Ο κιναιδισμός στην παιδεία της εκφυλισμένης Δύσεως

Διαφωτιστικό βίντεο στο οποίο αποκαλύπτεται η προπαγάνδα που γίνεται μέσω της συγχρόνου, νοσηρής κι εκφυλισμένης εκπαιδεύσεως, σε παιδιά μικρής αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, υπέρ όχι μόνον της ομοφυλοφιλίας, αλλά κυρίως υπέρ της ελευθέρας επιλογής φύλου, το οποίο θεωρείται πλέον ως κοινωνική ταυτότητα και όχι ως βιολογική πραγματικότητα!