ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΣ.

Μία αναπόφευκτη σύγκριση δύο φαινομενικώς ασχέτων μύθων.

  Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το ελλαδικό ανθελληνικό κράτος τριήμερος εορτασμός της μνήμης του “Πολυτεχνείου”, της γνωστής φαιδράς ιστορίας που υποτίθεται πως “έριξε την χούντα”, δηλ. τὸ στρατιωτικὸ καθεστώς, ενώ ήδη τα ηνία της χώρας είχε η πολιτικὴ κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Δεν θα σχολιάσουμε όμως εδώ τα γνωστά στους περισσοτέρους γεγονότα της ημέρας εκείνης, ούτε τις εξωτερικὲς πολιτικὲς συγκυρίες ποὺ υποκρύπτονται την συγκεκριμένη περίοδο ως ειδικό κίνητρο και αφορμή για τον ξένο παράγοντα και υπηρεσίες που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν, μα θα επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως σε μιαν ειδική πτυχή της όλης ιστορίας, συμβάλλοντας έτσι στην ειδολογική της ταξινόμηση και κατανόηση, στα πλαίσια μιας ευρύτερης και βαθύτερης κατανοήσεως της Ιστορίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πολυτεχνεῖο: Οἱ παραβλεπόμενες πραγματικὲς διαστάσεις καὶ βάθος ἐκτροπῆς τοῦ Ψεύδους ποὺ ἐκπροσωπεῖ…

  Φέτος για ακόμη μία χρονιά θα ακούσουμε και θα δούμε αφιερώματα και επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα προ 40 ετών διαδραματισθέντα, ὴ μάλλον κυρίως στα εντέχνως προβαλλόμενα ως διαδραματισθέντα, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Η αλήθεια είναι ότι, λόγω και της παρούσης δυσπραγίας του και της βαθμιαίας αποφθοράς της δυναμικής του ολεθρίου και τρισαθλίου κοινοβουλευτικού θιάσου, του οποίου το «Πολυτεχνείο» προπαγανδίζεται ως ο … «ηρωικός προάγγελος», η ένταση της προπαγάνδας θα είναι μειωμένη εν σχέσει προς παλαιότερα χρόνια, ενώ αδιάφορη θα είναι πιθανότατα και η στάση της πλειονότητος των πολιτών.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπιστολὴ τοῦ γαλοεβραίου δόκτορος Roger Dommergue Polacco de Menasce προς τον Steven Spielberg. (A letter from Jewish French Dr. Roger Dommergue Polacco de Menasce to Steven Spielberg)

«The 6-million-gas-chambers myth is an arithmetic and technical nonsense. As a matter of fact the howling, snivelling, Shoah business, 50 years after the war, is disgusting, debasing: it is a disgraceful shame.»

  Εύχομαι η ειλικρίνειά σας να είναι ανταξία του πολύ μεγάλου ταλέντου σας. Σας είδα στην τηλεόραση στην Γαλλία. Δηλώσατε πως θα διασπείρετε προπαγάνδα για το Shoa (ολοκαύτωμα) στα γερμανικά σχολεία. Αναφέρατε πως οι αποδέκτες θα πεισθούν πλήρως εις ό,τι αφορά στην πραγματικότητα του Shoa (6.000.000 νεκροί στους θαλάμους αερίων). Θεωρώ καθήκον μου ως Εβραίος, και κατόπιν 20 ετών ερεύνης του ιστορικού προβλήματος του «ολοκαυτώματος», να επιστήσω την προσοχή σας στα γεγονότα.

  Τα γεγονότα είναι εξαιρετικώς άκαμπτα και, καθώς κανείς δεν μπορεί να τα μεταβάλει με λόγια, οι ομόφυλοί μας έχουν εξωθηθεί να οδηγήσουν γλοιώδεις πολιτικούς στο να εφαρμόσουν σταλινο-οργουελιανούς νόμους, που απαγορεύουν οποιανδήποτε κριτικὴ αναφορά στο δόγμα των “έξι εκατομυρρίων νεκρών στους θαλάμους αερίων”, το οποίον δόγμα έτσι οριστικώς μεταπίπτει σε ανακυκλουμένη θρησκευτική λατρεία αυτής της αλχημείας αριθμών.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.

  Η δουλεία κατά τον Αριστοτέλη ενυπάρχει φύσει. Ξεκινώντας από την Πλατωνική έννοια του φύσει δούλου, κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο δέον να διακριθεί σαφώς και διαχωρισθεί το άρχον του αρχομένου. Στον Κόσμο, συνεχόμενο διά της αρμονικής τάξεως και, συναφώς, κάποιας εγγενούς οντικής ιεραρχίας, είναι το φυσικόν, «πέφυκεν», το ανώτερον να άρχει του υποδεεστέρου του· το οποίον πρέπει να υπακούει στις επιταγές του υπερτέρου του όντος, προς επιτέλεσιν του έργου το οποίο η φύση προέβλεψε και για τους δύο, συμφώνως προς την Κοσμικήν Τάξιν. Ο νόμος αυτός διέπει και την σχέση κυρίου και δούλου στην αρχαιοελληνική κοινωνία. Η τάξις αυτή επιτρέπει την επίτευξη της ιδίας φύσεως και στα δύο μέρη, εφ᾿ όσον και καθ᾿ όσον η σχέσις των αντανακλά την αρχική τους φύσι. Είναι δε εντελώς εσφαλμένη η διαδεδομένη, κυρίως μετά τους χριστιανικούς χρόνους, διαστρέβλωσις ότι οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα αντεμετωπίζοντο ως «αντικείμενα» και δεν ετύγχανον κανενός σεβασμού: απεναντίας. Τούτο μάλλον απετέλει ίδιον των βαρβάρων δουλοκτητών. Εκεί, όμως, δεν δύναται καθόλου να γίνει λόγος περί κοσμικής τάξεως αλλά περί περιστασιακής και στρεβλής σχέσεως δυνάμεως. Αυτό συμβαίνει, μάλιστα, στον ύψιστο βαθμό ακριβώς στην εποχή μας, όπου οι ευγενέστεροι υποδουλώνονται ολικώς στους αυθάδεις υπανθρωπίνους μεγιστάνας του χρήματος και των λοιπών στρεβλών κριτηρίων δυνάμεως της σκοτεινής μας εποχής.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΕΒΛΗΣ «ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΗΨΕΩΣ, ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…

 Ὁ ἐμβολιασμὸς τοῦ ἰοῦ τῆς δημοκρατίας στὶς ἀθῶες ψυχὲς τῶν ἑλληνοπαίδων ξεκινάει ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας χρόνια φοιτήσεως στὸ σχολεῖο, μὲ τὰ ἀπάτριδα συστηματικὰ σφυροκοπήματα τοῦ μαρξιστοφιλελευθέρου δογματισμοῦ μέσῳ σχεδὸν ὅλων τῶν μαθημάτων. Ἐδῶ θὰ περιορισθοῦμε σταχυολογικῶς σὲ κάποιες ἐνδεικτικὲς ἐπισημάνσεις, ὑποσχόμενοι νὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἄλλες παρόμοιες μελλοντικῶς.

  Τὸ κατάπτυστο μάθημα τῆς «Πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀγωγῆς» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στάδιο μιᾶς καλὰ ὀργανωμένης προπαγάνδας, ποὺ κρατάει ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἀπόλυτης ΠΑΣΟΚοκρατείας τῆς δεκαετίας ᾿80.

 Ἀφοῦ οἱ μαθηταὶ γαλουχηθοῦν στὶς ἀρχὲς τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, στὸ γυμνάσιο καλοῦνται νὰ ἐκλέξουν πρόεδρο τοῦ 15μελοῦς. Ἕνας σώφρων νοῦς θὰ ἀποροῦσε μὲ τὴν ἐκπροσώπηση μαθητῶν σὲ μιὰ ἐπιτροπὴ συναλλαγῆς μὲ τοὺς καθηγητές. Στὴν δημοκρατία ὅμως ἀπαγορεύεται νὰ σκέφτεσαι, ὁπότε ἡ διαδικασία συνεχίζεται χωρὶς ἀντιδράσεις. Ποιὲς οἱ ἀρμοδιότητες τοῦ προέδρου τοῦ δεκαπενταμελοῦς; Μὰ φυσικά, νὰ ἀποδείξῃ ὅτι κατανοεῖ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος: Ὁ πρόεδρος εἶναι αὐτὸς ποὺ παίρνει μίζες ἀπὸ τὰ … νυχτερινὰ μαγαζιὰ (!!!) προκειμένου νὰ ὀργανώσῃ τοὺς σχολικοὺς χορούς, ὁ ἴδιος κανονίζει τὴν 7ήμερη ἐκδρομὴ καὶ παίρνει προσφορὲς ἀπὸ τὰ ταξιδιωτικὰ γραφεῖα ἐξασφαλίζοντας δωρεὰν συμμετοχὴ αὐτοῦ καὶ τῶν κολλητῶν του καί, γενικά, οἱ ἀρμοδιότητές του εἶναι μιὰ μικρογραφία τῆς πολιτικῆς πραγματικότητος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Το ρεύμα των «ταυτοτικών» ομάδων στην Ευρώπη.

Ο κίνδυνος επιταχύνσεως του εκφυλισμού των Ευρωπαϊκών λαών και κατ’ επέκταση αυτού η υπογεννητικότητα, η φυλετική επιμειξία και η πλήρης πολιτισμική αλλοτρίωση δεν βρίσκεται πλέον προ αλλά εντός των πυλών. Η διαστροφή της επιβαλλομένης μείξεως με αλλόφυλες πλημμυρίδες, κυρίως στις «προηγμένες» χώρες του Βορρά, καθώς και η υποταγή στην επιθετική πολιτική των σκοταδιστικών Σουνιτικών Ισλαμικών κέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελούν ακραία σημάδια όχι απλής αδυναμίας λόγω γηράνσεως αλλά συντονισμένης εκφυλιστικής αφανίσεως του Λευκού Ανθρώπου και του Πολιτισμού αυτού, σχεδόν αυτοχειριασμού. Ανάμεσα στις ποικίλες μορφές αντιδράσεως σε αυτόν τον ανηλεή πόλεμο ένδοθεν διαλύσεως έχει εμφανισθεί εντόνως το τελευταίο διάστημα το ρεύμα των λεγομένων «ταυτοτικών κινήσεων» το οποίο, ξεκινώντας από την Γαλλία, έχει κατορθώσει να επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Τις ρίζες αυτών των κινήσεων στην μεταπολεμική Ευρώπη θα πρέπει να τις αναζητήσουμε κυρίως σε δύο προσωπικότητες οι οποίες επηρέασαν, έπλασαν και διαμορφώνουν ακόμη τον λεγόμενο χώρο της νέας δεξιάς στην Γαλλία. Μία δεξιά η οποία βέβαια ουδεμία σχέση έχει με την εγχώρια αντίστοιχη κατ’ όνομα και μόνον «δεξιά». Πρόκειται για τον Alain de Benoist και τον Guillaume Faye. Κύριοι θεωρητικοί της ομάδος GRECE (Groupement de recherché et d’ etudes pour la civilisation Europeenne) και της Nouvelle Droite, εξέδωσαν ή συμμετείχαν σε πληθώρα περιοδικών, βιβλίων, συνεδρίων και κινήσεων κατά βάση θεωρητικών για την διαμόρφωση της σκέψεως και εν συνεχεία της πολιτικής προς μία Ευρώπη των Εθνών. Και ο μεν πρώτος παραμένει ακόμη στα ίδια επίπεδα αποστασιοποιήσεως από τον ακτιβισμό, ενῷ ο G. Faye αποτελεί ένα νέο κέντρο πολιτικού ακτιβισμού. Ειδικώς με το βιβλίο του «Αρχαιοφουτουρισμός», όπου αναζητά τον συγκερασμό της αρχαιότητος με τον σύγχρονο κόσμο, πέτυχε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει προς τον ακτιβισμό αρκετές ομάδες.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπέτειος τοῦ «ΟΧΙ»: Ἡ ἐθνική ἡγεσία Ἰ. Μεταξᾶ καὶ οἱ σύγχρονοι μειοδότες.

