Ἡ θέσις μας ἐν σχέσει πρὸς τὴν μεταλλευτικὴν δραστηριότητα στὴν Χαλκιδικὴ καὶ τὴν «Eldorado Gold».

Την επικαιρότητα μονοπώλησε χθες η είδηση ότι η «Eldorado Gold» …

…Ὁ ὀρυκτὸς πλοῦτος τῆς χώρας ἀποτελεῖ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ, ποὺ δὲν δωρίζεται (καὶ δὴ ἔναντι πινακίου φακῆς καὶ παροδικῶν ἀνταλλαγμάτων) στὴν ὅποια κερδοσκοπικὴ πολυεθνικὴ ἑταιρία! Στόχος τοῦ Ἐθνικού Κράτους θὰ εἶναι ἡ κατά προτεραιότητα ὑπό την αἰγίδα καὶ συνολικὸν ἔλεγχόν του ἀξιοποίησίς του, πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ συμφώνως πρὸς τὴν οἰκείαν ἐθνοκοινοτικὴν κλίμακα ἀξιῶν, ὅπου ἐπ᾿ οὐδενί δὲν δύναται ἡ οἰκονομία, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἡ ἀχαλίνωτος κερδοσκοπία ἰδιωτικῶν καὶ ξένων συμφερόντων, νὰ τίθεται ὑπεράνω τῶν κατὰ τάξιν ἀσυγκρίτως ὑπερτέρων της ἀΰλων ἀλλὰ καὶ ἁπτῶν ἀξιῶν, ὅπως τοῦ Αἵματος, τῆς ἱερᾶς μας Γῆς, τοῦ πάντοτε κατὰ προτεραιότητα σεβασμοῦ τῆς Κοσμικῆς καὶ φυσικῆς Τάξεως καὶ Ἁρμονίας. Συγκεκριμένως, τυχὸν ἐμπλοκὴ ἰδιωτῶν πρῶτον μὲν θὰ ἀφορᾷ εἰς μετρίου μεγέθους ὑγιεῖς καὶ προσηρμοσμένας/ὑπηγμένας εἰς τὴν Νέαν Ἐθνοκοινοτικὴν Τάξιν ἐπιχειρήσεις καὶ ὄχι εἰς ἐξαμβλωματικοὺς πολυεθνικοὺς κολοσσούς, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ οἵα ἐμπλοκὴ θὰ τελῇ ὑπὸ τὸν πλήρη καὶ ἀδιαπραγμάτευτον τελικὸν ἔλεγχον τοῦ Ἐθνικοῦ Κράτους!

Ὅμως ἀντὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Κράτους ἔχουμε ἀκόμη τὸ εὐτελὲς καὶ ὑλιστικὸν δημοκρατικὸν Θέατρον Σκιῶν τῶν ἰδιοτελῶν συμμοριῶν (δεξιοῦ ἢ ἀριστεροῦ προσήμου, σχεδὸν ἀδιαφόρως…) καταλήψεως κι ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐξουσίας, μεταξὺ ἄλλων δι᾿ ἄνευ Ἐθνικῶν Ἀρχῶν μειοδοτικῆς παραδόσεως, ὑπαγωγῆς καὶ ὑποδουλώσεως τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν, ἀΰλων τε καὶ ὑλικῶν, ἀξιῶν του εἰς τὴν ἀκόρεστον ἀλλοτρίαν βουλήν, βουλιμίαν καὶ ὁρισμὸν τῶν βαμπιρικῶν κολοσσῶν καὶ κέντρων τῆς ἐθνοκαταλυτικῆς παγκοσμιοκαπιταλιστικῆς Ἐκτροπῆς.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου (TTIP, TPP, CETA, TiSA): η επέλαση των ασύδοτων πολυεθνικών εταιρειών με θύματα τους λαούς!

globalist1Ελάχιστοι γνωρίζουν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τα ακρωνύμια. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2013, σε συνέχεια των αποκαλύψεων των WikiLeaks. Πριν δύο μήνες η Greenpeace έδωσε στη δημοσιότητα μεγάλο αριθμό των υπό διαπραγμάτευση απόρρητων εγγράφων μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για την TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων). Επίσης διέρρευσε και ένα επιπλέον έγγραφο με τίτλο «Tactical State of Play» (Μάρτιος 2016), το οποίο περιέχει τις απόψεις της Ε.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα του 12ου γύρου διαπραγματεύσεων και διαφέρει σημαντικά από την επίσημη εκδοχή του εγγράφου.

Οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κογκρέσου, ξεκίνησαν το 2013 υπό καθεστώς απολύτου μυστικότητος. Ενημέρωση δεν υπήρξε για τους ευρωβουλευτές ή τους αρμοδίους υπουργούς των κρατών-μελών, ούτε για τα εκατομμύρια πολιτών της Ε.Ε. Αντιθέτως, άμεση ενημέρωση είχαν οι μεγάλες εταιρείες, αφού οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν ποτέ αν πρώτα δεν ζητηθεί η δική τους γνώμη για κάθε θέμα ξεχωριστά. Η TTIP εντάσσεται στη νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών. Αφορά τις χώρες της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα όμως – όπως ακριβώς και η TiSA (που έχει ως αντικείμενό της, τις δημόσιες υπηρεσίες και την περαιτέρω απορρύθμιση και εμπορευματοποίησή τους) – η CETA (εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ανάμεσα στην Ε.Ε. και τον Καναδά) και η TPP (ΗΠΑ και 11 χώρες του Ειρηνικού) αφορούν στο σύνολό τους ογδόντα χώρες, δηλαδή σε δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους, ήτοι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου εμπορίου! […]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

Συνεχές εθνικό/φυλετικό έγκλημα: φάμπρικα παρανόμων αγοροπωλησιών βρεφών από αθιγγάνους σε οικογένειες Ελλήνων!

