NMR 30 Σεπτ. 2017: Ὁ Ἀγὼν εἰσέρχεται εἰς νέαν φᾶσιν – πρὸς τὴν Τελικὴν Νίκην!

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Άρματος σε διαδήλωση που διοργάνωσε η εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση ”Βορεινὸν Κίνημα Ἀντιστάσεως” (NMR, Nordiska Motstands Rörelse) στο Göteborg της Σουηδίας. Η διαδήλωση ανεμένετο περιπετειώδης – όπως και απεδείχθη – και διοργανώθηκε εν μέσῳ μαζικής και συντονισμένης εκστρατείας δυσφημίσεως κατά του κινήματος υπό των ΜΜΕ, των πολιτικών κομμάτων, της αστυνομίας και όλων των παρακλάδων του συστήματος που απεργάζεται την πλήρη αντικατάσταση των Σκανδιναβικών λαών υπό αφροασιατικών μαζών, με απώτερο σκοπό τον πολιτιστικό και βιολογικό εξανδραποδισμό ιδιαιτέρως των Σκανδιναβών και την εξάλειψη των τελευταίων βορεινών οχυρών και δεξαμενών Αρίου αίματος της Λευκής ανθρωπότητος, ως σκληρού πυρήνος της Λευκής Φυλής, της οποίας την συνολικήν εξάλειψιν συστηματικώς μεθοδεύουν.

Το Βορεινὸν Κίνημα Αντιστάσεως, με έδρα την Σουηδία και παραρτήματα στην Νορβηγία, την Φινλανδία, την Δανία και την Ισλανδία, έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί στην σημαντικότερη και ισχυρότερη εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Βορρά, χάρις στο αυστηρώς εθνικοσοσιαλιστικό ιδεολογικό της υπόβαθρο, την αφοσιωμένη, ανένδοτη και ευρηματική ηγεσίαν της και τους ασυμβιβάστους μαχητάς της που, εκμεταλλευόμενοι εν συνόλω ευνοϊκές δια την θεμελίωση και άνθιση του κινήματος ιστορικές περιστάσεις και γεγονότα, ανέδειξαν το κίνημα εις τον μοναδικό εθνικοσοσιαλιστικό φορέα της Σκανδιναβίας, αποδεικνύοντας πως οι εν Βορρᾷ αδελφοί μας δεν έχουν παραδώσει τα όπλα, σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσαν άποψη πως ο ευρωπαϊκός βορράς αποτελεί χαμένη υπόθεση.
Ο αγών του Βορεινού Κινήματος Αντιστάσεως είναι πολυσχιδής, πολυεπίπεδος, άρτια οργανωμένος, κεντρικώς συντονισμένος, ανένδοτος και ευρηματικός αντανακλώντας τις θεμελιώδεις εγγενείς αρετές του κυριαρχούντος στις τάξεις του Νορδικού φυλετικού τύπου. Εξελίσσεται αδιάκοπα στους δρόμους, στις πόλεις, στην επαρχία και στο διαδίκτυο και έχει επιτύχει να ενώσει την φυλετικώς αφυπνιζομένη νεολαία της Σκανδιναβίας υπό τα εθνικοσοσιαλιστικά λάβαρα. Τα δε μέλη του Κινήματος στοχοποιούνται συστηματικώς υπό της αστυνομίας και των ΜΜΕ και οι διώξεις και φυλακίσεις των αποτελούν συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται το μαχητικό πνεύμα και να χαλυβδώνονται οι συναγωνιστικοί δεσμοί των μελών του, αμβλύνοντας ταυτοχρόνως την ψυχολογική επίδραση της απειλής ή και της αυτής καθείρξεως. Εκ των σπουδαιοτέρων δράσεων του Κινήματος είναι και οι ανοιχτές συγκεντρώσεις που σε πείσμα των καιρών και υπό άκρως εχθρικό κλίμα διοργανώνονται με πλήρη στρατιωτική πειθαρχία και άρτια εθνικοσοσιαλιστική αισθητική, στοιχεία δηλωτικά αληθινών πολεμιστών.