28η Οκτωβρίου χθες και παρακολουθήσαμε μια ακόμη επανάληψη των, συνήθων τα τελευταία χρόνια, άψυχων και ως επί τo πλείστον αποπροσανατολιστικών επετειακών εκδηλώσεων τις οποίες οργανώνει από αδράνεια το διεφθαρμένο καθεστώς (αφού ακόμα δεν τολμά να τις καταργήσει εντελώς…) φροντίζοντας ωστόσο να διαστρεβλώνει και εξευτελίζει με τον χειρότερο τρόπο το νόημα και τον συμβολισμό της εκάστοτε εθνικής επετείου.
Βαριεστημένοι και άρρυθμοι μαθητές να σέρνουν τα πόδια και σκουντουφλούνε σκυφτοί σε παρελάσεις-παρωδία, έσχατο σημάδι εξευτελισμού των οποίων στάθηκε η αντικατάσταση εθνικών εμβατηρίων με σοβιετικά εμβατήρια που χρησιμοποιούσαν οι κατσαπλιάδες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (συνέβη και αυτό!).
Είδαμε επίσης, στις μεγάλες πόλεις, διεφθαρμένους και μισητούς πολιτικάντηδες να παρακολουθούν τις παρελάσεις από σιδηρόφρακτους θώκους «επισήμων», από τον φόβο λαϊκών διαμαρτυριών και αποδοκιμασιών!
Και από τηλεοράσεως, δόλιους προπαγανδιστές οργουελικά ευθυγραμμισμένους σε μια τυποποιημένη ψευδολογία, να ξερνούν το γνωστό «αντιφασιστικό» τους δηλητήριο.
Βεβαίως το πιο χονδροκομμένο επαναλαμβανόμενο ψεύδος αναφορικά με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έχει να κάνει με το περίφημο «ΟΧΙ». Ποιος το είπε τελικά; Σύμφωνα με τους «δημοκράτες», «κομμουνιστές» κλπ, το «ΌΧΙ» το είπε …ο λαός!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Στὶς ἀμμουδιὲς τῆς Μέκκας διῶξέ το ἥλιε, τὸ μισοφέγγαρο μακριὰ ἀπ᾿ τὸν οὐρανό μας…

Τῆς ἱστορίας μας φέγγουν τρεῖς χιλιάδες χρόνια,
Ὀρθοί! Καὶ πρόβαλε ἀπὸ τώρα τὸ παλάτι
στὸν τόπο ἐκεῖ ποὺ λύθηκαν τὰ κακὰ μάγια,
κι ὁ φοίνικας ξαναγεννιέται ἀπὸ τὴ στάχτη.
Στὶς ἀμμουδιὲς τῆς Μέκκας διῶξέ το ἥλιε,
τὸ μισοφέγγαρο μακριὰ ἀπ᾿ τὸν οὐρανό μας…
Ἂν πρέπει νὰ πεθάνουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
θεία εἶν᾿ ἡ δάφνη! Μία φορὰ κανεὶς πεθαίνει.
Κ. Παλαμάς
– «Καναδός» τζιχαντιστής πυροβολεί εντός του Καναδικού κοινοβουλίου και φονεύει Καναδό στρατιωτικό, προτού πέσει με την σειρά του νεκρός από τα πυρά του προσωπικού ασφαλείας.
– «Αμερικανός» τζιχαντιστής επιτίθεται με τσεκούρι σε αστυνομικούς στη Ν. Υόρκη.
Αυτά είναι τα τελευταία δύο περιστατικά, που ακολουθούν σειρά παρόμοιων άλλων τα οποία πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα στις χώρες της «δύσεως» (αρκεί ενδεικτικά να θυμηθεί κανείς την φρικιαστική επίθεση κανιβάλων οι οποίοι κατέσφαξαν με ματσέτες ανυποψίαστο στρατιωτικό σε περιοχή του Λονδίνου πριν λίγο καιρό) αποκαλύπτοντας το μέγεθος του κινδύνου της επελάσεως του αιμοβόρου επιθετικού ισλαμισμού στην Ευρώπη και την Β. Αμερική.
Η σημαντική αυτή απειλή κινείται παραλλήλως με την αύξηση της αθρόας εγκαταστάσεως μουσουλμάνων μεταναστών-εποίκων προερχομένων από την Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Βόρεια Αφρική, στις ευρωπαϊκές χώρες. Περί των βαρβαρικών τους ενστίκτων οι μεσανατολίτες ισλαμιστές δίνουν καθημερινώς δείγματα γραφής στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας που έχουν καταλάβει (με την έως πρότινος ανοχή και υπόγεια υποστήριξη των ΗΠΑ-Ισραήλ-Τουρκίας που επιδιώκουν την υπονόμευση του Άσαντ):

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ: ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Έλληνες πατριώτες!
Με πλήρη ευθύνη των «λαοπροβλήτων δημοκρατικών» κυβερνήσεων, άνω των 3 εκατομμυρίων αλλοφύλων λαθρομεταναστών έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, εκτοξεύοντας στα ύψη βαρειά εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πορνεία, ανεργία κ.λπ. – και, προ παντός, δυναμιτίζοντας την επιβίωσή μας ως Ελληνικού Έθνους.
Η εισβολή ορδών από Ασία και Αφρική συνεχίζεται κι εντείνεται περαιτέρω, δυνάμει εγκληματικών παρεμβάσεων των σιωνιστοδούλων δυτικών κυβερνήσεων, που μάλιστα οδήγησαν στην ανασύσταση του Χαλιφάτου, εξ υπανθρώπων που καθημερινώς απάγουν και σφάζουν εν ψυχρώ αμάχους, γυναίκες και μικρά παιδιά! Για να το επεκτείνουν και στην Ευρώπη: να την καθυποτάξουν στο Ισλάμ, έργο που η σάπια «ανθρωπιστική» πολιτική και μαζική πλύση εγκεφάλων υπό των «προοδευτικών» και «φιλελευθέρων» ανδραπόδων ανά την Ευρώπη έχει μεθοδικώς και δογματικώς προλειάνει και θεμελιώσει!
Άνω των 2 εκατομμυρίων αναμένουν, ήδη στοιβαγμένοι στις μικρασιατικές ακτές, ευκαιρία να εισβάλουν κι αυτοί στην Πατρίδα μας, μέσῳ Τούρκων και υπό τις ευλογίες του τουρκικού κράτους: διότι η κατάπνιξη της Ελλάδος από εκατομμύρια αλλοφύλων και δη μουσουλμάνων εισβολέων αποτελεί στρατηγική τους επιλογή, προς το μακρινό όνειρο ανασυστάσεως της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, χωρίς κἂν χρείαν πολεμικής τους αναμετρήσεως με την Ελλάδα – αφού η Ελλάς καταρρέει και πληθυσμιακώς. Της οποίας πληθυσμιακής/στρατηγικής υποκύψεως έχει μακράν προηγηθεί (και προλειάνει το έδαφος) η πλήρης εκ των ένδον κατάπτωση κάθε αυθεντικού της ελληνικού χαρακτήρος και δυνάμεως αντιστάσεως! Όμως οι Τούρκοι στρατηγοί δεν είναι μόνοι τους:
ΔΙΟΤΙ επίσης η προδοτική «πολιτική» των εδώ υποτακτικών της ΝΠΤΠ και του διεθνούς τοκογλυφικού συστήματος δουλεύει προς την ίδια κατεύθυνση: όμως αποτελεσματικότερα, εκ των ένδον και κατέχουσα τα ηνία, με την ΑΙΣΧΡΑΝ ανοχή, στήριξη και συνέργεια του μακαρίως υπνωτισμένου λαού – ή, μάλλον, ψηφαγέλης!!!
Ας μη λησμονεί δε κανείς ότι στην Ελλάδα, δυνάμει της «ευημερίας και προκοπής» της Προδοτικής Μεταπολιτεύσεως, ο δείκτης γεννήσεων είναι μικρότερος του 1,3. Έτσι, εντός ολίγων ετών οι Έλληνες θα αποτελούν μειονότητα στην ίδια τους την χώρα και οι ξένοι μουσουλμάνοι άποικοι (Ασιάτες και Αφρικανοί) την πλειονότητα!!! Πρόκειται για κανονική μαζική εισβολή αλλοφύλων – πραγματικό κατακλυσμό – που δεν έχει προηγούμενο στην νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία, υπό την σκέπη μιας σάπιας αυτοκτονικής ψευδο-«ηθικής» και ενός άκρως προδοτικού κατεστημένου! Οι λαθροέποικοι εισβάλλουν καθημερινώς κατά εκατοντάδες – αλλά κανείς δεν τους φράσσει τον δρόμο!
Τρίζουν τα κόκκαλα των αντρειωμένων αγωνιστών που πολέμησαν και πότισαν με το αίμα τους την Ιερή Ελληνική Γη, ώστε να απωθηθεί η Τουρκιά (και η συστρατευμένη της Αραπιά)!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Commander Matt Koehl – IN MEMORIAM.

