“Ἀτέλειες” – ἢ μήπως ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΕΣ τῆς δημοκρατίας;;;

Καλώντας την Ελλάδα, «να διασφαλίση την ακεραιότητα του κοινοβουλίου και του δικαστικού σώματος», η έκθεση της GRECO, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κανόνες που να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της παράλληλης δραστηριότητος των βουλευτών, των δωρεών που λαμβάνουν από «αγνώστους» επιχειρηματικούς κύκλους για την προώθηση των συμφερόντων τους, καθώς και των σχέσεών τους με «ομάδες συμφερόντων».
Η Ελλάδα βρίσκεται «σε πολύ πρώιμο στάδιο» στο θέμα του ελέγχου της ακεραιότητος των βουλευτών, τονίζει η έκθεση, ενθαρρύνοντας την επανεξέταση του συστήματος των βουλευτικών ασυλιών και την θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για τους βουλευτές… 
Σημειωτέον ότι τοιαύται εκθέσεις στοχεύουν στον υπνωτισμό των πολιτών, καλλιεργούσες την πεποίθηση ότι οι “ατέλειες” της δημοκρατίας είναι ευκόλως διορθώσιμες. Εν τούτοις, η πραγματικότης καταδεικνύει οτι η δημοκρατία αυτή καθ’ αυτή αποτελεί πρόβλημα προς επίλυση, το οποίο είναι αδύνατον να ἀντιμετωπισθή εκ των έσω, καθώς κανένα νόσηρὸ σύμπλεγμα δὲν δύναται ποτὲ νὰ “θεραπεύση” εαυτὀ, αφού τούτο θα σήμαινε  ριζική αυτοαναίρεση! Διαπιστώνουμε δε και τα τελευταία ιδίως χρόνια στην Πατρίδα μας το πῶς οι “διορθωτικές” κινήσεις της δημοκρατίας δεν συνιστούν παρά περαιτέρω επιδείνωση και καταβαράθρωση, επαληθεύοντας και έτσι … πανηγυρικώτατα (και εν ὁλοφυρμῷ…) την φαύλη κι ανεστραμμένη αξιακώς φύση της, καταδεικνύοντας με τον πιο ακραίο τρόπο ότι θα έπρεπε ορθότερον ν᾿ αποκαλῆται ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΙΑ!!!
Εξ άλλου λαλίστατο είναι και το γεγονός ότι η ίδια η εκθεση υποδεικνύει ως κεντρικό πυρήνα της βαθυτάτης και απεριορίστως εκτεταμένης διαφθοράς ΑΚΡΙΒΩΣ τον ίδιο τον λειτουργικό πυρήνα της δημοκρατίας, ήτοι τους πολιτικούς και τους δικαστικούς!
Γιατί άραγε η διαφθορά ν᾿ αποτελή τον πυρήνα της δημοκρατίας;
ΔΙΟΤΙ η δημοκρατία κατ᾿ ΑΡΧΗΝ και εξ ορισμού αποτελεί ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΝ Αξιών, άρα και διαφθοράν!
Όσο για εκείνους που θα έλεγαν πως αυτά δεν ισχύουν σε “προηγμένες” δημοκρατικές χώρες, όπως π.χ. οι Σκανδιναυϊκές, μπορούμε εξετάζοντας προσεκτικά να διαπιστώσουμε ότι κι εκεί η διαφθορά είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ εξ ίσου βαθειά και καταλυτική, έστω κι αν δεν έχη τόσο συχνά την εδώ επιχωριάζουσα φαινομενολογία της βαλκανικής ιδιορρυθμίας και του οθωμανικού “μπαξισίου”… 
Όμως κι εκείνη η συχνὰ λεπτοϋφέστερη κι αθεατότερη δημοκρατική διαφθορά, στην πραγματικότητα ακόμη πιο εγγενής της δημοκρατικής Αντιστροφής και της θεμελιώδους δημοκρατικής απατηλότητος του φαίνεσθαι, είναι εξ ίσου ολέθρια και διαλυτική μακροπροθέσμως…

 

Έκθεση κόλαφος: Δικαστές και βουλευτές οι άρχοντες της διαφθοράς στην Ελλάδα