Όλα πλέον μπορούν να ιδωθούν σαν μία συνέχεια ∙ σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να ανακαλύψουμε αιτίες, τρόπους και σκοπούς, σύμφωνα με τους οποίους εκτυλίσσονται γεγονότα και συμβάντα. Ο Ηρακλείτειος Λόγος και μετέπειτα ο μετασωκρατικός λόγος έθεσε σειρά και τάξη στον κόσμο, εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε παραμέτρους και παράγοντες που κινούν τον κόσμο μας.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δυο μήνες “αριστερής διακυβέρνησης”: οι πρώτες θλιβερές διαπιστώσεις.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί δυόμιση μήνες «αριστερής διακυβέρνησης» και αξίζει να δούμε συνοπτικώς, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην χώρα μας.
Χωρίς καμία διάθεση υποτιμήσεως του μεγέθους της καταστροφής που προξένησαν στην Ελλάδα οι άθλιες ξενόδουλες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, με βάση την εικόνα που εμφανίζει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, η νέα κατάσταση μόνον ως κατάσταση γενικής διαλύσεως και χάους μπορεί να περιγραφεί!
Στον τομέα της οικονομίας, υφίσταται πλήρης κατάρρευση, απόδειξη της οποίας αποτελεί αυτό που ανοιχτά πια ομολογείται: ότι η καταβολή της επομένης μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων είναι πλέον αμφίβολη. Στους διάφορους προμηθευτές του το κράτος ήδη εφαρμόζει μια ιδιότυπη στάση πληρωμών. Επιχειρήσεις και καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο, η ανεργία βρίσκεται καθηλωμένη σε αστρονομικά υψηλά επίπεδα, η οικονομία έχει ξεμείνει από ρευστότητα και[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο ηρωικός ναύαρχος Βότσης, η βύθιση του Φετίχ Μπουλέν και η αναίδεια της αφελληνισμένης τσογλαναρίας του σήμερα…

18 Οκτωβρίου 1912
Νύχτα, βαθύ σκοτάδι… ένα μικρό πλοιάριο εισέρχεται με όλες τις προφυλάξεις στον λιμένα της τουρκοκρατουμένης και δίκην αστακού φρουρουμένης Θεσσαλονίκης. Σκοπός του είναι η βύθιση του ελλιμενισμένου τουρκικού θωρηκτού Φετίχ Μπουλέν. Η αποστολή φαντάζει ακατόρθωτη. Τουρκικά παρατηρητήρια με μεγάλα κανόνια δεσπόζουν στην είσοδο του Θερμαϊκού κόλπου αποθαρρύνοντας οιονδήποτε θα διεννοείτο να προσεγγίσει την πόλη δια θαλάσσης. Όμως, η ελληνική ψυχή ουδέποτε οπισθοχώρησε έμπροσθεν του κινδύνου! Ξαφνικά στις 23:35 και χωρίς κανείς να το περιμένει, μια τεράστια έκρηξη συνταράσσει την κοιμωμένη πόλη και θέτει σε συναγερμό τα οθωμανικά οχυρά τα οποία πλέον βάλλουν με τα πυροβόλα τους κατά του «θρασυτάτου» εισβολέως που τόλμησε να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους…
19 Οκτωβρίου 1912
Το τουρκικό θωρηκτό Φετίχ Μπουλέν βρίσκεται βυθισμένο στον πάτο της θαλάσσης και ταυτοχρόνως ο «θρασύς», παράτολμος καταστροφεύς του, γράφει με χρυσά γράμματα το όνομα του όχι μόνο στην ναυτική αλλά σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

«Η χώρα δεν αντέχει άλλους μετανάστες»!

«Η χώρα δεν αντέχει άλλους μετανάστες». Η παραπάνω δήλωση δεν προέρχεται από κάποιον κινδυνολόγο «ξενοφοβικό ρατσιστή» αλλά από τον νέο αριστερό υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ, Γιάννη Πανούση – ναι, αυτόν που άνοιξε τα κέντρα προσωρινής κρατήσεως λαθρομεταναστών και μετέφερε τους τριτοκοσμικούς με τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας όπου απλώς τους αποβίβασε κατά εκατοντάδες! Παραδέχτηκε μάλιστα ότι, μόλις την προηγουμένη των δηλώσεών του ημέρα μπήκαν στην Μυτιλήνη 800 νέοι μετανάστες κι ότι αναμένεται αύξηση της εισροής μεταναστών το καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι τα θαλάσσια σύνορα της χώρας είναι δύσκολο να φυλαχτούν!
Με βάση τις καθημερινές αναφορές από τις λιμενικές αρχές, οι οποίες κάποιες φορές μεταδίδονται από ορισμένα μ.μ.ε., χωρίς ωστόσο να τους δίδεται η δέουσα έμφαση, τις τελευταίες ημέρες (και ενώ ακόμα βρισκόμαστε στον χειμώνα οπότε, λόγω της κακοκαιρίας, η εισροή λαθρομεταναστών είναι συνήθως μειωμένη) καταγράφεται είσοδος ομάδων λαθρομεταναστών που κατά μέσο όρο αριθμούν άνω των 400 ατόμων ημερησίως, που σημαίνει ότι η πραγματική καθημερινή εισροή είναι πολύ μεγαλύτερη!
Είναι να απορεί κανείς με την απροσμέτρητη ηλιθιότητα των πολιτών αυτής της χώρας όταν παραμένουν απαθείς ενώπιον του συντελούμενου μαζικού εποικισμού, που οδηγεί με βεβαιότητα σε ραγδαία μεταβολή του πληθυσμού της χώρας. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο, των λαθροεποίκων αυτών προέρχεται από μουσουλμανικές χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Tὸ ἐπίκαιρο νόημα τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821: Ἀντίσταση στὸν συντελούμενο ἐθνικὸ ἀφανισμό!

Έλληνες συμπατριώτες, η Πατρίδα μας διανύει τα τελευταία στάδια οριστικού αφανισμού/ξερριζώματος!