Μία μεγάλη ἀπώλεια…
Μὲ μεγάλη θλῖψι ἐπληροφορήθην πρὸ ὀλίγων ὡρῶν ὅτι ὁ Commander Matt Koehl πέρασε στὴν αἰωνιότητα, τὴν 10ην Ὀκτωβρίου, διανύων τὸ 79ο ἔτος του. Κατὰ ἐκπληκτικὴν σύμπτωσιν μόλις λίγες ὧρες νωρίτερα, συνομιλῶν μετὰ πολὺ καιρὸ τηλεφωνικῶς μετὰ παλαιοῦ συναγωνιστοῦ, ποὺ εἶχε τακτικὴ ἐπικοινωνία μαζί του καὶ μὲ ἐνημέρωνε γιὰ τὴν φθίνουσα πορεία τῆς ὑγείας του, συζητούσαμε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ διαφαινόμενο ἐνδεχόμενο. Ἐπρόκειτο γιὰ ὅλως ἰδιαίτερο καὶ χαρισματικὸ ἄτομο. Τὸν συνήντησα πρώτη φορὰ τὸ 1998, λίγο μετὰ τὸ παγκόσμιο συνέδριο τοῦ Φιλύρου ποὺ διωργάνωσα μὲ τεράστια ἐπιτυχία τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους – καὶ πού, οὐσιαστικῶς, ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ ΑΡΜΑτος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔμβλημα καὶ Λάβαρο ἐπίσης ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ εἰσήχθη. Εὐφυέστατος καὶ πολυταλαντοῦχος, μὲ προχωρημένες εἰδικὲς γλωσσολογικὲς γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἐπίσης ἑλληνικῶν, βαθύτατα φιλέλλην, μὲ βαθειὰ γνῶσι καὶ κατανόησι τῶν Ἀρίων παραδόσεων, ἐξαιρετικὸ μουσικὸ τάλαντο καὶ μοναδικὴ ἰδεαλιστικὴ σταθερότητα καὶ Πίστι, ἦταν ἀληθῶς ὁ τύπος τοῦ Ἀρίου φιλοσόφου-πολεμιστοῦ-στρατιώτου. Τὸν ἐπεσκέφθην ἐπίσης κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἔκτοτε δὲ συναντηθήκαμε ἐπανειλημμένως στὴν οἰκία τῆς ἀλησμονήτου μεγάλης κυρίας τοῦ Ἐθνοκοινοτισμοῦ, τῆς Florentine Rost van Tonningen.
Πέραν τοῦ ὅτι ἦταν μιὰ ἀστείρευτη πηγὴ γνώσεων, ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ ἕνα βάθος πνεύματος καὶ συνειδητότητος, ποὺ ὁ ἐπιπόλαιος παρατηρητὴς τῶν ἁπτῶν πολιτικῶν ἀποσταγμάτων τους θὰ ἐκινδύνευε νὰ παραγνωρίσῃ· ἡ προσεκτικώτερη, ὅμως, ἐξέτασις τῶν πλέον ἐμπεριστατωμένων του ἀναλύσεων τὰ ἀφήνουν σαφῶς νὰ διαφανοῦν. Ἦτο ἕνα βαθὺ ἄτομο, σὲ μιὰ τόσο ῥηχὴ καὶ ἀπνευμάτιστη κοινωνία ὅπως ἡ ἀμερικανική, μὲ προφανῆ προβλήματα στὴν ἐξεύρεσι καταλλήλου δρόμου ἐκφράσεως καὶ δράσεως. Ἡ βαθειὰ αὐτὴ ἀλήθεια σχεδὸν πάντοτε παραγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἐκ τοῦ χώρου (διεθνῶς) ἀσκήσαντας κριτικὴ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς του καὶ ὀργανωτικῆς γραμμῆς.
Δὲν θὰ γράψω πολλὰ τὴν στιγμὴν αὐτή· παρ᾿ ὅτι οἱ συναντήσεις μας ἦσαν πολὺ σποραδικές, διατηρούσαμε πάντα ἐπαφή – καὶ θὰ μοῦ λείψουν καὶ οἱ πάντα ξεχωριστὲς εὐχές του ποὺ ποτὲ δὲν λησμονοῦσε νὰ μοῦ στείλῃ στὰ γενέθλιά μου. Ὑπῆρξε ὁ διάδοχος τοῦ George Lincoln Rockwell μετὰ τὴν δολοφονία του τὸ 1967 καὶ ἐχάραξε μία διαφορετικοῦ ὕφους πορεία. Ἐγνώρισε καλῶς τὴν μεγάλη Ἑλληνίδα Savitri Devi (Μαξιμιανὴ Πόρτα), ἡ ὁποία καὶ τοῦ ἤσκησε μεγάλη ἐπιρροή. Μοῦ ἀφηγήθη ἀρκετὰ ἐκ τῆς γνωριμίας του αὐτῆς.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Παραθέτω στὸ πρωτότυπο ἀμετάφραστη τὴν ἐπιστολὴ στενοῦ του φίλου, ποὺ μοῦ διεκοίνωνε τὴν θλιβερὰν εἴδησι:

Αναρχοσυμμορίτες και ισλαμοσυμμορίτες: σύμμαχοι στην αποδόμηση και την καταστροφή των ευρωπαϊκών εθνών

Τις τελευταίες εβδομάδες ολόκληρος η υφήλιος προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από τις εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στην δημοσιότητα και αποτυπώνουν την βαρβαρότητα των ισλαμιστών στην Συρία και το Ιράκ. Αθώοι πολίτες βασανίζονται και σφαγιάζονται «στο όνομα του Αλλάχ». Η φρίκη που πηγάζει από αυτήν την δράση των τζιχαντιστών ξεπερνάει κάθε διαστροφή που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους!
Δεν χρειαζόταν βέβαια η εμφάνιση του «Ισλαμικού Κράτους» για να διαπιστώσουμε την βαρβαρότητα αυτών των λαών. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και τέτοιου είδους βίντεο και εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και πολλά χρόνια. Λιθοβολισμοί γυναικών, απαγχονισμοί και αποκεφαλισμοί αθώων πολιτών γίνονταν και σε περίοδο ειρήνης στις ισλαμικές χώρες, πολύ πριν ξεκινήσει ο πρόσφατος πόλεμος. Περιγράφονται δε διεξοδικώς και στην βίβλο, για να μη ξεχνιόμαστε…
Η υποτίμηση και η έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρεπεία αποτελούν βασικά γνωρίσματα της ιδιοσυγκρασίας των σημιτικών λαών, πόσῳ δε μάλλον όταν αυτή η φυσική τους βάρβαρη ροπή συνδυάζεται με τον θρησκευτικό φανατισμό.
Αυτή η συμπεριφορά των ισλαμιστών προκαλεί την οργή και τον τρόμο κάθε πολιτισμένου δυτικού ανθρώπου, πλην βεβαίως των αριστεριστών και αναρχικών οι οποίοι έχουν αναλάβει εργολαβικώς την προστασία των μουτζαχεντίν που κατακλύζουν την Γηραιά Ήπειρο. Η ισλαμολαγνεία τους έχει μάλιστα φθάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παραβλέπουν και να αποσιωπούν σκοπίμως τις θέσεις του Ισλάμ απέναντι στα περίφημα «ανθρώπινα δικαιώματα», την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, κλπ, αρχές οι οποίες κατά τα άλλα φαντάζουν «Ευαγγέλιο» στα μυαλά των κάθε λογής αριστεριστών… Ούτε φυσικά και η παιδοφιλία, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι π.χ. της πακιστανικής κουλτούρας

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ [13]

Ἡ ξεσαλωμένη αὐθάδεια τῶν παγκοσμίων ἀφεντικῶν τῶν … «ἑλληνικῶν» κυβερνήσεων

 Μία παγία ἀμυντικὴ τακτικὴ τοῦ Συστήματος καὶ τῶν σοφῶν του παπαγάλων ἔναντι κυρίως τῶν ῥιζικῶν του ἀμφισβητήσεων εἶναι ἡ ἐπίρριψις τοῦ χαρακτηρισμοῦ, αὐτομάτως ἀπαξιωτικοῦ πάσης σπουδαιοφανοῦς ἀστικῆς καθωσπρεπείας: «θεωρίες συνωμοσίας».  Ἔτσι, καὶ μ᾿ αὐτὸν ἐπίσης τὸν τρόπο, ἡ ἀστικὴ δειλία καὶ ψευδοευπρέπεια ἐντάσσεται ἐπιτυχῶς στὴν αὐτοάμυνα τοῦ Συστήματος μέσῳ καὶ τῆς Συγχύσεως, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ τὸν κεντρικό του ἐρειστικὸ πυλῶνα. Φυσικὰ πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσι συμβάλλει καὶ ὁ κατακλυσμὸς τῆς ποικίλης «ἀντισυστημικῆς» πληροφορήσεως ἀπὸ ἄκριτες κι εὐφάνταστες ἀστήρικτες ἀφελεῖς καὶ συχνὰ ἐντελῶς ἀνόητες θεωρίες, συχνὰ μὲ ὑποκρυπτόμενο δόλο καὶ ἰδιοτέλεια (πρβλ. καὶ τὴν περιβόητη σύγχρονη πολυπαιγμένη μποῦρδα, «οἱ Γερμανοὶ ξανάρχονται» – ἀφοῦ, ἂν δὲν τολμοῦμε νὰ χτυπήσουμε τὸ γομάρι, χτυποῦμε τὸ σαμάρι!!!), ποὺ ἐξυπηρετοῦν ἄριστα στὸ «τσουβάλιασμα» κάθε διορατικῆς ῥιζοσπαστικῆς κριτικῆς καὶ τὸ εὐχερές της «ξεφόρτωμα» ἀπὸ τοὺς σοβαροφανεῖς ἀστικοὺς μπαβιάνους.

 Οἱ ὁποῖοι ἀστικοὶ μπαβιάνοι πάσης ἀποχρώσεως πιὰ λύνουν καὶ δένουν σταθερῶς καὶ ἀπροσκόπτως, παρ᾿ ὅλο τὸ ἔκλυτο ἀπελπιστικὸ ναυάγιο τοῦ καραβιοῦ – καραβιοῦ ὅπου πρόσωπα καὶ φυσιογνωμίες, ποὺ στὴν καλλίτερη περίπτωσι θἆταν μοῦτσοι στὰ πατώματα τοῦ μηχανοστασίου ἢ θὰ τοὺς εἶχαν πετάξει στὴν θάλασσα ὡς βαρυτάτους ἀπατεῶνας σὲ κάθε στοιχειωδῶς ἀξιοκρατικὸ καθεστώς, ἐξακολουθοῦν νὰ παριστάνουν τοὺς «ἄρχοντες»: καὶ εἶναι τρόπον τινὰ τέτοιοι ὡς ἐκλεκτοὶ ἀρχιδοῦλοι, ἐπιτετραμμένοι τῶν στυγνῶν καὶ αὐθάδων χρηματιστηριακῶν μεγιστάνων, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἀποτελοῦν συνδετικὸ κρῖκο καί, δυνάμει περιβοήτου δημοκρατίας, τὴν νομιμοποιητικὴ προσωπίδα.

 Μεγιστάνων οἱ ὁποῖοι, μὲ τὰ καρκινωδῶς πολλαπλασιαζόμενα κερδοσκοπικά τους νήματα καὶ τὰ πλασματικά τους χρήματα καὶ χρεώγραφα α΄, β΄, γ΄, δ΄ κ.ο.κ. τάξεως ὡς «παραγώγων», ποὺ καὶ εἶναι τὸ ὑποκατάστατον τοῦ αἵματος στὶς φλέβες τοῦ τερατώδους αὐτοῦ Συστήματος, ἔχουν δέσει, ἀφομοιώσει καὶ καθυποτάξει ὅλες τὶς θαυμάσιες δημοκρατικὲς κυβερνήσεις τῆς δύσεως καὶ δὴ τῆς Ε.Ε. (ἀκριβέστερον, €€), ποὺ ἀποτελεῖ γνήσιο τέκνο τους – καθὼς οἱ μαζικὲς διεργασίες ἐξ ὁρισμοῦ ὑπόκεινται στὴν ἐξουσία τοῦ χρήματος καὶ οὐδεὶς διανοεῖται ἢ τολμᾷ σοβαρῶς ν᾿ ἀμφισβητήσῃ τὴν δημοκρατία, ἄρα καὶ νὰ ἴδῃ καὶ καταγράψῃ τὴν ἀλληλουχίαν τῆς παθογενείας: διότι ἡ τυραννία κι ἡ δουλεία ἑδράζονται μέσα στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν ἀθλίων ὑπηκόων…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η δημόσια παιδεία υπό πλήρη διάλυση, αλλά… προτεραιότης του υπουργείου η διοχέτευση «αντιρατσιστικής» προπαγάνδας στα Ελληνόπουλα!

