Μ.Μ.Ε.: Οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Ψεύδους!

942545_247995765542957_909277839614738552_n

ναζητώντας τν βαθύτερο πολιτικ νοχο τς παρακμς: εναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΜΗΝΤΙΟΚΡΑΤΙΑ!

Η ζοφερή πραγματικότης που έχει προκύψει μεταπολεμικώς στην Ευρώπη, η οποία εσχάτως τείνει να προσλάβει παροξυσμικά χαρακτηριστικά και δυναμική ταχείας κατολισθήσεως, ήτοι, για να σκιαγραφήσουμε αυτή την πραγματικότητα συνοπτικώς: η πρωτοφανής, πανευρωπαϊκής κλίμακος, εθνική και φυλετική αλλοίωση, η γενικευμένη διαστροφή τρόπων και ηθών, η παγιωμένη κοινωνική ανωμαλία, αναξιοκρατία και αποσάθρωση και βεβαίως η, διά της αθρόας λαθρομεταναστεύσεως, ακατάσχετη πληθυσμιακή διείσδυση του αφροασιατικού υπερπληθυσμού (σε βαθμό που οδηγεί στην βαθμιαία αντικατάσταση του λευκού πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών από ασιάτες και αφρικανούς) και η επέλαση του επιθετικού Ισλάμ, όλα αυτά – και πολλά άλλα παρεπόμενά τους δεινά – είναι απότοκα αποκλειστικώς των δομών και της λειτουργίας ενός πολυπλοκάμου πολιτικο-οικονομικού Συστήματος εξουσίας, ενός συστήματος καθ’ ολοκληρίαν αντι-φυσικού, φαύλου και καταστροφικού.  Φιλοσοφικός πυρήν του συστήματος αυτού είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τόσον ως ιδεολόγημα-δόγμα μετά του νοσηρού ανθρωποτύπου τον οποίον (ανα)παράγει (του ιδιοτελούς αλλοτριωμένου καταναλωτού – μαζανθρώπου) όσον και ως εκ του επιβαλλομένου διαδικαστικού σχήματος παγιωμένον αντιαξιοκρατικὸ καὶ διεφθαρμένο status quo, υποτίθεται χάριν της «λαϊκής» αντιπροσωπεύσεως και της δι᾿ αυτής δήθεν ελευθέρως ασκουμένης εξουσίας του «λαού» (οριζομένου ως ψηφομάζης). Στην πραγματικότητα η δημοκρατία καταπνίγει μέσα στην αποχαλινωμένη υπομετριότητα του πλήθους το άνθος του Λαού, τους Αρίστους, που είναι και οι μόνοι που, ως η φυσική του κεφαλή, θα μπορούσαν να σχηματίσουν και να εκφράσουν μιαν ιστορικώς δυναμική και έγκυρη Εθνική Βούληση.

globalist1Η δημοκρατία σε όλες τις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ιστορικές παραλλαγές της (τόσο π.χ. όπως εμφανίστηκε σε κάποιες αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη όσο και στα νεότερα χρόνια στην κοινοβουλευτική μορφή) εγγυάται με βεβαιότητα την καθιέρωση της απολύτου αναξιοκρατίας (εξ ορισμού, οντολογικώς) ως αποτέλεσμα του a priori εξισωτισμού μεγάλων μαζών πολιτών των οποίων οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις ισοπεδώνονται και ακυρώνονται διά της υπαγωγής τους, ως ισοτίμων ψηφοφόρων, στο λεγόμενο «εκλογικό σώμα», όπου οι ψήφοι και οι γνώμες απάντων είναι ισοδύναμες και ισοβαρείς, έχοντας, κατά συνέπεια, ίση δυνατότητα επηρεασμού των πολιτικών συσχετισμών και αναδείξεως των πολιτικών αρχόντων!

Ιδιαίτερα στις σύγχρονες αντιπροσωπευτικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες των πολυπληθών κρατών, κεντρικό πυλώνα της δημοκρατίας με καθοριστική συμβολή στην πρακτική διάσταση της λειτουργίας της αποτελούν, δίχως άλλο, τα μ.μ.ε. (μέσα μαζικής «ενημερώσεως» – κατ’  ουσίαν, εξαπατήσεως), τα οποία διαθέτουν ασύλληπτη ισχύ ως προς την δυνατότητά τους, με την κατάλληλη αξιοποίηση ψυχολογικώς μελετημένων τεχνικών μαζικού πειθαναγκασμού (προπαγάνδα), να διαμορφώνουν τις γνώμες, τις απόψεις, τις στάσεις και τα γούστα των πολιτών – ό,τι συνοπτικώς διά πολλαπλής σφυρηλατήσεως εγκαθίσταται ως μαζική ιδεοληψία.

