Documentary about the Nordic Resistance Movement

A filmteam from the Norwegian television followed the Nordic Resistance Movement from 2016 until today and produced this documentary, where leading and other key members are interviewed. The narration follows the most reported of their demonstrations in several scandinavian cities, the series of events that led to the recent and scandalous ban of the movement in Finland and some other of NMR’s activities. The production has been approved by the NMR and despite the obvious attempt to disqualify and smear the organization the result is relatively objective.
(Swedish/Svenska)
Dokumentär från den Norska Television som följer NMR från 2016 tills idag. Ledningen och andra viktiga medlemmar intervjuas med bakgrund de viktigaste demonstrationerna som ägde rum i olika städer i Skandinavien, alla händelser som ledde till den nyligen förbud av organisationen i Finland samt andra intressanta aktiviteter. Filmen är godkänd från NMR och trotts det uppenbara försöket att smutskasta och diskvalificera rörelsen är resultatet förhållandevis objektiv.