Σε μία εποχή κατά την οποία η Ελλάς μαραζώνει δημογραφικώς έχοντας ήδη καταστεί χώρα γερόντων, δεδομένου ότι για πολλοστή χρονιά οι θάνατοι που καταγράφονται είναι πιο πολλοί από τις γεννήσεις, οι γεννήσεις αλλοδαπών είναι περισσότερες από τις γεννήσεις Ελλήνων (εντός της χώρας) – τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι πραγματικά σοκαριστικά, προδιαγράφοντας το τέλος υπάρξεως του ελληνικού έθνους (!) – σε μια εποχή κατά την οποία συντελείται μαζική μετακίνηση λαών από την ασιατική Ανατολή και τον αφρικανικό Νότο – με σαφή χαρακτήρα εισβολής και εποικισμού – προς τις Ευρωπαϊκές πατρίδες που αντιμετωπίζουν πλέον το φάσμα του εξισλαμισμού, αυτή την εποχή διάλεξε η γενιτσαρική ηγεσία του γενιτσαρικού υπουργείου «παιδείας» να εισαγάγει τον βαρύγδουπο θεσμό της «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» με κεντρικό θεματικό άξονα – τι άλλο; «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι»!!! Δεν μπορούμε να αποφύγουμε έναν σύντομο σχολιασμό αυτού του αίσχους:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο Χαλάνδρι: μια αποκαλυπτική μαρτυρία για την μάστιγα των αθιγγάνων.

Έχουμε πολλάκις αναφερθεί στην τεράστια εθνική και κοινωνική μάστιγα που συνιστά η παρουσία των αθιγγάνων στην ελληνική κοινωνία, ήτοι των κεντροασιατών μεταναστών, εκ της ινδικής υποηπείρου ορμωμένων, που εισέδυσαν κατά κύματα στον ευρωπαϊκό χώρο, την περίοδο του ύστερου μεσαίωνος, εποικίζοντας σε μεγάλους πληθυσμούς ιδιαίτερα τα ταλαίπωρα Βαλκάνια… Έκτοτε, δεν έχουν πάψει να αποτελούν ξένο σώμα για τις κοινωνίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί παρασιτικώς, μεταξύ των οποίων και για την ελληνική κοινωνία. Οι καταυλισμοί και οι μαχαλάδες τους ήταν ανέκαθεν εστίες παραβατικότητος και ανομίας – μόνιμες πηγές δεινών! Στην δε σύγχρονη εποχή, οπότε τυγχάνουν όχι μόνον μίας ιδιαζούσης ασυλίας, αλλά και της αμέριστης υποστηρίξεως εκ μέρους της απεθνισμένης πια πολιτείας, οι καταυλισμοί και οι τσαντιρομαχαλάδες τους έχουν εξελιχθεί σε ανέγγιχτα κέντρα διακινήσεως ναρκωτικών, όπλων και κάθε είδους λαθρεμπορίου, σε γκέτο όπου η αστυνομία είναι περίπου αδύνατον να εισέλθει!
Τα δελτία ειδήσεων βρίθουν καθημερινώς δημοσιευμάτων που αφορούν ποικίλα εγκλήματα με αυτουργούς αθιγγάνους, καίτοι βεβαίως τα μ.μ.ε., εμφανίζονται, σχεδόν πάντοτε, απολύτως συντονισμένα κατά τις επιταγές της «πολιτικής ορθότητος», που υπαγορεύει την με κάθε τρόπο αποσιώπηση ή υποβάθμιση του μεγέθους της αθιγγανικής παραβατικότητος, με αποτέλεσμα συνηθέστατα να αποκρύπτεται η αθιγγανική ταυτότης του εκάστοτε αυτουργού εγκλήματος, προκειμένου, σύμφωνα με τις γνωστές ισοπεδωτικές εμμονικές ιδεοληψίες των εθελοτύφλων «αντιρατσιστών», να καταπολεμηθούν τα λεγόμενα «κοινωνικά στερεότυπα»…
Προστάτες και υποστηρικτές των αθιγγάνων, οι οποίοι έχουν πλέον αποθρασυνθεί τελείως, είναι μονίμως οι διάφοροι «αριστεροί», πάσης παραλλαγής και αποκλίσεως. Χαρακτηριστικό συμβάν (παρόμοιο με άπειρα ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος) το οποίο συνοψίζει όλες τις ανωτέρω διαπιστώσεις, απετέλεσε η πρόσφατη αθιγγανική ανταρσία σε περιοχή στα όρια του δήμου Χαλανδρίου, στην Αθήνα. Εκεί, τους ασχημονούντες αθιγγάνους, που καταπατούν επί δεκαετίες εκτάσεις γης που αποτελούσαν περιουσίες Ελλήνων ιδιοκτητών, έχοντας στήσει άθλια παραπήγματα που συγκροτούν μια παραγκούπολη, που εκτός των άλλων αποτελεί και υγειονομική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή, έσπευσαν να υποστηρίξουν δυναμικές ομάδες αναρχοαριστεριστών αλητών, συντασσόμενες με τις ορδές των μιαρών εξεγερθέντων αθιγγάνων εναντίον των εισαγγελικών αρχών και της αστυνομίας!
Σε σχέση με το συμβάν αυτό αξίζει να διαβάσει κανείς ένα εξόχως αποκαλυπτικό κείμενο, στο οποίο ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής (που τυγχάνει να είναι και δημοσιογράφος) αφήνει την αγανάκτησή του να ξεχειλίσει παρουσιάζοντας το δράμα των Ελλήνων που έχουν την ατυχία να ζουν κοντά στον εν λόγω καταυλισμό. Ο αρθρογράφος με την απλή παρουσίαση των ζοφερών εμπειριών του από την γειτνίαση με τους αθιγγάνους, κονιορτοποιεί τις ανοησίες των κουρδισμένων «αντιρατσιστών» προπαγανδιστών (της Εκάλης και του Κολωνακίου…).
Αναδημοσιεύουμε κατωτέρω αυτούσιο το άρθρο, το οποίο υπογράφει ο Κώστας Κεφαλογιάννης, όπως δημοσιεύθηκε στον ενημερωτικό ιστότοπο «news247» (στη 1-10- 2014 )

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Φύσις καὶ Ἰσότης.

Ἀποτελεῖ συνήθη πλάνη καὶ παρανόησι, συχνὰ ἀναδυομένη ὅταν ἀσκῆται κριτικὴ στὸν κομμουνισμὸ ἢ στὴν δημοκρατία βάσει τῶν πραγματικῶν τους ἁπτῶν ὀλεθρίων ἀποτελεσμάτων, νὰ ἀντιτείνεται ἡ κλασικὴ ἀνοησία πὼς «αὐτὸ δὲν εἶναι/ἦταν πραγματικὸς κομμουνισμός» ἤ, ἀντιστοίχως, «πραγματικὴ δημοκρατία», «ποὺ στὴν θεωρία εἶναι κάτι ἰδανικό»: παρατήρησις ποὺ ἔχει μὲν κάποιο στοιχεῖον ἀληθείας, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὴ οὔτε κατὰ προσέγγισιν ἡ συνολικὴ ἐπίτευξις τῶν «ἀρχῶν» της, τῆς διαφεύγει, ὅμως, ἡ κατανόησις τῆς βασικῆς ἀληθείας ὅτι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ οὔτε «πραγματικὸς κομμουνισμός» οὔτε «πραγματικὴ δημοκρατία»: ὄχι δὲ ἁπλῶς λόγῳ «ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν» πρὸ κάποιας στοχευομένης «ἰδανικῆς καταστάσεως» ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, ἐπειδὴ ἀμφότερες οἱ ἐν λόγῳ ἀποστάξεις τῶν προκρουστείων ἐξισωτικῶν δογμάτων ἀποτελοῦν καθ᾿ ἑαυτὲς Ὕβριν ὑψίστη πρὸς αὐτὰ τὰ θεμέλια τῆς Κοσμικῆς Τάξεως, ὄντας ἐξ ὑπαρχῆς τελείως οὐτοπικὲς καὶ βιαστικὲς τῆς Φύσεως θεωρήσεις, ποὺ ἄν μετεφέροντο π.χ. στὸν κόσμο τῶν κυττάρων ἑνὸς ὀργανισμοῦ, μερικῶς διότι ὁλικῶς θὰ ἦτο ἀσύλληπτον, θὰ ἐπήρχετο στιγμιαίως πλήρης ἐκφυλισμὸς καὶ θάνατος.
Οὐχ ἧσσον, ἐν τούτοις, ἀποτελοῦν ἀμφότερα, ὅπως καὶ τὰ παντοειδῆ ἀποκυήματα καὶ ὑποπαράγωγα τῆς περιφήμου «ἰσότητος», πράγματι κάποιου εἴδους ἰδανικά: διότι ἀποδεικνύονται ΠΑΝΤΟΤΕ ἰδανικὰ ὀχήματα κοινωνικῆς ἀναρρήσεως τσαρλατάνων καὶ παντοειδῶν ἀναξίων, ποὺ ἐνεργοῦν στὸ ὄνομα τῶν ἀνωνύμων πολλῶν «ἴσων» πολιτῶν, πρὸς χάριν – ἀλλὰ καὶ δυνάμει! – ταπεινῶν ἐγωπαθῶν κινήτρων ἀλλὰ καὶ ὠργανωμένων σκοτεινῶν συμφερόντων, παρασκηνιακῶν ἢ καὶ ἀπροκαλύπτων, τῶν ὁποίων ἡ δημοκρατία ἀποτελεῖ τὸν ἀπόλυτον «παράδεισον» – ὅμως, πάντα, «γιὰ τὸ λαό», δηλαδὴ ἑλληνιστί, «εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων»!!!
Ἡ λεπτὴ ἀλλὰ θεμελιώδης αὐτὴ παρατήρησις ὑπεκφεύγει συνήθως ἀπὸ τοὺς «ἀναλυτὰς» καὶ ἀμπελοφιλοσόφους τοῦ σωροῦ, ὅμως κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε μὶαν ἐναργῆ καὶ ἁπλῆ συνάμα ἐπισήμανσί της ὑπό τινος πανεπιστημιακοῦ τὸ 1985.

Ὕβρις καὶ Νέμεσις.

