Φύσις καὶ Ἰσότης.

Ἀποτελεῖ συνήθη πλάνη καὶ παρανόησι, συχνὰ ἀναδυομένη ὅταν ἀσκῆται κριτικὴ στὸν κομμουνισμὸ ἢ στὴν δημοκρατία βάσει τῶν πραγματικῶν τους ἁπτῶν ὀλεθρίων ἀποτελεσμάτων, νὰ ἀντιτείνεται ἡ κλασικὴ ἀνοησία πὼς «αὐτὸ δὲν εἶναι/ἦταν πραγματικὸς κομμουνισμός» ἤ, ἀντιστοίχως, «πραγματικὴ δημοκρατία», «ποὺ στὴν θεωρία εἶναι κάτι ἰδανικό»: παρατήρησις ποὺ ἔχει μὲν κάποιο στοιχεῖον ἀληθείας, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὴ οὔτε κατὰ προσέγγισιν ἡ συνολικὴ ἐπίτευξις τῶν «ἀρχῶν» της, τῆς διαφεύγει, ὅμως, ἡ κατανόησις τῆς βασικῆς ἀληθείας ὅτι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ οὔτε «πραγματικὸς κομμουνισμός» οὔτε «πραγματικὴ δημοκρατία»: ὄχι δὲ ἁπλῶς λόγῳ «ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν» πρὸ κάποιας στοχευομένης «ἰδανικῆς καταστάσεως» ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, ἐπειδὴ ἀμφότερες οἱ ἐν λόγῳ ἀποστάξεις τῶν προκρουστείων ἐξισωτικῶν δογμάτων ἀποτελοῦν καθ᾿ ἑαυτὲς Ὕβριν ὑψίστη πρὸς αὐτὰ τὰ θεμέλια τῆς Κοσμικῆς Τάξεως, ὄντας ἐξ ὑπαρχῆς τελείως οὐτοπικὲς καὶ βιαστικὲς τῆς Φύσεως θεωρήσεις, ποὺ ἄν μετεφέροντο π.χ. στὸν κόσμο τῶν κυττάρων ἑνὸς ὀργανισμοῦ, μερικῶς διότι ὁλικῶς θὰ ἦτο ἀσύλληπτον, θὰ ἐπήρχετο στιγμιαίως πλήρης ἐκφυλισμὸς καὶ θάνατος.
Οὐχ ἧσσον, ἐν τούτοις, ἀποτελοῦν ἀμφότερα, ὅπως καὶ τὰ παντοειδῆ ἀποκυήματα καὶ ὑποπαράγωγα τῆς περιφήμου «ἰσότητος», πράγματι κάποιου εἴδους ἰδανικά: διότι ἀποδεικνύονται ΠΑΝΤΟΤΕ ἰδανικὰ ὀχήματα κοινωνικῆς ἀναρρήσεως τσαρλατάνων καὶ παντοειδῶν ἀναξίων, ποὺ ἐνεργοῦν στὸ ὄνομα τῶν ἀνωνύμων πολλῶν «ἴσων» πολιτῶν, πρὸς χάριν – ἀλλὰ καὶ δυνάμει! – ταπεινῶν ἐγωπαθῶν κινήτρων ἀλλὰ καὶ ὠργανωμένων σκοτεινῶν συμφερόντων, παρασκηνιακῶν ἢ καὶ ἀπροκαλύπτων, τῶν ὁποίων ἡ δημοκρατία ἀποτελεῖ τὸν ἀπόλυτον «παράδεισον» – ὅμως, πάντα, «γιὰ τὸ λαό», δηλαδὴ ἑλληνιστί, «εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων»!!!
Ἡ λεπτὴ ἀλλὰ θεμελιώδης αὐτὴ παρατήρησις ὑπεκφεύγει συνήθως ἀπὸ τοὺς «ἀναλυτὰς» καὶ ἀμπελοφιλοσόφους τοῦ σωροῦ, ὅμως κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε μὶαν ἐναργῆ καὶ ἁπλῆ συνάμα ἐπισήμανσί της ὑπό τινος πανεπιστημιακοῦ τὸ 1985.

Ὕβρις καὶ Νέμεσις.

Ενώ τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας επιδιώκουν την εξεύρεση λύσεως για την αντιμετώπιση της “διεθνούς οικονομικής κρίσεως”,ή τουλάχιστον παριστάνουν ότι έτσι πράττουν, στην πραγματικότητα ο πλανήτης γη μαστίζεται από μίαν άλλη,πολύ σοβαρότερη και τραγικώς εξελισσόμενη κρίση, αυτήν του περιβαλλοντικού παρασιτισμού από τους «δίποδους» κατοίκους του, που μόνο κατ’εικόνα πλέον θυμίζουν ανθρώπους – στην καλλίτερη περίπτωση… Ταυτοχρόνως τα ίδια κέντρα, με προμετωπίδα τον δόλιο Ο.Η.Ε., παριστάνουν πως «σκέπτονται» και συσκέπτονται, όπως σήμερα καλή ώρα στην Ν. Υόρκη, για το πῶς θα αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εξαγγελίες πολιτικάντηδων στη Δ.Ε.Θ.: όργιο ανεδαφικής παροχολογίας από τους «δημοκρατικούς» τσαρλατάνους εν όψει των διαφαινόμενων εκλογών.

Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις φαίνεται ότι επιταχύνονται μετά τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν και η κακόγουστη αυτή (ετησίως επαναλαμβανόμενη) πολιτική «φιέστα» διήρκεσε μόνον λίγες ημέρες, τα αποτελέσματά της θα διαρκέσουν μάλλον περισσότερο, αφού οι μεγαλόστομες εξαγγελίες εκ μέρους των δημοκόπων πολιτικάντηδων (δεξιών και αριστερών) που παρήλασαν από το πανηγύρι της Δ.Ε.Θ., φαίνεται ότι αναστάτωσαν τον, υπερφορολογούμενο εδώ και μία πενταετία, λαό, του οποίου τα αντανακλαστικά αποδεικνύεται ότι ενεργοποιούνται κυρίως σε οικονομικού χαρακτήρα ερεθίσματα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει διαφορετικά, όταν το «καπιταλ-δημοκρατικό» σύστημα έχει σχεδόν δημεύσει την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων; Έτσι, η αδίστακτη αριστερή αντιπολίτευση άδραξε την ευκαιρία, υποσχόμενη φαινομενικά «λαγούς με πετραχήλια», ουσιαστικώς όμως προτείνοντας «λύσεις» που δεν αποτελούν παρά επίσης δήμευση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, με μόνη διαφορά ότι η αριστερής εμπνεύσεως συνταγή δημεύσεως θα γίνει με κρατικό μανδύα, ενώ στην πρώτη περίπτωση (στο «δεξιό» μοντέλο) θα συνέβαινε πρωτίστως μέσω των «τραπεζικών ιδρυμάτων». Υποσχέθηκε ο «αξιότιμος αρχηγός της αντιπολίτευσης» όπως αρέσκονται κάθε τόσο να τον αποκαλούν τα μέσα μαζικής «ενημερώσεως» (:εξαπατήσεως), μία νέα «χρυσή εποχή» παροχών, δίνοντας ως ένας νέος «Ανδρέας», πλουσιοπάροχες αμοιβές σε όλους ανεξαιρέτως (αφού άλλωστε … «λεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν»), χαρίζοντας δάνεια με ένα νέο, κομμουνιστικού τύπου, «σύστημα σεισάχθειας». Στην πραγματικότητα βεβαίως, το μόνο που πρόκειται να δώσει στις ψηφομάζες, εάν αυτές τον αναδείξουν ποτέ πρωθυπουργό της χώρας, είναι φρούδες ελπίδες και κενές υποσχέσεις – εγγύηση συνέχισης της κατρακύλας ως τον έσχατο πάτο!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σκέψεις και συμπεράσματα από τις πρόσφατες εκλογές στην Σουηδία.

Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Σουηδία, την πιό “ανοικτή” και “ανεκτική” δημοκρατία του κόσμου, με τα αποτελέσματα να είναι σχετικώς αναμενόμενα, καθώς συνάδουν με τις γενικότερες πολιτικές τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο. Ουδεμία έκπληξις αλλά και ουδεμία ελπίς από τον ταλαιπωρημένο βορρά, που αγωνιά υπο την απειλή μίας πρωτόγνωρης φυλετικής καταστροφής λόγω της μαζικής μεταναστεύσεως και εγκαταστάσεως αλλοφύλων, που σύντομα θα αλλοιώσει ριζικώς τον έως πρόσφατα συμπαγή σουηδικό πληθυσμό σε μία πολυφυλετική μάζα, οδηγώντας σε μή αναστρέψιμο εθνοφυλετικό αφανισμό. Όμως τελεί υπό πλήρη νάρκωση και υπό το κράτος μιας τεχνητής πραγματικότητος, σκηνοθετημένης υπό τα δόλια προσχήματα μιας πομπώδους αυτοκτονικής «ηθικής»…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὅρια μεταβλητότητος τοῦ χαρακτῆρος τῶν φυλῶν.