Τα δείγματα της τεραστίας ευθύνης των μ.μ.ε. στην, με καθοριστικό τρόπο, διαμόρφωση της κυρίαρχης μαζικής ιδεολογίας, του πραγματικού ψυχολογικού υποβάθρου της κατακλυσμιαίας ΠΑΡΑΚΜΗΣ που κατατρύχει την κοινωνία μας είναι άφθονα και εντυπωσιακά, ορατά σε όλους, αντιληπτά όμως μόνον απ’ όσους δύνανται να παρακολουθούν με την ελαχίστη απαιτουμένη οξυδέρκεια και ελευθερία κρίσεως τα καθημερινώς τεκταινόμενα και τον τρόπο με τον οποίο όλα όσα συμβαίνουν παρουσιάζονται, εντέχνως φιλτραρισμένα ή, πολύ συχνά, πλήρως διαστρεβλωμένα (ή και επιμελώς αποκρυπτόμενα), από την ειδησεογραφία των μεγάλων Συστημικών μ.μ.ε. και των κατά τόπους φερεφώνων, αναμεταδοτών και ανακυκλωτών των, αφού κάποια κεντρικά δίκτυα ενορχηστρώνουν και διαμορφώνουν  καθημερινώς την προπαγάνδα η οποία ακολούθως διαχέεται από τα κέντρα παραγωγής της, προς την περιφέρεια (τα διάφορα τοπικά και δευτερεύοντα μέσα), με τελικούς αποδέκτες τους αποχαυνωμένους μαζανθρώπους που αμέριμνοι την καταναλώνουν, βυθισμένοι στον βαθύ ανεπίγνωστο λήθαργο της απεράντου βλακείας των, αυταπατώμενοι μάλιστα ότι αποτελούν τον «κυρίαρχο λαό» που δήθεν καθορίζει τις εξελίξεις!

13882337_304140353261831_377930588599677282_nΜέσα από την αρθρογραφία του παρόντος ιστοτόπου, όπως είναι αντιληπτό σε κάθε τακτικό μας αναγνώστη,

προσπαθούμε ενδεικτικώς να εντοπίζουμε, μέσα στην απέραντη πλημμυρίδα της χαοτικής καθημερινής ειδησεογραφίας και να αποκαλύπτουμε αποσιωπημένες ή «παραχωμένες» (ως τάχα δευτερεύουσες, αν και κατ’ ουσίαν βαρυσήμαντες) ειδήσεις, να αναδεικνύουμε διαστρεβλωμένες ειδήσεις, τοποθετώντας τις, διά του σχολιασμού μας, στις ορθές τους διαστάσεις, να φωτίζουμε και να επισημαίνουμε ουσιώδεις πτυχές τους, να εξάγουμε συμπεράσματα και να διακρίνουμε προεκτάσεις και συνάψεις μεταξύ φαινομενικώς ασυνδέτων γεγονότων ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της εγγενούς φαυλότητος κάθε παραλλαγής Δημοκρατίας – επίσης δε και της εν είδει εμμονικής παλινδρομικής εξαρτήσεως εξιδανικευμένης λεγομένης «αμέσου δημοκρατίας», με την φαντασίωση της οποίας βαυκαλίζονται όσοι αδυνατούν να υπερβούν το δημοκρατικό «ταμπού», με το οποίο τους έχει παιδιόθεν διαποτίσει η Συστημική προπαγάνδα, πείθοντάς τους ότι η «δημοκρατία», που έχει ως λέξη προσλάβει μαγικές ιδιότητες, αποτελεί μονόδρομο, ως τρόπο διακυβερνήσεως – νοώντας βεβαίως, πέρα από την παραπλανητικώς εύηχη λέξη «δημοκρατία», ως διακριτά ουσιώδη ειδοποιά χαρακτηριστικά της: τον πολιτικό εξισωτισμό, το γενικό «δικαίωμα» ψήφου και την δεδομένη και αναπόφευκτη διαπλοκή των τριών (υποτίθεται ανεξαρτήτων, βάσει του Συντάγματος) λειτουργιών της εξουσίας (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής) αφ’ ενός μεταξύ τους και αφ’ ετέρου με την 4η, πανίσχυρη και στην πράξη υπέρτερή τους υπερεξουσία των μ.μ.ε., και του όπισθεν τούτων υποκρυπτομένου δημοκρατικού Τυράννου: του Χρήματος και των κατόχων του, της χρηματιστικής πλουτοκρατίας! Η εμπλοκή και διαπλοκή του του Χρήματος και των υποτελών του ΜΜΕ επί της ουσίας διασφαλίζουν τον προκαθορισμό κάθε εκλογικού αποτελέσματος υπέρ των παρασκηνιακών αρχόντων του χρήματος και της διαπλοκής – και των ευνοουμένων τους πολιτικών ανδραπόδων.