Ενώ τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας επιδιώκουν την εξεύρεση λύσεως για την αντιμετώπιση της “διεθνούς οικονομικής κρίσεως”,ή τουλάχιστον παριστάνουν ότι έτσι πράττουν, στην πραγματικότητα ο πλανήτης γη μαστίζεται από μίαν άλλη,πολύ σοβαρότερη και τραγικώς εξελισσόμενη κρίση, αυτήν του περιβαλλοντικού παρασιτισμού από τους «δίποδους» κατοίκους του, που μόνο κατ’εικόνα πλέον θυμίζουν ανθρώπους – στην καλλίτερη περίπτωση… Ταυτοχρόνως τα ίδια κέντρα, με προμετωπίδα τον δόλιο Ο.Η.Ε., παριστάνουν πως «σκέπτονται» και συσκέπτονται, όπως σήμερα καλή ώρα στην Ν. Υόρκη, για το πῶς θα αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εξαγγελίες πολιτικάντηδων στη Δ.Ε.Θ.: όργιο ανεδαφικής παροχολογίας από τους «δημοκρατικούς» τσαρλατάνους εν όψει των διαφαινόμενων εκλογών.

Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις φαίνεται ότι επιταχύνονται μετά τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν και η κακόγουστη αυτή (ετησίως επαναλαμβανόμενη) πολιτική «φιέστα» διήρκεσε μόνον λίγες ημέρες, τα αποτελέσματά της θα διαρκέσουν μάλλον περισσότερο, αφού οι μεγαλόστομες εξαγγελίες εκ μέρους των δημοκόπων πολιτικάντηδων (δεξιών και αριστερών) που παρήλασαν από το πανηγύρι της Δ.Ε.Θ., φαίνεται ότι αναστάτωσαν τον, υπερφορολογούμενο εδώ και μία πενταετία, λαό, του οποίου τα αντανακλαστικά αποδεικνύεται ότι ενεργοποιούνται κυρίως σε οικονομικού χαρακτήρα ερεθίσματα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει διαφορετικά, όταν το «καπιταλ-δημοκρατικό» σύστημα έχει σχεδόν δημεύσει την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων; Έτσι, η αδίστακτη αριστερή αντιπολίτευση άδραξε την ευκαιρία, υποσχόμενη φαινομενικά «λαγούς με πετραχήλια», ουσιαστικώς όμως προτείνοντας «λύσεις» που δεν αποτελούν παρά επίσης δήμευση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, με μόνη διαφορά ότι η αριστερής εμπνεύσεως συνταγή δημεύσεως θα γίνει με κρατικό μανδύα, ενώ στην πρώτη περίπτωση (στο «δεξιό» μοντέλο) θα συνέβαινε πρωτίστως μέσω των «τραπεζικών ιδρυμάτων». Υποσχέθηκε ο «αξιότιμος αρχηγός της αντιπολίτευσης» όπως αρέσκονται κάθε τόσο να τον αποκαλούν τα μέσα μαζικής «ενημερώσεως» (:εξαπατήσεως), μία νέα «χρυσή εποχή» παροχών, δίνοντας ως ένας νέος «Ανδρέας», πλουσιοπάροχες αμοιβές σε όλους ανεξαιρέτως (αφού άλλωστε … «λεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν»), χαρίζοντας δάνεια με ένα νέο, κομμουνιστικού τύπου, «σύστημα σεισάχθειας». Στην πραγματικότητα βεβαίως, το μόνο που πρόκειται να δώσει στις ψηφομάζες, εάν αυτές τον αναδείξουν ποτέ πρωθυπουργό της χώρας, είναι φρούδες ελπίδες και κενές υποσχέσεις – εγγύηση συνέχισης της κατρακύλας ως τον έσχατο πάτο!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σκέψεις και συμπεράσματα από τις πρόσφατες εκλογές στην Σουηδία.

Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Σουηδία, την πιό “ανοικτή” και “ανεκτική” δημοκρατία του κόσμου, με τα αποτελέσματα να είναι σχετικώς αναμενόμενα, καθώς συνάδουν με τις γενικότερες πολιτικές τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο. Ουδεμία έκπληξις αλλά και ουδεμία ελπίς από τον ταλαιπωρημένο βορρά, που αγωνιά υπο την απειλή μίας πρωτόγνωρης φυλετικής καταστροφής λόγω της μαζικής μεταναστεύσεως και εγκαταστάσεως αλλοφύλων, που σύντομα θα αλλοιώσει ριζικώς τον έως πρόσφατα συμπαγή σουηδικό πληθυσμό σε μία πολυφυλετική μάζα, οδηγώντας σε μή αναστρέψιμο εθνοφυλετικό αφανισμό. Όμως τελεί υπό πλήρη νάρκωση και υπό το κράτος μιας τεχνητής πραγματικότητος, σκηνοθετημένης υπό τα δόλια προσχήματα μιας πομπώδους αυτοκτονικής «ηθικής»…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὅρια μεταβλητότητος τοῦ χαρακτῆρος τῶν φυλῶν.

Κατ’ αρχήν όχι η μονιμότητα, αλλά η μεταβλητότητα φαίνεται να αποτελή τον γενικό κανόνα. Η ιστορία των λαών, μας δίνει αφορμή να υποθέσουμε, ότι η ψυχή τους υφίσταται μερικές φορές μεγάλες και πολύ γρήγορες μεταμορφώσεις. Για παράδειγμα ποιος είναι αυτός που αγνοεί την μεγάλη και ουσιαστική διαφορά μεταξύ του χαρακτήρος του Άγγλου Κρόμβελλ και του Άγγλου των σημερινών χρόνων… Ποιος ιστορικός δεν σημείωσε τις παραλλαγές του εθνικού χαρακτήρος μεταξύ του 17ου και του 18ου αιώνος; Και στις μέρες μας ποιος δεν διακρίνει την καταπληκτική διαφορά ανάμεσα στα σημερινά ατίθασα μέλη της Convention (Coventionellis) και του χαρακτήρος των ευκολομεταχείριστων δούλων του Ναπολέοντα;(2) Κι όμως ήσαν οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι σε διάστημα ολίγων ετών, φαίνονται τελείως αλλαγμένοι. Για να ξεκαθαρίσωμε τις αιτίες των μεταβολών αυτών, θα πρέπει ευθύς αμέσως να υπενθυμίσουμε ότι το «Ψυχολογικό όν» όπως και το ανατομικό-φυσικό όν, διαμορφώνεται και στηρίζεται σε θεμελιώδη και άφθαρτα χαρακτηριστικά, γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται δευτερεύοντα τροποποιήσιμα χαρακτηριστικά. Ο κτηνοτρόφος, που μετατρέπει την ορατή εμφάνιση κάποιου ζώου, ο κηπουρός που αλλάζει την όψη ενός φυτού, έτσι που κάποιος που δεν είναι εξασκημένος να μην το αναγνωρίζει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος – σε καμία περίπτωση – δεν έχει επηρεάσει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είδους. Δεν επηρέασαν παρά μόνο δευτερεύοντα και πρόσθετα χαρακτηριστικά.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἀναρχία τοῦ Λιμπεραλισμοῦ.

Γιὰ νὰ θεραπευθῇ ἡ ἀναρχία τοῦ λιμπεραλισμοῦ ποὺ μᾶς μαστίζει, χρειάζεται πολλὴ δουλειά. Στὴν ἀρχὴ χρειάζεται προσπάθεια νὰ ἀποκατασταθῇ κάποιος πνευματικὸς καὶ ἠθικὸς ρυθμὸς σ’ ὅλες τὶς τάξεις, σ’ ὅλες τὶς ἡλικίες, ἀλλὰ εἰδικώτερα στοὺς νέους.

Εἶναι ἀνάγκη μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ χάος, μέσα σ’ αὐτὸ τὸν ἰδεολογικὸ κυκεῶνα, ὅπου βασιλεύει ἡ σύγχυση καὶ ἡ ἀσυναρτησία, νὰ βάλουμε κάποια σύνορα, νὰ στερεώσουμε μερικὰ σταθερὰ σκαριά, νὰ θεμελιώσουμε ἕνα κομμάτι στερεὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ πατήσουμε. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσουμε μιὰ ξεκαθαρισμένη ἔννοια τοῦ μέτρου καὶ τῆς ἀναλογίας τοῦ κάθε κοινωνικοῦ στοιχείου καὶ τῆς σημασίας τῆς ἀποστολῆς του μέσα στὸν κοινωνικὸ ὀργανισμό.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εξόρμηση του Άρματος στον Ενιπέα.

Ο ποταμός Ενιπεύς πηγάζει από τις πλαγιές του Ολύμπου σε υψόμετρο περίπου 1100 μέτρων και ρέει εντός του ομωνύμου φαραγγιού, το οποίο καταλήγει μετά από 10 χιλιόμετρα περίπου στην πιερική ακτή· λίγο έξω από το Λιτόχωρο στην θέση Μύλοι και σε υψόμετρο 300 μέτρων ξεκινά η διαδρομή κατά μήκος του διεθνούς ορειβατικού μονοπατιού Ε4, το οποίο διασχίζει το φαράγγι πότε εκ δεξιών και πότε εξ αριστερών του ποταμού, φτάνοντας ως το προαναφερθέν σημείο των πηγών του. Κατά την διάρκεια της πορείας διαμέσου ενός κατάφυτου τοπίου και όποτε το βλέμμα ανυψώνεται, δέος προκαλεί η θέα των κορυφών του Ολύμπου, η ανάβαση προς τις οποίες πέραν της σωματικής ασκήσεως εκλαμβάνεται πάντοτε και ως εξωτερική αντανάκλαση της εσωτερικής αναβάσεώς μας προς την κορυφή του όρους που συμβολίζει το αληθές κέντρο της υπάρξεώς μας. Η άγρια ομορφιά του δάσους, των βράχων και ο ήχος του ρέοντος ύδατος έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ασχήμια των τσιμεντένιων όγκων και των χαοτικών θορύβων του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του πληθυσμού της πατρίδος μας και του οποίου στοιχεία και συνήθειες βλέπουμε δυστυχώς να έχουν μεταφερθεί και στην επαρχία. Η αντιπαράθεση των δύο εικόνων πρέπει να μας υπενθυμίζει διαρκώς την συνεχή και επίπονη προσπάθεια που απαιτείται για την υπέρβαση νοοτροπιών, που δυστυχώς έχουν ριζώσει εντός μας και καμία σχέση δεν έχουν με το κάλλος του οποίου υλική αποτύπωση αποτελεί το πανέμορφο φυσικό τοπίο.

Αποκάλυψη ενός νέου «Κατίν». Περίπου 1000 τα θύματα μαζικής εκτέλεσης από την σοβιετική NKVD! Αυτός είναι ο μπολσεβικισμός!

