ΜΚΟ περισυλλέγουν λαθροεισβολεὶς ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Λιβύης!

59eca4ef-ea63-4257-8dfa-21f4810fdc4fἈποκαλυπτικότατον βίντεο ἀποδεικνύει διὰ ἀκόμη μίαν φορὰν τὴν ἐθνοβόρον δρᾶσιν τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ πλέον ἀναλαμβάνουν ἀπροκαλύπτως ρόλο “εἰσαγωγέα” ἀφρικανῶν λαθροεισβολέων εἰς τὴν Ἰταλίαν! Παρατηρήσατε πῶς, μὲ τὴν ἀγαστὴν συνεργασίαν τῆς ἰταλικῆς ἀκτοφυλακῆς, περισυλλέγουν τοὺς ἀλλοφύλους ἐκτὸς τῶν ἰταλικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ τοὺς μεταφέρουν ἐν συνεχείᾳ κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὰς ἀκτάς.

Οἱ δράσεις αὐτὲς δὲν εἶναι ἐπ’ οὐδενὶ “διασώσεις” ναυαγῶν ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἀντιθέτως ἐνορχηστρωμένας ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν ἐπίσπευσιν τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν τελικὴν ἀντικατάστασιν τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

https://gefira.org/en/2016/12/04/ngos-are-smuggling-immigrants-into-europe-on-an-industrial-scale/

https://gefira.org/en/2016/11/16/ngos-armada-for-the-coast-of-libya/