Η διαδήλωση στο Göteborg έλαβε χώρα υπό την σαφή απειλή του αστυνομικού διευθυντού της περιοχής, πως οποιαδήποτε συνάφεια με τις ανοικτές εκδηλώσεις της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας σε θέματα αμφιέσεως, βηματισμού και ύφους (!) θα αποτελέσει αφορμή δια την σύλληψη όλων των συμμετεχόντων βάσει ”φυλετικού» νόμου (hets mot folkgrupp: «καταδίωξις εθνοτικής ομάδος») που εισήχθη προ μερικών ετών στην σουηδική νομοθεσία με μοναδικό σκοπό την στόχευση και καταδίωξη κάθε στοιχειώδους φυσικής ελευθερίας και απόπειρας αντιδράσεως εναντίον της, υπό κλίμα συστημικού εκφοβισμού και κατατρομοκρατήσεως των ιθαγενών, εν εξελίξει εκκαθαρίσεως των Λευκών της Σκανδιναβίας και κάθε προσπαθείας δημοσίας καταδείξεως των υπευθύνων, εντοπίων και μη.
 Χαρακτηριστικό είναι πως στον χώρο προσυγκεντρώσεως η αστυνομία διένειμε φυλλάδια προς ενημέρωση και συμμόρφωση των διαδηλωτών περί του τι θεωρείται νομικώς επιτρεπτόν όσον αφορά τον ρουχισμό και τον βηματισμό! Το Κίνημα, όμως, έχει ιστορία είκοσι ετών και η ηγεσία του είναι συνηθισμένη στις προκλήσεις και γενικώς την σκαιά συμπεριφορά της σουηδικής αστυνομίας έναντι (των εθνικιστών  και, πολύ περισσότερο) των εθνικοσοσιαλιστών και με μία στρατηγικώς ιδιοφυή κίνηση, αντικατέστησε εντός μίας μόνον εβδομάδος τα χαρακτηριστικά λευκά πουκάμισα της στολής των σημαιοφόρων της – εις τα οποία ειδικώς ανεφέρθη η αστυνομία – δι᾿ άλλου είδους φαιών χιτωνίων υψηλής ποιότητος, διατηρώντας την απαραίτητη στρατιωτική ομοιομορφία και εξουδετερώνοντας, προσωρινώς, την απειλή συλλήψεως για τον συγκεκριμένο λόγο.
Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η διαρκής άνοδος και ισχυροποίηση του Κινήματος Αντιστάσεως έχει κινητοποιήσει πλήρως τον αμυντικό μηχανισμό του Συστήματος εναντίον του και οι πιέσεις προς την νομοθετική και εκτελεστικήν εξουσία προς σύνθλιψη και απαγόρευση του Κινήματος είναι συνεχείς και απροκάλυπτες, γεγονός που περιάγει σε αμηχανία τα μισθωτὰ μαντρόσκυλα του Συστήματος, την σουηδική αστυνομία, καθιστώντας την απρόβλεπτη και εν τέλει ικανή να υλοποιήσει όντως την απειλή της, να συλλάβει δηλαδή άνευ αιτίας όλους ανεξαιρέτως τους διαδηλωτάς.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με πληροφορίες που σκοπίμως ή μη διέρρευσαν εκ της αστυνομίας πως πραγματικά υπήρχε εν εξελίξει επιχειρησιακό σχέδιο για την σύλληψη όλων των διαδηλωτών, που ανεμένετο να είναι εκατοντάδες στον προκαθωρισμένο και απομονωμένο χώρο όπου θα κατέληγε η πορεία και θα ελάμβαναν χώρα οι ομιλίες, οδήγησε την ηγεσία του κινήματος να αλλάξει ξαφνικά και απροειδοποίητα την κατεύθυνση της διαδηλώσεως – γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση σύσσωμης σχεδόν της αστυνομικής δυνάμεως εκ πεντακοσίων (500!) περίπου ανδρών, που επετέθη στην κορυφή της πορείας. (Σημειωτέων δε ότι η αστυνομία, ωθούμενη υπό απροκαλύπτων πιέσεων εβραϊκών οργανώσεων και του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συμβουλίου (!) άλλαξε αυτήν