Επειδή είναι γνωστό το απύθμενο θράσος και η απροσμέτρητη υποκρισία των κάθε λογής μπολσεβίκων, ως προς το να εμφανίζονται μονίμως ως τα δήθεν θύματα πολιτικών διώξεων (ενώ οι ίδιοι, στις χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε το αντιφυσικό κομμουνιστικό πείραμα, υπήρξαν οι πιο στυγνοί τύραννοι, ευθυνόμενοι για βασανισμούς και μαρτυρικές θανατώσεις εκατομμυρίων αθώων πολιτών, οι οποίοι οδηγούνταν είτε σε στρατόπεδα αργού θανάτου στην Σιβηρία, είτε σε θανάτωση με συνοπτικές διαδικασίες – με μία σφαίρα στο κεφάλι – αφού προηγουμένως είχαν κηρυχθεί «ταξικοί εχθροί», στην πραγματικότητα απλώς και μόνο επειδή δεν ήσαν κομμουνιστές ή επειδή είχαν την ατυχία να θεωρούνται «διανοούμενοι» ή να ασκούν ένα «ύποπτο» επάγγελμα, π.χ. αξιωματικοί, δάσκαλοι, κλπ) και επειδή διαβιούμε σε μια κατ’ ουσίαν κομμουνιστοκρατούμενη χώρα (παρά την υποτιθέμενη νίκη του «εθνικού στρατού» κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας το 1949 – την πρόσφατη επέτειο της οποίας η σύγχρονη υποτιθέμενη συνέχεια του ιδίου καθεστώτος, που τότε επεκράτησε, κατεδίκασε και φέτος, για μια ακόμη φορά, ως «επέτειο μίσους»!), μεταφέρουμε την παρακάτω συγκλονιστική είδηση που αφορά ακόμα ένα από τα αναρίθμητα, σταδιακώς αποκαλυπτόμενα, αποτρόπαια εγκλήματα των μπολσεβίκων στην ανατολική Ευρώπη – έγκλημα παρόμοιο με το ειδεχθές μαζικό έγκλημα στο δάσος του Κατίν, στην Πολωνία, που επί δεκαετίες οι κομμουνιστές επέμεναν να φορτώνουν συκοφαντικώς στα γερμανικά στρατεύματα, μέχρι που η μετασοβιετική Ρωσία αναγκάστηκε τελικώς να παραδεχθεί την ενοχή των Σοβιετικών… Και οι νέα αυτή αποκάλυψη για κομμουνιστικά εγκλήματα δεν προκαλεί βεβαίως ιδιαίτερη έκπληξη σε όσους γνωρίζουν την ιστορία και το ποιόν του βουτηγμένου στο αίμα εβραιομπολσεβικισμού, διαχρονικώς και απανταχού της γης…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τετράδια Ἐθνοκοινοτικοῦ Προβληματισμοῦ ΑΡΜΟΣ– Φύλλο 10

…Η μετάβαση, αφ’ ετέρου, στην δράση από την αρχάρια σκέψη ίσως χρειασθεί αρκετό καιρό ακόμη, μιας και δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά από μέχρι πρό τινος εντελώς αποκοιμισμένους, πλήρως μαζικοποιημένους καταναλωτές άρτων και θεαμάτων. Το σημείο το οποίο, όμως, εδώ θέλουμε να θίξουμε ως απόλυτη προϋπόθεση για την εν λόγῳ μετάβαση είναι το ζήτημα των «γεφυροποιών», εκείνων δηλαδή οι οποίοι θα κατασκευάσουν τις απαραίτητες γέφυρες μεταβάσεως από μίαν απλή (και, πάντως, αποσπασματική κι επιφανειακή κατ’αρχάς) ριζοσπαστικοποίηση απόψεων προς μίαν ουσιαστική και πλήρη νοήματος δράση, με γνωρίσματα αληθούς επαναστάσεως και πρώτης συστάσεως ενός αληθούς Εθνικού Κράτους…

Διανέμεται και αποστέλλεται άνευ οικονομικού αντιτίμου από συντρόφους και φίλους της Kοινότητός μας.

Δύο χρόνια χωρίς τον Κώστα Μπαϊκούση.

Όσο και αν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, έχουν περάσει δύο χρόνια από το τραγικό γεγονός της βιολογικής αποδημίας του εκλεκτού και αλησμόνητου συναγωνιστού μας, Κώστα Μπαϊκούση ∙ Ανδρός αδαμαντίνου χαρακτήρος, ήθους ευγενούς ∙ Ανδρός γενναίου, σώφρονος, εναρέτου! Είναι εξαιρετικώς δύσκολο να αποδεχτούμε την φυσική απουσία του συναγωνιστού μας ∙ η αίσθησις της παρουσίας του σε πνευματικό επίπεδο και η ανάμνησις της μορφής του, ως προτύπου συμπεριφοράς, στάσεως ζωής και αγώνος, παραμένει αναλλοίωτη! Όλοι εμείς, οι σύντροφοι και συναγωνισταί του, αισθανόμεθα ότι με έναν υπερβατικό-μυστικό τρόπο, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα μας! Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Κώστα Μπαϊκούση ψάλλουμε το εμβατήριο «Ωδή Μνήμης», του οποίου οι στίχοι (που συμφωνούν με την μουσική του παλαιού Ε/Σ εμβατηρίου “Είχα έναν σύντροφο”) είναι αφιερωμένοι στην μνήμη του:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ένας φρικτός αποκεφαλισμός και το όψιμο και υποκριτικό «ενδιαφέρον» των διαμορφωτών της κοινής γνώμης.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη των «δυτικών» χωρών η δημοσιοποίηση του βίντεο που παριστά τον αποτρόπαιο αποκεφαλισμό, από τους ισλαμιστές μακελάρηδες του ISIS, ενός προ καιρού απαχθέντος Aμερικανού δημοσιογράφου. Δεν πρόκειται ασφαλώς για τον πρώτο, ούτε για τον τελευταίο αποκεφαλισμό που λαμβάνει χώρα στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας τις οποίες ελέγχουν οι αιμοδιψείς Ισλαμιστές. Καθημερινά συντελούνται λουτρά αίματος με αμέτρητα σφαγιασθέντα θύματα που βιώνουν φρικώδη μεταχείριση και βασανιστικές δολοφονίες εκ μέρους των φανατισμένων ισλαμιστών υπανθρώπων. Ζωώδεις οι σφαγές και οι βάρβαροι αποκεφαλισμοί, με τα θύματα να προέρχονται συνηθέστατα από τους μη Σουνιτικούς πληθυσμούς της περιοχής (Χριστιανικούς, Αλεβιδικούς, κλπ) ή ακόμα και από μετριοπαθείς Σουνίτες. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέαμα της σφαγής του Αμερικανού φάνηκαν οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι, ίσως επειδή ο καρατομηθείς ήταν και αυτός δημοσιογράφος… Δεν βρήκαν ωστόσο τίποτε να πουν για το γεγονός ότι τους μακελάρηδες του ISIS τους όπλισε και τροφοδότησε επί μακρόν η άφρων (;) πολιτική των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. που στην κρίσιμη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής (όπου άλλωστε βρίσκονται τόσο το προστατευόμενό τους Ισραήλ όσο και η Τουρκία) επεχείρησαν με κάθε τρόπο να εκδιώξουν από την εξουσία τις άλλοτε ισχυρές διακυβερνήσεις των Μπααθιστών (Σαντάμ Χουσέιν, οικογένεια Άσαντ) που είχαν θεμελιώσει κοσμικά καθεστώτα με εθνικολαϊκά χαρακτηριστικά, στα οποία ο φονταμενταλιστικός Ισλαμισμός ήταν ασφαλώς τιθασευμένος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐλάττωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Σπαρτιατῶν.

Ἐξεταζομένου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Λακωνικῆς, ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴ σημειωθῇ καὶ τὸ σπουδαιότατον γεγονός, ὅτι ἐκ τῶν ἀποτελούντων τὸν πληθυσμὸν τοῦτον τριῶν στοιχείων (Σπαρτιᾶται, Περίοικοι, Εἵλωτες) τὸ πολιτικῶς πρωτεῦον, δηλαδὴ οἱ Σπαρτιᾶται, ἔβαινε συνεχῶς ἐλαττούμενον.

Οὕτως ἡ Σπάρτη, ἥτις κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ε΄ αἰῶνος ἠρίθμει 12-20 χιλιάδας πολιτῶν, ἦτο πρὶν ἢ παρέλθῃ αἰών, κατὰ τὸν λακωνίζοντα Ξενοφῶντα, πόλις ὀλιγανθρωποτάτη, καὶ διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν αὐτῆς ἀκριβῶς δὲν ἠδυνήθη, φθάσασα εἰς τὸν κολοφῶνα τῆς δόξης της, νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ ἑλληνικὰ ἐκεῖνα ὄνειρα, εἰς ἃ ἔδωκε σάρκα καὶ ὀστᾶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Ἐπὶ Ἀριστοτέλους ἡ κατάστασις εἶχεν ἐπιδεινωθῆ, οἱ πολῖται εἶχον περιορισθῆ εἰς χιλίους – καὶ μία ἧττα, ὡς λόγου χάριν ἡ ἐν Πύλῳ καὶ ἡ ἐν Λεύκτροις, καθίστατο πληγὴ θανάσιμος, δι᾿ ὃ ὁ Σταγειρίτης κρίνει ὅτι ἡ πόλις ἀπώλετο διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δημοκρατία καὶ κίναιδοι.

Ὑπάρχει μεγάλη σύγχυση ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν διαδεδομένη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀντιδροῦνε, θεωρώντας αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμὸ προπαγάνδα τῶν ἰσοπεδωτικῶν ἀριστερῶν ἢ τῶν φανατικῶν χριστιανῶν ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πνεύματος.

Ὅπως πολὺ συχνά, ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴν μέση. Σαφῶς καὶ ὑπῆρχαν ἀνώμαλοι στὸν ἀρχαῖο κόσμο, ὅπως ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ἀνώμαλοι σὲ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ βασικὴ διαφορὰ ἔγκειται στὸ κατὰ πόσον ἡ ἀνωμαλία εἶναι ἀποδεκτὴ ὡς κανονικὴ κατάσταση σὲ μιὰ κοινωνία. Στὶς σημερινὲς δημοκρατικὲς κοινωνίες γιὰ παράδειγμα, ὁ ὁμοφυλόφιλος εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτὸς ὡς φυσιολογικός.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Tὸ χαλιφᾶτο ἐπεκτείνεται KAI στὴν Σκανδιναβία!!!

Το απύθμενο θράσος των μουσουλμάνων – εποίκων μεν, αλλά κανονικότατα νομίμων – ανά την Ευρώπη δεν έχει τέλος, και πως θα μπορούσε άλλως τε; ‘Ετσι, λοιπόν, μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Ansar al-Sunna’, σε επιστολή που απέστειλε στην νορβηγική εφημερίδα VG, απειλεί με χτύπημα ανάλογο με εκείνο της 11ης Σεπτεμβρίου, εάν οι νορβηγικές Αρχές δεν επιτρέψουν την δημιουργία ενός ανεξαρτήτου τμήματος εντός της χώρας και συγκεκριμένα στο κέντρο του ‘Οσλο στην περιοχή Grønland, όπου θα επικρατεί ο νόμος της Σαρίας!!!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ γενναῖοι ἰσραηλινοὶ στρατιῶται … καὶ οἱ περίφημες “ἐπιθέσεις ἀκριβείας”.