Το Ελληνικό Έθνος, με ιστορία άνω των 4.000 χρόνων, που κρατήθηκε διά πυρός και σιδήρου διά μέσου των αιώνων, που αντιμετώπισε με ηρωικούς αγώνες αναρίθμητες εισβολές, επιδρομές κι αιματηρούς πολέμους, που παρ᾿ όλ᾿ αυτά άντεξε κι έμεινε ζωντανό, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ συστηματικής ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ υπό ένα προδοτικό και βαθύτατα αντεθνικό κατεστημένο, που απεργάστηκε την πλήρη χρεωκοπία και αστοχία σε κάθε επίπεδο και τομέα – με ειδικότερες συνέπειες την δραματική υπογεννητικότητα των Ελλήνων, εκ παραλλήλου προς ένα πρωτοφανή μαζικό εποικισμό της χώρας, μιαν αληθινή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ από αναρίθμητα ΣΤΙΦΗ αλλοφύλων εισβολέων, που εισρέουν από τα ουσιαστικώς αφύλακτα σύνορα στα ενδότερα της χώρας! Η Πατρίδα μας, που γέννησε τόσους κορυφαίους ποιητές και αναμορφωτές, φιλοσόφους, καλλιτέχνες και ήρωες, ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΘΟΥΜΕ, θα καταντήσει ΣΥΝΤΟΜΩΤΑΤΑ μια χώρα φυλετικώς ξένη προς τους Έλληνες, μη λευκή και μάλλον ισλαμική!!!
Καθημερινά καταφθάνουν μέσω Τουρκίας, που προθύμως και συστηματικώς τους προωθεί στην Ελλάδα, εκατοντάδες λαθρέποικοι από Μέση Ανατολή, Β. Αφρική και Ασία. Επεκτείνοντας το προδοτικό έργο των αντεθνικών κυβερνήσεων Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, η κομπανία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουσα πλέον τα ηνία της Ελλάδος, κλείνει στους λαθρεποίκους το μάτι ακόμη και για χορήγηση ιθαγενείας – μηδέ καν απλής υπηκοότητος, ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ κάθε έννοια ελληνικής εθνικής ταυτότητος κι επαληθεύοντας πλήρως το πολιτικό της στίγμα ως ανθελληνικής συμμορίας διεθνιστών!
Οι πρώτες ενέργειες της νέας κυβερνήσεως ήσαν ενδεικτικές: Εδόθη εντολή να μη συλλαμβάνεται κανείς λαθρέποικος και να εκκενωθούν οι χώροι προσωρινής κρατήσεως! Τους τάζουν χορήγηση αδειών παραμονής, προσκαλώντας έτσι και τ᾿ αδέλφια τους να εισρεύσουν! Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί από όπου κυρίως προέρχονται αριθμούν δισεκατομμύρια (Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Β. Αφρική κ.λπ.) εν εκρήξει, όπου το να μετακινηθούν στην Ευρώπη αποτελεί κοινό όνειρο! Επιδίωξη δε όχι μόνο τζιχαντικών κύκλων, αλλά και του Καντάφι ακόμα, ήταν και είναι η κατάληψη της Ευρώπης με την δύναμη της λαοπλημμύρας και υπεργεννητικότητος των αραβικών στιφών εισβολέων.
Και πόσους τέλος πάντων θα πρέπει ακόμη να δεχθεί η Ευρώπη κι η Ελλάδα ειδικότερα, μη και “στραβώσει” ο αρρωστημένος κι εγκληματικός ψευδο-ανθρωπιστικός αυτισμός των αριστεροφιλελευθέρων ονειροβατών και της “πολιτικής ορθότητός” τους;;; “Ορθότητος” που εξασφαλίζει ακριβώς την ΑΜΕΣΗ εθνική και φυλετική εξαφάνισή μας, μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες! Για να μη αναφερθούμε στην ασφάλεια, την εγκληματικότητα, τις μεταδοτικές ασθένειες, τους βιασμούς, τις κλοπές, τις ληστείες, τις ανθρωποκτονίες – την κόλαση που θα μεσολαβήσει, έως ότου πνιγούμε στα αισχρά απόνερα της αφροσύνης και της δειλίας μας!
ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ, ΣΥΝΕΤΙΣΟΥ! – ΑΡΝΗΣΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΟΥ!
Θα συνεχίσουμε την δειλή παθητικότητά μας και υποταγή σ᾿ αυτό που, όντως, είναι “μοιραίο”, εφ᾿ όσον τουλάχιστον η φαύλη αντεθνική ομοταξία της προδοτικής Μεταπολιτεύσεως κρατάει ακόμη τα ηνία της χώρας;
Αυτοί οι μελαμψοί ισλαμικοί λαθρέποικοι, πολλοί των οποίων ασπάζονται και το τζιχάντ («ιερό» πόλεμο κατά των απίστων) προς επιβολήν του ισλαμικού νόμου (Σαρίας) και στην Ευρώπη, είναι ακριβώς ίδιοι με τα τέρατα που η φρίκη τους σαρώνει το Ιράκ, την Συρία, την Υεμένη κ.λπ. .
Έλληνα πατριώτη! Αναλογίσου τα παιδιά σου, την βαρειά ευθύνη σου για το μέλλον της Πατρίδος ΣΟΥ. Οι προγονοί μας κατάφεραν με σκληρούς αγώνες και ποταμούς αίματος ν᾿ αποτινάξουν τον ισλαμικό ζυγό, εν μέρει τουλάχιστον. ΕΜΕΙΣ δε, με την δειλή παθητικότητα και αδράνειά μας, ανάξια κι αισχρά παραδίδουμε “στο πιάτο” την χώρα μας ως λεία και τρόπαιο στους βαρβάρους! Η νέα επελαύνουσα Δουλεία θα είναι ανεπίστρεπτη κι οριστική, με βασικό υπαίτιο τον παθητικό ενδοτισμό απέναντι στους σάπιους κήρυκες του «πολυπολιτισμού», του «αντιρατσισμού» και του ουσιαστικού μας συλλογικού αυτοχειριασμού.
Μη τους δίνεις άλλο χώρο! ΑΝΟΡΘΩΣΟΥ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ ΤΩΡΑ! myanimations.gr

ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

Ἦταν ἡμέρα βροχερή καὶ νύχτα χιονισμένη,
Ὅταν γιὰ τὴν Τριπολιτσὰν ᾿κίνησεν ὁ Κιαμίλης.
Νύχτα σελλώνει τ᾿ ἄλογον, νύχτα τὸ καλιγώνει·
Καὶ εἰς τὸν δρόμον τὸν Θεὸν παρακαλεῖ καὶ λέγει·
«Θεέ μ᾿, ἐκεῖ τοὺς προεστούς, ἐκεῖ τοὺς δεσποτάδαις
» Νὰ εὕρω, ᾿στὸ κεφάλι τους νὰ πάρουν τοὺς ῥαϊάδαις,
» Νὰ μὴ σηκώσουν ἅρματα καὶ πάγουν μὲ τοὺς κλέφταις.»
Σὰν ἔφθασε, καὶ οἱ Γραικοί ἐπλάκωσαν τὸ κάστρον·
Τοὺς Τούρκους ἔκλεισαν στενά, βαρεὰ τοὺς πολεμοῦσαν·
Κολοκοτρώνης φώναξεν ἀπὸ τὸ μετερίζι·
« Προσκύνησε, Κιαμίλμπεη, ᾿στοὺς Κολοκοτωναίους,
» Νὰ σὲ χαρίσω τὴν ζωήν, ἐσὲ καὶ τὰ παιδιά σου,
» Ἐσὲ καὶ τὰ χαρέμια σου κι ὅλην τὴν γενεάν σου.»-
«Μετὰ χαρᾶς σας, Ἕλληνες, κι ἐσεῖς καπεταναῖοι,
» Εὐθὺς νὰ προσκυνήσωμεν ᾿στοὺς Κολοκοτρωναίους.»
Μπουλούκμπασης ἐφώναξεν ἀπάν᾿ ἀπὸ τὴν τάμπιαν·
« Δὲν προσκυνοῦμεν, ἄπιστοι, ᾿σ ᾿ ἐσᾶς βρωμοραϊάδαις·
» Ἔχομεν κάστρα δυνατά, καὶ βασιλεᾶν ᾿ς τὴν πόλιν·
» Ἔχομ᾿ ἀνδρεῖον στράτευμα, καὶ Τούρκους παλληκάρια·
» Τρώγουνε πέντε ᾿στὸ σπαθί καὶ δέκα ᾿στὸ τουφέκι,
» Καὶ δεκαπέντε στὸ ἄλογον, διπλοῦς στὸ μετερίζι.»-
» Τώρα νὰ ἰδῆτε, φώναξε τότ᾿ ὁ Κολοκοτρώνης,
» Νὰ ἰδῆτε Ἑλληνικὰ σπαθιά καὶ κλέφτικα τουφέκια·
» Πῶς πολεμοῦν οἱ Ἕλληνες, πῶς πελεκοῦν τοὺς Τούρκους.»
Τρίτη, Τετράδη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευὴ ξημέρωσε (ποτὲ νὰ μή εἶχε φέξει! )
Ἔβαλαν οἱ Γραικοὶ βουλὴν τὸ κάστρον νὰ πατήσουν·
Σὰν ἀετοὶ ἐπήδησαν, ἐμβῆκαν σὰν πετρίτες,
Κι ἄδειασαν τὰ τουφέκια τους, τὴν λιανομπαταρίαν.
Κολοκοτρώνης ᾿φώναξεν ἀπ᾿ τ᾿ Ἁϊγεωργιοῦ τὴν πόρτα·
» Μολᾶτε τὰ τουφέκια σας, σύρετε τὰ σπαθιά σας·
» Βάλετε τὴν Τουρκιὰν ἐμπρός, σὰν πρόβατα στὴν μάνδραν.»
Τοὺς πῆγαν καὶ τοὺς ἔκλεισαν εἰς τὴν μεγάλην τάμπιαν.
Ἀπελογᾶτ᾿ ὁ Κεχαϊᾶς πρὸς τὸν Κολοκοτρώνην•
« Κάμε ἰνσάφι ᾿στὴν Τουρκιάν, κόψε, πλὴν ἄφσε κι ὅλας.»-
« Τί φλυαρεῖς, βρωμότουρκε; τὶ λὲς παλαιομουρτάτη;
» Ἰνσάφι ἔκαμες ἐσὺ εἰς τὴν πικρὴν Βοστίτσαν,
» Ὅπ᾿ ἔσφαξες τ᾿ ἀδέλφια μας καὶ ὅλους τοὺς δικούς μας;»

Ενδοσχολική βία & εκφοβισμός (bullying): μερικές επισημάνσεις

Τεράστιες διαστάσεις δημοσιότητος έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον μυστηριώδη θάνατο (αυτοκτονία;) ενός Κρητικού σπουδαστή στα Ιωάννινα, το θέμα του «school bullying» ή απλώς «bullying». Το «bullying» είναι αγγλικός όρος που έχει επικρατήσει διεθνώς ως προσδιοριστικός του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, ήτοι της ασκήσεως φυσικής, λεκτικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής βίας, πιέσεων, προσβολών, γελοιοποιήσεως, απομονώσεως κλπ, που ασκείται ιδίως σε σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται από τους κοινωνικούς επιστήμονες ως σοβαρή εκδήλωση κοινωνικής παθογένειας με επικίνδυνα διευρυνομένη κλιμάκωση στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και πολλαπλές παρενέργειες. Επειδή όμως δεν είναι καλό να παρασύρεται κανείς από τα απόνερα μιας εν πολλοίς τεχνητώς κατασκευασμένης επικαιρότητος, θα προβούμε σε ορισμένες καίριες επισημάνσεις. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αναρχικοί – τζιχαντιστές: βίοι παράλληλοι. (Διαφορετικό το κοινωνικό πλαίσιο – παρόμοια η εκδήλωση της εγγενούς βαρβαρότητος).