Κατ’ αρχήν όχι η μονιμότητα, αλλά η μεταβλητότητα φαίνεται να αποτελή τον γενικό κανόνα. Η ιστορία των λαών, μας δίνει αφορμή να υποθέσουμε, ότι η ψυχή τους υφίσταται μερικές φορές μεγάλες και πολύ γρήγορες μεταμορφώσεις. Για παράδειγμα ποιος είναι αυτός που αγνοεί την μεγάλη και ουσιαστική διαφορά μεταξύ του χαρακτήρος του Άγγλου Κρόμβελλ και του Άγγλου των σημερινών χρόνων… Ποιος ιστορικός δεν σημείωσε τις παραλλαγές του εθνικού χαρακτήρος μεταξύ του 17ου και του 18ου αιώνος; Και στις μέρες μας ποιος δεν διακρίνει την καταπληκτική διαφορά ανάμεσα στα σημερινά ατίθασα μέλη της Convention (Coventionellis) και του χαρακτήρος των ευκολομεταχείριστων δούλων του Ναπολέοντα;(2) Κι όμως ήσαν οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι σε διάστημα ολίγων ετών, φαίνονται τελείως αλλαγμένοι. Για να ξεκαθαρίσωμε τις αιτίες των μεταβολών αυτών, θα πρέπει ευθύς αμέσως να υπενθυμίσουμε ότι το «Ψυχολογικό όν» όπως και το ανατομικό-φυσικό όν, διαμορφώνεται και στηρίζεται σε θεμελιώδη και άφθαρτα χαρακτηριστικά, γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται δευτερεύοντα τροποποιήσιμα χαρακτηριστικά. Ο κτηνοτρόφος, που μετατρέπει την ορατή εμφάνιση κάποιου ζώου, ο κηπουρός που αλλάζει την όψη ενός φυτού, έτσι που κάποιος που δεν είναι εξασκημένος να μην το αναγνωρίζει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος – σε καμία περίπτωση – δεν έχει επηρεάσει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είδους. Δεν επηρέασαν παρά μόνο δευτερεύοντα και πρόσθετα χαρακτηριστικά.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἀναρχία τοῦ Λιμπεραλισμοῦ.

Γιὰ νὰ θεραπευθῇ ἡ ἀναρχία τοῦ λιμπεραλισμοῦ ποὺ μᾶς μαστίζει, χρειάζεται πολλὴ δουλειά. Στὴν ἀρχὴ χρειάζεται προσπάθεια νὰ ἀποκατασταθῇ κάποιος πνευματικὸς καὶ ἠθικὸς ρυθμὸς σ’ ὅλες τὶς τάξεις, σ’ ὅλες τὶς ἡλικίες, ἀλλὰ εἰδικώτερα στοὺς νέους.

Εἶναι ἀνάγκη μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ χάος, μέσα σ’ αὐτὸ τὸν ἰδεολογικὸ κυκεῶνα, ὅπου βασιλεύει ἡ σύγχυση καὶ ἡ ἀσυναρτησία, νὰ βάλουμε κάποια σύνορα, νὰ στερεώσουμε μερικὰ σταθερὰ σκαριά, νὰ θεμελιώσουμε ἕνα κομμάτι στερεὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ πατήσουμε. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσουμε μιὰ ξεκαθαρισμένη ἔννοια τοῦ μέτρου καὶ τῆς ἀναλογίας τοῦ κάθε κοινωνικοῦ στοιχείου καὶ τῆς σημασίας τῆς ἀποστολῆς του μέσα στὸν κοινωνικὸ ὀργανισμό.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εξόρμηση του Άρματος στον Ενιπέα.

Ο ποταμός Ενιπεύς πηγάζει από τις πλαγιές του Ολύμπου σε υψόμετρο περίπου 1100 μέτρων και ρέει εντός του ομωνύμου φαραγγιού, το οποίο καταλήγει μετά από 10 χιλιόμετρα περίπου στην πιερική ακτή· λίγο έξω από το Λιτόχωρο στην θέση Μύλοι και σε υψόμετρο 300 μέτρων ξεκινά η διαδρομή κατά μήκος του διεθνούς ορειβατικού μονοπατιού Ε4, το οποίο διασχίζει το φαράγγι πότε εκ δεξιών και πότε εξ αριστερών του ποταμού, φτάνοντας ως το προαναφερθέν σημείο των πηγών του. Κατά την διάρκεια της πορείας διαμέσου ενός κατάφυτου τοπίου και όποτε το βλέμμα ανυψώνεται, δέος προκαλεί η θέα των κορυφών του Ολύμπου, η ανάβαση προς τις οποίες πέραν της σωματικής ασκήσεως εκλαμβάνεται πάντοτε και ως εξωτερική αντανάκλαση της εσωτερικής αναβάσεώς μας προς την κορυφή του όρους που συμβολίζει το αληθές κέντρο της υπάρξεώς μας. Η άγρια ομορφιά του δάσους, των βράχων και ο ήχος του ρέοντος ύδατος έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ασχήμια των τσιμεντένιων όγκων και των χαοτικών θορύβων του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του πληθυσμού της πατρίδος μας και του οποίου στοιχεία και συνήθειες βλέπουμε δυστυχώς να έχουν μεταφερθεί και στην επαρχία. Η αντιπαράθεση των δύο εικόνων πρέπει να μας υπενθυμίζει διαρκώς την συνεχή και επίπονη προσπάθεια που απαιτείται για την υπέρβαση νοοτροπιών, που δυστυχώς έχουν ριζώσει εντός μας και καμία σχέση δεν έχουν με το κάλλος του οποίου υλική αποτύπωση αποτελεί το πανέμορφο φυσικό τοπίο.

Αποκάλυψη ενός νέου «Κατίν». Περίπου 1000 τα θύματα μαζικής εκτέλεσης από την σοβιετική NKVD! Αυτός είναι ο μπολσεβικισμός!

Επειδή είναι γνωστό το απύθμενο θράσος και η απροσμέτρητη υποκρισία των κάθε λογής μπολσεβίκων, ως προς το να εμφανίζονται μονίμως ως τα δήθεν θύματα πολιτικών διώξεων (ενώ οι ίδιοι, στις χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε το αντιφυσικό κομμουνιστικό πείραμα, υπήρξαν οι πιο στυγνοί τύραννοι, ευθυνόμενοι για βασανισμούς και μαρτυρικές θανατώσεις εκατομμυρίων αθώων πολιτών, οι οποίοι οδηγούνταν είτε σε στρατόπεδα αργού θανάτου στην Σιβηρία, είτε σε θανάτωση με συνοπτικές διαδικασίες – με μία σφαίρα στο κεφάλι – αφού προηγουμένως είχαν κηρυχθεί «ταξικοί εχθροί», στην πραγματικότητα απλώς και μόνο επειδή δεν ήσαν κομμουνιστές ή επειδή είχαν την ατυχία να θεωρούνται «διανοούμενοι» ή να ασκούν ένα «ύποπτο» επάγγελμα, π.χ. αξιωματικοί, δάσκαλοι, κλπ) και επειδή διαβιούμε σε μια κατ’ ουσίαν κομμουνιστοκρατούμενη χώρα (παρά την υποτιθέμενη νίκη του «εθνικού στρατού» κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας το 1949 – την πρόσφατη επέτειο της οποίας η σύγχρονη υποτιθέμενη συνέχεια του ιδίου καθεστώτος, που τότε επεκράτησε, κατεδίκασε και φέτος, για μια ακόμη φορά, ως «επέτειο μίσους»!), μεταφέρουμε την παρακάτω συγκλονιστική είδηση που αφορά ακόμα ένα από τα αναρίθμητα, σταδιακώς αποκαλυπτόμενα, αποτρόπαια εγκλήματα των μπολσεβίκων στην ανατολική Ευρώπη – έγκλημα παρόμοιο με το ειδεχθές μαζικό έγκλημα στο δάσος του Κατίν, στην Πολωνία, που επί δεκαετίες οι κομμουνιστές επέμεναν να φορτώνουν συκοφαντικώς στα γερμανικά στρατεύματα, μέχρι που η μετασοβιετική Ρωσία αναγκάστηκε τελικώς να παραδεχθεί την ενοχή των Σοβιετικών… Και οι νέα αυτή αποκάλυψη για κομμουνιστικά εγκλήματα δεν προκαλεί βεβαίως ιδιαίτερη έκπληξη σε όσους γνωρίζουν την ιστορία και το ποιόν του βουτηγμένου στο αίμα εβραιομπολσεβικισμού, διαχρονικώς και απανταχού της γης…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τετράδια Ἐθνοκοινοτικοῦ Προβληματισμοῦ ΑΡΜΟΣ– Φύλλο 10

…Η μετάβαση, αφ’ ετέρου, στην δράση από την αρχάρια σκέψη ίσως χρειασθεί αρκετό καιρό ακόμη, μιας και δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά από μέχρι πρό τινος εντελώς αποκοιμισμένους, πλήρως μαζικοποιημένους καταναλωτές άρτων και θεαμάτων. Το σημείο το οποίο, όμως, εδώ θέλουμε να θίξουμε ως απόλυτη προϋπόθεση για την εν λόγῳ μετάβαση είναι το ζήτημα των «γεφυροποιών», εκείνων δηλαδή οι οποίοι θα κατασκευάσουν τις απαραίτητες γέφυρες μεταβάσεως από μίαν απλή (και, πάντως, αποσπασματική κι επιφανειακή κατ’αρχάς) ριζοσπαστικοποίηση απόψεων προς μίαν ουσιαστική και πλήρη νοήματος δράση, με γνωρίσματα αληθούς επαναστάσεως και πρώτης συστάσεως ενός αληθούς Εθνικού Κράτους…

Διανέμεται και αποστέλλεται άνευ οικονομικού αντιτίμου από συντρόφους και φίλους της Kοινότητός μας.

Δύο χρόνια χωρίς τον Κώστα Μπαϊκούση.

