Οπτικοακουστικά αποσπάσματα εκ της προσφάτου ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος.

Παραθέτουμε κατωτέρω εκτενή οπτικοακουστικά αποσπάσματα από το Ά μέρος της ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος στα γραφεία της κοινότητος στην Θεσσαλονίκη.