Ο Ισοκράτης και ένα δημοσίευμα της “Καθημερινής”

Ισοκράτης:(Πανηγυρικός, 50)

ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ᾿ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ.

Ήτοι: Τόσον πολύ η πόλις μας έχει αφήσει πίσω κατά την φρόνησιν και τον λόγον όλους τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι μαθηταί της να έχουν καταστή διδάσκαλοι των υπολοίπων και να έχη, έτσι, εξυψώσει το όνομα των Ελλήνων εις διάκρισιν υπεροχής πνευματικής και όχι πλέον απλώς του γένους (δίκην, δηλαδή, συμφύτου γνωρίσματος των Ελλήνων, κατά κοινήν αναγνώρισιν), με αποτέλεσμα μάλλον πλέον να καλούνται Έλληνες αυτοί που κυρίως μετέχουν της ιδικής μας (Αθηναϊκής) παιδείας παρά απλώς και συλλήβδην οι του αυτού με ημάς γένους.

ΔΗΛΑΔΗ: Οι Έλληνες είναι πλέον αναγνωρίσιμοι διά της διανοητικής των υπεροχής δυνάμει και της ιδικής μας (Αθηναϊκής) παιδείας, που έτσι πλέον ήδη και αποτελεί “σήμα κατατεθέν”, ούτως ειπείν, ή λυδίαν λίθον της ιδιότητος του Έλληνος (κατά το γένος, που όμως και ολοκληρούται μέσω της ελληνικής/αθηναϊκής παιδείας ως ενεργώς και όχι απλώς δυνάμει Έλλην).

Αυτό είναι το πολυδιαστρεβλωμένο απόσπασμα εκ του “Πανηγυρικού” του γνωστού για τις φυλετιστικές και πανελληνιστικές θέσεις Ισοκράτους, αγαπημένον δε θέμα κυρίως των μη μετεχόντων αληθώς Ελληνικής παιδείας ούτως ή άλλως, το οποίον μεταχειρίζονται μάλιστα δίκην “Δουρείου Ίππου” ώστε να εμφανίσουν την αυτοαναίρεσιν και βιολογικήν-πνευματικήν αυτοκτονίαν της οποίας είναι φλογεροί θιασώται και πράκτορες ως “υπόθεσιν πολιτισμού” – και δη κατ’ εξοχήν “ελληνικού”…

Το τι επιδιώκουν και πού αποσκοπούν, αυτοί και οι γνωστοί και άγνωστοι αφέντες τους, δεν είναι διόλου δυσδιάκριτον, ούτε δε κι η απύθμενος αναιδής δολιότης και ψευδότης των καθόλου…
Τυχαίον δείγμα τούτων το κάτωθι δημοσίευμα αυτών που θέλουν να … επιβάλουν την “ελληνική” παιδεία “τους” διά της συγκατανευτικής κι ακόπου Γενοκτονίας-αυτοκτονίας των Ελλήνων, καθώς και όλων συλλήβδην των Λευκών Λαών και Εθνών – διά της σαβουροποιήσεως που αυτοί αποκαλούν “παιδεία”…
Τώρα γιατί αυτός ο καημός στην μοναδική αυτή περίπτωση να αναγάγουν την εσώψυχη λέπρα τους στην Αρχαία Ελλάδα (που κατά τα άλλα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν μακρυά μας!), μαζύ με την εσκεμμένη τους συστηματική της διαστρέβλωση-ακινδυνοποίηση, είναι μάλλον ζήτημα ψυχοπαθολογίας…
Πάντως οι στόχοι τους είναι πια ορατοί, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Γι’ αυτό κι αγαλλιώνται και κορδώνονται αναισχύντως, αφού έχει πια εξασφαλισθή ότι τα πατριωτικά αντανακλαστικά αυτού του μακαρίως καθεύδοντος λαού είναι από μακρού ήδη χρόνου ανύπαρκτα – ή, στην καλλίστη των περιπτώσεων, τόσον αλλοιωμένα και ευτελή!
Ένα πάντως είναι αδιαμφισβήτητον: η φιλότιμος δραστηριότης και κοπιαστική ενεργητικότης των αστο-συνασπισμένων εξωμοτών εν αγαστή συμπνοία και συνεργεία είναι και συστηματική και εγνωσμένη και εντεταγμένη εις την όλην ευρυτέρα προσπάθειαν αφανισμού του Λευκού Ανθρώπου και εκ των υστάτων του εστιών, αφού και “δεν έχει καμμίαν σημασία η φυλή”… Αστοί, τσιπροκουραμπιέδες, αναρχορεμάλια, αρχειομπολσεβίκοι – όλοι τους συνωστισμένοι αδελφικά υπό την αιγίδα των σιωνιστικών σοφών αυθεντών! “Αυτοβούλως” – ΔΕΝ την θέλουμε την ιδιοπροσωπία και την ελευθερία μας βρε αδελφέ! Μας βαραίνει, η δουλεία δε δεν απαιτεί και πολλήν παλληκαροσύνην… Τους πάει καλά τους καλοζωισμένους νεογραικύλους!!!
Διότι “ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” – “να μας λείπη, λοιπόν”, ομονοούν οι πολύχρωμοι νεοραγιάδες!!!

Εφημερίδα “Καθημερινή” 25/03/09: Παιδιά της Ελλάδος στην παρέλαση

Δύο Ελληνόπουλα καθισμένα δίπλα δίπλα παρακολουθούν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα. Μπορεί να μοιάζει εικόνα από το μέλλον, αλλά ανήκει στο παρόν κι έρχεται από το παρελθόν του Ελληνισμού. Η ελληνικότητα ήταν πάντα μια έννοια που δεν ορίστηκε από φυλές, ψευδογονίδια και χρώματα. Ελληνες πάντα ήταν οι της κοινής παιδείας μετέχοντες.