Όσο και αν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, έχουν περάσει δύο χρόνια από το τραγικό γεγονός της βιολογικής αποδημίας του εκλεκτού και αλησμόνητου συναγωνιστού μας, Κώστα Μπαϊκούση ∙ Ανδρός αδαμαντίνου χαρακτήρος, ήθους ευγενούς ∙ Ανδρός γενναίου, σώφρονος, εναρέτου! Είναι εξαιρετικώς δύσκολο να αποδεχτούμε την φυσική απουσία του συναγωνιστού μας ∙ η αίσθησις της παρουσίας του σε πνευματικό επίπεδο και η ανάμνησις της μορφής του, ως προτύπου συμπεριφοράς, στάσεως ζωής και αγώνος, παραμένει αναλλοίωτη! Όλοι εμείς, οι σύντροφοι και συναγωνισταί του, αισθανόμεθα ότι με έναν υπερβατικό-μυστικό τρόπο, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα μας! Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Κώστα Μπαϊκούση ψάλλουμε το εμβατήριο «Ωδή Μνήμης», του οποίου οι στίχοι (που συμφωνούν με την μουσική του παλαιού Ε/Σ εμβατηρίου “Είχα έναν σύντροφο”) είναι αφιερωμένοι στην μνήμη του:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ένας φρικτός αποκεφαλισμός και το όψιμο και υποκριτικό «ενδιαφέρον» των διαμορφωτών της κοινής γνώμης.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη των «δυτικών» χωρών η δημοσιοποίηση του βίντεο που παριστά τον αποτρόπαιο αποκεφαλισμό, από τους ισλαμιστές μακελάρηδες του ISIS, ενός προ καιρού απαχθέντος Aμερικανού δημοσιογράφου. Δεν πρόκειται ασφαλώς για τον πρώτο, ούτε για τον τελευταίο αποκεφαλισμό που λαμβάνει χώρα στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας τις οποίες ελέγχουν οι αιμοδιψείς Ισλαμιστές. Καθημερινά συντελούνται λουτρά αίματος με αμέτρητα σφαγιασθέντα θύματα που βιώνουν φρικώδη μεταχείριση και βασανιστικές δολοφονίες εκ μέρους των φανατισμένων ισλαμιστών υπανθρώπων. Ζωώδεις οι σφαγές και οι βάρβαροι αποκεφαλισμοί, με τα θύματα να προέρχονται συνηθέστατα από τους μη Σουνιτικούς πληθυσμούς της περιοχής (Χριστιανικούς, Αλεβιδικούς, κλπ) ή ακόμα και από μετριοπαθείς Σουνίτες. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέαμα της σφαγής του Αμερικανού φάνηκαν οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι, ίσως επειδή ο καρατομηθείς ήταν και αυτός δημοσιογράφος… Δεν βρήκαν ωστόσο τίποτε να πουν για το γεγονός ότι τους μακελάρηδες του ISIS τους όπλισε και τροφοδότησε επί μακρόν η άφρων (;) πολιτική των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. που στην κρίσιμη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής (όπου άλλωστε βρίσκονται τόσο το προστατευόμενό τους Ισραήλ όσο και η Τουρκία) επεχείρησαν με κάθε τρόπο να εκδιώξουν από την εξουσία τις άλλοτε ισχυρές διακυβερνήσεις των Μπααθιστών (Σαντάμ Χουσέιν, οικογένεια Άσαντ) που είχαν θεμελιώσει κοσμικά καθεστώτα με εθνικολαϊκά χαρακτηριστικά, στα οποία ο φονταμενταλιστικός Ισλαμισμός ήταν ασφαλώς τιθασευμένος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐλάττωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Σπαρτιατῶν.

Ἐξεταζομένου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Λακωνικῆς, ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴ σημειωθῇ καὶ τὸ σπουδαιότατον γεγονός, ὅτι ἐκ τῶν ἀποτελούντων τὸν πληθυσμὸν τοῦτον τριῶν στοιχείων (Σπαρτιᾶται, Περίοικοι, Εἵλωτες) τὸ πολιτικῶς πρωτεῦον, δηλαδὴ οἱ Σπαρτιᾶται, ἔβαινε συνεχῶς ἐλαττούμενον.

Οὕτως ἡ Σπάρτη, ἥτις κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ε΄ αἰῶνος ἠρίθμει 12-20 χιλιάδας πολιτῶν, ἦτο πρὶν ἢ παρέλθῃ αἰών, κατὰ τὸν λακωνίζοντα Ξενοφῶντα, πόλις ὀλιγανθρωποτάτη, καὶ διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν αὐτῆς ἀκριβῶς δὲν ἠδυνήθη, φθάσασα εἰς τὸν κολοφῶνα τῆς δόξης της, νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ ἑλληνικὰ ἐκεῖνα ὄνειρα, εἰς ἃ ἔδωκε σάρκα καὶ ὀστᾶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Ἐπὶ Ἀριστοτέλους ἡ κατάστασις εἶχεν ἐπιδεινωθῆ, οἱ πολῖται εἶχον περιορισθῆ εἰς χιλίους – καὶ μία ἧττα, ὡς λόγου χάριν ἡ ἐν Πύλῳ καὶ ἡ ἐν Λεύκτροις, καθίστατο πληγὴ θανάσιμος, δι᾿ ὃ ὁ Σταγειρίτης κρίνει ὅτι ἡ πόλις ἀπώλετο διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δημοκρατία καὶ κίναιδοι.

Ὑπάρχει μεγάλη σύγχυση ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν διαδεδομένη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀντιδροῦνε, θεωρώντας αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμὸ προπαγάνδα τῶν ἰσοπεδωτικῶν ἀριστερῶν ἢ τῶν φανατικῶν χριστιανῶν ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πνεύματος.

Ὅπως πολὺ συχνά, ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴν μέση. Σαφῶς καὶ ὑπῆρχαν ἀνώμαλοι στὸν ἀρχαῖο κόσμο, ὅπως ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ἀνώμαλοι σὲ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ βασικὴ διαφορὰ ἔγκειται στὸ κατὰ πόσον ἡ ἀνωμαλία εἶναι ἀποδεκτὴ ὡς κανονικὴ κατάσταση σὲ μιὰ κοινωνία. Στὶς σημερινὲς δημοκρατικὲς κοινωνίες γιὰ παράδειγμα, ὁ ὁμοφυλόφιλος εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτὸς ὡς φυσιολογικός.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Tὸ χαλιφᾶτο ἐπεκτείνεται KAI στὴν Σκανδιναβία!!!

Το απύθμενο θράσος των μουσουλμάνων – εποίκων μεν, αλλά κανονικότατα νομίμων – ανά την Ευρώπη δεν έχει τέλος, και πως θα μπορούσε άλλως τε; ‘Ετσι, λοιπόν, μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Ansar al-Sunna’, σε επιστολή που απέστειλε στην νορβηγική εφημερίδα VG, απειλεί με χτύπημα ανάλογο με εκείνο της 11ης Σεπτεμβρίου, εάν οι νορβηγικές Αρχές δεν επιτρέψουν την δημιουργία ενός ανεξαρτήτου τμήματος εντός της χώρας και συγκεκριμένα στο κέντρο του ‘Οσλο στην περιοχή Grønland, όπου θα επικρατεί ο νόμος της Σαρίας!!!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ γενναῖοι ἰσραηλινοὶ στρατιῶται … καὶ οἱ περίφημες “ἐπιθέσεις ἀκριβείας”.

Εἶναι γνωστὸν τὸ σύνηθες ἱλαρὸν πρόσχημα τῶν ἰσραηλινῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τῶν συναφῶν τους ἀμερικανοσιωνιστῶν, περὶ “ἐπιθέσεων χειρουργικῆς ἀκριβείας”, ὥστε κατὰ τὸ δυνατὸν ν᾿ ἀποφεύγηται ἡ πλῆξις ἀμάχων γυναικοπαίδων. Βεβαίως εἶναι γνωστὸν ὅτι πρόκειται περὶ προπαγάνδας ποὺ μόνον ἠλιθίους θὰ ἠδύνατο νὰ πείσῃ· ἐν τούτοις εἶναι ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἄξιον τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα:βίντεο ἐκ τοῦ διαδικτύου: https://www.youtube.com/watch?v=IUibXSgILv0

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εικόνες αφρικανικής ζούγκλας στο Ferguson των Η.Π.Α.: πρόγευση για το “πολυπολιτισμικό” μέλλον της Ευρώπης… (και οι αποσιωπούμενες δημογραφικές “λεπτομέρειες”).

Μαίνονται για πολλοστή ημέρα οι ταραχές και οι βανδαλισμοί στην πόλη Ferguson της πολιτείας Missouri του αμερικανικού νότου, όπου ορδές νέγρων βανδάλων λεηλατούν και καταστρέφουν με μανία την πόλη, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με ένοπλες περιπολίες των δυνάμεων της τάξεως προς αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων δηώσεων και λεηλασιών! Αφορμή για την διολίσθηση μίας μικρής αμερικανικής πόλεως όπως το Ferguson σε σκηνικό αφρικανικής ζούγκλας στάθηκε το περιστατικό θανάτου ενός δεκαοκτάχρονου αλητόβιου νέγρου, σεσημασμένου για παραβατικότητα, κατόπιν πυροβολισμών που δέχτηκε από αστυνομικό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν χρειάζεται βέβαια πολλή φαντασία για να υποθέσει κανείς τι είδους συμπεριφορά επέδειξε ο «άοπλος αφροαμερικανός έφηβος» (κατά την χαρακτηριστική δημοσιογραφική έκφραση) προς τον (λευκό) αστυνομικό ώστε να αναγκάσει τον τελευταίο να τον πυροβολήσει. Ενδεικτική είναι η εικόνα του θηριωδών διαστάσεων «αφροαμερικανού εφήβου» από κάμερα ασφαλείας καταστήματος το οποίο λήστεψε, λίγη ώρα προτού πέσει νεκρός από τα αστυνομικά πυρά. Ήταν χαρακτηριστική η επίδειξη επιθετικού θράσους του «αφροαμερικανού εφήβου» όταν, εξερχόμενος του καταστήματος που είχε μόλις ληστέψει, άρπαξε από το λαιμό έναν πιο μικρόσωμο ομόφυλό του που έτυχε να βρίσκεται στον δρόμο του προς την έξοδο. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά κατά την οποία εκδηλώνονται παρόμοια περιστατικά καταλύσεως της εννόμου τάξεως από ορδές αφρικανών σε αμερικανικά αστικά κέντρα, με πιο γνωστές τις εκτεταμένες ταραχές και λεηλασίες που συνέβησαν πριν λίγα χρόνια στη Louisiana, αμέσως μετά τις εκεί καταστρεπτικές πλημμύρες, ή τις πολυήμερες διαφυλετικές ταραχές στο Los Angeles παλαιότερα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η εθνοπροδοτική κυβέρνηση των νέο-γενιτσάρων ετοιμάζει το αντεθνικότερο των νομοσχεδίων!