images

Δεν θα πάψουμε να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το κρισιμότατο πρόβλημα της – εντός διαστήματος ολίγων ετών – δημιουργίας μειονοτήτων στην Ελλάδα, συνεπεία της αθρόας εποικιστικής εισβολής απροσκλήτων τριτοκοσμικών λαθρομεταναστών που διασχίζουν καθημερινώς τα σύνορα και οι οποίοι, εγκαθιστάμενοι στην χώρα, συντελούν στην πρόκληση συνεχών προβλημάτων που σχετίζονται με κάθε είδους παραβατικότητα και τελικά με την αποσύνθεση του εθνικού χαρακτήρος και την διάλυση του κοινωνικού ιστού της Ελλάδος. Ωστόσο, πέρα από τους την κλιμακούμενη εισροή ασιατών και αφρικανών εποίκων, υπάρχει μία προ πολλού υφιστάμενη μειονότητα που συνιστά δημογραφική βόμβα που δυναμιτίζει τα εθνολογικά θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια πραγματική μάστιγα για την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο επειδή τα μέλη της συγκεκριμένης «μειονότητος», η οποία με «πολιτικώς ορθή» ορολογία χαρακτηρίζεται «ευπαθής κοινωνική ομάδα», έχουν ανεξέλεγκτα παράνομη δράση αλλά και λόγω της ανικανότητος της πολιτείας να αποτρέψει τις πράξεις αυτές ή τουλάχιστον να τις περιορίσει. Πρόκειται για την κοινότητα των «Ρομά» (όπως τους αποκαλούν εσχάτως, καίτοι ανέκαθεν ήταν σ’ όλους γνωστοί με τα προσωνύμια «Γύφτοι», «Κατσίβελοι», «Αθίγγανοι», κλπ). Πρόκειται δηλαδή για τους απογόνους κάποιων κεντροασιατών εποίκων, των μεσαιωνικών χρόνων, οι οποίοι, συν τω χρόνω, όχι απλώς εδραιώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν, αλλά με την εγκληματική ανοχή του κράτους ισχυροποίησαν την θέση τους και δημιουργούν συνεχώς νέες «εστίες» εγκλημάτων και κάθε λογής παραβατικότητος.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας…

Πώς άραγε να σχολιαστεί η απροσμέτρητη βλακεία του ελλαδικού πληθυσμού που συνιστά το εκλογικό σώμα (πολύ δύσκολο να αποκληθεί “ελληνικός λαός”) ο οποίος – όπως αποδεικνύεται για πολλοστή φορά – φροντίζει να αναδεικνύει τους πολιτικούς τενεκέδες που του ταιριάζουν, που ταιριάζουν σε λαό αφρόνων και ραγιάδων, ανιστόρητων και κοντόφθαλμων φιλοτομαριστών…

 Έχουμε λοιπόν και λέμε: προχθές, με το γνωστό τραγελαφικό δημοψήφισμα-φιάσκο, το εκλογικό σώμα, με ένα μεγάλο ποσοστό 62 %, αποφάσισε να απορρίψει τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα που περιελάμβανε η τελευταία πρόταση των πιστωτών, εξουσιοδοτώντας, τρόπον τινά, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μην δεχτεί παρόμοιες προτάσεις. Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλους με χορούς και πανηγύρια στην πλατεία Συντάγματος κατά την γνωστή απεχθή αισθητική των τσιφτετ-ελλήνων.

 Σήμερα, (7-7-2015) είναι η ίδια κυβέρνηση που κυριολεκτικώς εκλιπαρεί τις κυβερνήσεις των πιστωτών για την σύναψη ενός νέου μνημονίου δανειοδοτήσεως το οποίο θα περιλαμβάνει αν όχι βαρύτερα μέτρα, τουλάχιστον ισοβαρή, έχοντας εν τω μεταξύ οδηγηθεί η οικονομική ζωή της χώρας σε πλήρη παράλυση και διάλυση – μάλλον ανεπανόρθωτη.

 Μόνο το χιούμορ των γελοιογραφιών μπορεί να διασκεδάσει ίσως την θλιβερή κατάντια του Γκρεκιστάν, των θλιβερών υπηκόων του και των ολέθριων διαχειριστών της εξουσίας: [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ;

Η όλως παρακμιακή για την Ελλάδα περίοδος της μεταπολιτεύσεως εγκαινιάστηκε, ως γνωστόν, με την διενέργεια του ενός και μοναδικού δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 41 χρόνια. Το διακύβευμα του τότε δημοψηφίσματος αφορούσε το λεγόμενο «πολιτειακό ζήτημα», το ερώτημα δηλαδή ήταν εάν το πολίτευμα της Ελλάδος θα παρέμενε «Βασιλευόμενη Δημοκρατία» (όπως ήταν πριν την επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967) ή αν θα άλλαζε σε «Προεδρευόμενη Δημοκρατία», όπως βάσει του Συντάγματος ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα δηλαδή με την έκβαση του δημοψηφίσματος του 1974.

 Στο μεσοδιάστημα των 41 αυτών (μεταπολιτευτικών) ετών, πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα προέκυψαν, ιδίως δε στο πεδίο των λεγομένων εθνικών θεμάτων, που θεωρούνται, βάσει Συντάγματος, τα κατ’ εξοχήν θέματα που θα έπρεπε να τίθενται σε δημοψηφίσματα. Κανένα όμως από αυτά δεν θεώρησαν άξιο λόγου οι μεγάλοι «δημοκράτες» «ταγοί», ώστε να τεθεί σε δημοψήφισμα (π.χ. Μακεδονικό, Κυπριακό, γκρίζες ζώνες – Ίμια, κλπ). Τώρα όμως, η («πρώτη φορά αριστερά»…) κυβέρνηση έσπευσε να προκηρύξει βεβιασμένα δημοψήφισμα, [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα (26-06-2015)!

Σημαντικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα (26-06-2015)! Η ανεύθυνη κλίκα τσαρλατάνων που παριστάνει την ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο αδιέξοδο των αλυσιτελών διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, οι οποίες καρκινοβατούν επί μήνες, μη διαθέτοντας το αίσθημα ευθύνης που θα απαιτείτο από την οιαδήποτε κυβέρνηση σε κρίσιμες καταστάσεις όπως η παρούσα, αποφάσισε να δραπετεύσει δια της προκηρύξεως δημοψηφίσματος, στέλνοντας την ευθύνη μιας αποφάσεως εθνικής σημασίας στην «κρίση» της άβουλης ψηφομάζας, στους ανεύθυνους δημοκρατικούς όχλους!

 Η χώρα βρίσκεται πλέον κυριολεκτικώς ένα βήμα πριν την κήρυξη επισήμου χρεωκοπίας, με απρόβλεπτες παρενέργειες σε επίπεδο καταβαραθρώσεως του βιοτικού επιπέδου, διασαλεύσεως της εσωτερικής συνοχής της κοινωνίας και απειλής της εθνικής ασφαλείας. Ήδη με την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του αναμενομένου bank-run. Δύο μετά τα μεσάνυχτα και στα ΑΤΜ ήδη εμφανίστηκαν ουρές! Μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα επακολουθήσει…

  Ασφαλώς δεν πρόκειται να θρηνήσουμε για ενδεχόμενη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού και εν γένει του πολιτικοοικονομικού Συστήματος, ούτε πρόκειται να χύσουμε δάκρυ για τους αποβλακωμένους ακολούθους και ψηφοφόρους-πελάτες των προδοτικών κομμάτων της μεταπολιτεύσεως που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως μάλιστα η επικειμένη κατάρρευση και οι παρεπόμενες κοινωνικές ταραχές και οι αναπόφευκτες ανακατατάξεις, να αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για δράση, αγώνα και – ίσως – αφύπνιση που αποτελούν ελπίδα ανατάξεως και σωτηρίας για ένα έθνος που οδηγείται, ούτως ή άλλως, σε έναν προοδευτικό εκφυλισμό που με βεβαιότητα θα καταλήξει αργά ή γρήγορα σε βιοϊστορικό θάνατο!

 Νωρίτερα την ίδια μέρα είχαμε δύο σημαντικά διεθνή γεγονότα και συγκεκριμένα δύο φονικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών στόχων, εκ μέρους των μακελάρηδων υπανθρώπων του «Ισλαμικού Κράτους». Στην πρώτη περίπτωση, είχαμε τρομοκρατική επίθεση-σαμποτάζ εναντίον εργοστασίου υγραερίου κοντά στην γαλλική Γκρενόμπλ, όπου εκτός από την προκληθείσα επικίνδυνη έκρηξη στο εργοστάσιο, είχαμε και αποκεφαλισμό (!) ενός άνδρα, κατά την συνήθη φρικτή πρακτική των βαρβάρων του ISIS σε Ιράκ και Συρία. Είναι ολοφάνερο ότι οι τζιχαντιστές προτίθενται να μεταφέρουν τις δολοφονικές και τρομοκρατικές τους δραστηριότητες και σε ευρωπαϊκό έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι θα έπρεπε να σημαίνει, δεδομένης της ευκολίας με την οποία οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών παρακολουθούν απαθείς – και σε κάποιες περιπτώσεις προσκαλούν (περίπτωση Ελλάδος) – τις ορδές των μουσουλμάνων λαθροεποίκων (μεταξύ αυτών και εν υπνώσει τζιχαντιστών) που εισέρχονται καθημερινώς στην επικράτεια της Ε.Ε.

 Στην δεύτερη περίπτωση είχαμε δολοφονική επίθεση από τζιχαντιστή οπλισμένο με καλάσνικοφ, στην Τυνησία. Στόχος της αιματηρής επιθέσεως (38 νεκροί!) ήταν πολυσύχναστες παραλίες κοντά σε ξενοδοχεία τα οποία επισκέπτονται ευρωπαίοι τουρίστες! Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Βρετανοί και Γερμανοί.

 Το μείγμα είναι λοιπόν εκρηκτικό, ιδίως για την Ελλάδα: συνθήκες χρεωκοπίας, εισβολή τριτοκοσμικών και … μόλις πριν λίγες μέρες, ψήφιση στην βουλή, επί της αρχής, του αθλίου, εθνοκτόνου, ανθελληνικού νομοσχεδίου, βάσει του οποίου παρέχονται διευκολύνσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδαπούς. Σε σχέση με το άκρως σημαντικό ζήτημα της χορηγήσεως ελληνικής ιθαγενείας σε αλλοδαπούς μετανάστες, αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα «Ιδεάπολις» την παρακάτω εμπεριστατωμένη και κατατοπιστικότατη ανάλυση, όπως δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η διάλυση των ψευδαισθήσεων και ο “Aσκός του Αιόλου”.

Τέσσερις μήνες παρήλθαν από την έλευση στην εξουσία της νέας συγκυβέρνησης «ροζ αριστερών» και «ψεκασμένων λαϊκιστών» και το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για να διαλυθούν και οι τελευταίες ψευδαισθήσεις των «αγανακτισμένων» ψηφοφόρων που έφεραν στην εξουσία αυτή την κυβέρνηση-φρανκενστάιν, πειθόμενοι αφελώς από τα χονδροειδή ψεύδη περί «σκισίματος των μνημονίων», περί «αποπομπής της τρόικας», περί ανακάμψεως της οικονομίας και τις λοιπές ανεδαφικές προεκλογικές υποσχέσεις… Αντ’ αυτών, στο διάστημα των τεσσάρων μετεκλογικών μηνών, όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν επιδεινωθεί και παράλληλα το (όποιο εναπομείναν) διεθνές κύρος της χώρας έχει καταρρεύσει. Μόνο «ανδραγάθημα» της νέας κυβέρνησης ήταν να πείσει τους δημοσιογράφους να αποκαλούν την «τρόικα», «θεσμούς» και το «μνημόνιο», «συμφωνία»…

 Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι δανειστές (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κράτη της ευρωζώνης) διστάζουν ακόμη να «τραβήξουν την πρίζα» [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ!

Ἔχει πέντε τοὐλάχιστον χρόνια, ποὺ ἡ πάλαι ποτὲ Ἑλλὰς ἔχει γίνει τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ πλανήτου, ὡς ἀντικείμενον περιφρονήσεως καὶ οἴκτου. Ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ περίπτωσι λαοῦ ποὺ ἔχει καταντήσει ἀνίκανος νὰ ζήσῃ, ἂν δὲν τὸν ἐλεήσουν ἄλλοι. Πολλὰ μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Κάποιοι ἀναφέρονται στὶς χρόνιες παθογένειες τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἄλλοι στὴν σχιζοφρενικὴ πολιτικὴ κρίσι τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο διαμορφωθέντα ψυχισμό, καὶ ὁ κατάλογος συνεχίζεται μακρύς…

  Μέσα ἀπὸ τὶς δαιδαλώδεις πλευρὲς τῆς ἀνατομίας τῆς νεοελληνικῆς πραγματικότητος, θὰ ἀναδείξουμε ἐδῶ μιὰ πτυχὴ τῆς διαχρονικῆς κακοδαιμονίας ποὺ ταλανίζει τὸν τόπο: Αὐτὴν τῆς ἐλλείψεως ὀργανώσεως καὶ τῆς δεούσης μεθοδικότητος μέσα ἀπὸ τὴν ὀργανικὴ σχέση οἰκογενείας-κράτους στὸ ζήτημα, μάλιστα, τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ στὸ ἐργασιακὸ θέμα ἐν γένει.

  Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας εἶναι διδακτικό, ἔστω κι ἂν παρῆλθαν ἑκατὸ σχεδὸν χρόνια ἀφ᾿ ὅτου ἐγράφη τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα:[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τὸ ἀθέατο ὑπόβαθρο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

Το πολυσυζητημένο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, καθώς και των υπολοίπων εθνών της Ευρώπης, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, πρωτίστως οφείλεται στην κρίσιμη επίδραση εξωτερικών, παγκοσμίου ισχύος παραγόντων που, λειτουργώντας υπογείως και υπό την επιστέγουσα αιγίδα της πολύπτυχης “πολιτικής ορθότητος”, στρατολογούν σε θέσεις καθοριστικής ισχύος άτομα ειδικών αποστολών, τα οποία επιλέγονται προκειμένου, λειτουργώντας υποτακτικώς για λογαριασμό των αφεντικών τους, να προλειαίνουν το έδαφος για την επιβολή της πλήρους καταβαραθρώσεως και παρακμής (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, ηθικής κ.α.) των εθνικών κοινωνιών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

“Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς” (Ἐκ τοῦ ἔργου «Ἡ κοινωνικὴ οἰκονομικὴ ἐν τῆ ἱστορικῇ της ἐξελίξει» – 1950 – ὑπὸ Δημοσθένους Στεφανίδου)

Κράτος, κατὰ τὰς ἀντιλήψεις τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, εἶναι ἡ ὀργάνωσις μιᾶς κοινωνίας φυσικῶς καὶ ψυχικῶς ὁμοίων ἀνθρώπων πρὸς ἀποτελεσματικωτέραν ἐπίτευξιν τῆς διατηρήσεως τοῦ εἴδους της καὶ πραγματοποίησιν τοῦ ὑπὸ τῆς Προνοίας ὁρισθέντος εἰς αὐτὴν σκοποῦ. Τὸ κράτος δὲν εἶναι αὐτὸ καθ᾿ἑαυτὸ σκοπός, ἀλλὰ μέσον πρὸς σκοπόν, ὅστις ἀμέσως μὲν εἶναι ἡ ρηθεῖσα συντήρησις καὶ προαγωγὴ μιᾶς κοινωνίας ὁμοίων ἀνθρώπων, ἐμμέσως δὲ καὶ τελικῶς ἡ δημιουργία ἀνωτέρου ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Κράτη, ποὺ δὲν κέκτηνται πλήρη συνείδησιν τοῦ ἀπωτέρου τούτου σκοποῦ, εἶναι ἐκτρωματικὰ καὶ δὲν ἔχουν κανένα λόγον ὑπάρξεως.

Τὸν ἀνώτερον ἀνθρώπινον πολιτισμὸν ποὺ ἐπιδιώκει τὸ κράτος, δὲν δημιουργεῖ κυρίως εἰπεῖν αὐτό, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενόν του, τὸ ἐντὸς τοῦ κράτους εὑρισκόμενον ἔθνος ἤ – ὡς λέγει ὁ Hitler – ἡ ὑπ΄αὐτοῦ διατηρουμένη φυλή. Ὅλαι ὅμως αἱ φυλαὶ δὲν προσιδιάζουν ἐξ ἴσου πρὸς πολιτιστικὴν ἀνάπτυξιν. Ὑπάρχουν ὑπὸ τὴν ἔποψιν ταύτην φυλαὶ ἀνώτεραι καὶ φυλαὶ κατώτεραι, ἄν καὶ ἐνίοτε ἡ ἱκανότης αὐτὴ εὑρίσκεται ἐν λανθανούσῃ καταστάσει καὶ ἐκδηλοῦται μόλις αἱ ἐξωτερικαὶ συνθῆκαι τὸ ἐπιτρέψουν. Κατὰ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, μόνη ἡ ἀρία φυλὴ προσιδιάζει πρὸς πολιτιστικὴν ἀνάπτυξιν, εἰς δὲ τοὺς κόλπους της (κατὰ τοὺς Γερμανοὺς ἐθνικοσοσιαλιστάς) προεξάρχει τὸ γερμανικὸν ἔθνος, προωρισμένον ὑπὸ τῆς Προνοίας νὰ μεγαλουργήσῃ εἰς τὸν κόσμον. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ὀργανικῆς ἀντιλήψεως εἰς τὴν οἰκονομικὴν πολιτικήν.

Κατὰ τὸν Ernst Wagemann, «ἡ φιλελευθέρα οικονομία εἶναι σῶμα στερούμενον εγκεφάλου. Ἡ μαρξιστικὴ οἰκονομία εἶναι ἐγκέφαλος στηριγμένος εἰς ἰκριώματα ( τὸ πρόγραμμα )· καὶ αἱ δύο εἶναι ἀσυμβίβαστοι πρὸς τοὺς νόμους τῆς ζωῆς». Πράγματι, κατὰ τοὺς ὑποστηρικτὰς τῆς ὀργανικῆς ἀντιλήψεως, ἡ οἰκονομικὴ λειτουργία παράγει ἀγαθὰ ἀλλὰ καὶ ἀξίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Wall Street καὶ Ρωσικὴ Επανάσταση τὸν Μάρτιο τοῦ 1917.

“Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα προλεταριακό, οὔτε κὰν κομμουνιστικό, κίνημα ποὺ νὰ μὴ λειτούργησε πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ χρήματος, πρὸς τὶς ὑπὸ τοῦ χρήματος ὑποδειχθεῖσες κατευθύνσεις καὶ κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ χρήματος ἐπιτρεπτὸ διάστημα – ἀκόμη καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὰν περὶ τούτου ὑπόνοιαν ἐκ μέρους κάποιων τυχὸν ἰδεαλιστῶν μεταξὺ τῶν ἡγετῶν του. “

Oswald Spengler.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Σκέψεις γιὰ μιὰ ὀργανικὴ οἰκονομία.

Εν μέσω της πλημμυρίδος ανουσίων εντύπων που κατακλύζουν την εποχή μας, λάμπουν ως διαμάντια κάποια βιβλία από το παρελθόν – δυσεύρετα πλέον – βιβλία που είχαν πραγματικά κάτι να πουν στο αναγνωστικό κοινό. Ανακαλύψαμε ένα τέτοιο βιβλίο με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα του οποίου αναδημοσιεύουμε εν συνεχεία. Είναι αξιοσημείωτη η πρωτότυπα διεισδυτική ψυχολογική-ανθρωπολογική προσέγγιση του ζητήματος της οικονομίας που επιχειρεί, επιτρέποντάς μας, τηρουμένων των αναλογιών, να ιχνηλατήσουμε τα βαθύτερα αίτια της σύνθετης και πολυεπίπεδης οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τόσο δραματικά την ελληνική κοινωνία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Κύπρος: τελευταίο θύμα του αδηφάγου παγκόσμιου συστήματος τοκογλυφίας.

