Τὸ ἀληθὲς πρόσωπον τῶν “ἀπελευθερωτῶν τῆς Εὐρώπης”.

Σημαντικοτάτη ταινία τεκμηριώσεως βρετανικῆς παραγωγῆς ἀποκαλύπτουσα τὸ ἀληθὲς πρόσωπον τῶν δημοκρατῶν “ἀπελευθερωτῶν τῆς Εὐρώπης”, μέσῳ τῆς γραφικῆς παρουσιάσεως τῶν πάντως ἀποσιωπημένων ὑπὸ τῶν ὑπερευαισθήτων μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως ἐγκλημάτων των κατὰ τῶν γερμανικῶν πληθυσμῶν μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.

Ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος, ἀποκαλυπτικωτάτη εἶναι καὶ ἡ ταινία “Hellstorm”:
(https://www.youtube.com/watch?v=qkQ6J5F01Do&list=PLT8pxCtjSL79P9JYISENSRFbM_xddGgX4&index=9)

καὶ ἐδῶ μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους:

(https://www.youtube.com/watch?v=prUoWhzVKrw&index=1&list=PLT8pxCtjSL79P9JYISENSRFbM_xddGgX4&ab_channel=SturmAbteilung)