Σουηδὸς ἀστυφύλαξ ἐτόλμησε νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια διὰ τοὺς λαθροεισβολεῖς καὶ διώκεται διὰ ὑποκίνησιν φυλετικοῦ μίσους.

springare_videointervju_narbild_650-arlima_mw650Ἀπηυδισμένος Σουηδὸς ἀστυφύλαξ μὴ ἀνεχόμενος τὴν καταστροφὴν τῆς κοινότητός του ὑπὸ τῶν ἀφηνιασμένων λαθροεισβολέων καὶ ψευτοπροσφύγων ἐπιδείξας ἀξιομίμητον θάρρος ἐτοποθετήθη δημοσίως, παρουσιάζοντας τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς ρημαζομένης ὑπὸ τῶν κοπροχρόων “φορέων πολιτισμοῦ” Σουηδίας. Οἱ καθημερινοὶ βιασμοὶ, ἐπιθέσεις καὶ ληστεῖες τῶν ἀλλοφύλων ἀποσιωπῶνται σκοπίμως ὑπὸ τῶν βρωμερῶν Μ.Μ.Ε. ἀντικαθιστάμεναι μὲ τὴν περὶ “εἰρηνικῆς συνυπάρξεως” προπαγάνδα, ὅπου τὸ μοναδικὸν πρόβλημα παρουσιάζεται νὰ εἶναι ἡ ξενοφοβία καὶ ὁ ρατσισμὸς τῶν λευκῶν.

Ὁ Peter Springare πλέον διώκεται διὰ ὑποκίνησιν φυλετικοῦ μίσους καὶ κινδυνεύει νὰ ἀπολυθῇ, καθὼς τὸ ἀνεκτικὸν ἔναντι παντοειδῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων ἀλλοφύλων Σουηδικὸν κράτος καὶ κατεστημένον δὲν ἀνέχεται τὴν Ἀλήθειαν, φοβούμενον πιθανὴν ἀφύπνισιν καὶ ἀντίδρασιν τῶν εἰσέτι παθητικῶν καὶ δουλοπρεπῶν Λευκῶν.

Τέλος, ἡ ὑπόθεσις τοῦ Springare, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τεραστίας διαστάσεις (ἐξαιρέσει βεβαίως τοῦ Σουηδικοῦ τύπου), ἐμπεριέχει ὡρισμένας ἀξίας καταγραφῆς ἀντιδράσεις τοῦ Σουηδικοῦ πληθυσμοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ μεγαλύτερον μέρος στηρίζει δυναμικῶς τὸν τίμιον ἀστυφύλακα ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ 60 καὶ πλέον μπουκέτα ἀνθῶν τὰ ὁποία ἀπεστάλησαν εἰς τὸν χῶρον ἐργασίας του καὶ οἱ δεκάδες χιλιάδες ἀναδημοσιεύσεις τῆς ἀρχικῆς του ἀναρτήσεως εἰς facebook.

Δεῖτε κατωτέρω: