ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!

Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν τὴν ἀπὸ 20ῆς Ἰουλίου 2015 ἐπετειακὴν ἀνάρτησίν μας, προστίθεντες κυρίως ἐνίας νέας παραπομπάς/συνδέσμους ΑΛΛΑ καὶ σημαντικὸν Παράρτημα εἰς τὸ τέλος.

Σὰν σήμερα, τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1974, στὰ πλαίσια ἑνὸς σκοτεινοῦ προδοτικοῦ σχεδίου συνεννοήσεως, ἐξεκίνησεν ὁ “Ἀττίλας” τὴν βάρβαρη κι ἀνταξίαν τῶν μογγολικῶν παραδόσεων εἰσβολήν του στὴν Κύπρο. Κατ᾿ ἐκείνην οἱ “Ἕλληνες” προδόται συνέπραττον μετὰ τῶν Τούρκων, μὲ ἀντάλλαγμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὴν … ποθητὴν ἐπάνοδον τῆς κυνοβουλευτικῆς Δεινοκρατίας εἰς τὴν Πατρίδα μας, τὴν γνωστὴν ὡς “Μεταπολίτευσιν”… Προδοσία σχεδὸν ἀπροκάλυπτος: τὴν προτεραίαν τῆς εἰσβολῆς, ὁ δόλιος ῥασοφόρος πολιτικάντης Μακάριος εἶχεν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. κυριολεκτικῶς προσκαλέσει καὶ παρακαλέσει τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἀμέσως, διότι “ἡ Ἑλλὰς τὸ εἶχεν ἤδη πράξει”, ὅπως ὁ ἴδιος θρασύτατα ἡρμήνευσε πρὸ τῆς διεθνοῦς κοινότητος τὴν ἀνατροπήν του καὶ τὸν διορισμὸν τοῦ ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν τὴν 15ην Ἰουλίου (βλ. http://www.armahellas.com/?p=22670), ἐπικαλούμενος καὶ τὰς προδοτικὰς συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου (1959) τοῦ ἐθνοπροδότου Κ. Καραμανλῆ, βάσει τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγετο ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτὴς εἰς τὰς ἑλληνοβρεττανικὰς συνομιλίας, ἰσοτίμως καθισταμένη καὶ “ἐγγυητρία δύναμις” (οἱ Τουρκοκύπριοι ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ κατὰ τῶν Λευκῶν Πόλεμος εἶναι πραγματικός – The War on Whites is Real

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UVoQVKXItMg[/embedyt]

​19η Ἰουλίου 1974 ​: ὁ “ἐθνάρχης” τῶν Ἑλληνοκυπρίων Μακάριος προσκαλεῖ τὸν Ἀττίλα!!!

Ὁ Μακάριος ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος ​Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ προσεκάλει ὡς σήμερον τὸ 1974 τὸν “Ἀττίλα” διὰ ἐπικλήσεως τῶν (προδοτικῶν!) συνθηκῶν Ζυρίχης-Λονδίνου, ποὺ εἶχεν ὁ ἴδιος μετὰ τοῦ ἄλλου ἐκείνου καὶ ἐξ ἴσου σκοτεινοῦ “ἐθνάρχου” Κ. Καραμανλῆ συνυπογράψει ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς κατόπιν τοῦ ἡρωικοῦ (καὶ χιλιοπροδομένου…) ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ, διὰ τῶν ὁποίων αἴφνης ἐκαλεῖτο ἡ τότε ἀμέτοχος Τουρκία ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτής, τεθεῖσα μάλιστα καὶ ὡς ἐγγυήτρια δύναμις τῆς Κύπρου, ὁμοῦ μετᾶ τῆς Μ. Βρεττανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος…

Σημειωτέον μάλιστα ὅτι, καθὼς ἔχει ἐν τῷ μεταξὺ δείξει ἡ δημοσιοποίησις τῶν σχετικῶν πρακτικῶν ἐκ μέρους τῆς Μ. Βρεττανίας, ἐν Λονδίνῳ ὅπου μέσῳ Μάλτας ἀφίχθη ἐκ τῆς βρεττανικῆς βάσεως τῆς Κύπρου, προτοῦ συνεχίσῃ πρὸς Ν. Ὑόρκην, συνηντήθη τὴν 17ην Ἰουλίου μετὰ τοῦ Βρεττανοῦ πρωθυπουργοῦ Harold Wilson, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐζήτησε νὰ διαβιβάσῃ τὰ ἑξῆς εἰς τὸν Τοῦρκον πρωθυπουργὸν Μπ. Ἐτσεβίτ: “What practical measures can be taken. It is against turkish interests for Cyprus to become part of Greece.”​ (μετάφρασις: “Τὶ πρακτικὰ μέτρα θὰ ἠδύνατο νὰ λάβῃ, καθὼς ἡ εἰς Ἑλλάδα ἐνσωμάτωσις τῆς Κύπρου ἀντιτίθεται πρὸς τὰ τουρκικὰ συμφέροντα.” ) (Πρβλ. Μαρίου Ἀδαμίδη, “Ἡ τραγικὴ ἀναμέτρηση καὶ ἡ Προδοσία τῆς Κύπρου”, 2011).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ ἄξονες προωθήσεως τοῦ ἐθνομηδενιστικοῦ προγράμματος τῶν ἀνθελλήνων ἐξουσιαστῶν.