Προσφάτως το φως της δημοσιότητος είδαν σκηνές ασύλληπτα ζωώδους συμπεριφοράς εκ μέρους των ισλαμιστών του ISIS στο Ιράκ. Γενειοφόροι υπάνθρωποι κραδαίνοντας βαριοπούλες, τροχούς κοπής αλλά και εκρηκτικά, επεδόθησαν σε μία άνευ προηγουμένου καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσοποταμίας που μόνο με τους βανδαλισμούς των αριστουργημάτων της ελληνικής αρχαιότητος από τους φανατισμένους ιουδαίο-χριστιανικούς όχλους, κατά τον πρώιμο μεσαίωνα, θα μπορούσε να συγκριθεί. Η είδηση, αν και συγκλονιστική, δεν φάνηκε να ταρακουνά ιδιαίτερα τους υπνωτισμένους από την κοσμοπολίτικη νάρκωση και αμεριμνησία, τάχα «πολιτισμένους», δυτικούς (Ευρωπαίους και Αμερικανούς), των οποίων τα μοναδικά ενδιαφέροντα περιορίζονται σε ζητήματα σχετικά με την διαχείριση του ανούσιου αστικού βίου τους, μακράν οιασδήποτε εννοίας (αντι-)δράσεως, πολλώ μάλλον ηρωικής αντιστάσεως στην εν εξελίξει επέλαση και βαθμιαία εξάπλωση των βαρβάρων.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Περὶ ἀρχεγόνων ὄφεων καὶ Ἀετῶν – ἤ, περὶ ἀρχεκάκων λογοτεχνικῶν αὐλοκολάκων καὶ ἡλιακῶν ποιητῶν…

… Ἀητός, ποὺ σἂν ἀντίκρυσε τὸ πρῶτο Φῶς μιὰ ᾿μέρα,
Στὴν πρώτη του φωλῃά,
Δύο ἄνθια οὐράνια ἐμύρωσαν τὸ μαγικό του λίκνο
Τῶν Νιβελούγκων ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Σιλλέρειο κύκνο·
Κι ἡ θεία του ματιά,
Σἂν ἄστρο ᾿στὸν αἰθέρα
Ἔγεινε λάμψη Ἀπόλλωνος καὶ Ἄρεως φωτιά!

Ἔχουμε ὀλίγα τινὰ εἰς ἀπάντησιν τῆς πομπωδῶς ὀχλογλισχρώδους, καπήλως καὶ ψευδῶς “ἑλληνόφρονος”, ἤτοι “ἑλληναράδικης” τοποθετήσεως ἐν κυνοβουλίῳ τοῦ γνωστοῦ ἐκκεντρικοῦ ἐπιδειξιομανοῦς καὶ … ἐπαναστάτου τῆς ὑποταγῆς καὶ τῆς συμμορφώσεως Ζουράρι (αὐτοῦ ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐχαρακτήρισε τὶς ὀριενταλικὲς κατανύξεις τοῦ Σφακιανάκη ὡς τραγούδια μέ … δωρικὴν χροιάν!!!), ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γερμανίαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων, τὴν ὁποίαν ἠθέλησεν ὄχι ἁπλῶς νὰ περιγράψῃ ὡς τὸν κακεντρεχῆ ἀπόλυτον καὶ … προαιώνιον δυνάστην μας, ἀναξίως οὕτω συρόμενος ὄπισθεν εὐτελῶν λαϊκιστικῶν παραχαράξεων – πρωτοστατούντων “ἀναλυτῶν” τῆς πεντάρας,[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Ἢ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ;;; ἤ, τὰ δηλητηριώδη ἀπόνερα τῆς πανδημίας τῆς “πολιτικῆς ὀρθότητος”!

(…) Η αρχή της αποκαλύψεως όσων συνέβαιναν στο Rotherham ξεκινά το 2002, όταν κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εργάζονταν σε πρόγραμμα που αφορούσε στον τοπικό πληθυσμό και, συγκεκριμένα, στην ηλικιακή κατηγορία των 11-25 ετών, ανέφεραν στις αρχές ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής σεξουαλικής κακοποιήσεως μικρών παιδιών και των δύο φύλων (κυρίως των λευκών κοριτσιών) από συμμορίες ενηλίκων πακιστανικής καταγωγής. Η αναφορά την οποία συνέταξαν ανέφερε 270 περιπτώσεις κακοποιήσεως παιδιών. Τότε η τοπική αστυνομία συγκάλυψε το γεγονός, θεωρώντας υπερβολικά τα στοιχεία της εκθέσεως και, εν ολίγοις, το χαρακτήρισε ως αναληθές. Κατόπιν δεκαετούς σιγής, ο καθηγητής Alexis Jay, πρώην επικεφαλής σύμβουλος επί σχετικών θεμάτων της Σκωτικής κυβερνήσεως, ανέλαβε το 2013, κατόπιν αιτήματος του δημοτικού συμβουλίου του Rotherahm, να διεξαγάγει νέα ανεξάρτητη έρευνα ο ίδιος πάνω στο ζήτημα της κακοποιήσεως παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στις 26 Αυγούστου του 2014, υπήρξαν τουλάχιστον 1.400 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποιήσεως στην πόλη κατά το διάστημα 1997-2013. Τα εγκλήματα περιελάμβαναν απαγωγές, βασανισμούς, βιασμούς, εκπόρνευση των παιδιών και προώθησή τους σε διάφορες άλλες πόλεις. Αναφέρονται παραδείγματα παιδιών τα οποία λούζονταν με βενζίνη και στην συνέχεια απειλούνταν ότι θα καούν ζωντανά καθώς και άλλες περιπτώσεις όπου τα παιδιά υπό την απειλή όπλων εξαναγκάζονταν να παρακολουθούν βιασμούς. Δύο τουλάχιστον οικογένειες που θέλησαν να καταφύγουν στις αρχές, δέχτηκαν απειλές και βίαιες επιθέσεις από συμμορίες Πακιστανών. Τα παιδιά επέστρεψαν με την θέλησή τους στα χέρια των βασανιστών τους προκειμένου να γλυτώσουν οι οικογένειές τους και τ’ αδέρφια τους.
Η αστυνομία επιδεικνύοντας κυνισμό και ολοκληρωτική αδιαφορία χαρακτήριζε «ανεπιθύμητα» τα θύματα των επιθέσεων αυτών. Κάποιοι στις δημοτικές αρχές ήσαν συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος με την αστυνομία, φοβούμενοι το όποιο πολιτικό κόστος στην περίπτωση που ελάμβαναν θέση.(…)
Πολλοὶ θρησκευτικοί εκπρόσωποι του Ισλάμ στην Βρετανία βγήκαν αφ᾿ ενός να καταδικάσουν τα εγκλήματα, αφ᾿ ετέρου να διευκρινίσουν ότι αυτά δεν μπορεί να σχετίζονται με το Ισλάμ, που όχι απλώς καταδικάζει τέτοιες πρακτικές αλλά και τις καταχρήσεις (αλκοόλ, ναρκωτικών) που τις συνοδεύουν. Πέραν του ότι δεν είδαμε ποτέ τέτοιους παράγοντες του Ισλάμ μέσα στον Λευκό κόσμο όπου πια ευρίσκονται να αποκαλύπτουν και να διώκουν τέτοια ειδεχθή εγκλήματα και συστηματικές πρακτικές του ποιμνίου τους, προτού γίνουν γνωστά στους εκφυλισμένους αποχαυνωμένους λευκούς που τους ανέχονται, θα συμφωνήσουμε απολύτως ότι, πράγματι, δεν πρόκειται για θρησκευτικό αλλά για φυλετικό πρόβλημα: δηλαδή για επίθεση συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων κατά των λευκών, με φυλετικά κριτήρια και με όλα τα ειδοποιά υπανθρώπινα γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων ομάδων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να χαλιναγωγηθούν ακόμη κι από μια τόσο αυστηρή κι απόλυτη θρησκεία όπως το Ισλάμ, του οποίου είναι ακόλουθοι.
Έτσι, για να έχουμε την βασική ορθή διάκριση εννοιών και πραγματικοτήτων! … – όσο κι αν αυτές δεν κινδυνεύουν να διεισδύσουν στο παρωπιδισμένο και διοπτρικώς διηθισμένο οπτικό πεδίο των ευνουχισμένων ορθοπολιτικών στρουθοκαμήλων![ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἔξαρσις παιδοφιλίας καὶ σεξουαλικῶν διαστροφῶν: συμπτωματολογία μιᾶς παρηκμασμένης κοινωνίας

