Ἡ ἐν ἐξελίξει γενοκτονία τῆς Λευκῆς εὐρωπαϊκῆς Φυλῆς καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος (συγκλονιστικὰ βίντεο).

Μεταξύ των δεινών που μαστίζουν την ανθρωπότητα και την απειλούν με πλήρη καταστροφή, ήτοι, για να αναφέρουμε μερικά: ο (φυλετικώς στρεβλός!) υπερπληθυσμός, το καρκινικώς δομημένο τραπεζοκεντρικό χρηματοοικοοινομικό σύστημα και οι ποικίλες του ολέθριες συνέπειες – όπως: η μόλυνση του περιβάλλοντος, η καταστροφή της βιοποικιλότητος, οι ανίατες ασθένειες και οι “πολιτισμικές” νόσοι, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και η εξάντληση των φυσικών πόρων της γης και των δασών, η ανθρωπογενής συμβολή στην κλιματική αλλαγή, η άμετρη και παρά φύσιν μεγέθυνση των παρασιτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτόκων της προαναφερθείσης παρασιτικότητος (τοκογλυφία, κλασματική αρχή “FIAT”-χρήματος κ.ο.κ. βασισμένη επί του χρέους) αυτού του ιδίου του πυρήνος του συστήματος, ήτοι των διεθνών χρηματαγορών και τραπεζών, στις οποίες οι τρικλίζουσες εθνικές κρατικές οντότητες έχουν πλήρως καθυποταχθή, ο επαπειλών πυρηνικός όλεθρος κ.λπ., αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε μίαν απειλή ως την σημαντικότερη όλων, αναμφιβόλως θα προσδιορίζαμε μίαν παγκοσμίου κλίμακος απειλή,  η φύση, οι διαστάσεις και οι συνέπειες της οποίας όχι απλώς υποτιμώνται αλλά πλήρως αγνοείται ως απειλή από την συντριπτική πλειονότητα των (μαζ-)ανθρώπων, καθώς αυτή βεβαίως δεν υποπίπτει καθόλου στο φάσμα των (πραγματικών ή πλασματικών) προβλημάτων που τα κυρίαρχα συστημικά ΜΜΕ επιλέγουν να προβάλλουν και αναδεικνύουν!

Πρόκειται για το εν εξελίξει ύπουλο σχέδιο ολικής γενοκτονίας ειδικώς και εσκεμμένως μίας συγκεκριμένης των ανθρωπίνων φυλών, ήτοι της λευκής ευρωπαϊκής φυλής!

Εν όσῳ κατά τον πλέον επιδεικτικό τρόπο αναπτύσσεται και υπερπροβάλλεται μία δήθεν ευαισθησία (επί της ουσίας κίβδηλη, υποκριτική, σκοπίμως επιλεκτική και αυτοαναιρουμένη, εκ μέρους τόσο των λιμπεραλιστών όσο και των μαρξιστοαριστερών που, ως ενιαίο ιδεολογικό σύμπλεγμα,  καθορίζουν την μαζικής καταναλώσεως προπαγάνδα για λογαριασμό του κυριάρχου διεθνούς συστήματος εξουσίας) για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την προστασία της βιοποικιλότητος  των φυτικών και ζωικών οργανισμών, ιδίως εκείνων που απειλούνται με εξαφάνιση, την ίδια ακριβώς εποχή προωθείται συστηματικώς και άκρως επιθετικώς, δι’ όλων των οπτικοακουστικών μέσων, των νομικών εργαλείων και των καθεστωτικών θεσμών, ιδίως δε διά της προωθήσεως και της επιχειρουμένης καθολικής επιβολής του εώλου και αντιφατικού ιδεολογήματος της «πολυπολιτισμικότητος», του πολτοποιητικού “ουμανισμού” κ.ο.κ., η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ,

Διότι:

  1. Η λευκή φυλή, μόνη μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών, μαστίζεται από δραματική, πρωτοφανή στην ιστορία, υπογεννητικότητα (της οποίας οι κύριοι συντελεσταί αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 κατωτέρω), η οποία από μόνη της συνεπάγεται την ταχεία βιολογική της εξασθένηση και προδιαγράφει την σταδιακή βιολογική της εξάλειψη!
  2. Η λευκή φυλή, μόνη μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών, δέχεται στις γεωγραφικές περιοχές της ιστορικής – άλλοτε – κυριαρχίας της (Ευρώπη, Β. Αμερική, Ωκεανία) το γιγαντιαίο και διαρκώς διογκούμενο πλεόνασμα του υπερπληθυσμού των σκουροχρώμων φυλών, που μεταναστεύουν κατά κύματα επιχειρώντας να καταλάβουν πληθυσμιακώς, δι’ εποικισμού, τις γεωγραφικές περιοχές των (ασφυκτικώς ούτω συνθλιβομένων) λευκών.
  3. Η λευκή φυλή, μόνη μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών, έχει καταστή ο απόλυτος στόχος μιας διαδικασίας πολυδιάστατου ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ, διά της προωθήσεως και επιβολής ενός νοσηρού παρακμιακού αντιφυσικού ΚΟΙΝΟΥ ιδεολογικού πλαισίου ΟΛΩΝ των “αποδεκτών” απόψεων, του οποίου κεντρικοί πυλώνες είναι: (α) ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, (β) ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, (γ) ο ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ, (δ) ο ΕΞΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ και η εν γένει υπερτίμηση, διαφήμιση και εξύμνηση κάθε μορφής, είδους και παραλλαγής φυσικής αδυναμίας ή αναπηρίας, ηθικής φαυλότητος και ξεπεσμού, σεξουαλικής διαστροφής και ανωμαλίας, αισθητικής ασχημίας και ποταπότητος και η συστηματική εκρίζωση κάθε παραδοσιακής συνδέσεως ή αναφοράς.
  4. Η λευκή φυλή, ως η μόνη μεταξύ των καλουμένων ανθρωπίνων φυλών, έχει καταστή ο απόλυτος στόχος μίας ανηλεώς σφυροκοπηματικής διεργασίας απορρίψεως της ιδίας κουλτούρας και παραδόσεως, πολιτιστικού εκπιθηκισμού, παραλύσεως κάθε υγιούς αισθήσεως, φρονήματος και ενστίκτου, αποδομήσεως του χαρακτήρος, παραλύσεως, νοσηράς εγωπαθείας και εξατομισμού, υλιστικού δουλικού καταναλωτισμού, εν τέλει δε ολικού ψυχονοητικού ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ και αυτοκτονικής χροιάς ΑΥΤΟΫΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ, διά της έξωθεν διαβολικής εμφυτεύσεως στην συλλογική της συνείδηση ενός συμπλέγματος ενοχών για ένα δήθεν «αμαρτωλό» παρελθόν της, για το οποίο πρέπει τάχα να εξιλεωθεί διά της συλλογικής αυτοκτονίας και αυτοκαταργήσεως ή τουλάχιστον συμπεριφορών που κατατείνουν σ᾿ αὐτήν!

Μόνον ένας παντελώς ηλίθιος και πεισματικώς εθελότυφλος θα ηρνείτο να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της εν εξελίξει φυσικής εξοντώσεως της λευκής ανθρωπότητος, του διακριτού δηλαδή μέρους της ανθρωπότητος  που αναμφιβόλως συνδέεται (με εξαίρεση ίσως την μικρά συμβολή τμήματος της κιτρίνης φυλής) με το σύνολο των πνευματικών κατακτήσεων, των επιστημονικών ανακαλύψεων, των τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, με την εξύψωση του ανθρωπίνου πολιτισμού καθ᾿ όλας τας επί μέρους εκφάνσεις του (φιλοσοφία, ποίηση, λογοτεχνία, μουσική/χορός, άθληση, εικαστικές και παραστατικές τέχνες, αρχιτεκτονική-κατασκευές κ.λπ.), κατά τρόπον ώστε, με την προδιαγραφομένην εξάλειψη της λευκής φυλής, μετά βεβαιότητος να προοιωνίζεται η ολική καταθίζηση της ανθρωπότητος ή, στην καλλιτέρα περίπτωση, ο γενικός εκβαρβαρισμός και η έκπτωσή της σε μια κατάσταση γενικού υποστρέφοντος (και ως εκ τούτου πολύ χειροτέρου του φυσικού!) πρωτογονισμού, όπως ούτως ή άλλως ήδη συμβαίνει στις περιοχές της γης εκ των οποίων έχει πλήρως αποσυρθή, εκδιωχθή ή εξοντωθή ο λευκός άνθρωπος και όπως επίσης τείνει να συμβεί στις περιοχές όπου άλλοτε κυριαρχούσε ο λευκός άνθρωπος, στις οποίες η εισβολή και εγκατάσταση μη λευκών εποίκων έχει ήδη ανατρέψει την άλλοτε κρατούσα τάξη, με συνέπεια την κατάρρευση και κάθε εννοίας κοινωνικής τάξεως (με τυπικό παράδειγμα την Νότιο Αφρική)…