Για μια ακόμη φορά, η ξενόδουλη «κυβέρνηση» Σαμαρά–Βενιζέλου φανερώνει τον απολύτως ταλμουδικό χαρακτήρα της. Τα ανδρείκελα των σιωνιστών που ελέγχουν την εξουσία στην Ελλάδα προτίθενται, όπως έχει γίνει γνωστό, να φέρουν εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος – και συγκεκριμένως στις 26 Αυγούστου – προς ψήφιση στη βουλή το περίφημο «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, ήτοι το νομοθετικό επισφράγισμα της ανθελληνικής δικτατορίας που έχουν προ πολλού κηρύξει, απόδειξη της οποίας αποτελούν οι συνεχιζόμενες απηνείς διώξεις εναντίον του εθνικού φρονήματος και των εθνικιστών, διώξεις τις οποίες θα ζήλευαν ακόμα και οι απεχθείς σταλινικές δικτατορίες. Στις 26 Αυγούστου προωθείται λοιπόν στο θερινό τμήμα της βουλής το «αντιρατσιστικό νομοσχέδιο» για να ψηφιστεί και να αποτελέσει νόμο του κράτους από τα μεσάνυχτα της 27ης! Κύριο μέλημα του σχεδίου (όπως είχε σπεύσει να διαβεβαιώσει την εβραϊκή κοινότητα εντός και εκτός συνόρων ο άθλιος Σαμαράς) αποτελεί η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τους αρνητές του «Ολοκαυτώματος»© καθώς η αμφισβήτησή του θα συνδέεται πια όχι απλώς με το αδίκημα της γνώμης αλλά με την «υποκίνησης βίας ή μίσους»! Επίσης, το ποινολόγιο του νέου νομοσχεδίου για πρώτη φορά προβλέπεται να καλύπτει και τον χώρο του διαδικτύου, καθώς επίσης και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις (συλλόγους κτλ) που εμπλέκονται ή υποκινούν «ρατσιστική βία». Η εν μέσω θέρους δρομολόγηση της ψήφισης του αθλίου αυτού αντεθνικού νομοθετήματος, που ουσιαστικά επισημοποιεί την θεσμοθέτηση αδικημάτων γνώμης, έχει ως προφανή σκοπό να προλάβει πιθανές λαϊκές αντιδράσεις αφού, ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δη του Αυγούστου, οπότε τα «μπάνια του λαού» βρίσκονται στο ζενίθ, η απόλυτη παραλυσία της κοινής γνώμης μπορεί να θεωρείται δεδομένη μια και τα κοινωνικά αντανακλαστικά βρίσκονται στο ναδίρ…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

[Συνεργασίες Αναγνωστών]. Κάλεσμα προς εθνικιστάς εκπαιδευτικούς: «Η Εθνοφυλετική Ανάπλασις ως Βασική Αρχή της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Παιδείας»

Κατώρθωσε η ''μεταπολίτευσις'' του 1974 όχι μόνον να μολύνη διά της φαυλοκρατικής υπερμεγεθύνσεως των διαπλεκομένων συμφερόντων, με τα οποία συνδέεται, την πολιτικοκοινωνική ατμόσφαιρα της Πατρίδος μας, αλλά να φροντίση για την μετάδοση της μολύνσεως και στην Ελληνική Παιδεία. Έτσι επιτίθεται στο Εθνοπολιτισμικό Οικοδόμημα μέσα στον κύριο Πυλώνα του. Διά του ''πολυφυλετισμού'', τον οποίον έχει παρεισαγάγει στην Ελληνική (?) Εκπαίδευση, πλήττει ανεπανορθώτως την Εθνοφυλετική Συνείδηση των Ελληνοπαίδων και τα στερεί της ευκαιρίας να συνειδητοποιούν την Ταυτότητά των.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σιωνιστικά εγκλήματα, σιωνιστική προπαγάνδα και ένα προφητικό κείμενο…

Καθώς συνεχίζεται, με τις ευλογίες των ΗΠΑ και των εξαρτημένων από αυτές Δυτικών κυβερνήσεων, η εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, εισβολή συνοδευόμενη από μαζικούς βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών και απροκάλυπτα κυνικές δολοφονίες αμάχων Παλαιστινίων, καθίσταται πραγματικά δύσκολο να αποσιωπηθεί από τα φιλικά έως απολύτως ελεγχόμενα από το σιωνισμό μ.μ.ε., ο γενικός αποτροπιασμός της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα σιωνιστικά εγκλήματα στην Παλαιστίνη. Εν όψει λοιπόν της κλιμακούμενης δυσφορίας της διεθνούς κοινής γνώμης, η παγκόσμια εβραϊκή προπαγάνδα σπεύδει, κατά την πάγια τακτική της, να ενεργοποιήσει τα γνωστά επικοινωνιακά τεχνάσματα που μονίμως μεταχειρίζεται, δυνάμει των επί δεκαετίες καλλιεργημένων – ελέω Χόλυγουντ – εξηρτημένων αντανακλαστικών, σύμφωνα με τα οποία, όποιος τολμά να καταγγείλει την βαρβαρότητα του σιωνιστικού τρομο-κράτους, καθίσταται αμέσως ύποπτος “αντισημιτισμού”, καταγγελλόμενος ως “(φιλο)ναζιστής”. Τοποθετώντας την ταμπέλα αυτή στους επικριτές τους οι Εβραίοι αμέσως αναδιπλώνονται και περνούν στη θέση των κλαυθμυριζόντων “αθώων θυμάτων” καίτοι αυτουργοί αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά αμάχων οι ίδιοι! Πόσες φορές δεν έχει επαναληφθεί η ιστορία αυτή… Καθώς καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο (και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η Ελλάς μοιάζει να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο μάτι του κυκλώνα, ήτοι στις προτεραιότητες της προσοχής και του ενδιαφέροντος των σιωνιστικών think tanks, τα οποία έχουν ενορχηστρώσει και υποδαυλίζουν την συνεχιζόμενη εκστρατεία δαιμονοποιήσεως και πονικοποιήσεως κάθε αποπείρας αμφισβητήσεως των θεμελιωδών μύθων της μεταπολεμικής εβραϊκής προπαγάνδας, την οποία βολικά βαπτίζουν ως “ναζιστική” και εν συνεχεία χαρακτηρίζουν a priori ως “εγκληματική”) θα αποτολμήσουμε να αναδημοσιεύσουμε ένα άκρως διαφωτιστικό απόσπασμα της εκπληκτικά προφητικής Πολιτικής Διαθήκης του Α. Χίτλερ, του ανδρός που, όπως οξυδερκώς αναφέρει ο ίδιος: “άνοιξε τα μάτια ολοκλήρου του κόσμου ενώπιον του εβραϊκού κινδύνου” (γι' αυτό και πολεμήθηκε λυσσαλέα από τον εβραϊσμό και τα ενεργούμενά του σε κυβερνήσεις και μ.μ.ε., τόσο εν ζωή όσο και μετά θάνατον…)

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

40 έτη από την τουρκική ειβολή στην Κύπρο. Η ασιατική βαρβαρότης στο αποτρόπαιο μεγαλείο της

Συμπληρώνονται σήμερα 40 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο η οποία οδήγησε στην απώλεια του 40% των εδαφών της μεγαλονήσου, προκάλεσε τον θάνατο και την εξαφάνιση χιλιάδων Ελλήνων (Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών) και έδωσε την κατάλληλη ευκαιρία στους αυτοεξόριστους πολιτικάντηδες να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εδραιώσουν την μεταπολιτευτική αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία (βλέπε φαυλοκρατία) που επί τέσσερις δεκαετίες υπονομεύει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και διαλύει την ίδια την εθνική υπόσταση προκαλώντας ζημίες ανυπολογίστου μεγέθους, οι επιπτώσεις των οποίων μόνον με αυτές τις οθωμανικής κατοχής θα μπορούσαν να συγκριθούν! Το μεταπολιτευτικό σύστημα εξουσίας απέδωσε ολόκληρο το βάρος της ευθύνης για τα γεγονότα της Κύπρου στην κυβέρνηση των συνταγματαρχών, πράγμα που ήταν πολύ «βολικό» αφού άλλωστε δεν υπήρχε καμία δυνατότης αντιλόγου από τους φυλακισθέντες ιθύνοντες του στρατιωτικού καθεστώτος, αν και, όπως είναι γνωστό, οι πολιτικοί είχαν ήδη αναλάβει τα ηνία της διακυβερνήσεως της χώρας προτού εξαπολύσει ο τουρκικός στρατός την δεύτερη και πιο καθοριστική φάση της εισβολής – τον Ατίλα ΙΙ – που οδήγησε στην απώλεια του 40% του Κυπριακού εδάφους ενώ κατά την πρώτη φάση της εισβολής – τον Αττίλα Ι – δηλαδή προ της ελεύσεως των πολιτικών στην διακυβέρνηση της Ελλάδος, οι τουρκικές αποβατικές δυνάμεις ήταν περιορισμένες σε έναν μικρό θύλακα κυπριακού εδάφους όχι μεγαλύτερου του 3%.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: «Η μουντιαλική τηλεπανήγυρις στην υπηρεσία της αντιρατσιστικής προπαγάνδας».