την τοποθεσία λίγες μόνο ημέρες προ της διαδηλώσεως, ώστε η πορεία να μη περάσει έμπροσθεν της εβραϊκής συναγωγής του Göteborg, προφασιζόμενοι την εορτή του Jom Kippur την ίδια ημέρα, τον δήθεν κίνδυνο που συνιστά για την εβραϊκή κοινότητα, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και άλλα πολλά που αποτελούν ιδιαίτερο προνόμιο και αντικείμενο προκλητικής συχνοπιπιλισμένης καταχρήσεως του «περιούσιου» λαού διεθνώς, πέραν και υπεράνω κάθε συνταγματικώς κατωχυρωμένου δικαιώματος συναθροίσεως και διαδηλώσεως).

Οι συγκρούσεις στην κορυφή της πορείας ήσαν βίαιες και συνελήφθησαν περί τους 15 συναγωνιστάς, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του κινήματος Simon Lindberg και δημοσιογράφου της ιστοσελίδος του κινήματος που έφερε όλα τα διακριτικά του ρόλου της. Ταυτοχρόνως ο γράφων μαζί με άλλους συναγωνιστάς ενεργούσε στο μέσον περίπου της πορείας, ώστε να διατηρηθούν οι γραμμές και η στοίχιση – που χαρακτηρίζουν όλες τις δραστηριότητες του Κινήματος – προς αποφυγήν πανικού και συγχύσεως, κάτι που εν τέλει επετεύχθη, δυνάμει ασφαλώς και του εγγενώς πειθαρχημένου χαρακτήρος των βορείων λαών. Η κατάσταση προσωρινώς ομαλοποιήθηκε αλλά γρήγορα ο όγκος της πορείας περικυκλώθηκε από 45 (!) συνολικώς αστυνομικά λεωφορεία με δέκα άνδρες το καθένα, πληθώραν εφίππων αστυνομικών και φυσικά χιλιάδες … αντιδιαδηλωτάς σε κοντινή απόσταση, με τα γνωστά παρτάλια της «Αντιφά» στο επίκεντρο, αποτελούμενα κυρίως από μη ευρωπαίους, φυλετικώς συνειδητοποιημένους ταραξίες, οίτινες, σε αντίθεση προς την ναρκωμένη σκανδιναβική νεολαία, έχουν πλήρη επίγνωση της ουσίας αυτής της συγκρούσεως και οι οποίοι, πλήρως αποθρασυμένοι, απειλούν, επιτίθενται και καταστρέφουν άνευ αντιδράσεως και υπό καθεστώς αναίσχυντης και προκλητικής υλικής και ηθικής προστασίας εκ μέρους του Συστήματος. Η θέση στην οποίαν ακινητοποιήθηκε η διαδήλωση δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή, κυρίως λόγῳ των φυσικών εμποδίων που μας περιόριζαν αλλά και υψομετρικού μειονεκτήματος που μας εξέθετε σε βολές αφ᾿ υψηλού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η σουηδική αστυνομία δεν διαθέτει βολίδες δακρυγόνων ούτε και ειδικές μονάδες αποκαταστάσεως της τάξεως οι οποίες να εξειδικεύονται σε έλεγχο διαδηλώσεων. Οι ελλείψεις αυτές αντισταθμίζονται στρατηγικώς λόγῳ της χρησιμοποιήσεως μεγάλου αριθμού αστυνομικών, συχνά πολλαπλασίων των Ε/Σ τουλάχιστον διαδηλώσεων του ΒΚΑ (NMR), που οπλισμένοι με κάθε είδους ατομική προστασία και επιθετικό μέσο (ρόπαλο, σπραίυ πιπεριού, πιστόλι) απωθούν συντονισμένως και βιαίως τους διαδηλωτάς έχοντες και την συνδρομήν εφίππων τμημάτων. Οι συναγωνισταί μας στην Σουηδία χρησιμοποιούν ανθεκτικό αμυντικό εξοπλισμό, κράνη και ασπίδες, αλλά δεν διαθέτουν κανενός είδους επιθετικό μέσο, γεγονός που αναπόφευκτα περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα μαχητικών ελιγμών και αναγκάζει τους συναγωνιστάς σε καθεστώς μονίμου αυτοάμυνας και προσαρμογής.
