Ἠχητικὰ ἀποσπάσματα ἐκ τῆς προσφάτου περὶ Ἰνδοευρωπαϊκότητος ἐκδηλώσεως

Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγουμένη μας ανάρτηση, πραγματοποιήθηκε προ ημερών στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη εκδήλωση με κεντρικό θέμα την Ινδοευρωπαϊκότητα, περιλαμβάνουσα ἀκολουθίαν διαλέξεων, που αφορούσαν διάφορες επί μέρους πτυχές της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας και επιστήμης.

Καθώς προαναγγείλαμε, παρουσιάζουμε σήμερα εκτενή ηχητικά αποσπάσματα εκ της εκδηλώσεως και, συγκεκριμένα, την εισαγωγική ομιλία και την κυρία διάλεξη, που περιλαμβάνει ανασκόπηση/παρουσίαση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικώς με το ζήτημα του προσδιορισμού της Πρωτοπατρίδος (κοιτίδος) των Ινδοευρωπαίων καθώς και της εκείθεν πορείας που ακολούθησαν οι διάφοροι ινδοευρωπαϊκοί λαοί, καθ᾿ οδόν προς τις μετέπειτα Πατρίδες τους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πολιτικὴ ὁμιλία ὑπὸ Στεφάνου Γκέκα: “Ἡ ἀτραπὸς τῆς Νίκης ἀπέναντι τῆς συγχρόνου Λερναίας Ὕδρας κι οἱ αὐταπάτες τῶν ἡμιμέτρων”

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: 20.00

Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη (11.3.2017)

1Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο, 11.3.2017, η προαναγγελθείσα εκδήλωση στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον πολλών νέων φίλων και συναγωνιστών της κοινότητος.

Η εκδήλωση ήτο αφιερωμένη στην «Ινδοευρωπαϊκή θεωρία», σε ένα, δηλαδή, πολυδιάστατο θέμα που, αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, έχει ωστόσο πολύ σημαντικές πτυχές και προεκτάσεις τόσο σε φιλοσοφικό/ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο (και) στην σύγχρονη εποχή, οπότε δοκιμάζεται η ταυτότης, η υπόσταση και η συνοχή των λαών της Ευρώπης, που μοιάζουν ευάλωτοι ενώπιον μίας γιγαντιαίας εν εξελίξει πληθυσμιακής εποικιστικής εισβολής αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών που άμεσα απειλούν την ύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία σύντομη εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και συνεχίστηκε με δύο διαλέξεις, εκ των οποίων η πρώτη περιελάμβανε παρουσίαση της κλασικής ταξινομήσεως των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής τριμερούς δομής των κοινωνιών των ινδοευρωπαϊκών λαών, ενώ η δεύτερη διάλεξη ήτο αφιερωμένη στο κυρίως θέμα της εκδηλώσεως: την ανασκόπηση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς προταθεί σχετικώς με τον προσδιορισμό της κοιτίδος των ινδοευρωπαϊκών λαών, της λεγομένης «πρωτοπατρίδος» και της διαδρομής που οι λαοί αυτοί ακολούθησαν προς τις περιοχές εγκαταστάσεως των κατά τους ιστορικούς χρόνους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Θεσσαλονίκη, 11.03.2017 – Διάλεξις μὲ θέμα: “Ἡ Πρωτοπατρὶς τῶν Ἀρίων”