Παρακολουθώντας κάποιος την, σφετεριζόμενη τα αθλητικά ιδεώδη, τηλεπανήγυρι εν ονόματι “MUNDIAL 2014″, είναι αδύνατον να έχει διαφύγει της προσοχής του το πομπώδες και πολλάκις προβαλλόμενο στις διαφημιστικές πινακίδες μήνυμα “SAY NO TO RACISM”, εναλλασσόμενο φυσικά με έτερα διαφημιστικά μηνύματα διεθνών κερδοσκοπικών οργανισμών. Η προφανής επιδίωξις του συγκεκριμένου μηνύματος, εμφανιζομένου ανελλιπώς επί των τηλεοπτικών δεκτών και “διανθισμένου” από εμβόλιμες “εικαστικές” εικόνες ημίγυμνων γυναικείων οπισθίων και θλιβερών γραφικών καρικατούρων του φιλοθεάμονος κοινού, αποσκοπεί φυσικά στον ενσυνείδητο πνευματικό καταναγκασμό των τηλεθεατών προς τα κελεύσματα της κραταιάς παγκοσμιοποητικής ολιγαρχίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα…

Περίπου 150 νεαροί Εβραίοι συγκρούστηκαν με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές (αραβικής καταγωγής όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του δημοσιεύματος της πηγής) την περασμένη Κυριακή. Οπλισμένοι με σπρέυ, λοστούς και διάφορα αντικείμενα που έβρισκαν στον δρόμο επιτέθησαν στους διαδηλωτές και συγκρούσθησαν με την αστυνομία η οποία όμως δεν προέβη σε καμία σύλληψη.Την ίδια μέρα δύο φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι επεχείρησαν να εισβάλουν σε συναγωγή. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μερικές μέρες μετά την δήλωση του Φρανσουά Ολάντ ότι η ισραηλινή-παλαιστινιακή σύγκρουση δεν πρέπει να οδηγήσει σε εντάσεις μέσα στην Γαλλία.

ΠΗΓΗ

Πως ηχούσε η Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.

Το Πρόβατο και τα Άλογα” είναι η αφήγηση που ο γλωσσολόγος August Schleicher συνέθεσε το 1868 με την χρήση του αναδομημένου Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκού λεξιλογίου, με σκοπό να επιτύχει μία κατά προσέγγιση απόδοση της ηχητικής μορφής της Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκής (ΠΙΕ) γλώσσης. Ο πειραματισμός αυτός δεν εγκαταλείφθηκε από τους γλωσσολόγους και οι πρόοδοι στον ερευνητικό τομέα τους εχουν οδηγήσει σε νέες προσπάθειες, όπως αυτή του Andrew Byrd του Πανεπιστημίου του Κεντάκυ ο οποίος εκτός από την αφήγηση του Schleicher εκφωνεί και την εκδοχή του για την ιστορία “Ο Βασιλιάς και ο Θεός”. Η συγκεκριμένη αφήγηση είναι έργο μελετητών κατά την δεκαετία του '90 και βασίζεται σε απόσπασμα του Ριγκ Βέντα. Ακούστε ένα ηχητικό απόσπασμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.archaeology.org/exclusives/articles/1302-proto-indo-european-schleichers-fable

Υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανάρτησή μας σχετική με το θέμα της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας. http://www.armahellas.com/?p=10753

Οι σιωνιστές τρομοκράτες συνεχίζουν ανεμπόδιστοι την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Απτόητος συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός τον βομβαρδισμό της λωρίδος της Γάζας στην Παλαιστίνη, παρά τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες – κυρίως αμάχους, γυναίκες και παιδιά – στο πλαίσιο μίας δυσαναλόγου κλίμακος στρατιωτικής επιχειρήσεως εκφοβισμού και γενοκτονίας, ως απάντηση στον συμβολικό και κατ’ ουσίαν αναίμακτο βομβαρδισμό ισραηλινών εδαφών από την Χαμάς, με μικρού και μέσου βεληνεκούς πυραύλους μικρής ισχύος, που σπανίως επιφέρουν ανθρώπινες απώλειες. Γιατί όχι, διερωτώνται οι εβραίοι στο Ισραήλ και ανά τον κόσμο. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητος απέναντι στις φρικαλεότητες των σιωνιστών υπήρξε, ως συνήθως χλιαρή, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η σημασία της κληρονομικότητος και τα αντιεπιστημονικά στερεότυπα της μεταπολεμικής «πολιτικής ορθότητος».

Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό του μεταπολεμικού κόσμου, του κόσμου δηλαδή που διαμορφώθηκε από το 1945 και εξής, με βάση χονδροειδή ψεύδη, αντιφυσικά δόγματα, απατηλούς μύθους και προκατασκευασμένα ιδεοληπτικά στερεότυπα, τα οποία ανακυκλώνουν έκτοτε, σε παγκόσμια κλίμακα – ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και αντίλογο – οι νικητές του 2ου παγκοσμίου πολέμου (και κατά βάσιν οι αφανείς, μεσανατολικής προελεύσεως, πάτρωνές των) μέσω των κολοσσιαίας ισχύος μηχανισμών μαζικής εξαπατήσεως που ελέγχουν, είναι η κατασκευή και διάχυση ψευδο-ηθικιστικών εμμονικών αντιλήψεων τις οποίες επιβάλλουν ως το αναγκαστικό γενικό νοηματικό υπερπλαίσιο στα πεδία ενδιαφέροντος και ερεύνης όλων ανεξαιρέτως των επιστημονικών κλάδων και περιοχών – και όχι μόνο εκείνων που από την φύση τους μοιάζουν πιο ασαφείς και άρα περισσότερο ευάλωτες στην ισοπεδωτική προπαγάνδα (των λεγομένων θεωρητικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών) αλλά ακόμη και των θεωρούμενων ως πιο στέρεων και σαφών, θετικών επιστημών. Τα περί ων ο λόγος ψευδοηθικιστικά υπερπλαίσια λειτουργούν συχνά ως ένας μόνιμος παράγων σιωπηρά συμπεφωνημένης προληπτικής αυτολογοκρισίας των επιστημόνων (τουλάχιστον όσων ενδιαφέρονται στοιχειωδώς για την ακαδημαϊκή τους καριέρα…), οσάκις τα πορίσματα των ερευνών τους συμβαίνει να αγγίζουν «επικίνδυνες» για τα θεμελιώδη μεταπολεμικά δόγματα γνωστικές περιοχές. Στο ιδιότυπα νεοσκοταδιστικό αυτό περιβάλλον αναφύονται αλλεπάλληλα ανορθολογικά συμπλέγματα και ταμπού που υπονομεύουν και ακυρώνουν την ίδια την έννοια της επιστημονικής γνώσεως και δεοντολογίας. Ένα από τα πλέον κοινότυπα στερεότυπα-ταμπού στο χώρο των επιστημών, εμπεδωμένo ως αποτέλεσμα πολυετούς οπτικοακουστικού σφυροκοπήματος, είναι η έννοια της κληρονομικότητος, η οποία έχει διαστρεβλωθεί και κακοποιηθεί με όσο καμία άλλη από τους ινστρούχτορες της μεταπολεμικής ψευδολογίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Το άγος της «ελληνικής δικαιοσύνης» και η «συλλογική ευθύνη» του νομικού κόσμου.

Τείνει να εξελιχθεί σε ρουτίνα που σχεδόν παύει πλέον να προκαλεί έκπληξη ακόμα και σε όσους, εις πείσμα της γενικευμένα αποβλακωτικής και αποπροσανατολιστικής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού θεάματος που, μεσούντος του θέρους, βρίσκεται στο ζενίθ του, επιμένουν να παρακολουθούν τα πολιτικά τεκταινόμενα. Αναφερόμαστε στο κολοσσιαίων διαστάσεων σκάνδαλο, δίπλα στο οποίο τα απειράριθμα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα διαφθοράς του φαύλου μεταπολιτευτικού καθεστώτος ωχριούν! Πρόκειται για το σκάνδαλο του απολύτου εξευτελισμού του σημαντικότερου πολιτειακού θεσμού, του θεσμού της δικαιοσύνης. Της δικαιοσύνης που άλλοτε εθεωρείτο αδέκαστη και ακεραία – ύστατο καταφύγιο του κάθε αδικουμένου πολίτου απέναντι στην αυθαιρεσία των πολιτικά ή οικονομικά ισχυρών. Αποτελεί βέβαια γεγονός ότι εδώ και χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη εμφάνιζε ρωγμές, ότι πολλαπλασιάζονταν τα σημάδια σήψεως (χρηματισμοί, σκοπιμότητες, κυκλώματα, κλπ), σημάδια σήψεως ανάλογα με αυτά που μαστίζουν την σύγχρονη ελληνική κοινωνία εν συνόλω. Υπήρχε ωστόσο η υποψία, ή μάλλον, η (ψευδ-)αίσθηση ότι, καίτοι η κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση (άρα είναι εξ ορισμού ευάλωτη στις όποιες πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας), η συντριπτική πλειονότης των δικαστών ίστατο εν τούτοις στο ύψος του καθήκοντός της, διατηρώντας ένα στοιχειώδες επίπεδο αμεροληψίας, ευσυνειδησίας και ακεραιότητος, όπως επέβαλλε αυτός ο κρίσιμος θεσμικά ρόλος. Τα όσα όμως συνέβησαν τους τελευταίους μήνες – και εξακολουθούν να συμβαίνουν, παρά τις συντριπτικές (ακούσιες) αποκαλύψεις που μεσολάβησαν, δια στόματος του (έως πρό τινος γραμματέως του υπουργικού συμβουλίου και επί δεκαετίες στενού συνεργάτου του θλιβερού πρωθυπουργού) Μπαλτάκου – απέδειξαν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης είναι όχι απλώς ένας ακόμη θεσμός που διέρχεται κρίση, αλλά

