Ἠχητικὸν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἐκδηλώσεως τοῦ ΑΡΜΑτος στὴν Ἀθήνα (19.01.2018), β΄ μέρος

 

Στὸ τέλος τῶν ἀποσπασμάτων τῆς ὁμιλίας ἀκούγεται τὸ γερμανικὸν μουσικὸν πρότυπον (SS marschiert in Feindesland) τοῦ – ΕΞΟΧΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ!!! – ἐμβατηρίου μας: ΤΑ ΟΠΛΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ ὁριζόντιον βέλος διὰ ν᾿ ἀκούσετε ἀπ᾿ εὐθείας, τὸ κατακόρυφον βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν·  προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε “Download”.

Download

 

 

ΤΑ ΟΠΛΑ

 
Τὰ ὅπλα ἀδρᾶξτε ἀδερφοί, πολέμου ἰαχή!
Στοὺς δρόμους βγῆτ᾿ ἀκάθεκτοι, ὀρθῶστε τὸ κορμί!
Μὲ λύσσα οἱ ἐχθροὶ μᾶς χτυποῦνε – Ἑβραῖοι,
                                                    Μπολσεβῖκοι, ἀστοί
Τὸ αἷμά μας θέλουν νὰ πιοῦνε – προδότες πολλοὶ οἱ συνεργοί…
Παιᾶνες προγόνων ἀκοῦμε, στὰ στήθη μας καίει ἡ ὀργή!
                                   /γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦμε·
-ἐμπρός! Ἕνας Ἥλιος τὸ ΑΡΜΑ ὁδηγεῖ – κι ἐμψυχώνει μὲ
                                                        νέα πνοή!
 
 
Ἐπαναστάσεως λάβαρα ὑψῶστε ἀπ᾿ τὶς γραμμές!
Κι ἀπ᾿ τῆς καρδιᾶς μας τὴν πυρὰ θὰ λειώσουν οἱ ὀρδές
τῶν γύφτων ποὺ ᾿κλεῖσαν τὴν γῆ μας
 κι ἂν ᾿κρύψαν τὸ Φῶς τ᾿ Οὐρανοῦ
τὰ νέφη λογχίζει ὁ Ἥλιος
 τῆς Ἄριας καρδιᾶς καὶ τοῦ νοῦ!
Τὸ αἷμα ἡρώων θὰ θρέψῃ τῆς Ράτσας τὴν νέα μορφή!
                        /ξαναζῆ ἡ Σπάρτη!
-Ἐμπρός! Τῆς Φυλῆς μυστικοὶ θὰ γεννοῦν χίλιοι ἥλιοι τῶν
                                                                        νιῶν οἱ χοροί!
 
 
              
Μελῳδία: Γερμανικὸν «SS marschiert», Νορβηγικὸν «På Vikingtog».    
   
      Τὰ λόγια τοῦ ᾁδομένου γερμανικοῦ:
   
        SS marschiert in Feindesland 
        
SS marschiert in Feindesland,
Und singt ein Teufelslied.
Ein Schütze steht am Wolgastrand,
Und leise summt er mit.
Wir pfeifen auf Unten und Oben,
Und uns kann die ganze Welt
Verfluchen oder auch loben,
Grad wie es ihnen gefällt.
 
Wo wir sind da geht’s immer vorwärts,
Und der Teufel der lacht nur dazu!
Ha, ha, ha, ha, ha!
Wir kämpfen für Deutschland,
Wir kämpfen für Hitler,
Der Rote kommt nie mehr zur Ruh᾿.
 
Wir kämpften schon in mancher Schlacht,
In Nord, Süd, Ost und West.
Und stehen nun zum Kampf bereit,
Gegen die rote Pest.
SS wird nicht ruh’n, wir vernichten, (παραλλαγή: SS wird die Roten vernichten)          
Bis niemand mehr stört Deutschlands Glück.
Und wenn sich die Reihen auch lichten,
Für uns gibt es nie ein Zurück.
 
Wo wir sind da geht’s immer vorwärts,
Und der Teufel der lacht nur dazu!
Ha, ha, ha, ha, ha!
Wir kämpfen für Deutschland,
Wir kämpfen für Hitler,
Der Rote kommt nie mehr zur Ruh᾿.