Όπως ακόμη και οι πλέον ένθερμοι (πρώην και νυν) οπαδοί της τραγελαφικής νεοκομμουνιστικής κυβερνήσεως του Ελλαδιστάν έχουν προφανώς συνειδητοποιήσει, οι συνεχείς παλινωδίες, οι αμέτρητες ανακυβιστήσεις και οι εκκωφαντικώς παταγώδεις διαψεύσεις των υπερφιάλων, ψευδών και ουτοπικών προεκλογικών υποσχέσεων των Συριζαν(θ)ελ απατεώνων – μάλιστα δε στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα – έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αυτοδιακωμωδήσεως και διασυρμού! Υπάρχει ωστόσο μία σειρά θεμάτων της προεκλογικής τους ατζέντας, στα οποία οι ροζ κομισάριοι που εξουσιάζουν την πατρίδα μας αποδεικνύονται όχι απλώς εργώδεις αλλά σχολαστικοί και συνεπέστατοι! Πρόκειται για το πολύπλευρο εθνοαποδομητικό πρόγραμμα που, αφ’ ης στιγμής γαντζώθηκαν στην εξουσία, φροντίζουν, συνεπείς ως θεμελιακώς/υπαρξιακώς εθνομηδενιστές και ανθέλληνες, να προωθούν – και μάλιστα εντατικώς και αποφασιστικώς!

Η υλοποίηση του εθνομηδενιστικού αυτού προγράμματος αναπτύσσεται κατά τους εξής κυρίους άξονας:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐν ἐξελίξει γενοκτονία τῆς Λευκῆς εὐρωπαϊκῆς Φυλῆς καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος (συγκλονιστικὰ βίντεο).

Μεταξύ των δεινών που μαστίζουν την ανθρωπότητα και την απειλούν με πλήρη καταστροφή, ήτοι, για να αναφέρουμε μερικά: ο (φυλετικώς στρεβλός!) υπερπληθυσμός, το καρκινικώς δομημένο τραπεζοκεντρικό χρηματοoικονομικό σύστημα και οι ποικίλες του ολέθριες συνέπειες – όπως: η καταστροφή της βιοποικιλότητος, οι ανίατες ασθένειες και οι “πολιτισμικές” νόσοι, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και η εξάντληση των φυσικών πόρων της γης, η ανθρωπογενής συμβολή στην κλιματική αλλαγή, η άμετρη και παρά φύσιν μεγέθυνση των παρασιτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτόκων της προαναφερθείσης παρασιτικότητος (τοκογλυφία, κλασματική αρχή “FIAT”-χρήματος κ.ο.κ. βασισμένη επί του χρέους) του ιδίου του πυρήνος του συστήματος, ήτοι των διεθνών χρηματαγορών και τραπεζών, στις οποίες οι τρικλίζουσες εθνικές κρατικές οντότητες έχουν πλήρως καθυποταχθή, πυρηνικός όλεθρος κ.λπ., αν πρέπει να ξεχωρίσουμε μίαν απειλή ως την σημαντικότερη όλων, αναμφιβόλως θα προσδιορίζαμε μίαν παγκοσμίου κλίμακος απειλή, η φύση, οι διαστάσεις και οι συνέπειες της οποίας όχι απλώς υποτιμώνται αλλά πλήρως αγνοείται ως απειλή από την συντριπτική πλειονότητα των (μαζ-)ανθρώπων, καθώς βεβαίως δεν υποπίπτει καθόλου στο φάσμα των (πραγματικών ή πλασματικών) προβλημάτων που τα κυρίαρχα συστημικά ΜΜΕ επιλέγουν να αναδεικνύουν!

Πρόκειται για το εν εξελίξει ύπουλο σχέδιο ολικής γενοκτονίας ειδικώς και εσκεμμένως μίας συγκεκριμένης των ανθρωπίνων φυλών, ήτοι της λευκής ευρωπαϊκής φυλής!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἀκάθεκτος ἡ μάστιξ τῶν Γύφτων: τώρα κατέστρεψαν τὸ νοσοκομεῖον Χαλκίδος…