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016

Μιά σύντομη αναφορά

pano-finalΆλλη μια χρονιά βαίνει προς την δύση της. Μια χρονιά ιδιαιτέρως αρνητική για την πορεία του Έθνους και της Φυλής μας, καθώς η κατακλυσμιαίων διαστάσεων «ειρηνική» (αφού βεβαίως δεν υφίσταται άμυνα!) εισβολή των φαιών μαζών μεταναστών δεν αφήνει κανένα περιθώριο θετικής προοπτικής για το Είδος μας, εάν δεν ανασχεθεί άμεσα και δεν παταχθεί αποφασιστικά· το οποίον βεβαίως και προϋποθέτει την πάταξη του εφιαλτικού κατεστημένου Συστήματος και των ανδραπόδων του, τα οποία ανοίγουν διάπλατα πύλες, γκρεμίζουν αμυντικά τείχη, αποσαθρώνουν και κατερειπώνουν τις ψυχές και την εσωτερικήν άμυνα των λευκών υπηκόων τους. Διότι ο εσωτερικός εκφυλισμός των Ελλήνων αλλά και των λοιπών Ευρωπαίων εν γένει αποτελεί βασικό στοιχείο στην επίτευξη της επιβολής των σχεδίων του αιωνίου εχθρού στον πλανήτη…
Η ανάσχεση, όμως, κι η πάταξη του Συστήματος, άρα δε και της σ᾿ αυτό υποταγμένης ψυχοσυνθέσεως, κοσμοθεάσεως και ψυχολογίας, προϋποθέτουν το θετικό μέρος μιας αληθινής και ολοκληρωτικής Επαναστάσεως, που συνίσταται στην επιλογή, άνδρωση κι οικοδόμηση μιας Κοινότητος συνειδητών φορέων της Εθνοκοινοτικής Επαναστάσεως: Φορέων που θα την βιώνουν, εκδηλώνουν, πραγματώνουν κατ᾿ αρχήν μέσα τους, ώστε βαθμηδόν να ανδρωθεί μέσα από τις τάξεις της Κοινότητος, δίκην ιστού βλαστοκυττάρων, ο Νέος Άνθρωπος, ο Νέος Δημιουργός, ως τελείως ξένος και βαθύτατα, ριζικώς και αντιδιαμετρικώς εχθρικός προς την συστημική Παρακμή κι Εντροπία. Κι εδώ ακριβώς έγκειται ο μοναδικός και πρωτοποριακός ρόλος του ΑΡΜΑτος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος, της 19ης Νοεμβρίου 2016 (Αθήνα).

19-Νοεμβρίου.-Γ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της οργανώσεως Αθηνών του ΑΡΜΑτος, το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016, εκδήλωση-διάλεξη με θέμα: «42 χρόνια δημοκρατίας: 42 χρόνια Ψεύδους, Αἴσχους, Προδοσίας». Η εκδήλωση περιελάμβανε σειρά ομιλιών αφιερωμένων στην επονείδιστη και άκρως διαλυτική για το έθνος μας, περίοδο της μεταπολιτεύσεως, περίοδο απολύτου κυριαρχίας του κλεπτοκρατικού κοινοβουλευτισμού.

Ο πρώτος ομιλητής επεσήμανε τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου – 3ου π.Χ. αιώνος αφενός και των συγχρόνων αστικών αντιπροσωπευτικών (κοινοβουλευτικών) δημοκρατιών – αποτόκων της γαλλικής επαναστάσεως και της βρετανικής εμποροκρατίας (στρεβλών κακεκτύπων της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας) αφετέρου, διαφορές οι οποίες δεν αναιρούν ωστόσο την, επισημανθείσα από πλειάδα φιλοσόφων και στοχαστών, εν γένει προβληματική φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος, σε όλες τις κατά περιόδους παραλλαγές του.

Ο δεύτερος ομιλητής ανεφέρθη στα προσωπικά του βιώματα, από την απαρχή των επεισοδίων στο κέντρο των Αθηνών, τον Νοέμβριο του 1973, τα οποία οδήγησαν, μεταπολιτευτικώς, στην σχηματοποίηση του μυθεύματος περί «εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου» – γενεθλίου μύθου της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας. Ακολούθησε εκτενής αναδρομή των 42 ετών μεταπολιτευτικής διαλύσεως με απαρίθμηση του πλήθους των προδοσιών που έχουν συντελεσθεί και προσδιορισμό ως βασικών διαλυτικών παραγόντων της περιόδου, που καθήμαξαν και καθαιμάσσουν την πατρίδα μας: την οικογενειοκρατία και την πλουτοκρατία.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο τρίτος ομιλητής, σκιαγράφησε, με πύρινο λόγο, την θέση της Κοινότητός μας για τον ιερό αγώνα υπερασπίσεως της Πατρίδος και της Φυλής μας, που έχουμε αναλάβει, αγώνα που απαιτείται να εντατικοποιηθεί, αγώνα ο οποίος αναποφεύκτως μας φέρνει σε απόλυτο σύγκρουση προς τα θεμελιώδη ψεύδη και τα νόθα «ιδανικά» της μεταπολιτεύσεως.