Το πρόσφατο περιστατικό παιδεραστίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη με πρωταγωνιστή έναν σιχαμερό γυφτόμορφο υπάνθρωπο, καταδεικνύει με τον πιο αποκρουστικό τρόπο την βαθύτατη σήψη και την παθογένεια που μαστίζει εδώ και πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία αλλά και τις κοινωνίες των δυτικών χωρών εν γένει.
Η χυδαιότης και η αποκρουστική, πορνογραφικού τύπου, ακαλαισθησία είναι παρούσες, σε κάθε πτυχή και έκφραση της συγχρόνου κοινωνικής πραγματικότητος, τα μ.μ.ε. μονίμως διαφημίζουν-προωθούν τα κάθε είδους προϊόντα με όρους τσόντας, το δε διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε εξόχως βολικό όχημα εκδηλώσεως της κάθε είδους ανωμαλίας και των αρρωστημένων ορέξεων και παθών των κάθε λογής διεστραμμένων! [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Νέα καταδίκη της γενναίας αγωνίστριας Sylvia Stolz.

Σε 20 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου από το δικαστήριο του Μονάχου η δικηγόρος Sylvia Stolz για ομιλία της στην Ελβετία το Νοέμβριο του 2012! Η κατ’ επανάληψη διωκόμενη και πολλάκις φυλακισμένη για «αδικήματα γνώμης» Sylvia Stolz, αγέρωχη και υπερήφανη δέχτηκε για ακόμη μία φορά την καταδίκη της, ασυμβίβαστη και δίχως ίχνος παρεκκλίσεως από τις θέσεις και τις ιδέες της.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, ήδη από την περίοδο κατά την οποία ασκούσε χρέη συνηγόρου του Ernst Zundel, υπερασπίζοντάς τον στις δικαστικές του περιπέτειες, της είχε αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κάτι το οποίο ουδόλως την πτόησε, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται για να σταθεί, να συμπαρασταθεί και φυλακιστεί ακόμη, με το σύζυγό της, Horst Mahler.
Παραθέτουμε την συγκινητική ομιλία της στην Ελβετία:
Σύνδεσμος : http://justice4germans.com/2015/02/25/former-german-lawyer-sylvia-stolz-has-been-jailed-again/

Η γειτονιά μας είναι πιο κοντά από την Μοσούλη…

Μετά τους αποκεφαλισμούς αλλοθρήσκων και ομήρων, τις μαζικές δολοφονίες παιδιών, γυναικών και αμάχων, το εμπόριο οργάνων, τους μαζικούς βιασμούς γυναικών σε πλατείες και άλλα ειδεχθή εγκλήματα, άλλη μία φρικαλεότητα έρχεται να εμπλουτίσει την δράση του υποκινούμενου και χρηματοδοτούμενου εδώ και χρόνια από τις Η.Π.Α. και τους λοιπούς συμμάχους της, ISIS.
Τελευταίο «κατόρθωμα» των υπανθρώπων του ISIS που αποτελεί μνημείο βαρβαρότητος ήταν η μαγνητοσκόπηση της καταστροφής του αρχαιολογικού μουσείου στην Μοσούλη του Β. Ιράκ, πράξη που θύμισε την ανάλογη πρακτική μίας άλλης, παλαιάς, επίσης χρηματοδοτούμενης από τις Η.Π.Α. σποράς, των Ταλιμπάν, οι οποίοι ανατίναζαν το ένα μετά το άλλο τα βουδιστικά αγάλματα και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς προ ολίγων ετών στο Αφγανιστάν. Βοηθούν οι ίδιες εικόνες να φανταστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι σκοταδιστές μισέλληνες μίας άλλης εποχής, οι φανατισμένοι ιουδαιοχριστιανοί του πρώιμου μεσαίωνα, κατέστρεφαν με μανία τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού εν ονόματι της «μάχης εναντίον της ειδωλολατρίας»… [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