Ο όγκος της διαδηλώσεως εγκλωβίστηκε εντός περιωρισμένου και εκτεθειμένου χώρου και η νευρικότητα των αστυνομικών ήταν έκδηλη. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της ηγεσίας του κινήματος και της αστυνομίας περί του τι μέλλει γενέσθαι – αλλά ήταν προφανές, πως παρ’ όλην την μειονεκτικήν μας θέση, η αστυνομία απώλεσε τον στρατηγικό της στόχο βάσει των αρχικών της σχεδιασμών και προσπαθούσε πια να σώσει την κατάσταση. Η σύλληψη πια ήδη των ασπιδοφόρων του κινήματος και πόσο μάλλον όλων των διαδηλωτών ήταν πρακτικώς αδύνατη, λόγῳ τοπογραφικών περιορισμών, λόγῳ της παρουσίας πολλών δημοσιογράφων και φυσικά λόγῳ της σθεναρότητος και της μαχίμου αλκής των διαδηλωτών που έδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να συνεργασθούν συμμορφούμενοι προς τους εντεταλμένους του Συστήματος.
Το κλίμα ήταν άκρως τεταμένο και η μορφολογία του χώρου εξανάγκαζε αστυνομικούς και διαδηλωτάς να στέκονται δίπλα-δίπλα σε απόσταση αναπνοής. Η κατάσταση εξελίχθηκε πολλές φορές σε ανοικτή σύγκρουση με την αστυνομία, λόγῳ κυρίως των προκλητικών δημοσιογράφων που επανειλημμένως εισχωρούσαν θρασύτατα στις γραμμές μας ώστε να φωτογραφίσουν τους συμμετέχοντες προς αρχειοθέτηση (: φακέλωμα!) – οπότε, απομακρυνόμενοι βεβαίως αποφασιστικώς υπό της τεταγμένης ασφαλείας της συγκεντρώσεώς μας, αντιδρούσαν σπασμωδικώς ως υστερικές αντιφασίστριες (του τύπου «βοήθεια, οι φασίστες μας σκοτώνουν»…), η δε αστυνομία, αξιοποιώντας την «πάσα», επενέβαινε βάλλοντας εναντίον των διαδηλωτών με ρόπαλα εξ όλων των μετώπων…
Οφείλω δε να επισημάνω ότι οι ασπιδοφόροι αλλά και οι λοιποί διαδηλωταί ουδέποτε εγκατέλειψαν εκουσίως τις αμυντικές γραμμές, παρά την ισχύ των επιθέσεων της αστυνομίας, τους σοβαρούς τραυματισμούς, τις συνεχείς συλλήψεις και την πολύωρη διάρκεια της πολιορκίας άνευ δυνατότητος ανεφοδιασμού, αποδεικνύοντας πως οι συναγωνισταί στον βορρά διαθέτουν το ψυχικό σθένος και την αποφασιστικότητα να κονταροχτυπηθούν άνευ ενδοιασμών με όλους τους πράκτορες και τα υποχείρια του προδοτικού Συστήματος που επιλαμβάνεται της καταστροφής και αφανισμού των, σηματοδοτώντας προς όλους τους ιδεολογικούς και φυλετικούς αδερφούς μας παγκοσμίως, ότι ο αγών θα συνεχισθή μέχρι τέλους.
