Ἠχητικὸν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἐκδηλώσεως τοῦ ΑΡΜΑτος στὴν Ἀθήνα (19.01.2018), α΄ μέρος

Παρουσιάζουμε, καθώς προαναγγείλαμε, ηχητικό απόσπασμα εκ της προσφάτου εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος  η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19.01.2018, με θέμα: “Ἡ φύσις τοῦ ἀγῶνός μας καὶ οἱ ποικίλες διαστάσεις του“. Θα ακολουθήσει, εντός των επομένων ημερών, απόσπασμα και εκ της αντιστοίχου εκδηλώσεως του ΑΡΜατος στην Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ ὁριζόντιον βέλος διὰ ν᾿ ἀκούσετε ἀπ᾿ εὐθείας, τὸ κατακόρυφον βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν· προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε “Download”.

 

omilia athina 19-01-2018 K edit  Download