Τα μέλη του ΑΡΜΑτος τίμησαν την Ημέρα του Ανικήτου Ηλίου

Χειμερινό ηλιοστάσιο χθες και, όπως κάθε χρόνο, τα μέλη του Άρματος τίμησαν την Ημέρα του Ανικήτου Ηλίου (φέτος, σε δύο ταυτόχρονες τελετές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), μένοντας πιστοί στις μακραίωνες αριοευρωπαϊκές παραδόσεις των Ελλήνων, οι ρίζες των οποίων χάνονται στα βάθη της προϊστορίας, συνδέοντας το έθνος μας με τα υπόλοιπα αδελφά ευρωπαϊκά έθνη που ανέκαθεν αναγνώριζαν τον ήλιο όχι μόνο ως την πηγή του φυσικού φωτός, την πηγή της ζωής αλλά και ως αρχέτυπο του πνευματικού φωτός, ως σύμβολο της εσωτερικής ενεργείας, της γνώσεως, της σοφίας, της αληθείας.
Το χειμερινό ηλιοτρόπιο θυμίζει σε όλους μας, καθώς και σε όλους τους συντρόφους μας απανταχού της γης, την κοσμική τάξη, την αιώνια ανακύκλιση, την ατραπό του μυστικού μας πεπρωμένου!