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σκέψεις περί της Πολιτείας

Μια πανάρχαια αντίληψη, που όσο και αν μοιάζει αυτονόητη, είναι σκοπίμως λησμονημένη, καθώς βρίσκεται στον αντίποδα των συγχρόνων εκμαυλιστικών πολιτικών και κοινωνικών θεωριών, είναι ότι, η πολιτική είναι ίσως η ανώτερη τέχνη της ζωής! Κύριο αντικείμενο της πολιτικής θα πρέπει να είναι η ζώσα πολιτεία. Περί της τέχνης αυτής και του αντικειμένου της, δηλαδή της πολιτείας, πρώτοι οι Έλληνες ήταν που στοχάστηκαν και μάλιστα συστηματικώς. Οι Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες αυθεντικά πολιτικές κοινότητες, εντός των οποίων οι πολίτες είχαν ρόλους και μεταξύ τους συσχετίσεις που καθιστούσαν τις κοινότητες αυτές οργανικά διαρθρωμένες. Προτού οι Έλληνες σχηματίσουν πολιτικές οντότητες, υπήρξαν βέβαια πολλά κράτη που ήταν και μεγάλα και πολύ ισχυρά. Όμως τα κράτη αυτά δεν ήσαν Πολιτείες, αφού αποτελούνταν από υπηκόους-υποτακτικούς, όχι από πολίτες. Μια πολιτεία διαφέρει λοιπόν από το κράτος κατά τούτο κυρίως: ότι στηρίζεται κατά βάσιν στην αυτοσυνειδησία των πολιτών της και την οργανική σχέση τους προς την κοινότητα, κοινότητα αίματος και πνεύματος. Οι πρόγονοί μας, οι Έλληνες, όχι μόνον εισήγαγαν την έννοια της πολιτείας αλλά και φιλοσόφησαν περί αυτής και περί της πολιτικής τέχνης.[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η Ψυχή των Φυλών

Σε μία εποχή απολύτου ψυχοδιανοητικής συγχύσεως, αποπροσανατολισμού και διαστροφής όπως η σημερινή, μια εποχή κατά την οποία συστηματικώς διαστρεβλώνονται και τεχνηέντως δαιμονοποιούνται θεμελιώδεις διαχρονικές, έννοιες όπως: «έθνος», «φυλή», «καταγωγή», «κληρονομικότης» – έννοιες που αντιστοιχούν σε απτές και διαχρονικές φυσικές πραγματικότητες – μέχρι του σημείου εσχάτως να παρατηρείται το ακραίο φαινόμενο σε πολλές χώρες (κατά σύμπτωσιν, κυρίως Ευρωπαϊκές χώρες…) να ποινικοποιείται ακόμη και η απόπειρα προσεγγίσεως, διατυπώσεως ερμηνειών και αναγωγής ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων στις έννοιες αυτές (που εμμέσως καθίστανται τοιουτοτρόπως περίπου απαγορευμένες), αξίζει να μελετήσουμε με προσοχή το παρακάτω διεισδυτικότατο – και πάντοτε θαυμαστά επίκαιρο – κείμενο του σπουδαίου Γάλλου διανοητού και συγγραφέως Γουσταύου Λεμπόν (Gustave Le Bon) με τίτλο «Η Ψυχή των Φυλών». Ο Λεμπόν στο κείμενο αυτό, με την γνωστή μοναδική ενάργεια που τον διέκρινε, παρουσιάζει και αναλύει τις αιώνιες αυτές πραγματικότητες, από την γνώση και την συνειδητοποίηση των οποίων έχει ατυχώς απομακρυνθεί, άρδην, η τρέχουσα μυωπική κατανόηση του παρηκμασμένου συγχρόνου «πολιτισμού», με τις συλλογικές αυταπάτες και τα ψεύδη που συστηματικώς καλλιεργεί και ανακυκλώνει μέσω της αντι-παιδείας και των μ.μ.ε. (μέσων μαζικής εξαπατήσεως), οδηγώντας την λευκή ευρωπαϊκή φυλή και όλα τα ευρωπαϊκά έθνη – μεταξύ των οποίων ασφαλώς και το ελληνικό έθνος – σε έναν προδιαγραφόμενο βιολογικό και ιστορικό όλεθρο![...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μετεκλογική ανάλυση και σχολιασμός.

Ολοκληρώθηκαν οι ευρωεκλογές καθώς και ο β΄ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Άφθονα τα δεδομένα – πλούσια τα συμπεράσματα. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς! Όπως ήταν αναμενόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ απέσπασε το μεγαλλίτερο ποσοστό των ψήφων, αν και ουσιαστικά σημείωσε πτώση σε σχέση με τα ποσοστά του κατά τις προηγούμενες (βουλευτικές) εκλογές, δείχνοντας ότι, παρά την εξοντωτική για τα λαϊκά στρώματα μνημονιακή πολιτική της κυβερνήσεως και την προφανή διάθεση των πολιτών για αποδοκιμασία της, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να επωφεληθεί αποτελεσματικώς από την γενική αντικυβερνητική δυσαρέσκεια και να την κεφαλαιοποιήσει πολιτικά.[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ ἔνθερμοι δημοκράτες κι οἱ ἀχάριστοι «φασίστες» ποὺ παρεκκλίνουν…

Ἡ προγραμματισμένη προεκλογικὴ συγκέντρωση τῆς «Ἐλιᾶς» ἔξω ἀπὸ τὸ Μουσεῖο Μπενάκη συνοδεύτηκε ἀπὸ ἔνταση, ὅταν μιὰ ὁμάδα μικρομολογιούχων ἄρχισε νὰ φωνάζει κατὰ τοῦ Βενιζέλου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ τελευταῖος ἀνέβαινε στὸ βήμα. Οἱ διαμαρτυρόμενοι συγκεντρωμένοι καταλόγιζαν εὐθῦνες στὸν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ τὴν δραματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρέθηκαν ἔπειτα ἀπὸ τὸ κούρεμα ποὺ ὑπέστησαν τὰ ὁμόλογά τους μὲ τὸ PSI. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔπεσαν θύματα τῶν ψευδῶν περὶ ἐγγυήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου καὶ ἐπένδυσαν τοὺς κόπους μιᾶς ζωῆς σὲ ὁμόλογα. Μέσα σὲ μία νύχτα, ὅμως, οἱ κόποι τους ἔγιναν καπνός, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς προδοτικῆς κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχασαν τὶς ἀποταμιεύσεις τους. Ἀντὶ ὅμως ὁ Βενιζέλος νὰ σωπάσει καὶ νὰ ζητήσει ἔστω μιὰ συγγνώμη, βγῆκε καὶ ἀπὸ πάνω, χαρακτηρίζοντας τέτοιες συμπεριφορὲς κατὰ τὴν διάρκεια προεκλογικῶν ἐκδηλώσεων «φασίζουσες»!!![...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Στοιχεία ενδιαφέρουσας διεθνούς μελέτης για την έκφραση του αντιεβραϊσμού σε διάφορες χώρες.

Μέσα στη γενικότερη μαυρίλα της εποχής, εντοπίσαμε μία ενδιαφέρουσα είδηση που, αν μη τι άλλο, αποτελεί ευχάριστη έκπληξη, καθώς συνιστά σαφή ένδειξη ότι σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού, παρά την συστηματική πλύση εγκεφάλου που υφίσταται από την καταιγιστική οπτικοακουστική προπαγάνδα των κρατούντων μ.μ.ε. του Συστήματος, διατηρεί αξιοσημείωτη οξυδέρκεια και καχυποψία απέναντι στα όσα οι αφέντες της «ενημέρωσης» του σερβίρουν ως «αλήθεια». Πρόκειται για τα στοιχεία μίας ερεύνης που θα μπορούσε να περιγραφεί ως το παγκόσμιο «βαρόμετρο» του αντιεβραϊσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς αυτής ερεύνης, φαίνεται ότι, την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε επίπεδα εκφράσεως του αντισημιτισμού (αντισιωνισμού) καταλαμβάνει η Ελλάδα! Παραθέτουμε, εν συνεχεία, αυτούσιο το σχετικό δημοσίευμα: (πηγή: http://www.lifo.gr) [...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπιστολὴ ἀναγνώστου / σχολιασμός.

Συναγωνισταὶ τοῦ ΑΡΜΑτος, Θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ κάποιες ἐπίκαιρες σκέψεις μου μαζί σας. Οἱ πρωτόγνωρες σκηνὲς ποὺ ἐξελίχθηκαν πρόσφατα στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ἔδωσαν τροφὴ γιὰ σκέψη καὶ ἄφησαν ἀνάμεικτα συναισθήματα στοὺς ἕλληνες ἐθνικιστὲς ποὺ τὶς παρακολουθοῦσαν. Ἀναφερόμαστε φυσικὰ στὸ δημόσιο κλάμα ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς βουλῆς τοῦ λιγόψυχου καὶ γελοίου πέρα ἀπὸ κάθε ὅριο Μπούκουρα. Ἀπὸ τὴν μία ὁ κάθε ἄνθρωπος νοιώθει ὀργὴ γιὰ τὸ προσωπικὸ δρᾶμα ἑνὸς ἄδικα φυλακισμένου θύματος τῆς δημοκρατίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, κάθε ρωμαλέο ἔνστικτο καὶ κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενος νοῦς θὰ ἐπιθυμοῦσε τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τέτοιων χαμερπῶν σκουλικιῶν. Εἶναι πραγματικὰ ντροπὴ νὰ κλαίει κάποιος ἐνώπιον τῶν δημίων του καὶ νὰ τοὺς ζητάει συγχώρεση..[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο ευρωπαϊκός ξεπεσμός δεν έχει σταματημό!