Ἡ γνωστὴ “εὐπαθὴς” ὁμὰς τῶν γύφτων ἐπιδεικνύει δι᾿ ἀκόμη μίαν φορὰν τὴν ἀβοηθήτως “εὐγενῆ” της φύσιν: Κατόπιν τοῦ ἄκρως … δυσμενοῦς διὰ τὸ ἀνθρώπινον εἶδος θανάτου ὁμοειδοῦς των “Ρομὰ” εἰς νοσοκομεῖον τῆς Εὐβοίας, οἱ ὡς ἐκ τῆς ἐπικειμένης ἀπωλείας τῶν ἐπιδομάτων τοῦ ἀποθανόντος κυρίως δυσαρεστημένοι συγγενεῖς ἐπετέθησαν βιαιοπραγοῦντες καὶ ἀσχημονοῦντες κατὰ τὰ οἰκεῖά των ἤθη ἐναντίον τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ, προξενοῦντες ἐκ παραλλήλου ἀνυπολογίστους φθορὰς εἰς τὸν νοσοκομειακὸν ἐξοπλισμόν, εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ ὁποίου μετὰ μανίας ἐπεδόθησαν… Βεβαίως οἱ ἠλίθιοι καὶ ὀρθοπολιτικῶς παραλελυμένοι “μπαλαμοὶ” (λευκοὶ ἀθιγγανιστί) θὰ φορτωθοῦν ἐπιπρόσθετα χρέη διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν καὶ τὴν προμήθειαν καινουργῶν πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν κατεστραμμένων συσκευῶν, ὥστε τὴν ἑπομένην φορὰν ποὺ κάποιος ἀσθενῶν Ταμτᾶκος τὰς χρειασθῇ νὰ τοῦ εἶναι διαθέσιμοι – καὶ ὄχι μόνον χάριν τῆς σωματικῆς του ὑγείας ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν … ψυχικὴν ἐκτόνωσιν τῆς δικαίας (ἐγγενοῦς) μανίας του, μόλις δοθῇ λαβὴ πρὸς βιαιοπραγεῖς ἐπιθέσεις, ὥστε καὶ πάλιν νὰ ἐκβιάσῃ ἀνανέωσιν τοῦ ἐξοπλισμοῦ!!!

Ἐν τέλει ἀπεχώρησαν ἀνενόχλητοι πρὸ τῆς ἀφίξεως τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων καὶ οὐδεμία σύλληψις ἔχει ἔκτοτε πραγματοποιηθῆ. Οὔτε γάτα οὔτε ζημιὰ λοιπόν, ὅπως ἄλλως τε ἀκριβῶς καὶ οἱ εὐγενεῖς Ἀθίγγανοι ἀνέμενον!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ μέριμνα περὶ “προστασίας τῶν ζωικῶν εἰδῶν” – ἀλλ᾿ ὅμως περὶ ἐξαφανίσεως (μεθοδευμένης Γενοκτονίας) τοῦ Λευκοῦ Ἀνθρώπου!!!

Όταν το δόγμα (και το χρήμα…) νικούν κατά κράτος την επιστήμη και την συνείδηση…

Εν προκειμένῳ πρόκειται περί των επιβεβλημένων, μάλιστα δε διά σιδηράς ισχύος στον πανεπιστημιακό χώρο, γνωστών δογμάτων της πολιτικής ορθότητος, που πλέον υπέχουν θέσιν ριζοσπαστικού και θεοτύφλου θρησκευτικού δόγματος τύπου Ταλιμπάν…

Ένα επίκαιρο παράδειγμα προσείλκυσε ειδικώς την προσοχή μας:

Το ΑΠΘ συντονίζει Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών μέσω των δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης”:

http://www.auth.gr/it/node/24226

“Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης”

Σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα (https://www.bio.auth.gr/v1/content/analytiko-viografiko-triantafyllidi-alexandroy), “Η έρευνα του εργαστηρίου εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της πληθυσμιακής γενετικής στη διαχείριση και προστασία ζωικών πληθυσμών

Μάλλον η προστασία πληθυσμών θαλασσίων χελωνών ή τσιπούρας μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επιμελών μας βιολόγων, ενώ προκειμένου περί προστασίας ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ανθρωπίνων πληθυσμών, ποικιλιών και ειδών ισχύει το αντίθετο ακριβώς ενδιαφέρον, καθώς αυτό επιβάλλεται ΑΝΩΘΕΝ εκ του προαναφερομένου ταλιμπανικού ορθοπολιτικού δόγματος!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πολυπολιτισμικὸ σὸκ γιὰ “ὑπερπροοδευτικὴ” πρώην ὑπουργό…

Μια γεύση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητος, υπέρ της οποίας φανατικώς και κεντρικώς η ίδια και οι “σύντροφοί” της “αγωνίζονται” (πάντως καθόλου ανιδιοτελώς – τουναντίον!), ως ανδράποδα του Συστήματός τους, έλαβε η κ. Άννα Διαμαντοπούλου κατά την διάρκεια ταξειδίου της στο Βερολίνο. Ήτοι, όπως ανήρτησε η ίδια σε λογαριασμό της στο Facebook:

Η απομάκρυνση της κυρίας από το χρυσό κλουβί ασφαλείας που της παρείχαν η βουλευτική έδρα, η υπουργική καρέκλα και οι διάφορες θέσεις που κατελάμβανε από το 1986 στο σάπιο, δημοκρατικό πολιτικό σύστημα​, και εκ των οποίων μαζί με τους φίλους της διηύθυνε την διάλυση των ευρωπαϊκών Πατρίδων μας και την παράδοσή τους στις ανεξέλεγκτες ορδές μεσανατολιτών και αφρικανών, τους οποίους πάντως φροντίζουν πάντα να εγκαθιστούν μακράν των ιδίων τους υπερπολυτελών κατοικιών, πουλώντας “ανεκτικότητα” μέχρι … θανάτου στις πλάτες του άφρονος και συγκεχυμένου πλήθους,​ καθώς και η ενώπιος ενωπί​ῳ επαφή της με την τόσον εκ της ιδίας της συνομοταξίας εξυμνημένην και επιδιωκομένην πολυφυλετική χαβούζα​, που ακριβώς η ίδια και οι ​οικείοι της​ πολιτικοί φορείς προάγουν και​ με φλογερό “ανθρωπιστικό πάθος” υπερασπίζ​ονται, την έφεραν αντιμέτωπη με την ​απτή πραγματικότητ​ά της​, την οποίαν ΟΜΩΣ “παραδόξως”, στα λίγα λεπτά που διήρκεσε, εβίωσε ως οδυνηρή εμπειρία, όπως περιγράφει.​..

