Μεγάλη Βρετανία: Ένα στα τρία παιδιά γεννηθέντα εντός του 2016 είναι μη βρετανικής καταγωγής

Η αντικατάσταση των λευκών Βρετανών εξ αλλοδαπών και αλλοφύλων συνεχίζεται αμείωτη. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, 200.000 εκ συνόλου 696.271 παιδιών (28,2%) τα οποία γεννήθηκαν στην χώρα κατά το 2016 έχουν μητέρες μη βρετανικής καταγωγής, ποσοστό που σχεδόν τριπλασιάστηκε εντός τριακονταετίας καθώς το 1990 εκυμαίνετο στο 11,6%, γεγονός που αποδεικνύει ότι εάν η ζοφερή αυτή δημογραφική δυναμική δεν αντιστραφεί, οι Λευκοί γηγενείς Βρετανοί πολύ σύντομα θα φθάσουν να αποτελούν μειονότητα εντός της ίδιας τους της χώρας, αντιμετωπίζοντας ορατή την προοπτική του πλήρους αφανισμού!