H σύγχρονος αόρατος χείρ.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που μας απασχολούν σχετικά με τον τρόπο που κινείται και εκτυλίσσεται ο κόσμος μας. Ας θυμηθούμε και μόνο το Αριστοτελικό τελεολογικό κριτήριο. Σύμφωνα με αυτό τίποτε στο σύμπαν, στον κόσμο, στην φύση δεν είναι τυχαίο. Η φύση δημιουργεί επάνω σε προκαθορισμένη κλίμακα προκειμένου να εκτυλίξει μία πολύ συγκεκριμένη σειρά ενεργειών, οι οποίες πάντα κάπου αποσκοπούν. Όλα γύρω μας εκπηγάζουν από συγκεκριμένες ιδέες και εκπροσώπους αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πάντα και παντού κάπου στοχεύουν. Σε καμμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να δεχθούμε την τυχαιότητα ως κυρίαρχη δύναμη του πλανήτη μας. Ο Σταγειρίτης είναι σαφής σε αυτό. Η φύση κρύβει μέσα της τον σκοπό, την οδό προς το κάτι. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

“Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς” (Ἐκ τοῦ ἔργου «Ἡ κοινωνικὴ οἰκονομικὴ ἐν τῆ ἱστορικῇ της ἐξελίξει» – 1950 – ὑπὸ Δημοσθένους Στεφανίδου)

Κράτος, κατὰ τὰς ἀντιλήψεις τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, εἶναι ἡ ὀργάνωσις μιᾶς κοινωνίας φυσικῶς καὶ ψυχικῶς ὁμοίων ἀνθρώπων πρὸς ἀποτελεσματικωτέραν ἐπίτευξιν τῆς διατηρήσεως τοῦ εἴδους της καὶ πραγματοποίησιν τοῦ ὑπὸ τῆς Προνοίας ὁρισθέντος εἰς αὐτὴν σκοποῦ. Τὸ κράτος δὲν εἶναι αὐτὸ καθ᾿ἑαυτὸ σκοπός, ἀλλὰ μέσον πρὸς σκοπόν, ὅστις ἀμέσως μὲν εἶναι ἡ ρηθεῖσα συντήρησις καὶ προαγωγὴ μιᾶς κοινωνίας ὁμοίων ἀνθρώπων, ἐμμέσως δὲ καὶ τελικῶς ἡ δημιουργία ἀνωτέρου ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Κράτη, ποὺ δὲν κέκτηνται πλήρη συνείδησιν τοῦ ἀπωτέρου τούτου σκοποῦ, εἶναι ἐκτρωματικὰ καὶ δὲν ἔχουν κανένα λόγον ὑπάρξεως.
Τὸν ἀνώτερον ἀνθρώπινον πολιτισμὸν ποὺ ἐπιδιώκει τὸ κράτος, δὲν δημιουργεῖ κυρίως εἰπεῖν αὐτό, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενόν του, τὸ ἐντὸς τοῦ κράτους εὑρισκόμενον ἔθνος ἤ – ὡς λέγει ὁ Hitler – ἡ ὑπ΄αὐτοῦ διατηρουμένη φυλή. Ὅλαι ὅμως αἱ φυλαὶ δὲν προσιδιάζουν ἐξ ἴσου πρὸς πολιτιστικὴν ἀνάπτυξιν. Ὑπάρχουν ὑπὸ τὴν ἔποψιν ταύτην φυλαὶ ἀνώτεραι καὶ φυλαὶ κατώτεραι, ἄν καὶ ἐνίοτε ἡ ἱκανότης αὐτὴ εὑρίσκεται ἐν λανθανούσῃ καταστάσει καὶ ἐκδηλοῦται μόλις αἱ ἐξωτερικαὶ συνθῆκαι τὸ ἐπιτρέψουν. Κατὰ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, μόνη ἡ ἀρία φυλὴ προσιδιάζει πρὸς πολιτιστικὴν ἀνάπτυξιν, εἰς δὲ τοὺς κόλπους της (κατὰ τοὺς Γερμανοὺς ἐθνικοσοσιαλιστάς) προεξάρχει τὸ γερμανικὸν ἔθνος, προωρισμένον ὑπὸ τῆς Προνοίας νὰ μεγαλουργήσῃ εἰς τὸν κόσμον. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΕΞΩ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΗ! ΕΛΛΑΣ, ΞΥΠΝΑ!

Πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση με χρήση πολεμικού οπλισμού (πολεμικά τυφέκια, ρουκετοβόλα κ.λπ.) πραγματοποιήθηκε στις 7-1-2015 στο Παρίσι, την κάποτε (…) θεωρούμενη καρδιά της Ευρώπης… Ἡ ανήκουστη επίθεση, που ήταν έργο ισλαμιστών τρομοκρατών, αποτελεί πρόγευση του τί αναμένει την Ευρώπη ολόκληρη ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, αν δεν επιβληθεί άμεσος φραγμός (κι επαναπατρισμός) απέναντι στον εξελισσόμενο δημογραφικό ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ της!
Δεν πέρασαν παρά ελάχιστες ημέρες από τις επιθέσεις των ισλαμιστών στο Παρίσι και υπήρξε νέο περιστατικό, αυτή την φορά σε πόλη του Βελγίου όπου, κατόπιν εγκαίρου επεμβάσεως των βελγικών δυνάμεων ασφαλείας, εξουδετερώθηκε, κατόπιν ανταλλαγής πυροβολισμών, ομάδα ισλαμιστών τρομοκρατών, ελάχιστα προτού προλάβει να προχωρήσει σε νέα τρομοκρατική ενέργεια. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι, κατά την βελγική αστυνομία, οι επικείμενες επιθέσεις των ισλαμιστών οργανώνονταν από την … Αθήνα!!! Μάλιστα, κατόπιν εκδόσεως διεθνούς εντάλματος, συνελήφθη στην Αθήνα αλλοδαπός, ύποπτος για διασυνδέσεις με τον πυρήνα των ισλαμιστών τρομοκρατών του Βελγίου!
Στὶς 14 Φεβρουαρίου σειρὰ είχε η Κοπεγχάγη… Σημειωτέον μὲ δράστη και σ᾿ αὐτὴν την περίπτωση ένα νεαρό Άραβα που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί, μέσα στην ροζ αυταπάτη περί “αφομοιώσεως” παντός εξωτικού αλλοφύλου, σύμφωνα με τα επιτακτικά “ιερά” δόγματα της “πολιτικής ορθότητος” – που αίφνης τρίζουν συθέμελα… [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η «άλλη» πλευρά της μετανάστευσης (Πρόγευση των πολιτικών που προαναγγέλλει η αντεθνική «ροζ αριστερά»)

