ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΕΥΧΙΔΙΑ

Εἰς τὴν παροῦσαν ἑνότητα παρουσιάζονται τὰ ἔντυπα τευχίδια τοῦ ΑΡΜΑτος, προοριζόμενα νὰ συμβάλλουν εἰς τὸν διαφωτισμὸν τοῦ κοινοῦ ἐπὶ ἐπιμάχων ἰδεολογικῶν καὶ φιλοσοφικῶν ζητημάτων. Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὸ παρὸν ὑλικὸν θὰ ἀποτελέσῃ ἀφετηρίαν περαιτέρω ἐμβαθύνσεως ἐπὶ τῆς Ἐθνοκοινοτικῆς Ἰδέας.

Διανέμονται καὶ ἀποστέλλονται κατὰ παραγγελίαν

E-mail  ἐπικοινωνίας: entypo-yliko@armahellas.com

 
 
 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

 

 
 

Ἐκτυπώσιμες εἰς μορφὴν PDF πρὸς ἐλευθέραν χρῆσιν καὶ διάθεσιν.

 

 

 


ΑΡΜΟΣΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΘΝΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅσους Ἕλληνες ἀρνοῦνται νὰ ὑποταχθοῦν καὶ νὰ προσκυνήσουν. Στοὺς διαλεχτοὺς μὲ ἀγέρωχη κι ἀπαράπειστη ἀετίσια βέβαιη ματιά, ποὺ ἀντικρύζουν στὸν πλαδαρὸ χαλιναγωγούμενο νεοέλληνα ἀστὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδος…
…Στοὺς πείσμονες ἐθνοφυλετικὰ σκεπτόμενους, στοὺς καταγκρεμιστὲς τῆς τυραννίας τῶν ὑλιστῶν-κεφαλαιοκρατῶν, στοὺς συνειδητοὺς ἐχθροὺς ὁλοκλήρου τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου τῆς ψευδώνυμης κήβδιλης πολυεθνικῆς ἑταιρείας «κράτος ἑλλήνων».

Διανέμονται καὶ ἀποστέλλονται κατὰ παραγγελίαν

   E-mail  ἐπικοινωνίας: entypo-yliko@armahellas.com

 


bor_oiaxRESIZED

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Τὸ παρὸν τεῦχος δὲν εἶναι ἕνα ἀκόµη ἀπὸ τὰ πολλὰ, ἐνίοτε φανταχτερά,περιοδικὰ ποὺ πληθωρικῶς κατακλύζουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ εἰδικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, τὸ ὡς «ἐθνικιστικό» ἢ κατ᾿ ἄλλους ὡς «ἐθνικῶς σκεπτόµενο» αὐτοπροσδιοριζόµενο – καὶ τὰ ὁποῖα κυρίως ἀπὸ κοινοῦ συνεισφέρουν εἰς τὸ νὰ παγιώνουν καὶ ἐπιτείνουν τὴν ἰδεολογικὴ ῥηχότητα καὶ σύγχυση, τὴν κούφια δοκησισοφία τῶν ἀφελῶς καλοπροαιρέτων ἀλλὰ κατ᾿ οὐσίαν καὶ βάθος τελικῶς ἀδαῶν ἀναγνωστῶν τους, συντελώντας ἀντὶ εἰς ἀποσαφήνισιν, κατάρτισιν καὶ πλήρωσιν ἐλλείψεων ἰδεολογικῶν, µᾶλλον εἰς παραπλάνησιν ἀλλὰ καὶ συµπλήρωσιν τῶν βαλαντίων πονηρῶν καιροσκόπων.

Διανέμεται καὶ ἀποστέλλεται κατὰ παραγγελίαν

                                           E-mail  ἐπικοινωνίας: entypo-yliko@armahellas.com