ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, μπροστά σ᾿ ένα κοινό νέων και δυναμικών συναγωνιστών και συναγωνιστριών, επραγματοποιήθη μία ειδική εκδήλωσις υπό την αιγίδα του ΑΡΜΑτος του τομέως της Αττικής με ομιλίες και κατόπιν διεξαγωγήν συζητήσεως περί το κεντρικόν θέμα: “Ἡ φύσις τοῦ Ἀγῶνός μας καὶ οἱ ποικίλες του διαστάσεις”.

Ο πρώτος εισηγητής, αφού διελεύκανε, διεχώρισε και συσχέτισε την εσωτερική και την εξωτερικήν φύσιν του Αγώνος και της δράσεώς μας, επεσήμανε πρῶτα και στηλίτευσε τις παθογένειες των συγχρόνων ανθρώπων εκείνων που, έχοντας κατ᾿  αρχήν μιαν πρώτην ροπήν/έλξιν προς τις Ιδέες μας, αδυνατούν εν τούτοις συνήθως  να διαχωρίσουν και απορρίψουν  τις κακές επιδράσεις και συνήθειες της Παρακμής, μεταλλάσσοντάς τες αντ᾿ αυτού εις μίαν αναπαραγομένην κι αντανακλωμένην κακοήθειαν και νοσηρότητα, που είναι παντελώς ασύμβατη τόσον με τον αυθεντικόν πυρήνα των Ιδεών μας όσον και με κάθε ευοίωνη κι ελπιδοφόρο μελλοντική προοπτική.  Εν συνεχείᾳ δε προχώρησε εις καθ᾿ εαυτήν την ιδικήν μας προσέγγιση, αρχές, σχεδιασμό και πρακτική, εντοπίζοντας ως πρώτην και θεμελιώδη, βαθειά και ουσιώδη αποστολήν της Κοινότητός μας την αποτίναξη των χθονίων ενστίκτων, αστικών νοσηροτήτων, ανακυκλουμένης κακοδαιμονίας και αυτοβίων παθών, που καθημερινώς εκτρέφονται και γιγαντώνονται από τον αφύσικο, τεχνητό και εικονικό/απεικαστικό/αντανακλαστικό βίο που διάγουμε, με την συνειδητοποίηση, ανάδειξη, ανάπτυξη των φωτεινών ανωτροπικών στοιχείων που φέρουμε εντός μας.

Eν συνεχεία ο δεύτερος ομιλητής ​ανεφέρθη στην πανευρωπαϊκή δράση του Άρματος, καθώς αντιλαμβανόμαστε και διεξάγουμε​ τον Αγώνα στην ολότητά​ του και καθ᾿ όλες τις διαστάσεις του.

Η ύπαρξη της Κοινότητος μας, ριζωμένης στις αρχέγονες παραδοσιακές Άριες/Ελληνικές αρχές, πρότυπα κι αξίες​ στην εποχή των εφήμερων ανθρώπων, και οι αδελφικοί δεσμοί που έχουν αναπτυχθή μέσα στον πυρήνα της εδώ και δυο δεκαετίες, εν μέσῳ αστείων «πολιτικών»​ ομάδων διακυμαινομένων​ μεταξύ αυτοχθονισμού, χριστιανοταλιμπανισμού και ποδοσφαιρικού οπαδικού​ γηπέδου, ή ακόμη και «πολιτιστικών» προτάσεων χωρίς αληθινά θεμέλια και με​ ψεύτικα σημειολογικά δεκανίκια (κολάν, δέρματα, πούπουλα και πανοπλίες), αναδεικνύει το αταλάντευτο του χαρακτήρος μας και την προσήλωσ​ή μας στον Αιώνιο Αγώνα, τόσον όμως κρίσιμον κατά τις αποφράδες ιδίως ημέρες μας, ως μονόδρομον προκειμένου περί στοχεύσεως μακρών οριζόντων και συνολικής και βιωματικώς πραγματουμένης Εθνοκοινοτικής Κοσμοθεωρίας​!

Ο​ι μετέχοντες ​της εκδηλώσεως έφυγαν με ανανεωμένην την Πίστιν και το φρόνημα – και με πολλά ξεκαθαρίσματα εντός τους πλέον να διαλύουν ομίχλες και συγχύσεις, εκ των οποίων μοιραίως σήμερα οι νέοι άνθρωποι πλήττονται ή και γίνονται θύματα.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 ομιλία με το ίδιο θέμα επανελήφθη και στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον κοινού παλαιών και νέων συναγωνιστών και φίλων. Κατόπιν εν τω μεταξύ του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018 στὴν Θεσσαλονίκη, στο οποίο συμμετείχε και το ΑΡΜΑ, στην ομιλία της Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε προφανώς να μείνει ασχολίαστο από τον εισαγωγικό ομιλητή το γεγονός της ανελπίστου μαζικότητος και του όγκου του συλλαλητηρίου με την κατάπληξη που προκάλεσε στο πολιτικό και δημοσιογραφικό κατεστημένο ως αυθόρμητο ξέσπασμα λαϊκής οργής και να επισημανθούν οι ελπίδες που προβάλλουν στο μέλλον για τους εθνικούς αγώνες. Παράλληλα όμως παρουσιάσθησαν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν άρδην το ΑΡΜΑ εν σχέσει προς διάφορα κίβδηλα σχήματα του «εθνικού» χώρου…

Ο δεύτερος ομιλητής ανεφέρθη πιο ειδικώς στην διεθνή διάσταση του αγώνος του ΑΡΜΑτος που ξεκινά από τις επαφές και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας με τα καθαρά και αυθεντικώς Ε/Σ στοιχεία, ομάδες, κόμματα.

Σε προσεχή ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο θα δημοσιοποιηθούν εκτενή αποσπάσματα από τις εν λόγῳ ομιλίες του ΑΡΜΑτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.