Ο ευρωπαϊκός ξεπεσμός δεν έχει σταματημό! Έσχατο ακραίο δείγμα της προϊούσας παρακμής και σήψεως σε επίπεδο ηθών, αισθητικής, πολιτισμού εν γένει, που μαστίζει την γηραιά ήπειρο και τους καθημαγμένους από την μεταπολεμικό «πολυπολιτισμικό» ορυμαγδό, λαούς της, απετέλεσε ο φετινός – καταχρηστικώς ονομαζόμενος ευρωπαϊκός – «διαγωνισμός τραγουδιού» (της Eurovision), όπου την πρώτη θέση κατέλαβε ένας(μια;) αυστριακός-η (;) τραβεστί! Ένα απίστευτης αποκρουστικότητος ανθρωποειδές σίχαμα που έχει κάνει εγχείριση αλλαγής φύλου (από άνδρα σε γυναίκα) αλλά θέλοντας, καθώς εξήγησε, «να διατηρήσει κάτι από την “ανδρική” του ταυτότητα», εμφανίζεται γενειοφόρος-α!!! Πρόκειται για ένα θέμα που ξεπερνά κάθε διαστροφική φαντασία! [Σεβόμενοι την αισθητική της ιστοσελίδος και το στομάχι των αναγνωστών της, αρνούμεθα να αναδημοσιεύσουμε σχετική φωτογραφία]. Κι όμως, το τραγούδι που «ερμήνευσε» αυτό το σιχαμερό ον, πρώτευσε στον εν λόγω διαγωνισμό κακογουστιάς, δεδομένου ότι έλαβε από τους ευρωπαίους τηλεθεατές τις περισσότερες ψήφους κατά την ζωντανή τηλεφωνική ψηφοφορία! Το πιο αποκαρδιωτικό; Από τους Έλληνες που συμμετείχαν στην τηλεφωνική ψηφοφορία, έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό, το «12άρι», ήτοι τις περισσότερες ψήφους… Μάλιστα ο σχολιαστής του διαγωνισμού για την δημόσια ελληνική τηλεόραση φρόντισε να υπογραμμίσει την ενδεχόμενη «πολιτική» διάσταση του απολύτου αυτού θριάμβου της διαστροφής ως μήνυμα τάχα των ευρωπαίων πολιτών εναντίον της πιθανολογούμενης ανόδου της ακροδεξιάς και του εθνικισμού στις επερχόμενες ευρωεκλογές.[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ελλάς: χώρα γερόντων!

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών (αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών) παρακολουθούμε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό προδοσίας εκ μέρους των ανθελληνικών κομμάτων του πολιτικού κατεστημένου τα οποία με τις ενέργειές τους δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προωθούν και να επιταχύνουν την υλοποίηση των σχεδίων αφελληνισμού της Δ. Θράκης σύμφωνα με την μακρόπνοη στρατηγική που ακολουθεί η νέο-οθωμανική Τουρκία, η οποία ως μοχλό για την επίτευξη των σκοπών της, χρησιμοποιεί την μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης. Πρόκειται για μια ετερόκλητη μειονότητα ποδηγετούμενη και χειραγωγούμενη από την Τουρκία (αν και αποτελείται από όλως ετερόκλητα στοιχεία – Πομάκους, Αθιγγάνους και Τουρκογενείς), η οποία συνεχώς μεγαλώνει, διαμορφώνοντας δημογραφικές συνθήκες δυσμενέστατες για τον ελληνισμό, δεδομένου μάλιστα ότι τείνει να ανατραπεί η μέχρι πρότινος οριακή ισορροπία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη Δ. Θράκη. Όσο και αν δεν θα θέλαμε να φανούμε απαισιόδοξοι – και μακάρι να κάναμε λάθος – η δυναμική των πραγμάτων στη Δ. Θράκη, οδηγεί ολοταχώς σε καταστάσεις παρόμοιες με εκείνες που οδήγησαν στην απώλεια του Κοσσυφοπεδίου για τους Σέρβους, της Κριμαίας για τους Ουκρανούς και ούτω καθ’ εξής. Τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τα όσα συμβαίνουν αυτό τον καιρό στην Ουκρανία αποδεικνύουν ότι ο πληθυσμιακός παράγων παραμένει καθοριστικός ως προς την διαμόρφωση των συσχετισμών ισχύος και τελικώς τον έλεγχο μίας περιοχής. Δυστυχώς όμως, η εν γένει δημογραφική εικόνα της χώρα μας, δεν επιτρέπει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. Για του λόγου το αληθές αναδημοσιεύουμε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, άκρως απογοητευτικά, που αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο το ολέθριο φαινόμενο της γηράνσεως του πληθυσμού. Αδυσώπητα τα δημογραφικά δεδομένα καθώς προδιαγράφουν την τραγική δυναμική της εξαφανίσεως του Ελληνικού έθνους στο ορατό μέλλον. (Τα στοιχεία αναδημοσιεύονται από την ιστοσελίδα “newsbomb”):

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ζήτημα ελευθερίας!

Ο εκνευριστικά οιηματίας, λαλίστατος αρλουμπολόγος – τάχα πολιτικός αναλυτής – τηλεδημοσιογραφίσκος Τάκης Χατζής συμμετείχε, μεταξύ άλλων σπουδαιοφανών «δημοσιογράφων», στην εβδομαδιαία εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου της Δευτέρας. Στην εκπομπή συζητούνταν διάφορα θέματα τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητος, με τους «δημοσιογράφους» να ανταλλάσσουν απόψεις με το γνωστό στυλ πάγιας διαστρεβλώσεως της αλήθειας και συστηματικού αποπροσανατολισμού του αποβλακωμένου κοινού, το οποίο συνηθίζουν να μεταχειρίζονται τα άθλια εξωνημένα φερέφωνα της κατεστημένης δημοσιογραφίας των Συστημικών Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως. Δεν χρειάζεται να σχολιαστούν οι συνήθεις μπουρδολογίες που ανακυκλώνονται σε παρόμοιες εκπομπές. Θα σταθούμε μόνο σε μια άκρως ενδεικτική του «ήθους» και της «δημοκρατικότητος» των αλητών της άθλιας συνομοταξίας των καθεστωτικών κονδυλοφόρων, φράση, που εκστομίστηκε από τον προαναφερθέντα Τάκη Χατζή. Όταν λοιπόν κάποιος από τους ομιλούντες, θύμισε, αναφερόμενος στους διωκόμενους φυλακισμένους βουλευτές της Χ.Α., «ας μη ξεχνάμε ότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας», ο Χατζής, με απύθμενο θράσος και μίσος ταλμουδικό, απήντησε το εξής ανατριχιαστικό: «για φασίστες δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο αθωότητας»!!! Γίνεται όλο και περισσότερο ορατό στον καθένα (που τουλάχιστον διατηρεί μια επαφή με την πραγματικότητα και την ελαχίστη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια), ότι πλέον υφίσταται ζήτημα θεμελιώδους καταλύσεως της πιο στοιχειώδους μορφής ατομικών ελευθεριών εκ μέρους ενός εσμού ελληνοφώνων ανθελλήνων εξουσιαστών που αφαιμάσσουν μέχρι θανάτου την καταρρέουσα πατρίδα μας.

Υπόθεση Σουλεϊμάν Σαμπιχά & Αχμέτ Κουρτ : φιλοτουρκισμός – αθιγγανολαγνεία: σημειώσατε 1.

“Και χορό τριγύρω σου θα στήσουν με βιολιά και με ζουρνάδες γύφτοι, οβραίοι, αράπηδες, πασάδες{…}”

Πόσο πολύ η επαίσχυντη κατάντια της συγχρόνου Ελλάδος επαληθεύει τα ποιητικά λόγια του εθνικού μας βάρδου Κωστή Παλαμά… Ο Παλαμάς έγραψε τον “Δωδεκάλογο του Γύφτου”, το κορυφαίο αυτό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας απ' όπου προέρχεται ο παραπάνω στίχος, το 1899, δηλαδή την επαύριον της εθνικής ταπεινώσεως του '97. Στο έργο αυτό ενώ περιγράφεται αλληγορικώς η κατάπτωση και η αμεριμνησία του αλλοτριωμένου όχλου της Πόλεως, προ της Αλώσεως, ουσιαστικά στηλιτεύεται η επονείδιστη κατάπτωση του Ελληνισμού όχι μόνο της εποχής κατά την οποία γράφει ο ποιητής, αλλά, πολύ περισσότερο, της συγχρόνου μας εποχής, της εποχής της απολύτου προδοσίας από πλευράς «αρχόντων» και του απολύτου αφελληνισμού από πλευράς των θλιβερών «υπηκόων» του Γραικυλιστάν. Γιατί, πόσο πιστότερη απόδοση του εθνικού εξευτελισμού θα μπορούσε να υπάρξει δεδομένων των ευλόγων συμπερασμάτων που προκύπτουν από ενδεικτικά περιστατικά όπως το πολύ πρόσφατο με τον αποκλεισμό της αθίγγανης, παρ’ ολίγον υποψηφίας ευρωβουλευτού με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλεϊμάν Σαμπιχά;[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ ([12], 20ὴ Ἀπριλίου 2014).