Της εφιαλτικής μεταβολής τυπικήν περίπτωση αποτελεί η προς την Άβυσσον ολοταχώς καλπάζουσα Σουηδία, όπου έχει επί σειρά δεκαετιών εφαρμοσθή η προαναφερθείσα εξαλλοιωτική του εθνικού χαρακτήρος και πληθυσμού πολιτική, απόρροια ιδεολογικής διαστροφής και ψυχοπνευματικού εκφυλισμού των εις σημείον πλήρους ανοίας παραπλανουμένων κι αποβλακουμένων λευκών κατοίκων της, ώστε να παραδοθή ανεμπόδιστα στις προσκληθείσες ορδές των εισβαλλόντων τριτοκοσμικών εποίκων…  Εσχάτως, οπότε η κατάσταση στα μεγεθυνόμενα γκέτο τριτοκοσμικών των σουηδικών πόλεων τείνει να καταστή απολύτως ανεξέλεγκτη, ορισμένοι αρχίζουν δειλά δειλά να ψελλίζουν την προφανή μεν αλλ᾿ αυστηρώς απηγορευμένη διαπίστωση ότι «υπάρχει πρόβλημα» (…), ο σουηδικός πληθυσμός έχει όμως, εν τω μεταξύ, σε τέτοιο βαθμό ηθικώς ευνουχισθή από το πολυετές αδιάκοπο σφυροκόπημα και την διαβολικώς μεθοδική πλύση εγκεφάλου της πολυπολιτισμικής προπαγάνδας και ολικώς υποσκελισθή στις διαστροφικές ψυχασθένειες του πλέον αφηνιασμένου φεμινιστικού μαιναδισμού, ώστε πλέον να φαίνεται παντελώς αδύναμος να αντιδράσει. Ενδεικτικό αυτού είναι το παρακάτω αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, αποσιωπήθηκε από τα μ.μ.ε. τουλάχιστον στην Ελλάδα – το ανακαλύψαμε δε τυχαίως στο τμήμα αγγλοφώνων ειδήσεων (χωρίς την αντίστοιχη είδηση στα ελληνικά!) της ηλεκτρονικής εκδόσεως της εφημερίδος «Πρώτο Θέμα» και πουθενά αλλού (!):

http://en.protothema.gr/muslim-no-go-zones-in-sweden-rise-leaked-police-report-shows-video/

Στο ίδιο (δυσπρόσιτο) απόθεμα δημοσιευμάτων του ιδίου μέσου ανακαλύψαμε ακόμη ένα (επίσης αποσιωπημένο) άκρως αποκαλυπτικό δημοσίευμα, όπου περιγράφεται ο ανατριχιαστικός τρόπος με τον οποίον εδραιώνεται το πλαίσιο γενοκτονίας της λευκής φυλής επί αμερικανικού, αυτήν την φορά, εδάφους.  Στο συγκλονιστικό αυτό δημοσίευμα αποκαλύπτονται οι απηνείς διώξεις, οι αδιανόητες προσβολές και ταπεινώσεις και τα εξωφρενικά βασανιστήρια και λυντσαρίσματα τα οποία συστηματικώς υφίστανται οι λευκοί φοιτηταί και το λευκό διδακτικό προσωπικό σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α., όπου ο αφηνιασμένος συρφετός πλήρως και εγκληματικώς αποθρασυμένων νέγρων, υπό την πλήρη κάλυψη και ενεργό υποστήριξη νεγροψύχων εξωνημένων λιμπεραλιστών ιθυνόντων, έχουν αναλάβει τα ηνία!