Ἀθήνα, 19.11.2016 – Διάλεξις με θέμα: “42 χρόνια δημοκρατίας: 42 χρόνια Ψεύδους, Αἴσχους, Προδοσίας ”

%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae

Πραγματοποίηση διαλέξεως για την ζωή, το έργο και την πνευματική και πολιτική κληρονομιά του Ezra Pound.

2Με αφορμή την επέτειο γεννήσεως του σπουδαίου Αμερικανού ποιητού Έζρα Πάουντ, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 22.10.2016 στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στη Θεσσαλονίκη, διάλεξη με θέμα: «Ο Έζρα Πάουντ και οι άλλοι». Στην διάλεξη έγινε παρουσίαση τόσο του βίου και του πλούσιου λογοτεχνικού – και όχι μόνον – έργου του Πάουντ, όσο και του αγώνος του, σε πολιτικό επίπεδο, ο οποίος υπήρξε απολύτως ασυμβίβαστος έως το τέλος της ζωής του, αποτελώντας για τον λόγο αυτό ένα ξεχωριστό υπόδειγμα Ανδρός – πρότυπο για την Λευκή Ανθρωπότητα!

Στο πλαίσιο της διαλέξεως έγινε επίσης γενικότερη αναφορά στη στάση των ανθρώπων του λόγου και της τέχνης στην Ευρώπη και την Β. Αμερική, της περιόδου του μεσοπολέμου και μετέπειτα, με ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Τόμας Έλιοτ, Αμερικανού λογοτέχνου και αυτού, ο οποίος, καίτοι στα πρώτα του βήματα επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον Ε. Πάουντ, εν συνεχεία όμως τράβηξε διαφορετικό δρόμο, φροντίζοντας να γίνει αποδεκτός από το (μεταπολεμικό) καλλιτεχνικό κατεστημένο, το οποίο ίσως για τον λόγο αυτό φρόντισε να τον ανταμείψει με ένα Νόμπελ λογοτεχνίας.

Την λογοτεχνική αξία του Έζρα Πάουντ, μίας τόσο ευρυμαθούς και πολυσχιδούς προσωπικότητος, ενός κολοσσού του παγκοσμίου πνεύματος, δεν τολμούν να αμφισβητήσουν ούτε οι πιο δηλητηριώδεις πολέμιοι της Ιδέας στην οποία στρατεύτηκε και στην οποία έμεινε αταλάντευτα πιστός, μέχρι τέλους, και παρά την απάνθρωπα βασανιστική μεταχείριση που του επεφύλαξαν μετά το ’45 οι ποταποί και μικρόψυχοι «νικητές», αναμένοντας ίσως ότι θα έκαμπταν με τον τρόπο αυτό το υψηλό φρόνημα και το ελεύθερο πνεύμα του.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

Θεσσαλονίκη, 22.10.2016 – Διάλεξις με θέμα: “Ὁ Ἔζρα Πάουντ καὶ οἱ ἄλλοι”

omilia-ezra-teliko

Ορειβατικές εξορμήσεις από κλιμάκια του ΑΡΜΑτος εις μνήμην Κώστα Μπαϊκούση.

ΚΩΣΤΑΣ-ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣΣαν σήμερα, πριν τέσσερα χρόνια, έφυγε πολύ πρόωρα από την ζωή, ένας εκλεκτός Έλλην, ένας εξαιρετικός συναγωνιστής, ένας σύντροφος ∙ ο αλησμόνητος στα μέλη της κοινότητάς μας, Κώστας Μπαϊκούσης. Ήταν ένα αληθινό πρότυπο ανδρός, κατά την πλατωνική έννοια, αφού συνδύαζε την δράση με την γνώση και την αρετή. Τον βίο του διέκριναν το δωρικό ήθος, το φυσικό σφρίγος, η σωφροσύνη και η ανιδιοτελής προσφορά στον Αγώνα. Γι’ αυτό ήταν – και παραμένει – πρότυπο για όλους μας.