Καθώς η Κύπρος έχει καταστεί το τελευταίο επεισόδιο της σειράς: «Κρίση χρέους της ευρωζώνης» και οι εκεί εξελίξεις φαντάζουν δραματικές αφού το διαφαινόμενο «κούρεμα» των ιδιωτικών καταθέσεων αναμένεται να οδηγήσει σε φαινόμενα τύπου «bank run», χρειάζεται να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι, παρά τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες εκδήλωσης του φαινομένου στα διάφορα κράτη, κοινός παρονομαστής και πραγματικός γενεσιουργός παράγων της διαβόητης «οικονομικής κρίσης» είναι οι αδηφάγες ορέξεις του διεθνούς τραπεζιτικού – τοκογλυφικού συστήματος, το οποίο στηρίζεται σε μια συγκλονιστική, όσο και αν είναι απλή στην βασική της σύλληψη, απάτη, η οποία συνίσταται στην διαδικασία παραγωγής χρήματος, εις το διηνεκές, από …αέρα κοπανιστό (βλέπε έντοκα δάνεια)! Το βασικό σχήμα της μεγάλης αυτής απάτης, στην οποία, ως γνωστόν, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει, διεθνώς, ένας διεσπαρμένος λαός μεσανατολικής προελεύσεως με ιδιαίτερη έφεση στην τοκογλυφία (και στο κλαψούρισμα για τα υποτιθέμενα βάσανα που υπέστη…), παρουσιάζει το παρακάτω πολύ ενδιαφέρον βίντεο (στα Αγγλικά) το οποίο αν και αναφέρεται κυρίως στην αμερικανική πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό διότι λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο με τρόπο πανομοιότυπο:

 

Περί φορολογίας, φιλανθρωπίας και …σωτηρίας της Πατρίδος.

1. Ας παραδώσουμε το παρακάτω κείμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι – και είναι – διαρκώς επίκαιρο: «Η μετανάστευση είναι το μέσο για τη διαιώνιση της σκλαβιάς. Ο Σοσιαλισμός αντιπαθεί την ελεημοσύνη και την ταπείνωση στην οποία υποβάλλουν τα άτομα που έχουν ανάγκη και γιατί ενσταλάζουνε μέσα τους το μίσος. Και επιπλέον γιατί σε μία χώρα όπου υπάρχει η κοινωνική δικαιοσύνη οι ελεημοσύνες είναι περιττές. Και όσοι αρέσκονται στο ρόλο του καλού Σαμαρείτη σα μην ξεχνούν ότι δεν θα υπήρχαν καλοί Σαμαρείτες εάν δεν υπήρχαν ληστές. Οι σωτήρες και οι ελευθερωτές ίσως είναι λαμπροί για μυθιστορήματα και αγιογραφίες μια όμως που δεν είναι δυνατόν να υπάρχουνε χωρίς αμαρτωλούς και θύματα είναι κακά κοινωνικά συμπτώματα». Σίγουρα το παραπάνω κείμενο θα μπορούσε να είναι κάποιου “κακού” ανθρώπου με τη συνήθη προσωνυμία του “φασίστα”.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η κατάπτωση της οικονομίας επί διακυβερνήσεως Βενιζέλου το 1932.

Η πτώχευση της Ελλάδος το 1932 συνέβη επίσημα το Μάϊο του 1932. Η Ελληνική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου κήρυξε παύση πληρωμών, συνέπεια αναπόφευκτη λόγω της διόγκωσης του εξωτερικού χρέους της χώρας συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εξαγωγών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τηρώντας πιστά τη σύνδεση της δραχμής με τον κανόνα χρυσού απέτυχε τελικά να σώσει την ελληνική οικονομία, οι παρακλήσεις του το 1932 δεν εισακούσθηκαν από τη διεθνή κοινότητα η οποία δεν στήριξε δανειακά την Ελλάδα με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη τελικά του κανόνα του χρυσού, την ραγδαία υποτίμηση της δραχμής και την χρεωκοπία.

Ας θέσουμε μία σειρά στα γεγονότα:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

1,08 δισ. ευρώ έστειλαν οι λαθρομετανάστες στο εξωτερικό μέσω “Western Union” μέσα σε ένα μόλις έτος!

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύονται στην εφημερίδα “Δημοκρατία” της Κυριακής , υπολογίζεται ότι παρά την κρίση που μαστίζει την χώρα μας, οι λαθρομετανάστες έστειλαν στο εξωτερικό μέσω της εταιρείας “Western Union” περίπου 1,08 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το ποσό παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα και μέσα στο έτος 2011. To πόσα ακόμη δισεκατομμύρια διοχέτευσαν οι λαθρομετανάστες στο εξωτερικό με άλλες μεθόδους παραμένει άγνωστο και ανυπολόγιστο.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!

Ως τον υπ’ αριθμόν 1 θανάσιμο κίνδυνο που με άκρως δραματικό τρόπο απειλεί την βιοϊστορική ύπαρξη του ελληνικού έθνους έχουμε επανειλημμένως προσδιορίσει: την υπογεννητικότητα. Όπως σαφώς αποκαλύπτουν οι στατιστικές μελέτες των τελευταίων ετών, η υπογεννητικότης που επί συνεχείς δεκαετίες μαστίζει τους Έλληνες, έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά ραγδαίας δημογραφικής καταρρεύσεως η οποία σε συνδυασμό με την, συνεχιζόμενη με αμειώτους ρυθμούς, ανεμπόδιστη εισβολή αφρικανικών και ασιατικών μεταναστευτικών μαζών στην ελληνική επικράτεια και την εκρηκτική γεννητικότητα όλων των αλλογενών στοιχείων που παραμένουν εντός αυτής (αθίγγανοι, ποικίλης προελεύσεως μουσουλμάνοι, τριτοκοσμικοί μετανάστες – εισβολείς, κλπ) οδηγεί ολοταχώς στην εφιαλτική προοπτική της μετατροπής των Ελλήνων σε μειονότητα εντός της ιδίας αυτή της χώρας και μάλιστα σε προβλέψιμο ορίζοντα χρόνου!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Κατά 23 δισ. Ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, μόνο μέσα στο τελευταίο τρίμηνο!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα του Υπουργείο Οικονομικών και μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο εδώ, το δημόσιο χρέος της χώρας μας αυξήθηκε μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κατά 23 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το χρέος διαμορφώθηκε στα 303,527 δισ. ευρώ, όταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 280,292 δισ. ευρώ.

Τα νέα μέτρα των 11,5 δισ. ανά έτος (που περιλαμβάνουν κατάργηση επιδομάτων, κατάργηση δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων, νέα περικοπή μισθών του δημοσίου και απόλυση ή συνταξιοδότηση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων) δεν αρκούν λοιπόν για να καλύψουν ούτε στο μισό την αύξηση του δημοσίου χρέους όχι ενός έτους αλλά ούτε ενός τριμήνου.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Όλη η αλήθεια για την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, σε ένα σκίτσο!

Αυτό είναι το σκίτσο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του στο Facebook ο πρόεδρος του Αυστριακού Κόμματος της Ελευθερίας, Heinz-Christian Strache. Στο σκίτσο απεικονίζονται οι τραπεζίτες (die Banken), η κυβέρνηση (die Regierung) και ο λαός (das Volk).