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Όχι, δεν είναι πρωταπριλιά: Αθίγγανοι θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε ΤΕΙ, σε παιδαγωγικές σχολές και στην Αστυνομία!!!

Διαβάζοντας κανείς την παρακάτω είδηση αίφνης βιώνει, στιγμιαία τουλάχιστον, ένα είδος αισθήσεως κενού μνήμης, διερωτώμενος «τι μέρα είναι;», «τίνος μηνός;», ενδόμυχα ευελπιστώντας ότι, προφανώς θα είναι πρωταπριλιά και ότι διαβάζει ένα κακόγουστο αστείο…. Γρήγορα συνέρχεται συνειδητοποιώντας ότι βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική εποχή του χρόνου και ότι δεν πρόκειται καθόλου για ανέκδοτο! Το διάδοχο συναίσθημα είναι το σοκ και τέλος η θλίψη και η απελπισία για την εσχάτη κατάντια ενός λαού που μοιάζει να βυθίζεται μέρα με την μέρα στην απόλυτη παρακμή, οδηγούμενος σε φρενήρη πορεία κατολισθήσεως από μία παλαβή σπείρα φανατικών εθνομηδενιστών νεομπολσεβίκων που τον εξουσιάζουν … Ποια είναι η είδηση; Τα πρώτα τέσσερα σημεία είναι τουλάχιστον χιουμοριστικά με μία ισχυρή δόση σουρεαλισμού. Το πέμπτο όμως είναι εξωφρενικό! Αντιγράφουμε από τον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου παιδείας (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

16-06-17 Μέτρα για την εκπαίδευση των Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου

Μέτρα για την εκπαίδευση των Ρομά ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά την κοινή συνέντευξη τύπου συναρμόδιων υπουργών στο υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Γαβρογλου επισήμανε:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἰσλαμοποίηση ἑδραιώνεται: ἐμφάνιση ὁμάδων ἐπιβολῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου (Σαρία) καὶ στὴν Ἀθήνα!!!

Αξίζει να διαβαστεί (μέσῳ του κάτωθι συνδέσμου): https://stavroslygeros.gr/koinonia/%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%84/ , άκρως αποκαλυπτικό άρθρο του Σταύρου Λυγερού, σύμφωνα με το οποίο τώρα και στην Αθήνα, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, εντός των ιδιοτύπων γκέτο που σχηματίζονται (και γιγαντώνονται) στις περιοχές που έχουν κατακλυσθεί και κατ’ ουσίαν καταληφθεί από τριτοκοσμικούς μετανάστες, έχουν πλέον ήδη συγκροτηθεί και

Ἡ ἐνέργειά μας ὑπὲρ Horst Mahler προβάλλεται ὑπὸ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Nordiska Motstandsrörelse

Grekiska nationalsocialister kräver Horst Mahlers frigivning

Μία ἀποσιωπημένη εἴδησις: Νέγροι πρὸς πώλησιν σὲ μουσουλμανικὰ σκλαβοπάζαρα…

Η είδηση προέρχεται από διάφορες ​αναφορές υποσαχάρι​ων νέγρ​ων ​π​ρος στον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως (IOM)​,​​ οι οποίοι σε κάποια φάση του ταξ​​ειδιού τους προς τον​ επίζηλο​​ ​παράδεισο της Ευρώπης ​κατέστησαν​ ​αντικείμενα αγοραπωλησίας​ ως δούλ​​ων σε σκλαβοπάζαρα της Λιβύης.

Βάσει στοιχείων που παρουσιάζονται στην ελληνική ιστοσελίδα του IOM

https://greece.iom.int/el/news/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BC-76-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%C2%AB%CE%BD%CE%B1%CE%B9%C2%BB-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-trafficking

επιβεβαιώνεται η παραπάνω είδηση, ​χωρίς όμως βεβαίως πουθενά ​να χρησιμοποιούνται ​όροι όπως “δούλος”, “σκλάβος”,​ “σκλαβοπάζαρα”,​ “νέγρος”, αλλά προτιμ​ῶνται​ αντ᾿ αυτών​ πολιτικά ορθές​ εκλεπτύνσεις τους​ όπως “tra​f​fi​cking”, “πρακτικές εκμετάλλευσης” “μετανάστες από Κεντρική Μεσόγειο” κ.λ.​π.​

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐπιθετικὴ λέπρα τῶν Ἀθιγγάνων…

Οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταλάβει δημοσίους χώρους πλησίον “προσοδοφόρων” συγκοινωνιακῶν κόμβων, μὲ τὴν ἀστυνομίαν εὐνουχισμένην εἰς ρόλον ἀδυνάμου κομπάρσου καὶ τὶς ὑπηρεσίες Δήμων καὶ Περιφερειῶν σὲ ρόλο καθαριστριῶν διαρκοῦς ἀπασχολήσεως μὲ τὴν εὐγενῆ φυλὴ τῶν “Ρομά”!
Εὖγε στὴν ἀντιδήμαρχο Νικαίας, ποὺ τοὐλάχιστον κάνει μίαν, ἔστω καὶ ματαία καὶ καταδιακσμένην ἐκ τοῦ γενικοῦ περιβάλλοντος πλαισίου, προσπάθεια πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι… – βλ. https://www.msn.com/el-gr/video/news/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ad%cf%86%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7/vi-BBCgNpA
Ὄχι ὅμως μὲ βία, πρὸς θεοῦ … μὲ συζήτησι λοιπόν, μᾶς λέει ὁ Οἰκονόμου, νὰ πεισθοῦν “αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι”!
Εἶναι προφανὲς ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον προεξάρχουν οἱ δογματικὲς “ἀνθρωπιστικὲς” ἰδεοληψίες καὶ παρωπίδες, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν ἀναγνώρισι τῆς πραγματικότητος, τὰ σχετικὰ προβλήματα ὄχι ἁπλῶς θὰ διαιωνίζωνται ἀλλὰ θὰ ὀξύνωνται συνεχῶς!
Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ παραμένουν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ἄλλες βαλκανικὲς χῶρες, χωρὶς ποτὲ νὰ βελτιωθῇ κατ᾿ ἐλάχιστον πραγματικὰ ἡ συμπεριφορά τους, τὰ ἤθη τους, ὁ χαρακτήρας τους.
Προτείνουμε λοιπὸν νὰ ἀναλάβῃ ὁ δημοσιογραφικὸς ἀστὴρ Οἰκονόμου, ἐπικουρούμενος καὶ ἀπὸ τὶς στριγγιὲς μαρξιστικὲς παραφωνίες τοῦ Λυριτζῆ, ποὺ “προβλέπουν” ἀπαντήσεις καὶ λύσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὥστε νὰ “πείσουν” καὶ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς φίλους των Ρομά!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πόσοι νεκροί χρειάζονται για να ξυπνήσει η Ευρώπη;;;

Ο πόλεμος το οποίον έχει κηρύξει ο αφιονισμένος ισλαμικός οριενταλισμός εναντίον της Ευρώπης κλιμακώνεται ραγδαία. Οι επιθέσεις είναι πλέον συνεχείς, σχεδόν καθημερινές: Νίκαια, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Βρυξέλλες και πάλι Λονδίνο, Παρίσι, Λονδίνο (το τελευταίο κρούσμα, σημερινό: 30χρονη νηπιαγωγός μαχαιρώθηκε στο Λονδίνο πηγαίνοντας στην δουλειά της από τρεις γυναίκες που φώναζαν “Αλλαχ-ου-ακμπαρ”!) και πάει λέγοντας… Υπάρχει μήπως κάποια αντίδραση εκ μέρους των ευρωπαϊκών κοινωνιών που δέχονται τις αιματηρές επιθέσεις; Τίποτε περισσότερο από τους γνωστούς ανούσιους στερεοτυπικούς ριτουαλισμούς: κεράκια, λουλούδια, ολίγη συγκίνηση, βαρύγδουπες δηλώσεις πολιτικών με τις οποίες (γενικώς και αορίστως) καταδικάζεται η «βία», ο «εξτρεμισμός» και η «τρομοκρατία», συνοδευόμενες από τα γνωστά χιλιοειπωμένα σλόγκαν του τύπου: «είμαστε όλοι Λονδρέζοι» (Βερολινέζοι, Παριζιάνοι, κλπ.), μέχρι που περνούν μερικές ημέρες, οπότε το εκάστοτε τελευταίο κρούσμα αρχίζει να ξεχνιέται και οι υπνωτισμένοι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στον συνήθη τους λήθαργο, με τις εμπεδωμένες φαντασιώσεις και ιδεοληψίες περί «ανεκτικότητας» και «πολυπολιτισμικότητας» που τον πλαισιώνουν, ώσπου, μετά από λίγες μέρες εμφανίζεται το επόμενο κρούσμα και ούτω καθ’ εξής… Φαύλος κύκλος μαζικής αποβλακώσεως και δογματικής εθελοτυφλίας που συνιστούν έναν ιδιότυπο αυτοκτονικό ιδεασμό που οδηγεί μία ολόκληρη φυλή στον όλεθρο!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Mark Zuckerberg: “Ὁ ἀγώνας κατὰ τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ἡ μεγάλη πρόκληση τῆς ἐποχῆς μας. ” – Facebook’s Zuckerberg: “The fight against nationalism is the struggle of our time”

Ὁμιλῶν εἰς τὸ “κέντρον ἀριστείας” Harvard, ὁ Μεσίας τῆς Ν.Π.Τ.Π., Mark Zuckerberg, ἐνημέρωσε τοὺς ἐκλεκτοὺς παρισταμένους διὰ τὰ πρὸς ὁλικὴν παγκοσμιοποίησιν σχέδιά του, εἰς τὰ ὁποῖα βασικὸν ἐμπόδιον ἵσταται ὁ Λευκὸς ἄνθρωπος.

Σημειωτέον ὅτι ἀποτελεῖ “κοινὸ μυστικὸ” πὼς ὁ ἐν λόγῳ Ἑβραῖος προετοιμάζεται διὰ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. τῷ

Πρωθυπουργός Πολωνίας εναντίον πολιτικής ορθότητος!