Αθλητής ο ίδιος με διακρίσεις στον στίβο και λάτρης του βουνού και της ορειβασίας, είχε πάντοτε στόχο την κατάκτηση κορυφών, φυσικών και πνευματικών.

Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τον Όλυμπο και τον Ταύγετο όπου, πριν λίγες μέρες, παλαιοί φίλοι και συναγωνισταί του Κ. Μπαϊκούση στο ΑΡΜΑ, πραγματοποίησαν, αναβάσεις, προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη του με τον πιο ταιριαστό σ’ εκείνον τρόπο.

9 20160801_190635 20160802_114130 8 7 6 4

Διάλεξη μὲ θέμα: SS – Ὁ πρῶτος Εὐρωπαϊκὸς Στρατός.

Ομιλία.

Ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία στην Αθήνα.

received_10201721355752372Την ομιλία του αρχηγού του ΑΡΜΑτος στα γραφεία της οργανώσεως στην Θεσσαλονίκη, διαδέχθηκε η, εξίσου επιτυχημένη, ομιλία στα γραφεία των Αθηνών, ηχητικά αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στην παρούσα ανάρτηση.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ ΠΛΗΡΗΣ διάλογος τῆς Θεσσαλονίκης.

received_10201721355752372Λόγῳ τεχνικοῦ προβλήματος εἶχε κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀνάρτησι διαλόγου (ποὺ τώρα ἀντικαθίσταται) γίνει περικοπὴ στὸ τελείωμά του, πρᾶγμα ποὺ ἀποκαθίσταται διὰ τῆς ἐκ νέου ἀναρτήσεώς του ΕΔΩ

Ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία στην Θεσσαλονίκη.

received_10201721355752372Όπως είχαμε προαναγγείλει σε προηγούμενη ανάρτησή μας, παραθέτουμε ένα εκτενές ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Στεφάνου Γκέκα στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ομιλίες του Αρχηγού του ΑΡΜΑτος στα γραφεία των οργανώσεων Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

62016-04-20 (5) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η περιοδεία του ηγέτου του ΑΡΜΑτος, Στεφάνου Γκέκα, στις έδρες των οργανώσεων Θεσσαλονίκης και Αθηνών της κοινότητος, όπου μίλησε ενώπιον πλήθους συναγωνιστών, την Παρασκευή 15.4.2016 και την Κυριακή 17.4.2016 αντιστοίχως. Στις ομιλίες του ανεφέρθη διεξοδικώς στις πραγματικές ρίζες της βαθειάς πνευματικής, ψυχικής και βιολογικής παρακμής η οποία πλήττει, με τρόπο δραματικό, την ίδια την υπόσταση της λευκής ευρωπαϊκής φυλής, των ευρωπαϊκών εθνών και του παραδοσιακού ευρωπαϊκού πολιτισμού, στην καθ’ όλα σκοτεινή εποχή μας, κατά την οποία κάθε λογής υπάνθρωποι κατακλύζουν μαζικά τις ευρωπαϊκές πατρίδες, που βρίσκουν εντελώς ανοχύρωτες και παθητικές, δυνάμει ενός νοσηρού πνεύματος μοιρολατρίας και εθελοδουλίας καθώς και ενός πρωτοφανούς στην ιστορία αυτοκαταστροφικού ιδεασμού, που συνίσταται στην πλήρη εξάλειψη και διαστροφή των φυσικών ενστίκτων αυτοσυντηρήσεως και αμύνης!
Προσεχώς θα δημοσιευθούν εκτενή ηχογραφημένα αποσπάσματα των ομιλιών.