Με βάση αυτό και μόνο το σκίτσο, Εβραίος δικηγόρος της Βιέννης ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του πολιτικού για «υποκίνηση θρησκευτικού και ρατσιστικού μίσους και παραβίαση του νόμου ο οποίος απαγορεύει τις νεοναζιστικές δραστηριότητες»!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Κλείνει και το τελευταίο εργοστάσιο της Nokia στην Φιλανδία. Η εταιρεία πλέον μεταφέρει ολόκληρη την παραγωγή της στην Ασία.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Nokia θα κλείσει εντελώς το εργοστάσιό της, στο Salo της Φινλανδίας, το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής που είχε απομείνει στην χώρα της.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

To 51% των Γερμανών επιθυμεί να επιστρέψει η Γερμανία ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ. Μόλις το 29% επιθυμεί την παραμονή στο Ευρώ!

Μπορεί στην Ελλάδα οι διάφορες “μνημονιακές” (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ) και “αντιμνημονιακές” δυνάμεις (από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι διαφόρους αυτοαποκαλούμενους ως “πατριώτες” και “εθνικιστές”) να συνεχίζουν να κοροϊδεύουν μέσα από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο τους πνευματικά ευνουχισμένους νεοέλληνες με ισχυρισμούς όπως ότι “η παραμονή στην Ευρωζώνη είναι μονόδρομος”, ότι “πρέπει να παραμείνουμε στο Ευρώ διότι το έχουμε πληρώσει ακριβά” αλλά και ότι “από η πολιτική που ακολουθείται σήμερα στην Ευρωζώνη ωφελεί τους Γερμανούς”, όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΔΝΤ:”Η Αργεντίνικη αυθάδεια.Η Ελληνική δειλία”. Άρθρο της Le Monde Diplomatique

Πολλές οι συζητήσεις που έχουν γίνει από την εποχή που η Ελλάς μπήκε στη μέγγενη του ΔΝΤ και των άλλων δανειστών για τις ομοιότητες και τις διαφορές με χώρες που αντιμετώπισαν ανάλογα ζητήματα. Η πιο συνηθισμένη σύγκριση είναι αυτή με την Αργεντινή. H Le Monde diplomatique στην έκδοση του Απριλίου επιχειρεί μία σύγκριση όχι απλά με θεωρίες και “οικονομικές” αοριστολογίες,αλλά με γεγονότα στην Αργεντινή της δεκαετίας του 1990-2000 και στην Ελλάδα του σήμερα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πώς οι τραπεζικοί κολοσσοί κερδοσκoπούν εις βάρος της ελληνικής οικονομίας (αναδημοσίευση άρθρου από “aegeantimes”)

Σειρά εξόχως αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων (όπως και το προηγούμενο που αναδημοσιεύσαμε) που αφορούν το βρώμικο παιχνίδι των τραπεζικών κολοσσών (που, ως γνωστόν, τελούν υπό τον έλεγχο παραγόντων γνωστού «περιούσιου» λαού μεσανατολικής προελεύσεως…) παρουσιάζει η ηλεκτρονική εφημερίδα “aegeantimes”. Σε πρόσφατο άρθρο, το οποίο υπογράφει ο Λάζαρος Ελευθεριάδης, αποκαλύπτονται σημαντικά στοιχεία για τον σκοτεινό ρόλο της τράπεζας Goldman Sachs στην εξέλιξη της υπερχρέωσης του ελληνικού κράτους που οδήγησε στα σημερινά δημοσιονομικά αδιέξοδα που προμηνύουν κατάληξη ολικής καταστροφής. Αξίζει να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του άρθρου το οποίο ο συντάκτης τεκμηριώνει με συγκεκριμένα στοιχεία. Το αναδημοσιεύουμε ακολούθως:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εβραίοι οικονομικοί παράγοντες πίσω από τις επιθέσεις εναντίον της ελληνικής οικονομίας!

Αναδημοσιεύουμε ένα άκρως διαφωτιστικό άρθρο με τίτλο “Αποκαλυπτική Έρευνα: Τα ονόματα και οι εταιρίες που κατέστρεψαν την Ελλάδα”, το οποίο κυκλοφόρησε τελευταία σε διάφορα ιστολόγια. Το άρθρο επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα αναδρομή φωτίζοντας αθέατες πτυχές της εξέλιξης της οικονομικής κρίσεως που έπληξε την Ελλάδα. Οφείλουμε ωστόσο να προσθέσουμε μια κρίσιμη σημείωση, η οποία δεν επισημαίνεται στο άρθρο: άπαντες οι στο άρθρο αναφερόμενοι μεγαλοπαράγοντες του διεθνούς τραπεζο-χρηματιστηριακού στερεώματος έχουν κάτι κοινό: την καταγωγή! Είναι άπαντες Εβραίοι!

Διαβάστε με προσοχή την ανάλυση:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Bloomberg: “Τα δανειακά πακέτα διασώσεως που χορηγούνται στην Ελλάδα, σώζουν τους ξένους τραπεζίτες και όχι τους Έλληνες πολίτες.”

Τα δανειακά πακέτα διασώσεως που χορηγούνται στην Ελλάδα και εξασφαλίζονται μέσω των Μνημονίων, δεν σώζουν τους Έλληνες, αλλά τους ξένους τραπεζἰτες και χρηματιστές. Αυτό υποστηρίζουν στο Bloomberg View οι συντάκτες του γνωστού οικονομικού πρακτορείου, έπειτα από ενδελεχή μελέτη των κινήσεων κεφαλαίων στην Ευρώπη και τους ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Υπερδιπλασιάστηκαν μόλις μέσα σε έναν χρόνο οι τόκοι που καταβάλει ανά τρίμηνο το Ελληνικό κράτος στους τραπεζίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν σήμερα 2 Μαϊου 2012, οι τόκοι που κατεβλήθησαν για χρέη της γενικής κυβερνήσεως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε σε 7,051 δισ. ευρώ, έναντι 3,329 δισ. ευρώ πέρυσι. Ενώ υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβερνήσεως κατά 2,308 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, λόγω των τόκων διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 4,743 δισ. ευρώ! Σε ότι αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 6,218 δισ. ευρώ, με τόκους 6,945 δισ. ευρώ έναντι 3,234 δισ. ευρώ πέρυσι.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