Η πρωθυπουργός της Πολωνίας τολμάει και θέτει το ερώτημα προς τους Ευρωπαίους ομόλογούς της, του προς τα που οδεύει η Ευρώπη και τι στάση πρέπει να κρατήσει υπό την σκιά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα ταυτίζει αυτούς που αγνοούν, ηθελημένα προφανώς, τον κίνδυνο απο την μουσουλμανική επέλαση με τους θύτες των επιθέσεων ανά την Ευρώπη.

Ἀποκάλυψις βαρβαρικῶν τουρκικῶν ὠμοτήτων εἰς βάρος Ἑλλήνων στρατιωτῶν

Δεκάδες χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τις τραγικές συνέπειες για την Μεγαλόνησο και την Ελλάδα, η εύρεση και η μελέτη των οστών Ελλήνων στρατιωτών της ΕΛΔΥΚ που θεωρούνταν αγνοούμενοι αποκαλύπτει κάποια από τα ατελείωτα ειδεχθή εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι Τούρκοι εκείνη την περίοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι η προδοτική συνωμοσία των αστέρων

Ο βορειοαφρικανός μακελάρης του Μάντσεστερ και η ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα…

Νέα τυφλή τρομοκρατική επίθεση συνέβη, αυτή την φορά στο κέντρο του Μάντσεστερ της Αγγλίας, με πολλές δεκάδες αθώα θύματα – παιδιά και εφήβους ως επί το πλείστον! Η αλληλουχία των γεγονότων και η στερεοτυπία των αντιδράσεων μετά από κάθε παρόμοιο περιστατικό (από πολιτικούς, μ.μ.ε. και τα κουρδισμένα παπαγαλάκια και φερέφωνά τους) έχει καταστεί απολύτως προβλέψιμη.

  1. Ο δράστης της επιθέσεως αυτοκτονίας στο Μάντσεστερ, όπως ακριβώς συνέβη και με πολλές άλλες παρόμοιες επιθέσεις ανά την Ευρώπη, έχει επιβεβαιωθεί ότι ανήκει σε κοινότητα μεταναστών (βορειοαφρικανός εν προκειμένω και συγκεκριμένως Λίβυος), μεγαλωμένος όμως και «γαλουχημένος» στην δυτική κοινωνία που τον φιλοξενούσε (Βρετανική) και τον είχε τάχα «εκπαιδεύσει» σύμφωνα με τα κίβδηλα «θέσφατα» της «πολυπολιτισμικής» αυταπάτης, εμφορούμενος εν τούτοις, όπως απεδείχθη, από βαθειά, τυφλή πίστη στον ισλαμικό φανατισμό, την οποίαν ενέτειναν οι επαφές του με το ριζοσπαστικό Ισλάμ κατά την διάρκεια ταξειδιών του σε περιοχές-κέντρα εκκολάψεως της ισλαμικής τρομοκρατίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

“Ἀτέλειες” – ἢ μήπως ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΕΣ τῆς δημοκρατίας;;;

Καλώντας την Ελλάδα, «να διασφαλίση την ακεραιότητα του κοινοβουλίου και του δικαστικού σώματος», η έκθεση της GRECO, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κανόνες που να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της παράλληλης δραστηριότητος των βουλευτών, των δωρεών που λαμβάνουν από «αγνώστους» επιχειρηματικούς κύκλους για την προώθηση των συμφερόντων τους, καθώς και των σχέσεών τους με

Jared Taylor: Ἡ φυλετικὴ ταυτότης τῶν λευκῶν ἐν τῇ πολυπολιτισμικῇ Ἀμερική – Jared Taylor on White Identity, CNN Interview

Ὀξυδερκεστάτη ἀνάλυσις ὑπὸ τοῦ Ἀμερικανοῦ φυλετιστοῦ Jared Taylor, ὁ ὁποῖος ἀπαντῶν μετ᾿ ἀξιομιμήτου ἠρεμίας εἰς τὰς ἐριστικὰς ἐρωτήσεις τῆς γοριλοειδοῦς δημοσιογράφου τοῦ CNN, ὑπερημύνθη τοῦ δικαιώματος τοῦ Λευκοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀγωνίζεται πρὸς ἐπικράτησιν καὶ κυριαρχίαν ἔναντι τῶν παρεισάκτων ἀφροασιατῶν, ποὺἀδιαλείπτως λυμαίνονται τὰς Ἱεράς μας Πατρίδας.