Νέα διεύθυνση επικοινωνίας για τις ομιλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις προσεχείς ομιλίες, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινώς εκτός λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε το ακόλουθο email επικοινωνίας epikratein@gmail.com

Πολιτικὴ ὁμιλία ὑπὸ Στεφάνου Γκέκα: “Στὸ χεῖλος τῆς Ἀβύσσου ἢ στὸ Μεταίχμιο τῆς Ἀναγεννήσεως;”

received_10201721355752372

Διάλεξη με θέμα: Πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική Ευρώπη κατά την περίοδο 1919-1933.

Αφίσα.

Διάλεξη με θέμα: “Ἡ ἔλευση τῶν Ἑλλήνων – Ἰνδογερμανικὲς κατακτήσεις στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου ​περὶ τὴν 2η π.Χ. χιλιετία”.

1

Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής : ΠΑΡΩΝ!

NTERTILHSFATHER_337_355

 Με 38 ολόλευκα χρυσάνθεμα στο μνήμα του τιμήθηκε για ακόμη μία χρονιά ο μεγάλος αυτός Άνδρας της Φυλής μας, ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής.Ν.Ντερτιλής

 Εν μέσω ενός οχετού εθνικών μειοδοσιών, προδοσιών και εξαπλώσεως των πλέον εκφυλισμένων προτύπων, εντός μίας κοινωνίας η οποία ξεπουλά την ίδια της την ουσία, αξιοπρέπεια και υπόσταση, αφήνοντάς τες στους ριψάσπιδες δημοκράτες, εν μέσω «θρήνων» για τον χαμό κάποιων «ροκ σταρς», φορέων ολάκερης της παρακμής της Δύσεως, πολυάριθμα μέλη και φίλοι του Εθνοκοινοτικού μας Δεσμού συμμετείχαν το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου στην λιτή και σεμνή εκδήλωση αποτίσεως της οφειλομένης τιμής στον Στρατηγό, που διοργάνωσε το ΑΡΜΑ.

 Την νεκρική σιγή εντός και εκτός του χώρου του 1ου νεκροταφείου Αθηνών εδόνησε ένα ηχηρό “παρών” για τον πρότυπο αυτόν Στρατιώτη της Πατρίδος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και φίλοι του ΑΡΜΑτος, μέλη άλλων εθνικιστικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Χειμερινές ορεινές πεζοπορίες – διανυκτερεύσεις ομάδων του ΑΡΜΑτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επ’ ευκαιρία του Χειμερινού Ηλιοστασίου.

ar2015ii

  Στο τέλος του Δεκεμβρίου, ομάδες του ΑΡΜΑτος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν τις καθιερωμένες χειμερινές ορεινές πεζοπορίες-διανυκτερεύσεις στην φύση, κλείνοντας με τον τρόπο αυτό τον κύκλο των δραστηριοτήτων της κοινότητος για το 2015 (έτος χαλεπό και καθ’ όλα δυσχερές για την μοίρα της Ελλάδος και της Ευρώπης).

ar2015iΟι συναγωνισταί της περιοχής των Αθηνών πραγματοποίησαν την ανάβασή τους στην δυτική Πάρνηθα, από την περιοχή της Χασιάς, ενώ οι συναγωνισταί της περιοχής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ανάβαση σε κορυφή του κατάφυτου Χολομώντα.

  Μπροστά στην πυρά, σε συγκινησιακώς φορτισμένο κλίμα, κλίμα αυθεντικής συντροφικότητος, με παραδοσιακά τραγούδια, εμβατήρια, ανάγνωση ποιημάτων και λαογραφικού υλικού, πέρασαν οι ώρες ως την ανατολή, που μας βρήκε να χαιρετούμε υπερήφανα τον Ανίκητο Ήλιο, δίνοντας υπόσχεση συνεχίσεως του Αγώνος!

  Είθε το νέο έτος, 2016, να σημάνει μία νέα αρχή στον αγώνα για την ανάταξη των δυνάμεων της φυλής μας, για την αναγέννηση της Ελλάδος και των Ευρωπαϊκών Εθνών!

