Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #5

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ἡμέρας Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων Ἑλλήνων