Ἠχητικὰ ἀποσπάσματα ἐκ τῆς προσφάτου περὶ Ἰνδοευρωπαϊκότητος ἐκδηλώσεως

Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγουμένη μας ανάρτηση, πραγματοποιήθηκε προ ημερών στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη εκδήλωση με κεντρικό θέμα την Ινδοευρωπαϊκότητα, περιλαμβάνουσα ἀκολουθίαν διαλέξεων, που αφορούσαν διάφορες επί μέρους πτυχές της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας και επιστήμης.

Καθώς προαναγγείλαμε, παρουσιάζουμε σήμερα εκτενή ηχητικά αποσπάσματα εκ της εκδηλώσεως και, συγκεκριμένα, την εισαγωγική ομιλία και την κυρία διάλεξη, που περιλαμβάνει ανασκόπηση/παρουσίαση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικώς με το ζήτημα του προσδιορισμού της Πρωτοπατρίδος (κοιτίδος) των Ινδοευρωπαίων καθώς και της εκείθεν πορείας που ακολούθησαν οι διάφοροι ινδοευρωπαϊκοί λαοί, καθ᾿ οδόν προς τις μετέπειτα Πατρίδες τους.

Εισαγωγική ομιλία

Download

Κυρίως διάλεξη

Download

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν· προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε “Download”