Fvto.1

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2015: Εκδηλώσεις ΑΡΜΑτος σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Fvto.2.  Εις πείσμα της καθ’ όλα σκοτεινής εποχής που διανύουμε, της γενικευμένα παρακμιακής ατμοσφαίρας (πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής) και της διαλυτικής δράσεως των κάθε λογής και μορφής καλικαντζάρων που μας περιζώνουν, οι οργανώσεις του ΑΡΜΑτος σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως, τις καθιερωμένες ετήσιες συναντήσεις εν όψει της εορτής του Χειμερινού Ηλιοστασίου, της εορτής του φωτός και της σοφίας, της εορτής του Ανικήτου Ηλίου, της εορτής που σηματοδοτεί την αιωνία ανακύκλιση, την εναντιοδρομία, την αέναη μάχη του φωτός ενάντια στο σκότος, φυσικό και πνευματικό!

 

thess2thess4   Κατά τη διάρκεια των ομιλιών στα γραφεία της κοινότητος, στις δύο πόλεις, ενώπιον πλήθους φίλων και συναγωνιστών, ανεπτύχθησαν θέματα που αφορούν το κοσμολογικό-κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο του Χειμερινού Ηλιοστασίου, σε συνάρτηση με τις πανάρχαιες θρησκευτικές παραδόσεις των Αριοευρωπαϊκών λαών, οι οποίες επεβίωσαν διά μέσου των αιώνων ακόμα και ενταγμένες, σε κάποιες περιπτώσεις, εντός σχημάτων αλλοτρίων δογμάτων. Σε προέκταση αυτού, εξετάστηκε το νόημα του σημερινού αγώνος, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ιδωμένο υπό το φώς του Αρίου-Ελληνικού πνεύματος, ως έκφραση της πάλης των φωτεινών ανωτροπικών δυνάμεων, των δυνάμεων της ευρωπαϊκής παραδόσεως, απέναντι στις ερεβώδεις δυνάμεις του παρακμιακού μοντερνισμού που σέρνει την λευκή φυλή και τον Πολιτισμό στον όλεθρο.

 Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων ανεγνώσθη μήνυμα που απέστειλε επ’ ευκαιρία της εορτής ο επί κεφαλής του ΑΡΜΑτος Στέφανος Γκέκας, το οποίο θα δημοσιευθεί αμέσως προσεχώς.

Παράλληλες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή τον εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Τελική. Δεκ.Οι οργανώσεις Θεσσαλονίκης και Αθηνών του ΑΡΜΑτος διοργανώνουν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου αντιστοίχως διαλέξεις με θέμα την εορτή του Ηλιοστασίου.

 Επί μέρους θέματα που θα αναπτυχθούν:

 • Χειμερινό Ηλιοστάσιο: Ο θρίαμβος του Φωτός.

 • Η πάλη των αλλοτρίων δογμάτων.

 • Ο εορτασμός του στους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς.

 • Η σημασία της εορτής σήμερα.

Από την εκδήλωση του ΑΡΜΑτος Αθηνών με θέμα: «Το Κοράνιο και η Αριοευρωπαϊκή ενατένιση».

Καλύτερη ανάλυση 1.Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΑΡΜΑτος, με θέμα: «Το Κοράνιο και η Αριοευρωπαϊκή ενατένιση». Παρουσιάσθηκε η ιστορία του ιερού βιβλίου του Ισλάμ, η διαμόρφωση του περιεχομένου του, αναλόγως των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και του χαρακτήρος της εποχής της εμφάνισής του, η επίδρασή του ως κεντρικού σημείου αναφοράς στην εν γένει ιστορία και εξέλιξη του Ισλάμ, καθώς και ο χαρακτήρας των επί μέρους αιρέσεων που προέκυψαν στην πορεία. Διαβάστηκαν και αναλύθηκαν αποσπάσματα του βιβλίου και ειδικότερα εκείνα τα οποία επιλέγονται – συνήθως εσκεμμένα – από τους προπαγανδιστές του Ισλάμ. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη μεταξύ των προτύπων και κανόνων που εμπεριέχονται στο Κοράνιο, αφενός, και των Αριοευρωπαϊκών αρχετύπων αφετέρου, όπως αυτά αντανακλώνται π.χ. στα έπη των Αρίων λαών.