Κατά την διάρκειαν της στενής πολιορκίας οι συναγωνισταί του Κινήματος προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν κάποιες εκ των προγραμματισμένων ομιλιών – χωρίς επιτυχίαν, ωστόσο, λόγῳ συνεχών επιθέσεων υπό της αστυνομίας, η βιαιότερη των οποίων έλαβε χώραν όταν τραγουδήθηκε το εμβατήριον-ύμνος του κινήματος, αποκαλύπτοντας και τον κοσμικό, σημειολογικό χαρακτήρα της εν εξελίξει αναμετρήσεως και των Δυνάμεων που οι αντιμαχόμενες πλευρές πράγματι αντιπροσωπεύουν.
Το αδιέξοδον της πολύωρης πολιορκίας λύθηκε όταν η αστυνομία μη έχοντας άλλην επιλογή επέτρεψε στους διαδηλωτάς να επιστρέψουν στον χώρο της προσυγκεντρώσεως άνευ νέων επεισοδίων. Αργότερα μάθαμε πως δεκάδες συναγωνισταί εκ Δανίας, Γερμανίας ακόμη και Πορτογαλίας συνελήφθησαν στα σουηδικά σύνορα καθ᾿ οδόν προς την διαδήλωση, κρατήθηκαν ολόκληρο το σαββατοκύριακο και απελάθησαν αργότερα με δικαστική εντολή απαγορεύσεως εισόδου στην χώρα για τα επόμενα τρία (!) έτη, γεγονός άκρως αποκαλυπτικό για την νοοτροπία του σουηδικού κράτους, που προ δύο ετών επέτρεψε την εισβολήν 150.000 περίπου αλλοφύλων μεταναστών χωρίς καν να τους καταγράφει συστηματικώς και που διαθέτει κονδύλια, κατοικίες, υποστήριξη και εκπαίδευση ακόμη και σε επιστρέφοντες εκ των μαχών της Μέσης Ανατολής τζιχαντιστάς του Ισλαμικού Κράτους!!!
Εν κατακλείδι η συγκεκριμένη διαδήλωσις ήταν ιστορική για πολλούς λόγους. Ήταν η μεγαλύτερη εθνικοσοσιαλιστική συγκέντρωση στην Σκανδιναβία μεταπολεμικώς, η οποία μάλιστα, πραγματοποιουμένη σε μια τόσον κοσμοϊστορικώς κρίσιμη συγκυρία, διακηρύσσει κατ᾿ ουσίαν προς τους ανά τον κόσμον μαχομένους αδελφούς μας ότι ο Αγών όχι μόνον δεν είναι χαμένος αλλά επανεκκινείται δυναμικώς – βαθμηδόν εισερχόμενος στις επόμενες φάσεις του προς την τελική Μάχη και έκβαση. Η σύγκρουση με την πλήρη σχεδόν δύναμη της αστυνομίας ήταν για όλους τους συμμετέχοντες μία εξαιρετικώς διδακτική εμπειρία, που θα οδηγήσει στην βελτίωση και τελειοποίηση των μαχητικών τακτικών, για πολλούς δε – σκανδιναβούς κυρίως – ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν εν μέσῳ τόσο βιαίων αστικών συγκρούσεων μεγάλης εκτάσεως και εντάσεως, έχοντας απέναντί τους την πιο ανίερη και εκ πρώτης όψεως πανίσχυρη συστράτευση όλων των δυνάμεων που επιχειρούν την δῄωση και καταστροφή των ευρωπαϊκών λαών και Πατρίδων, δυνάμεων αντιπροσωπευτικώς συγκεντρωμένων ακριβώς εκεί προς θέαση και αναγνώριση.
