Ἡ Μεγάλη Βρετανία ὁρίζει ἐκ νέου καὶ διὰ νόμου τὴν ἔννοια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.

downloadΟἱ εἰσέτι ὑπάρχουσες “κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ” νομοθεσίες ἐκρίθησαν μᾶλλον ἐλλιπεῖς ὑπὸ τοῦ Συστήματος τὸ ὁποῖον πλέον προχωρεῖ εἰς ἐπαναπροσδιορισμὸν τῆς ἐννοίας τοῦ βαρυσημάντου αὐτοῦ ἀδικήματος, οὕτως ὥστε νὰ περιορίσῃ τὰ συνεχῶς αὐξανόμενα κύματα συνειδητοποιημένων καὶ ἀφυπνισμένων Λευκῶν ἀνθρώπων. Ὑπὸ τὸν νέον ὁρισμὸν θὰ ἀπαγορεύεται διὰ νόμου καὶ ἡ παραμικρὰ ἀκόμη ἀναφορὰ εἰς τὸν ἐκλεκτὸν λαόν, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὴν μορφὴν νύξεως κατὰ τοῦ ἐγκληματικοῦ κράτους-δολοφόνου, Ἰσραήλ.

Οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι πρέπει νὰ συνεχίσουν ἀνενόχλητοι τὸ θεάρεστον ἔργον των καὶ ἡ ὑποτακτικὴ εἰς αὐτοὺς κυβέρνησις τῆς Ἀγγλίας εἶναι πρόθυμος νὰ προστατεύσῃ παντὶ τρόπῳ τοὺς πάτρωνές της. Χαρακτηριστικῶς, τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἡμέραν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου περὶ “ἀντισημιτισμοῦ” κώδικος, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἐκήρυξεν παράνομον τὴν δυναμικὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴν ὀργάνωσιν National Action τῆς ὁποίας τὴν ἀκτιβιστικὴν δρᾶσιν ἔκρινεν ὡς “τρομοκρατικήν”.

http://www.breitbart.com/london/2016/12/16/gove-antizionism-antisemitism-impure-simple/

http://uk.reuters.com/article/uk-britain-politics-antisemitism-idUKKBN14100F

https://www.theguardian.com/society/2016/dec/12/antisemitism-definition-government-combat-hate-crime-jews-israel

http://www.independent.co.uk/voices/anti-semitism-theresa-may-new-definition-jewish-council-holocaust-society-israel-criticism-palestine-a7470166.html