(https://www.facebook.com/political.correctness.a.watch/videos/1258613147570338/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0) “ Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή”… Καὶ πράγματι δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἐπιστροφὴ ἂν δὲν ἀντιδράσῃ ἡ Εὐρώπη ἐδῶ καὶ τώρα. Ἑκατοντάδες ἀναλύσεων δὲν διαθέτουν τὴν ἀποδεικτικὴν δύναμιν τοῦ ἐν ὄψει ἐκτρωματικοῦ προπαγανδιστικοῦ μηνύματος σηματοδοτοῦντος τὴν μετάβασιν στὸ τελικὸν στάδιον τοῦ γενοκτονικοῦ καὶ ἐθνοκτονικοῦ των σχεδίου: εἶναι καιρὸς

Alan Dershowitz πρὸς Ὁβριοὺς: “Μὴ ἀπολογεῖσθε γιὰ τὴν παντοδυναμία σας”

https://youtu.be/z7lT1_7jAZY

Σουηδία: ἡ ἄτακτος φυγὴ τῆς θηλυψύχου ἀστυνομίας τοῦ δημοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἡ σημειολογία της…

Κατὰ τοὺς ὑπερχρονίους πολεμικοὺς κώδικας τιμῆς εἶναι θεμιτὴ μὲν ἡ συγκεκροτημένη καὶ εὔτακτος ὑποχώρησις διὰ λόγους τακτικῆς ἀλλ᾿ ἀνεπίτρεπτος καταισχύνη ἡ φυγὴ πρὸ τοῦ ἐχθροῦ, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἡ ἐγκατάλειψις ἐδαφῶν εἰς τὰς βεβήλους ἐχθρικὰς χεῖρας, ἐπιθέτουσα ἀνεξίτηλον ἠθικὸν στίγμα εἰς τοὺς οἵους λιποψύχους ἀθύμους δειλούς.

Ὡστόσο εἰς τὴν σκοτεινήν μας ἐποχὴν τοῦ ἀντεστραμμένου ἀξιακοῦ πλαισίου τοῦτο θεωρεῖται ὄχι ἁπλῶς ἐπιτρεπτὸν ἀλλ᾿ ἔτι καὶ λογικὴ ἐπιλογή, ἀναξία ἰδιαιτέρας προσοχῆς.

Ἓν νέον (ἐκ τῶν ἀμετρήτων συναφῶν ἐπιλεγόμενον…) περιστατικὸν μᾶς ἔρχεται ἐκ τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας ἀνεκτικῆς καὶ τρομοκρατικῶς μαιναδοκρατουμένης Σουηδίας, τῆς εἰς ζητήματα ἀνθρωπισμοῦ καὶ πλεοναζούσης ἀγάπης καὶ στοργῆς πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους ἐπήλυδας-ἐποικιστὰς τῆς εὐρωπαϊκῆς γῆς πρωτοστατούσης, πρὸς τοὺς ψευδωνύμως καλουμένους πρόσφυγας!

Συγκεκριμένως, ὅπως ἀποτυποῦται ἐν τῷ συνημμένῳ δημοσιεύματι (video ἀναρτηθέντι εἰς τὴν ἱστοσελίδα youtube) ὀργίλος ἔπηλυς ὑπάνθρωπος, ἔμπλεως μίσους κατὰ τοῦ φυλετικοῦ-πολιτισμικοῦ-κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, τὸ ὁποῖον βλακωδῶς ἀγωνιᾷ κυριολεκτικῶς νὰ τὸν «ἀφομοιώσῃ» καὶ εἰς βάρος τοῦ ὁποίου πάντως ὁπωσδήποτε παρασιτεῖ (καθὼς ἔχει πρὸς τοῦτο ἡ σοσιαλδημοκρατία μεριμνήσει…), ἐπιτίθεται μαινόμενος ἐναντίον περιπολικοῦ τῆς ἀστυνομίας προξενῶν σημαντικὰς φθορὰς ἀλλὰ καί, κυρίως, κατὰ τῶν τριῶν –γυναικῶν– ἀστυνομικῶν, κινουμένων πρὸς ἀκινητοποίησιν καὶ σύλληψιν τοῦ δράστου, ὁ ὁποῖος πάντως εὐχερῶς τὰς καταβάλλει καὶ ἐπὶ πλέον τὰς ξυλοκοπεῖ!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οι ήρωες του γένους οδηγούνται στην λήθη και οι κομμουνιστές εγκληματίες αναγορεύονται σε (ψευτο)ήρωες

Σουρεαλιστική και άκρως συμβολική φωτογραφία από τα τραγελαφικά εγκαίνια του “Μουσείου Μπελογιάννη”. Οι παλαιομαρξιστές ατενίζουν προς τα αριστερά, οι νεομαρξιστές ατενίζουν, πλέον, προς τα δεξιά. Και ένας παπάς (;!), κρυμμένος πίσω από τα μοντέρνα γυαλιά του, δεν ατενίζει πουθενά (ίσως κοιμάται).

mouseio-mpelogianni_7.w_l (1)

Πριν από λίγες μέρες οι απανταχού Έλληνες τίμησαν την επέτειο ενάρξεως της Εθνικής Επαναστάσεως. Ωστόσο, για τους αναίσχυντους εθνομηδενιστές που εξουσιάζουν την σύγχρονη Ελλάδα, οι οπλαρχηγοί του 1821, οι αντρειωμένοι κλεφταρματολοί που κατάφεραν, με σπαθί και με ντουφέκι, μέσα από υπερανθρώπους αγώνες και αμέτρητες θυσίες, να λευτερώσουν την πατρίδα μας από τους ασιάτες κατακτητές, αποτελούν, καθώς φαίνεται, «παρωχημένα», αν όχι και «επικίνδυνα» πρότυπα…. Γι’ αυτό και είναι ευδιάκριτη μια προσπάθεια συνεχούς υποβαθμίσεως των εκδηλώσεων τιμής στην μνήμη τους αλλά και μία προσπάθεια συστηματικής διαστρεβλώσεως και παρερμηνείας των περί την Εθνική Επανάσταση γεγονότων, κατά τρόπο ώστε να καλλιεργηθεί ένα νόθο αφήγημα, προσαρμοσμένο στις επιβληθείσες νόρμες της κυρίαρχης πια αντεθνικής ιδεολογίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ακατάπαυστη συνεχίζεται η πλημμυρίς αφροασιατών εις την Ευρώπη