http://en.protothema.gr/disturbing-blacks-take-over-school-force-whites-to-pay-for-slavery-in-disgusting-way-with-their-urine-videos/

Το πιο εντυπωσιακώς δόλιο στοιχείο σ’ αυτήν την διαδικασία της προγραμματισμένης γενοκτονίας της λευκής φυλής είναι ότι επιχειρείται ακόμη να δοθεί και μία επιστημονικοφανής ερμηνεία, ως τάχα να πρόκειται για μία  … φυσική εξελικτική διαδικασία (προς την πιθηκοποίηση!), κατά την οποίαν η λευκή φυλή απλώς αποδεικνύεται εξελικτικώς αδύναμη να προσαρμοσθή και, ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο να … εξαφανισθή!

http://www.newmoney.gr/diethni/326668-pos-tha-moiazei-o-anthropos-to-2050-binteo

Βεβαίως θα ήταν αδιανόητο να εκστομίσουν οι γνωστοὶ “ανθρωπισταί” κάτι τέτοιο κατὰ την δεκαετία του 1960 επί παραδείγματι, όταν διεκδικούσαν “ίσα δικαιώματα” για τους μαύρους της Αμερικής, της Νοτίου Αφρικής κ.λπ., εκκαλούντες και στα “χριστιανικά και ουμανιστικά συναισθήματα οίκτου”: Για να φθάσουν μέσα σε λίγες δεκαετίες οι ίδιοι ακριβώς κύκλοι στο σημείο να επιχειρηματολογούν ανοικτά περί της “φυσικώς και ηθικώς επιβεβλημένης” συνολικής γενοκτονίας της λευκής ανθρωπότητος!!!

Τέτοια επικοινωνιακά τεχνάσματα εντάσσονται στην ιδία γιγαντιαία προπαγανδιστική καμπάνια με στόχο το τηλεοπτικό κοινό στις χώρες με λευκό πληθυσμό (που βεβαίως αποτελούν το αποκλειστικό τηλεοπτικό κοινό παρομοίων «ντοκιμαντέρ»), με σκοπό να «πεισθούν» για το μάταιο κάθε αντιδράσεως/αντιστάσεως κατά της εν εξελίξει γενοκτονίας της φυλής του.

Εμείς εν τούτοις γνωρίζουμε ότι δεν έχει χαθή κάθε ελπίδα. Οι χώρες οι οποίες ακόμα κατοικούνται από πλειονότητα λευκών παραμένουν οι πιο ισχυρές οικονομικώς και στρατιωτικώς χώρες της γης, με την διαφορά ότι εξουσιάζονται από εξωνημένες και ευθέως προδοτικές πολιτικές δυνάμεις, που ακριβώς προωθούν το σχέδιο γενοκτονίας της λευκής φυλής. Είναι λοιπόν κρίσιμο οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις (ισχνώς ακόμη μειοψηφούσες) εντός των χωρών αυτών, που έχουν επίγνωση της κρισιμότητος της καταστάσεως, να αναλάβουν δράση για να αφυπνίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των λευκών συμπατριωτών τους, δημιουργώντας την επιβαλλομένην εκείνην δυναμικήν, η οποία το συντομώτερο δυνατόν θα ανατρέψει το προδοτικό νοσηρό σύμπλεγμα που στηρίζουν οι υπάρχοντες “πολιτικοί” σχηματισμοί, ώστε νέες, ιδεολογικώς ακέραιες και ρωμαλέες σοβαρές πολιτικές δυνάμεις, που να υπηρετούν τα πραγματικά συμφέροντα των λευκών λαών, να αναλάβουν πλήρως την διακυβέρνηση. Τότε και μόνον τότε η παρούσα κατολίσθηση θα ανακοπεί, η λευκή φυλή θα διασωθεί – και συνολικώς η ανθρωπότητα θα μπορεί να ελπίζει σε μια προοπτική επιβιώσεως και ουσιαστικής ανόδου…