Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη (11.3.2017)

?

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο, 11.3.2017, η προαναγγελθείσα εκδήλωση στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον πολλών νέων φίλων και συναγωνιστών της κοινότητος.

Η εκδήλωση ήτο αφιερωμένη στην «Ινδοευρωπαϊκή θεωρία»,  σε ένα, δηλαδή, πολυδιάστατο θέμα που, αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, έχει ωστόσο πολύ σημαντικές πτυχές και προεκτάσεις τόσο σε φιλοσοφικό/ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο (και) στην σύγχρονη εποχή, οπότε δοκιμάζεται η ταυτότης, η υπόσταση και η συνοχή των λαών της Ευρώπης, που μοιάζουν ευάλωτοι ενώπιον μίας γιγαντιαίας εν εξελίξει πληθυσμιακής εποικιστικής εισβολής αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών που άμεσα απειλούν την ύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία σύντομη εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και συνεχίστηκε με δύο διαλέξεις, εκ των οποίων η πρώτη περιελάμβανε παρουσίαση της κλασικής ταξινομήσεως των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής τριμερούς δομής των κοινωνιών των ινδοευρωπαϊκών λαών, ενώ η δεύτερη διάλεξη ήτο αφιερωμένη στο κυρίως θέμα της εκδηλώσεως: την ανασκόπηση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς προταθεί σχετικώς με τον προσδιορισμό της κοιτίδος των ινδοευρωπαϊκών λαών, της λεγομένης «πρωτοπατρίδος» και της διαδρομής που οι λαοί αυτοί ακολούθησαν προς τις περιοχές εγκαταστάσεως των κατά τους ιστορικούς χρόνους.

Στο τέλος ανελύθησαν οι πολιτικές προεκτάσεις της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας στην σύγχρονη εποχή και απεκαλύφθησαν τα κίνητρα των πολεμίων της, τα οποία άλλοτε μεν εκκινούν από βάση αφελούς (ψευδοπατριωτικής) αγνοίας περί τα επιστημονικά δεδομένα (φαιδρά εμμονή αντιεπιστημονικών απόψεων περί «αυτοχθονίας»), άλλοτε δε εκκινούν από δολία βάση υπονομεύσεως της προοπτικής της δεούσης ενότητος των συγχρόνων λαών της Ευρώπης,  των συνδεομένων, λόγω της ινδοευρωπαϊκής συγγενείας και της κοινής βιολογικής, πνευματικής και πολιτισμικής τους κληρονομιάς, η οποία ανάγεται στην απώτερη κοινή καταγωγή και τους στενούς ιστορικούς δεσμούς των.

Στο πλαίσιο της εκδηλώσεως, ανεγνώσθη εκτενές μήνυμα που απέστειλε ειδικώς για τον σκοπό αυτό, ο Ηγέτης του ΑΡΜΑτος Στ. Γκέκας.

Την εκδήλωση ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων και τοποθετήσεων εκ μέρους του ακροατηρίου που έδωσαν την ευκαιρία για γόνιμο προβληματισμό και για συμπληρωματικές διευκρινίσεις και οριοθετήσεις επί των αναπτυχθέντων θεμάτων, φωτίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, με δεδομένους τους χρονικούς περιορισμούς μίας ολιγόωρης εκδηλώσεως, αρκετές κρίσιμες πτυχές του σημαντικού αυτού για την εθνική μας αυτογνωσία ζητήματος.

Αποσπάσματα των διαλέξεων θα δημοσιευθούν προσεχώς.