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία εκ του ”Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστηρίξεως Ασύλου” (European Asylum Support Office/EASO/www.easo.europa.eu) οι αιτήσεις ασύλου σε χώρες τη ΕΕ, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017, έφτασαν τις 120.733 εκ των οποίων το 90% αφορά ”πρώτες αιτήσεις”, δηλαδή λαθρομετανάστες που αιτούνται ασύλου για πρώτη φορά, νεοαφιχθέντες κατά πλειονότητα. Παρ’ ότι τα στατιστικά στοιχεία

Ἀλλοδαποὶ ἐγκληματίες σπέρνουν καθημερινῶς τὸν θάνατο, ἐνῷ ἕνα νέο λαθρεποικιστικὸ τσουνάμι ξεκινᾷ, καθώς καταρρέει ἡ συμφωνία €.€.-Τουρκίας.

metanastes3

Αρχίζει να βελτιώνεται ο καιρός, άρχισαν αμέσως να πολλαπλασιάζονται και οι καραβιές (που ποτέ δεν είχαν διακοπεί) των Αφρικανών και Ασιατών λαθροεποίκων που, υλοποιώντας τις απειλές τους, προωθούν εκ νέου οι νεο-οθωμανοί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ήδη, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, μόνο τις τελευταίες μέρες αφίχθησαν πάνω από 566 νέοι λαθροεισβολείς στα νησιά! Δεδομένου του δυσμενούς κλίματος και της εντάσεως που έχει εσχάτως δημιουργηθεί στις σχέσεις ανάμεσα στη Τουρκία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εξ αφορμής της προκλητικής απαιτήσεως του νεο-σουλτάνου Ερντογάν να μεταφέρει στις ευρωπαϊκές πόλεις την προδημοψηφισματική εκστρατεία που διεξάγει το κόμμα του, οργανώνοντας ανοικτές πολιτικές συγκεντρώσεις Τούρκων στις πόλεις της Ευρώπης, προκειμένου να υποστηριχθεί-υπερψηφισθεί και από τα εκατομμύρια των Τούρκων μεταναστών που ζουν εκεί, το επικείμενο δημοψηφίσμα με το οποίο ο Ερντογάν επιδιώκει να αποκτήσει υπερεξουσίες, ως πρόεδρος, αλλάζοντας το τουρκικό σύνταγμα, η εξ ανατολών ροή λαθρομεταναστών αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ωραιόκαστρο: ένα κάστρο εθνικής αντιστάσεως στον λαθροεποικισμό και την ισλαμοποίηση.

4Το τελευταίο διάστημα, κάθε όριο έχει ξεπεράσει η ασύδοτη βία και η ωμή τρομοκρατία που ασκεί ένα, επί σειρά δεκαετιών εκκολαπτόμενο, αφημένο – σκοπίμως – να δρα απολύτως ανεξέλεγκτο, εντός καθεστώτος πλήρους ατιμωρησίας, παρακράτος αναρχοσυμμοριτών. Οι αποθρασυνόμενοι αναρχοσυμμορίτες έχουν ξεσαλώσει εντελώς, καλυπτόμενοι, όπως πάντα, πίσω από την «στοργική» προστασία του (αλωμένου – και τύποις πια – από την αντεθνική αριστερά) επισήμου κράτους – το οποίον αυτοί οι (αυτοαποκαλούμενοι) «αναρχικοί» υποτίθεται πως, ως δήθεν «αντιεξουσιαστές», «αντιμάχονται» – απολαμβάνοντας όμως εκ παραλλήλου, την καθολική ανοχή ή και υποστήριξη του διεφθαρμένου δημοσιογραφικού εσμού των μ.μ.ε. που μονίμως γλείφουν και καλοπιάνουν τους αλητήριους ακροαριστερούς κουκουλοφόρους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τὸ “γερμανικό” ἀριστερὸ κόμμα Die Linke ἀπαιτεῖ τὴν παύση τῆς κυριαρχίας τῶν Λευκῶν στὴν Γερμανία διὰ μέσου τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

Τὸ μῖσος τῶν μαρξιστοφιλελευθέρων ἀχυρανθρώπων τοῦ Σιωνισμοῦ κατὰ τῆς Λευκῆς φυλῆς δὲν ἀποτελεῖ εἴδησιν. Ἀνέκαθεν προωθοῦσαν τὸν παντί τρόπῳ ἐκφυλισμὸν τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου στοχεύοντες εἰς τὴν πλήρη ἀλλοτρίωσιν καὶ διάσπασιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς τοὺς ἐψήφιζον καὶ ἐτοποθέτουνἐντὸς τῶν Κυνοβουλίων, ἐξαπατώμενοι διὰ τῶν οὐτοπικῶν περὶ “κοινωνικῆς ἰσότητος” ψευτοθεωριῶν τους.