Ενώ στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητος παραμένουν τα οικονομικά ζητήματα, καθώς αιωρείται το μεγάλο ερώτημα περί του αν η νέα «αριστερή» κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει τελικά την αναμενόμενη μεγάλη «ανακυβίστηση», συναινώντας σε παράταση των ισχυόντων προγραμμάτων αυστηρής λιτότητος και ταπεινωτικής επιτηρήσεως-στραγγαλισμού της εθνικής οικονομίας από το τριμερές διευθυντήριο €.€., Δ.Ν.Τ. και €.Κ.Τ., βαπτίζοντας τα διευθυντήρια και τις ισχύουσες συμφωνίες με διαφορετικά ονόματα και τίτλους, προς εξαπάτηση των αφελών αιγοπροβάτων (ψηφοφόρων), ή αν, συνεπεία της συνδυαζομένης με ισχυρές δόσεις ναρκισσισμού, ιδεοληπτικής νεομπολσεβίκικης εμμονής των κυβερνώντων, η χώρα θα οδηγηθεί σε συνθήκες οικονομικού πρωτογονισμού και απομονωτισμού τύπου Β. Κορέας, εφόσον επιλεγεί η ολομέτωπη σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με αναπόφευκτο στην περίπτωση αυτή το τράβηγμα από την «πρίζα» της παροχής ρευστότητος (σενάριο που άλλον έχει λιγότερες πιθανότητες), ελάχιστοι προσέχουν τις ανατριχιαστικές προγραμματικές διακηρύξεις της νέας κυβέρνησης που άπτονται της εθνικής επιβιώσεως, όπως κυρίως η διαχείριση του κρισιμότατου ζητήματος της αθρόας εισβολής τριτοκοσμικών λαθροεποίκων (κάποια …εκατομμύρια από Συρία και Ιράκ συνωστίζονται ήδη στην Τουρκία, αναζητώντας διέξοδο προς Ελλάδα) που, καθώς φαίνεται όχι μόνο δεν θα γίνει καμία προσπάθεια να αναχαιτισθεί, αλλά θα ενταθεί περαιτέρω αφού, στους εγκαθιστάμενους λαθροεισβολείς θα παρέχονται πλέον όχι μόνο νέες διευκολύνσεις «υποδοχής και φιλοξενίας» (βορειοευρωπαϊκού τύπου) αλλά και, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων (με παράλληλη εθνολογική-δημογραφική αλλοίωση του ελληνικού πληθυσμού) ώστε να εδραιωθεί η αντεθνική «ροζ αριστερά» στην εξουσία, θα παρέχεται με συνοπτικές διαδικασίες και η ελληνική ιθαγένεια!!!
Για να πάρει κανείς μια ιδέα από τα ήδη ισχύοντα σε χώρες της Ευρώπης όπου οι «ουμανιστικές» ψευδοαξίες της σάπιας αριστεράς είναι εδραιωμένες εδώ και δεκαετίες, οδηγώντας σε μια ιδιότυπη διαδικασία γενοκτονίας τους γηγενούς πληθυσμού, παραθέτουμε εν συνεχεία μια επιστολή που λάβαμε από έναν Έλληνα νέο-μετανάστη σε χώρα του Ευρωπαϊκού Βορρά, όπου περιγράφονται με χαρακτηριστικό τρόπο οι αρνητικές διακρίσεις που υφίστανται οι ευρωπαίοι οικονομικοί μετανάστες δίπλα στα προκλητικά προνόμια που απολαμβάνουν οι κάθε λογής τριτοκοσμικοί «πρόσφυγες»![ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπίσκεψη τιμῆς καὶ μνήμης στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Νικολάου Ντερτιλῆ.

Στους δύσκολους καιρούς της Πατρίδος μας η λήθη καταβροχθίζει τους μεγάλους εκείνους Έλληνες, τους αληθινούς Επαναστάτες, εκείνους οι οποίοι ανηφόρησαν περίτρανοι στον δρόμο της Αρετής. Σκοπίμως και μανιωδώς, δεξιοί και αριστεροί δημοκράτες προσπαθούν να γκρεμίσουν τα πρότυπα εκείνα, τα οποία και μόνον δύνανται να γκρεμίσουν το σαθρό οικοδόμημά τους. Ένα τέτοιο πρότυπο ηρωικού τρόπου ζωής και προσφοράς στην Πατρίδα υπήρξε ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής.
Σε πείσμα των εξωτερικών και κυρίως, πλέον, εσωτερικών  εχθρών της Ελλάδος, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου τιμήσαμε τον Στρατηγό Ντερτιλή καταθέτοντας 38 ολόλευκα λουλούδια, όσα δηλαδή και τα χρόνια εγκλεισμού του στα κελιά της δημοκρατίας. Ολόλευκα σαν το φωτεινό παράδειγμα το οποίο ο Στρατηγός μας άφησε ως πολύτιμη και τόσο βαρεία παρακαταθήκη. Με την υπόσχεση να εκτελούμε το καθήκον μας στην Φυλή και την Πατρίδα ώστε να αποτελέσουμε και εμείς εκείνα τα άνθη τα οποία η Ράτσα μας θα εναποθέσει περήφανα στο χώμα της Πατρίδος, επιτελέσαμε το ελάχιστο καθήκον μας να καλέσουμε Παρόντα τον μεγάλο αυτό Ήρωα στις καθημερινές μας μάχες.  
Ακολουθεί το μήνυμα του Αρχηγού  του Άρματος :              
  Μνήμη Στρατηγοῦ Ντερτιλῆ  
Ἡ συνάντησίς μου καὶ γνωριμία μὲ τὸν Στρατηγὸ Νικόλαο Ντερτιλῆ ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες τῆς ζωῆς μου – κι ἔχω, πράγματι, συναντήσει πολλὰ σημαντικὰ πρόσωπα. Ὁ Ντερτιλῆς ἦτο μία ἰδεατὴ ἀλλ᾿ ἁπτὴ περίπτωσις τελείου άγωνιστοῦ, μία ἁπτὴ ἐπικράτησις τῆς Ἰδέας ἐπὶ τῆς ὕλης· ἡ ζωή του ὑπῆρξε μία συμπαγὴς καὶ ἑνιαία έκτύλιξις τοῦ ἐσωτάτου νοήματός του ὡς ἐθνικοῦ ἀγωνιστοῦ, μὲ ἰδεώδη, ἀξίες καί, πρὸ παντός, Τιμήν, ποὺ δὲν ἦσαν δεκτικὰ κανενὸς συμβιβασμοῦ, καμμιᾶς βολικῆς ἢ πρακτικῶς ἐπιβεβλημένης ὑποχωρήσεως. Ὕπῆρξεν ὁ ἀπόλυτος Στρατιώτης μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (15)

