Ἡ συνεργασία τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος.

Ἡ διαφαινομένη συμπάθεια καὶ συνάφεια τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος ἀποδεικνύεται πλέον μὲ ἐκ τῶν ἔσω ἀποκαλύψεις: Ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Ἰσραηλινοῦ Γ.Ε.Σ. καὶ πρώην ὑπουργὸς ἀμύνης Μπόγκι Γιαλόν ἀπεκάλυψε κατὰ τὴν διάρκειαν τηλεοπτικῆς του συνεντεύξεως τὰς φιλικὰς σχέσεις τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὸ ISIS.

Ὅπως ὀξυδερκῶς παρατηρεῖται εἰς τὸ κατωτέρω παρατιθέμενον ἄρθρον, τὸ Ἰσραὴλ θὰ συνεμάχει καὶ μὲ τὸν χειρότερον διάολον διὰ νὰ προωθήσῃ τὰ “γεωπολιτικὰ” συμφέροντά του…

http://www.analystsforchange.org/2017/05/isis.html

www.independent.co.uk%2Fnews%2Fworld%2Fmiddle-east%2Fisis-israel-defence-force-apology-attack-unit-golan-heights-defense-minister-moshe-ya-alon-a7700616.html

https://www.richardsilverstein.com/2017/04/23/breaking-former-israeli-defense-minister-confirms-israeli-collaboration-isis-syria/?utm

Israeli Collaboration with ISIS