«Μνημονιακοί» ραγιάδες και «αντιμνημονιακοί» γραικύλοι: Εγχώριοι τοποτηρητές της εθνοκτόνας Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δημοκρατικής Δικτατορίας των Φαύλων , των Χρηματιστών και των Τραπεζιτών.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια καταγραφή της πραγματικής αλήθειας πάνω σε δώδεκα από τα θέματα που μονοπωλούν την διαμορφωμένη από τα Μέσα Μαζικής Εξαπατήσεως τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όλα τους βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών της υποτιθέμενης «διαμάχης» μεταξύ «μνημονιακών και «αντιμνημονιακών» πολιτικών δυνάμεων. Οι νοήμονες αναγνώστες θα αντιληφθούν ότι τα πολιτικά συμπεράσματα που θα διαβάσουν εδώ βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής ακούσει και διαβάσει σε χιλιάδες άρθρα εφημερίδων και ιστοσελίδων , στις εξαγγελίες των επαγγελματιών πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων ολόκληρου του πολιτικού φάσματος (από το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ μέχρι τους «αντιμνημονιακούς», το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την «ακροδεξιά») και στις συζητήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θα διαπιστώσουν τελικώς ότι έχουν απέναντί τους μια πολυφωνική μονογλωσσία που μοναδικό σκοπό έχει να εγκλωβίσει τον θεατή-καταναλωτή όλου αυτού του «δημοκρατικού» φαύλου θιάσου στον «μονόδρομο» ΜΙΑΣ και μόνο πολιτικής που εκφράζεται από πολλές «πολύχρωμες» διαφορετικές συνιστώσες: Την πολιτική της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δημοκρατικής Δικτατορίας των Φαύλων , των Χρηματιστών και των Τραπεζιτών. Η δημόσια υποτιθέμενη «αντιπαράθεση» μεταξύ των «διαφορετικών» πολιτικών συνιστωσών της παραπάνω Δικτατορίας είναι μονάχα επιφανειακή και απολύτως θεατρική. Δεν εμπεριέχει διεξόδους για καμμιάν απολύτως «λύση» οποιουδήποτε προβλήματος, διότι αποτελεί οργανικό μέρος του προβλήματος. Μοναδικό σκοπό έχει να αποτρέψει τον θεατή από την συνειδητοποίηση των πραγματικών αιτιών που προκαλούν το πρόβλημα και της πραγματικής διεξόδου από αυτό. Η κυρίαρχη στην εποχή μας φαυλότητα δεν πρόκειται ποτέ να λύσει κανένα πρόβλημα – διότι Η ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ το πρόβλημα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η αμαρτωλή ιστορία δύο πανίσχυρων τραπεζών

Ουκ ολίγες φορές διεθνείς τραπεζικοί κολοσσοί, έχουν κατηγορηθεί για κερδοσκοπικά παιχνίδια, ύποπτες συναλλαγές και διασυνδέσεις με την κρατική μηχανή. Όταν μάλιστα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα και τον πανίσχυρο αμερικανικό οίκο, τότε το όλο θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. (το άρθρο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα sofokleous10.gr)

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

O χρηματιστής Alessio Rastani δηλώνει κυνικά στο BBC: “Kερδίζουμε πολλά χρήματα από την κρίση. Δεν κυβερνoύν τον κόσμο οι πολιτικοί αλλά η Goldman Sachs!”

Έτσι μας έφεραν εδώ…

Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά.

Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.

Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.

Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι . 500 ευρώ! Και αποχώρησε.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η δημιουργία του Ελληνικού χρέους από το 1821 έως σήμερα.

Όταν ομιλούμε για τη μακρόχρονη δημιουργία του Ελληνικού χρέους ουσιαστικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ απλό αλλά και περίεργο συνάμα ερώτημα:Είναι δυνατόν μία τέτοια «φυσική»επιχείρηση με τέτοιο ουρανό και γή και θάλασσα να έχει ανάγκη δανεισμού ο οποίος τελικά θα την καταχρεώσει αντί να προχωρήσει σε μία τέτοια ανάπτυξη η οποία κυριολεκτικά θα την απογειώσει οικονομικά και όχι μόνο.Η φυσική επιχείρηση είναι η Ελλάδα η οποία καταχρεωμένη βαδίζει το δικό της Γολγοθά ο οποίος βέβαια εδώ και πολλά χρόνια έχει αποτυπωθεί ως σχέδιο στο μυαλό συγκεκριμένων ανθρώπων διότι τέτοια πορεία μιάς χώρας μόνο τυχαία δεν είναι.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οικονομική κρίση εξωτερικά.Ένα καλά δομημένο σχέδιο εσωτερικά.

Δεν υπάρχει καμμία οικονομική κρίση διότι πολύ απλά ποτέ στον πλανήτη γή δεν υπήρξε ένας παγκόσμιος και οικουμενικός οικονομικός παράδεισος ο οποίος είχε αντίκρυσμα σε μία καθολικά ευτυχισμένη ανθρώπινη ζωή.Ανέκαθεν στον πλανήτη γή βασίλευε η «κακή πίστη»του Σάρτρ,η προσπάθεια κάποιων να επιβουλευθούν την ανάγκη των πολλών για την Αριστοτελική ευδαιμονία.Ο όρος «οικονομική κρίση»είναι πάνω από όλα όρος πειθούς.Οι εφευρέτες του θεωρούν ότι μέχρι το 2007 πάνω κάτω ο πλανήτης ζούσε ευτυχισμένα μέσα στον καπιταλιστικό παράδεισο της οικοδομικής απολυτότητας,των υπέραγορών,των πλείστων όσων αγαθών.Ξαφνικά από το 2007 πάνω κάτω χάθηκαν όλα άρα επήλθε οικονομική κρίση.

Πίστευε κανείς ότι ο κόσμος έως το 2007 ήταν ευτυχισμένος και εκτός κάθε κρίσης;Όχι.Απλά η εξουσία και τα κάθε είδους φερέφωνά της εστίαζε αλλού.Στο γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί ειδικά στη Δύση ένα ανεκτό επίπεδο ζωής.Μακριά από τη φύση και τον ανώτερο πνευματικά άνθρωπο αλλά τέλος πάντων ο υλικός άνθρωπος είχε κάποια καλά του καπιταλισμού.Σε τι ποσοστό;Δεν γνωρίζω αλλά εάν καθίσω να σκεφθώ τις απίστευτες παγκόσμια κοινωνικές ανισότητες θα υποστηρίξω ότι ο καπιταλισμός από μόνος του ,από τη γένεσή του ακόμη,είναι μία κρίση από μόνος του,μία αρρώστια.Διότι στηρίζεται στο ξεγέλασμα του ανθρώπου,ο οποίος άνθρωπος μαθαίνει στα υλικά αγαθά και όταν κατευθυνόμενα αυτά του λείψουν τότε ομιλεί για οικονομική κρίση.Άρα δεν ομιλούμε για οικονομική κρίση αλλά για τη γένεση του επομένου σταδίου μετά τον καπιταλισμό ,μιάς επομένης φυλακής για τον άνθρωπο ,την οποία και παρακάτω θα ονοματίσουμε.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πῶς συνθλίβεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις (ΕΕ)

