UN Unreliable Notions‏- ἀναξιόπιστες ἔννοιες

  Αφού τουλάχιστον αναξιόπιστος θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας διεθνής οργανισμός με τέτοια θεωρητική βάση, αυτοκτονική μάλιστα για τα έθνη τα οποία συμμετέχουν.
2 νέες ειδήσεις σχετικά με τον διαβολικό αυτόν φορέα έρχονται να υπενθυμίσουν ποιος κινεί τα νήματα σε αυτόν… που δεν είναι άλλος από τον γνωστό “περιούσιο λαό” – αφού μόνον προς το εθνικό και το παγκόσμιο (σιωνιστικό) συμφέρον εκείνου εργάζεται, κατευθύνει και θεσμοθετεί ο πρώτος:

  Οδηγία, λοιπόν, του ΟΗΕ (UN) προς όλα τα μέλη-κράτη προς δημιουργία κοινής νομοθεσίας, που θα ορίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να λένε – αλλά και να σκέφτονται – οι πολίτες των κρατών-μελών.
Φυσικά, αν δεν το μαντέψατε, η υποδεικνυομένη νομοθεσία αφορά στο ζήτημα του “ρατσισμού” και των “διακρίσεων”.
Κατά τα άλλα στην δημοκρατία “όλες οι απόψεις είναι επιτρεπτές” – πλήν βεβαίως όσων αμφισβητούν τα άνωθεν επιβεβλημένα διαλυτικά της δογματικά “θέσφατα”…

  Και ενώ ο οργανισμός αυτός αποδεικνύεται σχολαστικότατος ως προς την τήρηση των “πολιτικώς ορθών” κανόνων συμπεριφοράς για την Ευρώπη και τις Δυτικές χώρες εν γένει, ακόμη δεν έχει αποφανθεί για τα στυγνά εγκλήματα κατά αθώων πολιτών και παιδιών στην Παλαιστίνη, που διεπράχθησαν από το Ισραήλ τελευταία φορά σε ευρυτάτη κλίμακα πριν κάποιους μήνες.
Το Ισραήλ, λοιπόν, που “χορεύει” κυριολεκτικά τον ΟΗΕ στον δικό του μεσανατολίτικο ρυθμό, θα προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας…”και τα ρέστα”! Ζητώντας δηλαδή αποζημίωση από την Παλαιστίνη για το θέμα της Χαμάς.
Αξίζει να σημειωθεί επί του προκειμένου ότι το περασμένο καλοκαίρι τα εκατέρωθεν θύματα ήσαν 73 Ισραηλινοί, και …2200
Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων όμως οι περισσότεροι άμαχοι πολίτες και παιδιά.

  Φυσικά κανείς λόγος για εφαρμογή τέτοιων εθνοδιαλυτικών όρων και διατάξεων στο Ισραήλ, που κατ᾿ ειδικήν εξαίρεση (ακόμη μία, δηλαδή…) δικαιούται να έχει εθνοφυλετικό κράτος χωρίς να οχλείται από κανένα διεθνή οργανισμό – πράγμα που πρόσφατα, μάλιστα, απεφάσισε και να κατοχυρώσει συνταγματικώς· ακούσατε για καμμίαν αντίδραση του κατά τα άλλα λαλίστατου ΟΗΕ και των λοιπών του φερεφώνων, που επιβάλλουν στα λευκά Έθνη μεταξύ άλλων και την εισρὀφηση απειραρίθμων αλλοφύλων προσφύγων – για των οποίων συνήθως την κατάσταση ευθύνεται το άλλο χέρι του ιδίου παγκοσμίου διαβολικού Συστήματος;
  Ώς πότε οι λευκοί λαοί θα παραπλανώνται από τον “δολοφόνο με αγγελικό πρόσωπο” που λέγεται ΟΗΕ – και την θυγατρική του UNICEF (πνευματικό τέκνο της Ιουδαϊκής Σχολής της Φραγκφούρτης, πάτρωνος της κατεστημένης “πολιτικής ορθότητος”);

Πηγές:
http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/19817-un-seeks-to-criminalize-free-speech-citing-human-rights
http://rt.com/news/219627-israel-palestine-court-taxes/