     Ἐκλογαὶ 25ης Ἰαν. 2015

  

Τὸ ξεκίνημα τοῦ νέου ἔτους βρίσκει τὴν Πατρίδα μας στὸν ἀπόλυτο πυθμένα τῆς πορείας της διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾷ εἰς ὅ,τι καταχρηστικῶς σήμερον φέρεται ὡς “πολιτική”, ἕνα γελοῖο κι ἀποτυχημένο Τσίρκο γελωτοποιῶν εἶν᾿ ἡ γενικὴ εἰκών, μία ἀνυπόφορος ἀηδία καὶ ἀμουσία, ἀπόλυτος ἀνυπαρξία χαρακτῆρος, ποιοτήτων, ἰδανικῶν ἀληθινῶν, περιεχομένων, πολιτικῶν στόχων κ.ο.κ., εἰς τῶν ὁποίων τὴν θέσιν ἔχουν ἀναρτηθῆ, δίκην γύφτικης παντιέρας, σὰν τὰ κόκκινα καὶ παρδαλὰ σαβουρόπανα τῶν ἡμικαθυστερημένων κουρδιστῶν μογγολοειδῶν τῆς “ἀριστερῆς ἐξέγερσης” ποὺ μόλις ἀνερριχήθησαν (καὶ τυπικῶς) στὴν ἐξουσία, ἄψυχα εὐτελῆ πλαστικὰ ὑποκατάστατα Ἰδεῶν, παντοίας πολιτικῆς ἀποχρώσεως.
  

Καὶ βεβαίως δὲν ἀναλαμβάνει τώρα ἡ μαρξιστικὴ ἀριστερὰ τὴν ἐξουσίαν αὐτῆς τῆς ἔρμης χώρας, καθὼς ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐσιαστικῶς τὴν κατέχει ἀπὸ τοῦ 1974, καθὼς ἤδη τότε, εἰσερχόμενος εἰς τὸ Γυμνάσιον, ἤδη ἐβίωνα τὸ ὑπ᾿ αὐτῆς ἰδεολογικῶς κατευθυνόμενον ροκάνισμα κάθε ἀξίας, χαρακτῆρος, μέτρου, διακρίσεως, ποιότητος…
  

Μία γελοία καὶ δουλοπρεπὴς, ἀλλοπρόσαλλος καὶ ὀλεθρία ἀστικὴ δεξιά, μονίμως προδίδουσα τὴν Πατρίδα καὶ μονίμως ἐπικαλουμένη τὸν πατριωτισμὸν τῶν ἐπιπολαίων καὶ ἀδαῶν μαζῶν, μαλθακύνουσα εἰς φαντασιώσεις καταναλωτικῆς εὐμαρείας καὶ εἰς τὴν ἐγωπαθῆ ξιππασιὰν τῶν “ἐξισωμένων” πληβείων, λειτουργεῖ ἀνέκαθεν ὡς τὸ προστάδιον τῆς μαρξιστικῆς ὑλιστικῆς ἰσοπεδώσεως εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ πνευματικοῦ προλεταριάτου, τοῦ ὁποίου μόλις ὁ ἐμετικῶς ἔξοχος ἐκπρόσωπος ἀνέλαβε τὴν πρωθυπουργίαν…
  

Μόνο ποὺ δὲν τοῦ ἄφησε καὶ πολλὰ πρὸς συμπλήρωσιν ὁ Σαμαρᾶς!
  

Ἀντιρατσιστικὸν νόμον ἐπέβαλεν, γάμους καὶ υἱοθεσίας ὁμοφυλοφίλων ἐθεσμοθέτησε, συνέχισε νὰ γεμίζῃ τὴν Ἑλλάδα μὲ ὀρδὲς ἀνθρωπιδῶν, ἁλυσσόδεσε χειροπόδαρα τὴν Ἑλλάδα στὸ ἅρμα τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν, τῆς Ε.Ε., τοῦ εὐρώ – κι ἐπρότεινε στὸ τέλος καὶ τὸν ἕτερον ἐκλεκτὸν τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης Σταῦρον Δήμα (μετὰ τὸν ἄλλον δοτό, τὸν Λ. Παπαδῆμο…) ὡς πρόεδρον, ποὺ ὁ ΣΥΡΙΖΑ πολὺ ἐλυπήθη ποὺ ἠναγκάσθη νὰ καταψηφίσῃ – τέτοιον λαμπρὸ πολιτικό!!!
  

Τὸ δόγμα τῆς δημοκρατικῆς/μαρξιστικῆς Ἀντιστροφῆς θριαμβεύει – πρὸς πλήρη ἐξασφάλισιν τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Φυλῆς μας· ἐννοιῶν ἤδη συκοφαντικῶς διεστρεβλωμένων καὶ ὑπεσκαμμένων ὑπὸ ΟΛΩΝ τῶν παρόντων μετόχων τοῦ δημοκρατικοῦ καραγκιόζ-μπερντέ. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]