Ἕνα διαφωτιστικότατο κείμενο γιὰ τὴν Ἀπόλυτη Ἀπάτη τοῦ Προδοτικοῦ κι Ἀντεθνικοῦ Διεθνοῦς Καπιταλισμοῦ καὶ τῶν «Ἀγορῶν» (…στὶς ὁποῖες καὶ βιαζόμαστε νὰ «ἐπιστρέψουμε»!!!) – ἀλλὰ καί, κυριώτατα, τῶν τρισαθλίων του ἐξωνημένων κοινοβουλευτικῶν ἀνδρεικέλων… Ἡ ἀπόλυτη τυρανία τῆς δουλείας τῶν τόκων καὶ τῶν δολίων εἰκονικοτήτων…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

“Οικονομική κρίση” ή μήπως Οικονομικός Θρίαμβος των τοκογλύφων;;

Βρίσκεται η πρωταρχική αιτία για την κρίση εντός της οικονομίας;
Όλες οι συνιστώσες του Σιωνιστικού πολιτικού συστήματος, αποδέχονται ότι σήμερα υπάρχει κάποια “οικονομική κρίση”. Διέρχεται όμως πραγματικά η σημερινή οικονομία κάποια κρίση;
Ποιά είναι η “μαύρη τρύπα” στην Ελληνική οικονομία και που πηγαίνουν τα χρήματα που απορροφά;

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Το “ιδανικότερο” καπιταλιστικό σενάριο για την Ελλάδα, το “ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης”.

Η τεχνητή ανάπτυξη τη χώρας και ο κίβδηλος πλούτος των πολιτών της αποκαλύφθηκε γι’ αυτό που πραγματικά είναι, κενός περιεχομένου. Ο συνδυασμός του πιο επιθετικού καπιταλισμού με την διαφθορά των πολιτικών και την κακοδιαχείριση των δημοσιονομικών οδήγησε στην κατάρρευση και την χρεοκοπία της εταιρίας Ελλάς Α.Ε. Η γνωστή μέθοδος της σαλαμοποίησης την οποία έχουμε εκτενώς αναλύσει επιτρέπει την αργή , σταδιακή και αναίμακτη προσαρμογή του πληθυσμού στις νέες οικονομικές συνθήκες και στην επιβίωση με χαμηλότερους μισθούς, συντάξεις και εισοδήματα που πιθανόν να μας φέρουν στο επίπεδο της ανατολικής Ευρώπης του μέσου μισθού των 300 ευρώ το μήνα.

Υπάρχει βέβαια και το σενάριο της κατάρρευσης της διεθνούς ισορροπίας μέσω των αλυσιδωτών αντιδράσεων που ήδη έχουν δείξει την ευκολία με την οποία πυροδοτούνται και τις καταστροφικές τους συνέπειες σε χώρες και λαούς που ως τότε νόμιζαν πως τα έκαναν όλα σωστά και υποτακτικά. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα σενάρια για το μέλλον της χώρας και του κόσμου αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρών άρθρο είναι αυτό που μας παρουσιάζουν ως το “ιδανικότερο όλων”. Είναι απίθανο, αλλά έχει ενδιαφέρον να το εξετάσουμε.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο ΑΔΗΦΑΓΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σε προηγούμενη καταχώρηση αναφερθήκαμε στην δεινή θέση εξαρτήσεως και υποτελείας στην οποία οδήγησε την χώρα μας η γκανγκστερική κλίκα των πολιτικάντηδων της μεταπολιτεύσεως, η οποία εγκαθίδρυσε ένα φαύλο καθεστώς πελατειακής κομματοκρατίας, αναδεικνύοντας ως «ταγούς» τους πιο σάπιους εκπροσώπους της πιο σάπιας γενιάς, της «γενιάς του πολυτεχνείου». Εστιάσαμε ειδικώς στον οικονομικό τομέα, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητος, υπενθυμίζοντας τις βαρύτατες ευθύνες που φέρουν αμφότερα τα κόμματα της συμφοράς που δυναστεύουν την πατρίδα μας, εναλλασσόμενα στην εξουσία, από το 1974 και εντεύθεν.

Πέραν όμως των υπαρκτών ευθυνών της μεταπολιτευτικής πολιτικαντικής μαφίας που καταλήστεψε την χώρα, οδήγησε σε αποβιομηχάνιση, σε συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής (άρα σε αδυναμία εξασφαλίσεως διατροφικής αυτάρκειας), καταδικάζοντας την Ελλάδα σε απόλυτο, εξωγενή οικονομική εξάρτηση, θα πρέπει παράλληλα να επισημανθεί η θεμελιωδώς διαστροφική φύση των δομών και λειτουργιών του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, η απροκάλυπτα τοκογλυφική αρπακτική διάθεση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, αυτού που πολύ εύστοχα με μια λέξη έχει περιγραφεί ως ΕΜΠΟΡΟΚΡΑΤΙΑ.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η απάτη του καπιταλισμού μέσα από ένα ανέκδοτο…

Πολύς λόγος έχει γίνει στα μ.μ.ε. για τον εγγενώς παθογενή χαρακτήρα του καπιταλιστικού Συστήματος και για τα αδιέξοδα στα οποία έχει ο καπιταλισμός οδηγήσει την ανθρωπότητα και τους λαούς, με την αχαλίνωτη κερδοσκοπική μανία και την ασύδοτη υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης.

Aναλύσεις επί αναλύσεων φιλοξενούνται στις στήλες των εφημερίδων για τις χρηματιστηριακές φούσκες, για τις αποκλίσεις από την πραγματική οικονομία, για την πορεία των οικονομικών δεικτών, κλπ… Αντί άλλου σχολίου μεταφέρουμε ένα ανέκδοτο που έχει κυκλοφορήσει προσφάτως στο διαδίκτυο και παρουσιάζει με συνοπτικό, ακριβή και διδακτικό τρόπο την «λογική» της καπιταλιστικής απάτης.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η μεγάλη φούσκα (της Ελληνικής οικονομίας).

Εναγώνιες προσπάθειες καταβάλλει η Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διαβεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες για την αντοχή -τάχα- της Ελληνικής οικονομίας, που είναι -υποτίθεται- εις θέσιν να αντέξει στις διεθνείς πιέσεις, εν μέσω των προσφάτων σαρωτικών κλυδωνισμών της παγκόσμιας οικονομίας. Προσπαθεί δε να πείσει τους αφελείς για την δυνατότητα του Ελλαδικού χρηματοπιστωτικού συστήματος να διέλθει αλώβητο την κρίση επειδή βασίζεται -τάχα- σε υγιείς δομές, σε αντίθεση με τα χρηματοπιστωτικά συστήματα άλλων χωρών που απεδείχθησαν φούσκες… Μόνο θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες διαβεβαιώσεις…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]