Ἡ ἐπιθετικὴ λέπρα τῶν Ἀθιγγάνων…

      Οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταλάβει δημοσίους χώρους πλησίον “προσοδοφόρων” συγκοινωνιακῶν κόμβων, μὲ τὴν ἀστυνομίαν εὐνουχισμένην εἰς ρόλον ἀδυνάμου κομπάρσου καὶ τὶς ὑπηρεσίες Δήμων καὶ Περιφερειῶν σὲ ρόλο καθαριστριῶν διαρκοῦς ἀπασχολήσεως μὲ τὴν εὐγενῆ φυλὴ τῶν “Ρομά”!
    Εὖγε στὴν ἀντιδήμαρχο Νικαίας, ποὺ τοὐλάχιστον κάνει μίαν, ἔστω καὶ ματαία καὶ καταδιακσμένην ἐκ τοῦ γενικοῦ περιβάλλοντος πλαισίου, προσπάθεια πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι…    – βλ.  https://www.msn.com/el-gr/video/news/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ad%cf%86%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7/vi-BBCgNpA
    Ὄχι ὅμως μὲ βία, πρὸς θεοῦ … μὲ συζήτησι λοιπόν, μᾶς λέει ὁ Οἰκονόμου, νὰ πεισθοῦν “αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι”!
    Εἶναι προφανὲς ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον προεξάρχουν οἱ δογματικὲς “ἀνθρωπιστικὲς” ἰδεοληψίες καὶ παρωπίδες, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν ἀναγνώρισι τῆς πραγματικότητος, τὰ σχετικὰ προβλήματα ὄχι ἁπλῶς θὰ διαιωνίζωνται ἀλλὰ θὰ ὀξύνωνται συνεχῶς!
    Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ παραμένουν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ἄλλες βαλκανικὲς χῶρες, χωρὶς ποτὲ νὰ βελτιωθῇ κατ᾿ ἐλάχιστον πραγματικὰ ἡ συμπεριφορά τους, τὰ ἤθη τους, ὁ χαρακτήρας τους.
    Προτείνουμε λοιπὸν νὰ ἀναλάβῃ ὁ δημοσιογραφικὸς ἀστὴρ Οἰκονόμου, ἐπικουρούμενος καὶ ἀπὸ τὶς στριγγιὲς μαρξιστικὲς παραφωνίες τοῦ Λυριτζῆ, ποὺ “προβλέπουν” ἀπαντήσεις καὶ λύσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὥστε νὰ “πείσουν” καὶ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς φίλους των Ρομά!
    Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ, μία σημαντικὴ παρατήρησις: Ἐπὶ κομμουνιστικῶν καθεστώτων, οἱ βαλκάνιοι γύφτοι δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ περιφέρωνται μὲ τὰ τσαντήρια τους – κι ἐκεῖ τότε ἡ ἐξουσία δὲν ἔπαιζε… Μάλιστα ἐφρόντιζαν ἐπιμελῶς καὶ ὥστε οἱ Ἀθίγγανοι νὰ διασπείρωνται μεταξὺ μὴ γύφτων εἰς πολυκατοικίας, καθὼς βεβαίως ἐπεδίωκαν οἱ τρισάθλιοι καὶ τὴν βιολογικήν των ἐνσωμάτωσιν!
   Δύο γενιὲς μεγάλωσαν μακριὰ ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα τους τσαντήρια – καὶ αἴφνης οἱ ἀπόγονοι τὰ ξαναβρίσκουν μὲ τὴν πτῶσιν τοῦ κομμουνισμοῦ, ἡ … “εὐλογημένη” δημοκρατία τοὺς ἐπέτρεψε νὰ ἐπαναλάβουν ὅ,τι τοὺς ἐπιβάλλει τὸ αἷμά τους!!! Καὶ εἰσβάλλουν καὶ ἀνενόχλητοι καὶ ἐπιδράμουν κατὰ βούλησιν εἰς τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν ξέφραγο ἀμπέλι τῶν Βαλκανίων – τὴν μεταπολιτευτικὴν Γραικυλίαν…
     Τὶ μᾶς διδάσκει ἆρά γε αὐτὸ τὸ ἐκπληκτικὸ γεγονός; Μήπως κάτι περὶ κληρονομικότητος καὶ περὶ ἀξερρίζωτης φύσεως ἴσως;
      Βεβαίως οἱ δογματικοὶ μαρξιστοφιλελεύθεροι “ἀνθρωπιστὲς” θεωροῦν … ἠθικῶς ἀνεπίτρεπτον νὰ διδαχθοῦν ὁ,τιδήποτε ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ ἠθικῆς πραγματικότητος!