Εἶναι γνωστὸν τὸ σύνηθες ἱλαρὸν πρόσχημα τῶν ἰσραηλινῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τῶν συναφῶν τους ἀμερικανοσιωνιστῶν, περὶ “ἐπιθέσεων χειρουργικῆς ἀκριβείας”, ὥστε κατὰ τὸ δυνατὸν ν᾿ ἀποφεύγηται ἡ πλῆξις ἀμάχων γυναικοπαίδων. Βεβαίως εἶναι γνωστὸν ὅτι πρόκειται περὶ προπαγάνδας ποὺ μόνον ἠλιθίους θὰ ἠδύνατο νὰ πείσῃ· ἐν τούτοις εἶναι ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἄξιον τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα:βίντεο ἐκ τοῦ διαδικτύου: https://www.youtube.com/watch?v=IUibXSgILv0

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εικόνες αφρικανικής ζούγκλας στο Ferguson των Η.Π.Α.: πρόγευση για το “πολυπολιτισμικό” μέλλον της Ευρώπης… (και οι αποσιωπούμενες δημογραφικές “λεπτομέρειες”).

Μαίνονται για πολλοστή ημέρα οι ταραχές και οι βανδαλισμοί στην πόλη Ferguson της πολιτείας Missouri του αμερικανικού νότου, όπου ορδές νέγρων βανδάλων λεηλατούν και καταστρέφουν με μανία την πόλη, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με ένοπλες περιπολίες των δυνάμεων της τάξεως προς αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων δηώσεων και λεηλασιών! Αφορμή για την διολίσθηση μίας μικρής αμερικανικής πόλεως όπως το Ferguson σε σκηνικό αφρικανικής ζούγκλας στάθηκε το περιστατικό θανάτου ενός δεκαοκτάχρονου αλητόβιου νέγρου, σεσημασμένου για παραβατικότητα, κατόπιν πυροβολισμών που δέχτηκε από αστυνομικό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν χρειάζεται βέβαια πολλή φαντασία για να υποθέσει κανείς τι είδους συμπεριφορά επέδειξε ο «άοπλος αφροαμερικανός έφηβος» (κατά την χαρακτηριστική δημοσιογραφική έκφραση) προς τον (λευκό) αστυνομικό ώστε να αναγκάσει τον τελευταίο να τον πυροβολήσει. Ενδεικτική είναι η εικόνα του θηριωδών διαστάσεων «αφροαμερικανού εφήβου» από κάμερα ασφαλείας καταστήματος το οποίο λήστεψε, λίγη ώρα προτού πέσει νεκρός από τα αστυνομικά πυρά. Ήταν χαρακτηριστική η επίδειξη επιθετικού θράσους του «αφροαμερικανού εφήβου» όταν, εξερχόμενος του καταστήματος που είχε μόλις ληστέψει, άρπαξε από το λαιμό έναν πιο μικρόσωμο ομόφυλό του που έτυχε να βρίσκεται στον δρόμο του προς την έξοδο. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά κατά την οποία εκδηλώνονται παρόμοια περιστατικά καταλύσεως της εννόμου τάξεως από ορδές αφρικανών σε αμερικανικά αστικά κέντρα, με πιο γνωστές τις εκτεταμένες ταραχές και λεηλασίες που συνέβησαν πριν λίγα χρόνια στη Louisiana, αμέσως μετά τις εκεί καταστρεπτικές πλημμύρες, ή τις πολυήμερες διαφυλετικές ταραχές στο Los Angeles παλαιότερα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η εθνοπροδοτική κυβέρνηση των νέο-γενιτσάρων ετοιμάζει το αντεθνικότερο των νομοσχεδίων!

Για μια ακόμη φορά, η ξενόδουλη «κυβέρνηση» Σαμαρά–Βενιζέλου φανερώνει τον απολύτως ταλμουδικό χαρακτήρα της. Τα ανδρείκελα των σιωνιστών που ελέγχουν την εξουσία στην Ελλάδα προτίθενται, όπως έχει γίνει γνωστό, να φέρουν εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος – και συγκεκριμένως στις 26 Αυγούστου – προς ψήφιση στη βουλή το περίφημο «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, ήτοι το νομοθετικό επισφράγισμα της ανθελληνικής δικτατορίας που έχουν προ πολλού κηρύξει, απόδειξη της οποίας αποτελούν οι συνεχιζόμενες απηνείς διώξεις εναντίον του εθνικού φρονήματος και των εθνικιστών, διώξεις τις οποίες θα ζήλευαν ακόμα και οι απεχθείς σταλινικές δικτατορίες. Στις 26 Αυγούστου προωθείται λοιπόν στο θερινό τμήμα της βουλής το «αντιρατσιστικό νομοσχέδιο» για να ψηφιστεί και να αποτελέσει νόμο του κράτους από τα μεσάνυχτα της 27ης! Κύριο μέλημα του σχεδίου (όπως είχε σπεύσει να διαβεβαιώσει την εβραϊκή κοινότητα εντός και εκτός συνόρων ο άθλιος Σαμαράς) αποτελεί η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τους αρνητές του «Ολοκαυτώματος»© καθώς η αμφισβήτησή του θα συνδέεται πια όχι απλώς με το αδίκημα της γνώμης αλλά με την «υποκίνησης βίας ή μίσους»! Επίσης, το ποινολόγιο του νέου νομοσχεδίου για πρώτη φορά προβλέπεται να καλύπτει και τον χώρο του διαδικτύου, καθώς επίσης και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις (συλλόγους κτλ) που εμπλέκονται ή υποκινούν «ρατσιστική βία». Η εν μέσω θέρους δρομολόγηση της ψήφισης του αθλίου αυτού αντεθνικού νομοθετήματος, που ουσιαστικά επισημοποιεί την θεσμοθέτηση αδικημάτων γνώμης, έχει ως προφανή σκοπό να προλάβει πιθανές λαϊκές αντιδράσεις αφού, ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δη του Αυγούστου, οπότε τα «μπάνια του λαού» βρίσκονται στο ζενίθ, η απόλυτη παραλυσία της κοινής γνώμης μπορεί να θεωρείται δεδομένη μια και τα κοινωνικά αντανακλαστικά βρίσκονται στο ναδίρ…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

[Συνεργασίες Αναγνωστών]. Κάλεσμα προς εθνικιστάς εκπαιδευτικούς: «Η Εθνοφυλετική Ανάπλασις ως Βασική Αρχή της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Παιδείας»

Κατώρθωσε η ''μεταπολίτευσις'' του 1974 όχι μόνον να μολύνη διά της φαυλοκρατικής υπερμεγεθύνσεως των διαπλεκομένων συμφερόντων, με τα οποία συνδέεται, την πολιτικοκοινωνική ατμόσφαιρα της Πατρίδος μας, αλλά να φροντίση για την μετάδοση της μολύνσεως και στην Ελληνική Παιδεία. Έτσι επιτίθεται στο Εθνοπολιτισμικό Οικοδόμημα μέσα στον κύριο Πυλώνα του. Διά του ''πολυφυλετισμού'', τον οποίον έχει παρεισαγάγει στην Ελληνική (?) Εκπαίδευση, πλήττει ανεπανορθώτως την Εθνοφυλετική Συνείδηση των Ελληνοπαίδων και τα στερεί της ευκαιρίας να συνειδητοποιούν την Ταυτότητά των.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σιωνιστικά εγκλήματα, σιωνιστική προπαγάνδα και ένα προφητικό κείμενο…

Καθώς συνεχίζεται, με τις ευλογίες των ΗΠΑ και των εξαρτημένων από αυτές Δυτικών κυβερνήσεων, η εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, εισβολή συνοδευόμενη από μαζικούς βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών και απροκάλυπτα κυνικές δολοφονίες αμάχων Παλαιστινίων, καθίσταται πραγματικά δύσκολο να αποσιωπηθεί από τα φιλικά έως απολύτως ελεγχόμενα από το σιωνισμό μ.μ.ε., ο γενικός αποτροπιασμός της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα σιωνιστικά εγκλήματα στην Παλαιστίνη. Εν όψει λοιπόν της κλιμακούμενης δυσφορίας της διεθνούς κοινής γνώμης, η παγκόσμια εβραϊκή προπαγάνδα σπεύδει, κατά την πάγια τακτική της, να ενεργοποιήσει τα γνωστά επικοινωνιακά τεχνάσματα που μονίμως μεταχειρίζεται, δυνάμει των επί δεκαετίες καλλιεργημένων – ελέω Χόλυγουντ – εξηρτημένων αντανακλαστικών, σύμφωνα με τα οποία, όποιος τολμά να καταγγείλει την βαρβαρότητα του σιωνιστικού τρομο-κράτους, καθίσταται αμέσως ύποπτος “αντισημιτισμού”, καταγγελλόμενος ως “(φιλο)ναζιστής”. Τοποθετώντας την ταμπέλα αυτή στους επικριτές τους οι Εβραίοι αμέσως αναδιπλώνονται και περνούν στη θέση των κλαυθμυριζόντων “αθώων θυμάτων” καίτοι αυτουργοί αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά αμάχων οι ίδιοι! Πόσες φορές δεν έχει επαναληφθεί η ιστορία αυτή… Καθώς καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο (και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η Ελλάς μοιάζει να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο μάτι του κυκλώνα, ήτοι στις προτεραιότητες της προσοχής και του ενδιαφέροντος των σιωνιστικών think tanks, τα οποία έχουν ενορχηστρώσει και υποδαυλίζουν την συνεχιζόμενη εκστρατεία δαιμονοποιήσεως και πονικοποιήσεως κάθε αποπείρας αμφισβητήσεως των θεμελιωδών μύθων της μεταπολεμικής εβραϊκής προπαγάνδας, την οποία βολικά βαπτίζουν ως “ναζιστική” και εν συνεχεία χαρακτηρίζουν a priori ως “εγκληματική”) θα αποτολμήσουμε να αναδημοσιεύσουμε ένα άκρως διαφωτιστικό απόσπασμα της εκπληκτικά προφητικής Πολιτικής Διαθήκης του Α. Χίτλερ, του ανδρός που, όπως οξυδερκώς αναφέρει ο ίδιος: “άνοιξε τα μάτια ολοκλήρου του κόσμου ενώπιον του εβραϊκού κινδύνου” (γι' αυτό και πολεμήθηκε λυσσαλέα από τον εβραϊσμό και τα ενεργούμενά του σε κυβερνήσεις και μ.μ.ε., τόσο εν ζωή όσο και μετά θάνατον…)

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

40 έτη από την τουρκική ειβολή στην Κύπρο. Η ασιατική βαρβαρότης στο αποτρόπαιο μεγαλείο της

Συμπληρώνονται σήμερα 40 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο η οποία οδήγησε στην απώλεια του 40% των εδαφών της μεγαλονήσου, προκάλεσε τον θάνατο και την εξαφάνιση χιλιάδων Ελλήνων (Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών) και έδωσε την κατάλληλη ευκαιρία στους αυτοεξόριστους πολιτικάντηδες να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εδραιώσουν την μεταπολιτευτική αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία (βλέπε φαυλοκρατία) που επί τέσσερις δεκαετίες υπονομεύει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και διαλύει την ίδια την εθνική υπόσταση προκαλώντας ζημίες ανυπολογίστου μεγέθους, οι επιπτώσεις των οποίων μόνον με αυτές τις οθωμανικής κατοχής θα μπορούσαν να συγκριθούν! Το μεταπολιτευτικό σύστημα εξουσίας απέδωσε ολόκληρο το βάρος της ευθύνης για τα γεγονότα της Κύπρου στην κυβέρνηση των συνταγματαρχών, πράγμα που ήταν πολύ «βολικό» αφού άλλωστε δεν υπήρχε καμία δυνατότης αντιλόγου από τους φυλακισθέντες ιθύνοντες του στρατιωτικού καθεστώτος, αν και, όπως είναι γνωστό, οι πολιτικοί είχαν ήδη αναλάβει τα ηνία της διακυβερνήσεως της χώρας προτού εξαπολύσει ο τουρκικός στρατός την δεύτερη και πιο καθοριστική φάση της εισβολής – τον Ατίλα ΙΙ – που οδήγησε στην απώλεια του 40% του Κυπριακού εδάφους ενώ κατά την πρώτη φάση της εισβολής – τον Αττίλα Ι – δηλαδή προ της ελεύσεως των πολιτικών στην διακυβέρνηση της Ελλάδος, οι τουρκικές αποβατικές δυνάμεις ήταν περιορισμένες σε έναν μικρό θύλακα κυπριακού εδάφους όχι μεγαλύτερου του 3%.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: «Η μουντιαλική τηλεπανήγυρις στην υπηρεσία της αντιρατσιστικής προπαγάνδας».

