Γερμανικὸ περιοδικὸ γιὰ γονεῖς προειδοποιεῖ περὶ ”ἀκροδεξιοῦ” κινδύνου ἐκ μέρους σεμνῶν καὶ φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν ίθαγενῶν / German parenting magazine warns against “danger” from, likely right oriented, ‘‘blond, cheerful’’ families.

http://www.breitbart.com/london/2016/09/25/blond-cheerful-families-dangerous-right/

threat-of-the-right2-640x480