Ἡ Google θὰ λογοκρίνῃ ἀναζητήσεις περὶ τοῦ ”ὁλοκαυτώματος”.

censorship_pactὉ πόλεμος κατὰ τῆς ἐλευθερίας σκέψεως μεταφέρεται ἐκτεταμένως εἰς τὸ διαδίκτυον! Οἱ δῆθεν πάροχοι ἐλευθέρας πληροφορήσεως ὅπως ἡ διεθνὴς ἑταιρεία Google δηλώνουν δημοσίως ὅτι θὰ προχωρήσουν εἰς λογοκρισίαν τῶν ἱστοσελίδων “μίσους” οὕτως ὥστε νὰ μὴ ἐμφανίζωνται  εἰς τὰς ἀναζητήσεις τῶν χρηστῶν. Ἤτοι, οἱαδήποτε φωνὴ ἀνθίσταται εἰς τὴν ἐν ἐξελίξει Λευκή γενοκτονία καὶ τολμᾶ νὰ κατονομάσῃ τοὺς ραδιούργους διεθνεῖς δυνάστας ποὺ τὴν προωθοῦν, θὰ φιμώνεται πρὸς “ἀποφυγὴν παραπληροφορήσεως” – ἀνάγνωθι: χάριν προασπίσεως τῆς στεγανότητος τῆς παραπληροφορήσεως!!!    

http://www.csmonitor.com/Technology/2016/1221/Google-updates-algorithm-to-filter-out-Holocaust-denial-and-hate-sites

http://www.bbc.com/news/technology-38379453