      Προτιμοῦν νὰ οἰκοδομοῦν/ἀποδομοῦν ἐπὶ τῶν ὑποθετικῶν καὶ δογματικῶς ἐπιβεβλημένων βάσεων τῆς ἀφορήτως ὀζούσης ἀλλὰ δίκην πόρνης ἀπατηλῶς καλλωπιζομένης ὀρθοπολιτικῆς των τρέλλας καὶ ἀτζέντας!
       Βάσεις πού, πάντως, θὰ ξεπατώσουν εἴτε οἱ κάθε λογῆς γύφτοι εἴτε ἐμεῖς, ἀναλόγως τοῦ ἂν ἀφεθῇ τὸ ἐπονείδιστον ἔργον τοῦ ὀλέθρου τους νὰ ὁλοκληρωθῇ ἢ ὄχι! 
Ὑστερόγραφον: Μόλις συνετάχθη τὸ ὡς ἄνω κείμενον ἔγινε γνωστὸν τὸ τραγικὸν περιστατικὸν θανάτου 11ετοῦς μαθητοῦ Δημοτικοῦ σχολείου, βληθέντος ἐκ καταπίπτοντος βλήματος προερχομένου ἐκ τῶν (συνεχῶν) ἀλλοφρόνων γυφτοπανηγύρεων ἐντὸς τῶν (ἀβάτων ἀκόμη καὶ διὰ τὴν Ἀστυνομίαν συνήθως!) ἀθιγγανικῶν Γκέτο, ἐν προκειμένῳ τοῦ Μενιδίου (http://www.protothema.gr/greece/article/687044/sok-sto-menidi-meta-tin-tragodia-me-ton-11hrono-i-elas-speudei-sto-geto/).
   Ὅπως παρατηρεῖ ἐκπρόσωπος τῶν ἐκπαιδευτικῶν (https://www.youtube.com/watch?v=LDHYvURf8Cw), “ἔπρεπε νὰ γίνῃ τὸ χειρότερον δυνατόν, ὅπως ἐδῶ τώρα, γιὰ νὰ δείξουν ἐνδιαφέρον οἱ ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐγκληματικότητα καὶ παραβατικότητα ποὺ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!”
    Πράγματι, δὲν παρεμβαίνει καθόλου γενικῶς ἡ πολιτεία … – ὅμως θὰ ἤθελα νὰ παρατηρήσω στὸν κ. ἐκπρόσωπο, ποὺ ἐπιμελέστατα ἀποφεύγει ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΗ ἀκόμη τὸ πρόβλημα, ὅτι ΔΕΝ “ΥΠΑΡΧΕΙ” ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ: Ὑπάρχουν ἐγκληματίες καὶ ἐγγενῆ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα γνωστὰ τοῖς πᾶσι, ὀργανωμένοι εἰς φυλὰς καὶ συμμορίας, καὶ λέγονται ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ!!! 
  Ἀπέναντι τῶν ὁποίων τηρεῖται καὶ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ἐκ τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτείας, ἀκόμη δὲ ἐμφυσεῖται καὶ ἐκ τῶν συναφῶν φορέων ἀμφιβόλου “παιδείας”, ὅπως καὶ ὁ ἐν λόγῳ ἐπάξιος ἐκπρόσωπος, στάσις ἀνικάνων εὐνούχων, εὐνούχων ἐξ ὑπαρχῆς προωρισμένων νὰ εἶναι ΘΥΜΑΤΑ παντὸς ἀθιγγάνου… 
    Εἶναι δὲ ἀντιφατικὸν καὶ ὑποκριτικόν, ἐὰν δὲ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται τοῦτο συνάμα καὶ ἠλίθιον, νὰ μέμφεται ὁ ἐν λόγῳ καὶ ὁ κάθε ἐκπρόσωπος τῶν ἐκπαιδευτικῶν τὴν μουδιασμένην ἀπραξίαν τῶν ποικίλων κρατικῶν καὶ δημοτικῶν φορέων ἀπέναντι ἑνὸς ἀκραίου προβλήματος, τὸ ὁποῖον ὅμως ὁ ἴδιος δὲν διαθέτει κἂν τὴν στοιχειώδη παρρησίαν, εὐθυκρισίαν καὶ ἀνδρισμὸν ἀκόμη καὶ νὰ κατονομάσῃ!!! Ὅμως, ὡς καλὸς εὐνοῦχος ἀριστερός, ξέρει ἁπλῶς νὰ “διεκδικῇ” ἀορίστως, ὥστε “νὰ βάλουν τάξιν” ἐπὶ τῆς ὑπαρκτῆς … ἐγκληματικότητος καὶ παραβατικότητος!!! Νὰ κάμουν δηλαδὴ ἀριστερὰν ὀμελέταν χωρὶς κἂν νὰ ῥαγίσουν τὰ αὐγά!
    Παριστάνει, λοιπόν, κι αὐτὸς καὶ φαντασιώνεται πὼς συμβάλλει εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος: ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ!!!
                                                                                                                                        ΣτΓκ