Ως πρόσφατα ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο προβάλλονται τα καθημερινά γεγονότα παραθέτουμε τα κάτωθι:

Α) Το δακρύβρεχτο βραβευμένο (και υποψήφιο για όσκαρ…) «ντοκιμαντέρ» “4.1 μίλια” της Δάφνης Ματζιαράκη, το οποίο προβάλλει το «δράμα των προσφύγων» και την στάση «αλληλεγγύης» των Ελλήνων στα νησιά, ντοκιμαντέρ που στοχεύει όχι βεβαίως στην νόηση και την κρίση όσων θα το δουν (αφού διά γυμνού οφθαλμού προκύπτει από τις εικόνες ότι πρόκειται για σκηνές κανονικού ασιατικού εποικισμού) αλλά αποκλειστικώς στο συναίσθημα (εστιάζοντας σκοπίμως στον ανθρώπινο πόνο, στο κλάμα, τις κακουχίες, τον θάνατο, κλπ). Μνημείο μαύρης προπαγάνδας! Μοναδική παρουσίαση της εγκληματικής ηλιθιότητος των αλλοτριωμένων νεοελλήνων που συνεργούν (είτε ενεργητικώς είτε παθητικώς) στον εξισλαμισμό και στην κατάληψη της πατρίδας τους από τον ασιατικό υπερπληθυσμό, σε όλο της το μεγαλείο!

Β) Παραθέτουμε εκ νέου «ρεπορτάζ» του δικτύου “Αλ-Τζαζίρα” το οποίο αναμεταδόθηκε και από εγχώρια μ.μ.ε. (το βίντεο είναι αναρτημένο και στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδος μας) διότι αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό μοτίβο μαύρης προπαγάνδας.

Γ) το τρίτο παράδειγμα που συλλέξαμε από τη πρόσφατη ειδησεογραφία προέρχεται από δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού STAR. Πρόκειται για εκτενές απόσπασμα του δελτίου της 18/1/2017. Δείτε προσεκτικά τον τρόπο παρουσιάσεως των θεμάτων στα πρώτα 20΄.

Συγκεκριμένα, παρατηρήστε, πρώτον, τον απροκάλυπτα μεροληπτικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το πρώτο θέμα του δελτίου (στην οποία αφιερώνονται σχεδόν 15΄!). Πρόκειται για το γνωστό επεισόδιο με την αναγκαστική τοποθέτηση παιδιών μεταναστών σε δημοτικό σχολείο του Κερατσινίου, παρά τις οργισμένες αντιδράσεις της συντριπτικής πλειονότητος των γονέων.

Παρατηρήστε εν συνεχεία την δεύτερη είδηση, το περιεχόμενο της οποίας ουσιαστικώς καταρρίπτει από μόνο του την προπαγανδιστική γραμμή του καναλιού στο πρώτο θέμα του δελτίου, αφού ξεκάθαρα προκύπτει ότι οι εθνικές και φυλετικές διαφορές συνιστούν λόγο διαχωρισμού των παιδιών μεταναστών, προερχομένων από διαφορετικές μουσουλμανικές κοινότητες (Αφγανούς, Σύριους, Βορειοαφρικανούς, κλπ) που, παρά την θρησκευτικής τους συνάφεια, είναι αδύνατον να συνυπάρξουν ειρηνικά στους ίδιους χώρους, γι’ αυτό και επιβάλλεται εκ των πραγμάτων ο πλήρης διαχωρισμός τους, λησμονώντας ότι στο αμέσως προηγούμενο θέμα του ιδίου δελτίου (!), επίκεντρο της προπαγάνδας ήταν ότι τα παιδιά ελλήνων και τριτοκοσμικών ασιατών μουσουλμάνων μεταναστών θα πρέπει οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως καταγωγής και εθνοπολιτισμικής ταυτότητος, να συνυπάρχουν με το ζόρι στα ίδια σχολεία!

Παρατηρήστε τέλος την (προφανώς σκόπιμη) υποβάθμιση, ως τρίτου θέματος του δελτίου, της συγκλονιστικής ειδήσεως της τοποθετήσεως ενός κομματικού κυβερνητικού εγκαθέτου-επιτρόπου (!) στις μεγάλες εφημερίδες (Βήμα, Νέα) του υπό πτώχευση Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.), με προφανή σκοπό να επιβλέψει την αλλαγή της δημοσιογραφικής «γραμμής» τους από αντικυβερνητική σε φιλοκυβερνητική ως αντάλλαγμα για την παροχή «βοήθειας» προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικονομική διάσωσή τους. Η περίφημη διαπλοκή πολιτικής και μ.μ.ε. σε όλο της το μεγαλείο και μάλιστα ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΩΣ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»…

Υ.Γ.: Αξίζει ίσως να θυμίσουμε ότι κατά την πρόσφατη διαδικασία-φιάσκο της αδειοδοτήσεως των τηλεοπτικών σταθμών, οπότε με έναν μπιγκμπραδερικής εμπνεύσεως διαγωνισμό που θύμιζε περισσότερο λειτουργία καζίνο, ο ΣΥΡΙΖΑ επεχείρησε να αντικαταστήσει την παλαιότερη διαπλοκή με μία δική του, πληρεξούσιος εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού STAR ήταν ένας τύπος ονόματι Αλκαλάϊ (της γνώστης “περιουσίου” φυλής με την ιδιαιτέρα διαχρονική αδυναμία στο έλεγχο των μ.μ.ε., απανταχού της γης). Τυχαίο; Δεν νομίζουμε…