Παρακολουθώντας κάποιος την, σφετεριζόμενη τα αθλητικά ιδεώδη, τηλεπανήγυρι εν ονόματι “MUNDIAL 2014″, είναι αδύνατον να έχει διαφύγει της προσοχής του το πομπώδες και πολλάκις προβαλλόμενο στις διαφημιστικές πινακίδες μήνυμα “SAY NO TO RACISM”, εναλλασσόμενο φυσικά με έτερα διαφημιστικά μηνύματα διεθνών κερδοσκοπικών οργανισμών. Η προφανής επιδίωξις του συγκεκριμένου μηνύματος, εμφανιζομένου ανελλιπώς επί των τηλεοπτικών δεκτών και “διανθισμένου” από εμβόλιμες “εικαστικές” εικόνες ημίγυμνων γυναικείων οπισθίων και θλιβερών γραφικών καρικατούρων του φιλοθεάμονος κοινού, αποσκοπεί φυσικά στον ενσυνείδητο πνευματικό καταναγκασμό των τηλεθεατών προς τα κελεύσματα της κραταιάς παγκοσμιοποητικής ολιγαρχίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα…

Περίπου 150 νεαροί Εβραίοι συγκρούστηκαν με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές (αραβικής καταγωγής όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του δημοσιεύματος της πηγής) την περασμένη Κυριακή. Οπλισμένοι με σπρέυ, λοστούς και διάφορα αντικείμενα που έβρισκαν στον δρόμο επιτέθησαν στους διαδηλωτές και συγκρούσθησαν με την αστυνομία η οποία όμως δεν προέβη σε καμία σύλληψη.Την ίδια μέρα δύο φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι επεχείρησαν να εισβάλουν σε συναγωγή. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μερικές μέρες μετά την δήλωση του Φρανσουά Ολάντ ότι η ισραηλινή-παλαιστινιακή σύγκρουση δεν πρέπει να οδηγήσει σε εντάσεις μέσα στην Γαλλία.

ΠΗΓΗ

Πως ηχούσε η Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.

Το Πρόβατο και τα Άλογα” είναι η αφήγηση που ο γλωσσολόγος August Schleicher συνέθεσε το 1868 με την χρήση του αναδομημένου Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκού λεξιλογίου, με σκοπό να επιτύχει μία κατά προσέγγιση απόδοση της ηχητικής μορφής της Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκής (ΠΙΕ) γλώσσης. Ο πειραματισμός αυτός δεν εγκαταλείφθηκε από τους γλωσσολόγους και οι πρόοδοι στον ερευνητικό τομέα τους εχουν οδηγήσει σε νέες προσπάθειες, όπως αυτή του Andrew Byrd του Πανεπιστημίου του Κεντάκυ ο οποίος εκτός από την αφήγηση του Schleicher εκφωνεί και την εκδοχή του για την ιστορία “Ο Βασιλιάς και ο Θεός”. Η συγκεκριμένη αφήγηση είναι έργο μελετητών κατά την δεκαετία του '90 και βασίζεται σε απόσπασμα του Ριγκ Βέντα. Ακούστε ένα ηχητικό απόσπασμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.archaeology.org/exclusives/articles/1302-proto-indo-european-schleichers-fable

Υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανάρτησή μας σχετική με το θέμα της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας. http://www.armahellas.com/?p=10753

Οι σιωνιστές τρομοκράτες συνεχίζουν ανεμπόδιστοι την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Απτόητος συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός τον βομβαρδισμό της λωρίδος της Γάζας στην Παλαιστίνη, παρά τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες – κυρίως αμάχους, γυναίκες και παιδιά – στο πλαίσιο μίας δυσαναλόγου κλίμακος στρατιωτικής επιχειρήσεως εκφοβισμού και γενοκτονίας, ως απάντηση στον συμβολικό και κατ’ ουσίαν αναίμακτο βομβαρδισμό ισραηλινών εδαφών από την Χαμάς, με μικρού και μέσου βεληνεκούς πυραύλους μικρής ισχύος, που σπανίως επιφέρουν ανθρώπινες απώλειες. Γιατί όχι, διερωτώνται οι εβραίοι στο Ισραήλ και ανά τον κόσμο. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητος απέναντι στις φρικαλεότητες των σιωνιστών υπήρξε, ως συνήθως χλιαρή, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η σημασία της κληρονομικότητος και τα αντιεπιστημονικά στερεότυπα της μεταπολεμικής «πολιτικής ορθότητος».

Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό του μεταπολεμικού κόσμου, του κόσμου δηλαδή που διαμορφώθηκε από το 1945 και εξής, με βάση χονδροειδή ψεύδη, αντιφυσικά δόγματα, απατηλούς μύθους και προκατασκευασμένα ιδεοληπτικά στερεότυπα, τα οποία ανακυκλώνουν έκτοτε, σε παγκόσμια κλίμακα – ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και αντίλογο – οι νικητές του 2ου παγκοσμίου πολέμου (και κατά βάσιν οι αφανείς, μεσανατολικής προελεύσεως, πάτρωνές των) μέσω των κολοσσιαίας ισχύος μηχανισμών μαζικής εξαπατήσεως που ελέγχουν, είναι η κατασκευή και διάχυση ψευδο-ηθικιστικών εμμονικών αντιλήψεων τις οποίες επιβάλλουν ως το αναγκαστικό γενικό νοηματικό υπερπλαίσιο στα πεδία ενδιαφέροντος και ερεύνης όλων ανεξαιρέτως των επιστημονικών κλάδων και περιοχών – και όχι μόνο εκείνων που από την φύση τους μοιάζουν πιο ασαφείς και άρα περισσότερο ευάλωτες στην ισοπεδωτική προπαγάνδα (των λεγομένων θεωρητικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών) αλλά ακόμη και των θεωρούμενων ως πιο στέρεων και σαφών, θετικών επιστημών. Τα περί ων ο λόγος ψευδοηθικιστικά υπερπλαίσια λειτουργούν συχνά ως ένας μόνιμος παράγων σιωπηρά συμπεφωνημένης προληπτικής αυτολογοκρισίας των επιστημόνων (τουλάχιστον όσων ενδιαφέρονται στοιχειωδώς για την ακαδημαϊκή τους καριέρα…), οσάκις τα πορίσματα των ερευνών τους συμβαίνει να αγγίζουν «επικίνδυνες» για τα θεμελιώδη μεταπολεμικά δόγματα γνωστικές περιοχές. Στο ιδιότυπα νεοσκοταδιστικό αυτό περιβάλλον αναφύονται αλλεπάλληλα ανορθολογικά συμπλέγματα και ταμπού που υπονομεύουν και ακυρώνουν την ίδια την έννοια της επιστημονικής γνώσεως και δεοντολογίας. Ένα από τα πλέον κοινότυπα στερεότυπα-ταμπού στο χώρο των επιστημών, εμπεδωμένo ως αποτέλεσμα πολυετούς οπτικοακουστικού σφυροκοπήματος, είναι η έννοια της κληρονομικότητος, η οποία έχει διαστρεβλωθεί και κακοποιηθεί με όσο καμία άλλη από τους ινστρούχτορες της μεταπολεμικής ψευδολογίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Το άγος της «ελληνικής δικαιοσύνης» και η «συλλογική ευθύνη» του νομικού κόσμου.

Τείνει να εξελιχθεί σε ρουτίνα που σχεδόν παύει πλέον να προκαλεί έκπληξη ακόμα και σε όσους, εις πείσμα της γενικευμένα αποβλακωτικής και αποπροσανατολιστικής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού θεάματος που, μεσούντος του θέρους, βρίσκεται στο ζενίθ του, επιμένουν να παρακολουθούν τα πολιτικά τεκταινόμενα. Αναφερόμαστε στο κολοσσιαίων διαστάσεων σκάνδαλο, δίπλα στο οποίο τα απειράριθμα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα διαφθοράς του φαύλου μεταπολιτευτικού καθεστώτος ωχριούν! Πρόκειται για το σκάνδαλο του απολύτου εξευτελισμού του σημαντικότερου πολιτειακού θεσμού, του θεσμού της δικαιοσύνης. Της δικαιοσύνης που άλλοτε εθεωρείτο αδέκαστη και ακεραία – ύστατο καταφύγιο του κάθε αδικουμένου πολίτου απέναντι στην αυθαιρεσία των πολιτικά ή οικονομικά ισχυρών. Αποτελεί βέβαια γεγονός ότι εδώ και χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη εμφάνιζε ρωγμές, ότι πολλαπλασιάζονταν τα σημάδια σήψεως (χρηματισμοί, σκοπιμότητες, κυκλώματα, κλπ), σημάδια σήψεως ανάλογα με αυτά που μαστίζουν την σύγχρονη ελληνική κοινωνία εν συνόλω. Υπήρχε ωστόσο η υποψία, ή μάλλον, η (ψευδ-)αίσθηση ότι, καίτοι η κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση (άρα είναι εξ ορισμού ευάλωτη στις όποιες πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας), η συντριπτική πλειονότης των δικαστών ίστατο εν τούτοις στο ύψος του καθήκοντός της, διατηρώντας ένα στοιχειώδες επίπεδο αμεροληψίας, ευσυνειδησίας και ακεραιότητος, όπως επέβαλλε αυτός ο κρίσιμος θεσμικά ρόλος. Τα όσα όμως συνέβησαν τους τελευταίους μήνες – και εξακολουθούν να συμβαίνουν, παρά τις συντριπτικές (ακούσιες) αποκαλύψεις που μεσολάβησαν, δια στόματος του (έως πρό τινος γραμματέως του υπουργικού συμβουλίου και επί δεκαετίες στενού συνεργάτου του θλιβερού πρωθυπουργού) Μπαλτάκου – απέδειξαν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης είναι όχι απλώς ένας ακόμη θεσμός που διέρχεται κρίση, αλλά

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]