Τα πολιτικά κόμματα, τα μ.μ.ε., η εκκλησία, οι διασημότητες και σύσσωμες οι εβραϊκές οργανώσεις απεκάλυψαν ενώπιον όλων το αληθινό τους ενιαίο μέτωπο και πρόσωπο και τα εν εξελίξει σχέδιά τους, να τσακίσουν βιαίως και αν χρειασθή απροκαλύπτως πλέον κάθε προσπάθειαν αφυπνίσεως και εξεγέρσεως των ευρωπαϊκών Λαών εκ της Λήθης και της αυτοχειρίας, που επιμελώς και τεχνηέντως τους επιβάλλουν εδώ και δεκαετίες με σκοπό την υποδούλωση και εξαφάνιση της Λευκής φυλής, σκοπόν υπέρ του οποίου όλες ανεξαιρέτως οι ως άνω δυνάμεις στέκουν προδοτικώτατα συνασπισμένες ομόφωνα και ανεπιφύλακτα.
Τέλος, οι παθητικώς διακείμενοι πολίτες της χώρας είχαν την μοναδικήν ευκαιρία να παρατηρήσουν την σύγκρουση των δύο αντιθέτων κοσμικών δυνάμεων που για μίαν ακόμη φορά στην Ιστορία βρέθηκαν αντιμέτωπες, ενσαρκωμένες υπό των αφυπνιζομένων λευκών αγωνιστών που μάχονται για την επιβίωση του Λευκού Ανθρώπου, την ανάκαμψή του εκ της πλέον νοσηράς υφέσεως της Ιστορίας του και την επάνοδο της χρυσής εποχής του Αρίου πολιτισμού αφ᾿ ενός και των οπαδών, κληρονόμων και φορέων όλων των σκοταδιστικών σιωνιστικών δογμάτων και γεννημάτων που αιωνίως την αντιμάχονται υπό αμέτρητες και συνεχώς ανανεούμενες εκδηλώσεις και μορφές. Είναι μάλιστα ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο ὀτι, βλέποντας ανάγλυφη προ οφθαλμών την εικόνα και τους εκπροσώπους της αντιπαραθέσεως, απλοί εξωτερικοί πολίτες/παρατηρηταί ενίοτε κατά την διάρκειαν των επεισοδίων αντιπαρετέθησαν, ενεργώς επεμβαίνοντες, με τα παρδαλά παρτάλια της Αντιφα (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=mTf8Y4XiUVQ&t=1s)! Μία εικόνα που δείχνει καθαρά ότι πλέον βαίνουμε προς την τελικήν πόλωσιν των αντιμαχομένων δυνάμεων, την τελικήν ευθείαν, την Τελικήν Μάχην!


Σημειωτέον ότι ο ηγέτης τοῦ Ἅρματος Στέφανος Γκέκας είχε προσωπικὴν επικοινωνία προ και κατόπιν της συγκεντρώσεως με την ηγεσίαν του Κινήματος, απέστειλε δ᾿ επί τη ευκαιρίᾳ εκτεταμένον άρθρον υπό τύπον χαιρετισμού, γραμμένο σε σκανδιναβική γλώσσα, το οποίον και θα αναρτηθή κάποια στιγμή και στην ιστοσελίδα μας, αφού μεταφρασθή στα ελληνικά.
EM

Μπορείτε να βρήτε αρκετά ἀγγλόφωνα βίντεο περὶ της διαδηλώσεως (καθὼς ακόμη πάρα πολλά ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά βίντεο) στὸν δίαυλο του PeterSweden:  https://www.youtube.com/channel/UCLJP8h2X8AzonANnF_ZkuAw/videos?disable_polymer=1
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ: https://www.nordfront.se/bildextra-fran-demonstrationen-goteborg.smr
Η επίσημη αναφορά του κινήματος (αγγλικά): https://www.nordfront.se/largest-nationalist-gathering-gothenburg-modern-times.smr