Ἡ Ἰδέα μας εὑρίσκεται μὲν εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὑποστάσεώς μας, ὅπως καὶ τοῦ Κόσμου, ὅμως ἡ συνειδητοποίησις καὶ ἀναγωγή της εἰς κρυσταλλίνην συνειδητότητα καὶ οἴακα, πηδάλιον προσανατολισμοῦ καὶ πορείας προϋποθέτει ἐντρύφησιν εἰς τὴν φύσιν, τὸν κόσμον καὶ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό, καὶ ἡ ὁποία πράγματι δὲν τελειώνει ποτέ. Τὸ θεμέλιον καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐνοράσεως ποὺ ἄγει πρὸς τὴν Ἰδέαν μας εἶναι ἡ συνεχὴς καὶ σταθερὰ παρατήρησις τῶν δυνάμεων καὶ διεργασιῶν τῆς διαλύσεως, ἀναρχίας, σκότους καὶ ἐντροπίας ἔναντι τῶν φωτεινῶν δυνάμεων τῆς ζωῆς καὶ τῆς συνειδητότητος, τῶν ὁποίων τὰ κριτήρια καὶ ἡ θεώρησις ὑπερβαίνουν δίχως ἄλλο τοὺς περιορισμοὺς τοῦ «ἐδῶ καὶ τώρα» καὶ τὰς μικρότητας τοῦ μικροσκοπικοῦ ποταποῦ «ἐγὼ» καὶ τοῦ ἰδιοτελοῦς συμφέροντος.[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αἱ «ἀλώπεκες» καὶ οἱ «λέοντες»…(Μία καιρία ὀξυδερκὴς κοινωνιολογικὴ παρατήρησις!)

Ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ James Burnham «Ἡ αὐτοκτονία τῆς Δύσεως», Ἀθῆναι, 1975, ἐκδόσεις Δ.Ε.ΝΕ.Α., ὅπου ἐκτίθενται ἐν συνόψει κάποιες καίριες καὶ κρίσιμες ψυχοκοινωνιολογικὲς παρατηρήσεις τοῦ Βιλφρέντο Παρέτι. Θὰ πρέπει αὐτὲς νὰ νοηθοῦν στὴν πλήρη τους γενικότητα, ὄχι μόνον ἐν σχέσει πρὸς τὴν πολιτικὴν διεύθυνσιν καὶ ἔλεγχον τοῦ κράτους. Ἐπὶ πλέον παρατηρήσατε πόσον ἀκόμη ἡ ἀνάδειξις τῶν «ἀλωπέκων» καὶ ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν «λεόντων» ἔτι περαιτέρω ἐντείνεται εἰς τὸ ἔπακρον ἐκ τῆς ἰδίας τῆς δομῆς, τῆς ἐπιφανειακότητος, τῆς στιγμιαίας προοπτικῆς καὶ τῆς πωλήσεως φαινομενικοτήτων πρὸς τὰς ψηφαγέλας τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ποικίλλων της φαιδρῶν μειξοπαραλλαγῶν.[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η κατάλυση του συντάγματος από τις “δημοκρατικές δυνάμεις”…

Τα όσα συμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας το τελευταίο διάστημα, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! H εκ μέρους της κυβερνήσεως κραυγαλέα καταστρατήγηση της «ύψιστης δημοκρατικής αρχής» της διακρίσεως των εξουσιών απεκαλύφθη πέραν πάσης αμφιβολίας! Η δημοσιοποίηση της σε ανύποπτο χρόνο συνομιλίας στην οποία ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Μπαλτάκος, ήτοι ο κορυφαίος παρά τω πρωθυπουργώ κυβερνητικός παράγων, διορισμένος από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και στενότατος προσωπικός φίλος και συνεργάτης του ιδίου επί δεκαετίες (!), αποκαλύπτει τις βρώμικες μεθοδεύσεις της κυβερνήσεως για ποδηγέτηση της δικαστικής εξουσίας προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω στημένων καθ’ υπαγόρευσιν διώξεων, η αποδυνάμωση μιας πολιτικής δύναμης την οποία το Σύστημα αντιλαμβάνεται ως επικίνδυνη γι’ αυτό. Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις θα περίμενε κανείς ότι θα οδηγούσαν άμεσα σε πτώση της κυβερνήσεως, αφού πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους! Παρόλα αυτά η κυβέρνηση με την συντονισμένη υποστήριξη συμπάντων των καθεστωτικών μ.μ.ε. (των μεγαλοεργολάβων) προσπαθεί εναγωνίως τις τελευταίες μέρες, με μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα πλύσεως εγκεφάλου του κοινού, να προσπεράσει τον σκόπελο, αφενός επιδιώκοντας να υποβαθμίσει τεχνηέντως το ζήτημα και αφετέρου – κυρίως – αποπροσανατολίζοντας από την ουσία των αποκαλύψεων και εστιάζοντας σε δευτερεύουσες επουσιώδεις πτυχές τους. Η δε συγκλονιστικότερη επιβεβαίωση τω λεγομένων του Μπαλτάκου ήρθε σήμερα από την Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή (American Jewish Committee) – η οποία υπαγόρευσε το εξελισσόμενο κυνήγι μαγισσών του εθνοπροδοτικού καθεστώτος που δυναστεύει την Ελλάδα – με μια ανακοίνωση που συνιστά κατ’ ουσίαν τρανή επαλήθευση. Μεταφέρουμε αυτούσια τη σχετική ανταπόκριση του Μ. Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον, όπως δημοσιεύθηκε στο καθεστωτικό «Έθνος» (του εθνικού εργολήπτη Μπόμπολα): “Σκληρή επίθεση της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής κατά Μπαλτάκου Επίθεση εναντίον του κ. Μπαλτάκου, για τη συνάντησή του με τον Ηλία Κασιδιάρη και τα υποστηρικτικά σχόλιά του για τη Χρυσή Αυγή, εξαπέλυσε η Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή (American Jewish Committee), η οποία χαρακτηρίζει εντελώς δικαιολογημένη την παραίτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου. «Αυτό που έκανε ο κ. Μπαλτάκος αποτελεί προσβολή προς τον πρωθυπουργό Σαμαρά και για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της AJC, Ντέιβιντ Χάρις, ο οποίος πρόσθεσε ότι «αν και η συνάντηση του με (στέλεχος) της Χρυσής Αυγής προκαλεί από μόνη της, η έκφραση συμπαράστασης του για το κόμμα –στην πραγματικότητα για την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση-, είναι απίστευτη». Στην ανακοίνωση της προς τα μέλη της, η AJC αναφέρει ότι «στο βίντεο, ο Μπαλτάκος λέει στον Ηλία Κασιδιάρη, βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ότι ο πρωθυπουργός κίνησε τη διαδικασία έρευνας εναντίον της για να έχει πολιτικό κέρδος. Στην απ’ ότι φαίνεται φιλική συνομιλία, ο Μπαλτάκος αναφέρεται στην υπόσχεση του κ. Σαμαρά να «ξεριζώσει» τη Χ.Α. όταν μίλησε στα μέλη της AJC στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο». «Καταδικάζουμε αυτό το βίντεο», τονίζει ο κ. Χάρις, ο οποίος αναφέρει επίσης ότι «σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη την επομένη της παραίτησής του, ο Μπαλτάκος δήλωσε ότι «μπορεί να υπάρχουν περισσότερα βίντεο και ότι μπορεί να έχει πει περισσότερα πράγματα». Ο κ. Χάρις βγάζει από το κάδρο της κριτικής τον κ. Σαμαρά, καθώς σημειώνει ότι «το περιστατικό αυτό πρέπει να προκάλεσε πραγματικό σοκ για τον πρωθυπουργό Σαμαρά, ο οποίος έχει δείξει ισχυρή ηθική και πολιτική ηγεσία στην αντιμετώπιση της Χ.Α.». «Την ίδια στιγμή –αναφέρει ο κ. Χάρις- είμαστε ενθαρρυμένοι με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, το δικαστικό και νομοθετικό σώμα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τη Χ.Α., ο ρατσισμός και η ξενοφοβία της οποίας απειλούν τη Δημοκρατία στην Ελλάδα»”[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τὸ θλιβερὸ φαινόμενο τῆς ἀγυρτείας ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς πλείστους τῶν ἐν Ἑλλάδι κύκλων αὐτοκλήτων «ἀρχαιολατρῶν-ἀρχαιοθρήσκων-ἑλληνοκεντρικῶν». [Μέρος 2ο]

Δημοσιεύσαμε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο μέρος της ανάλυσής μας αναφορικά με το εν Ελλάδι θλιβερό φαινόμενο του ειδεχθούς τσαρλατανισμού που εκφράζουν οι ποικίλοι θιασώτες ενός διογκουμένου ρεύματος κάποιων οψίμων, τάχα «ελληνοκεντρικών», «αρχαιοελληνιστών», «νεοπαγανιστών», κλπ, οι οποίοι με την στάση τους κατ’ ουσίαν, παραχαράσσουν, πλαστογραφούν και διαστρέφουν την ελληνική ιστορία και την ελληνική θρησκευτικότητα, την οποία ασφαλώς είναι φύσει αδύνατον να προσεγγίσουν, αδαείς όντες. Έχοντας ήδη σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά των δύο μεγάλων κατηγοριών του περί ού ο λόγος τσαρλατανισμού, ήτοι, πρώτον, των αρχιερέων της αγυρτείας και, δεύτερον, των αδαών και αφελών θυμάτων τους, που απαρτίζουν το τηλεοπτικό και αγοραστικό κοινό της όλως προσοδοφόρου φάμπρικας ανοητολογίας, ας προχωρήσουμε λίγο ακόμη, απαριθμώντας τα κύρια τυπολογικά χαρακτηριστικά αυτού του «χώρου».[...]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]