  Εν συνεχεία, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην Θράκη και τον Βαλκανικό χώρο. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των θέσεων του ΑΡΜΑτος όσον αφορά τους μεγάλους φυλετικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς κινδύνους τους οποίους εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη εισβολή μουσουλμάνων από ολόκληρη την Ασία και την Αφρική στον Ευρωπαϊκό χώρο.

  Προσεχώς θα δημοσιευθεί απόσπασμα από το περιεχόμενο της εκδηλώσεως.Καλύτερη ανάλυση 2.

Ενημερωτική δράση κατά της λαθρομεταναστεύσεως!

evo4Την Κυριακή 15/11/2015 πραγματοποιήθηκε από το ΑΡΜΑ ενημερωτική δράση για την αναίμακτη, ως πριν λίγα 24ωρα, εισβολή που δέχεται η πατρίδα μας και η Ευρώπη συνολικά.

Το ΑΡΜΑ πραγματοποίησε στην Αθήνα ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Ι. Έβολα.

Φ.2.Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στον χώρο εκδηλώσεων της οργανώσεως Αθηνών του ΑΡΜΑτος, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου, ημερίδα αφιερωμένη στον βίο και το έργο του Ιούλιου Έβολα. Παλαιοί και νέοι αγωνιστές και υποστηρικτές των ιδεών του εθνοκοινοτισμού, γνώστες και μη του έργου του σπουδαίου Ιταλού φιλοσόφου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, μέσω των οποίων παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές της εβολιανής κοσμοθεάσεως. Ο πρώτος ομιλητής αναφέρθηκε στην μεταφυσική διάσταση της Αναβάσεως, όπως πραγματώνεται ιδίως στην ορειβασία και εν γένει στα υψηλής επικινδυνότητος ορεινά αθλήματα και παράλληλα στην επιδίωξη κατακτήσεως των πάσης φύσεως κορυφών, των εσωτερικών επιτεύξεων και της (αυθ-)υπερβάσεως – επιδίωξη που, όπως αναλύθηκε, αποτελεί προτεραιότητα του ΑΡΜΑτος, στην οποία άλλωστε συμβολικά παραπέμπει το ίδιο το ανωτροπικό έμβλημα του ΆΡΜΑτος. Ακολούθησε εισήγηση-ανάλυση αναφορικά με την αξία συγκερασμού γνώσεως, δράσεως και ενατενίσεως, στο πλαίσιο του «μεγάλου» και του «μικρού» ιερού πολέμου, των δυο όψεων δηλαδή του αγώνος (εσωτερικού και εξωτερικού) που πραγματώνεται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο τρίτος εισηγητής παρουσίασε την στενή σχέση του ΑΡΜΑτος με την ευρωπαϊκή εσωτερική παράδοση και την σημασία της εβολιανής σκέψεως και πνευματικής κληρονομιάς ως πυξίδα προσανατολισμού και μέσο διαπλάσεως μιας Νέας Γενιάς, ενός Νέου Ανθρωπίνου Τύπου, ενός Νέου Πολιτισμού, που θα αναδυθεί ρωμαλέος μέσα από τα συντρίμμια του συγχρόνου καταρρέοντος αντι-πολιτισμού της σκοτεινής εποχής. Η εκδήλωση έκλεισε με υποβολή ερωτήσεων εκ μέρους του ακροατηρίου, συζήτηση και ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού. Παραθέτουμε εν συνεχεία το μήνυμα που απέστειλε ο επί κεφαλής του ΑΡΜΑτος, το οποίο ανεγνώσθη κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως: [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αθήνα, Σάββατο 24-10-2015: Ημερίδα για τον Ιούλιο Έβολα

ημεριδα εβολα

Ὀρεινὴ πεζοπορία εἰς μνήμην τοῦ σ. Κ. Μπαϊκούση.

IMAG1962Την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αττική ορεινή πεζοπορία στην μνήμη του συναγωνιστού Κώστα Μπαϊκούση. Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του αδυνατούμε να θρηνήσουμε πάνω από ενοικιαζόμενα τετραγωνικά μέτρα και καλοπληρωμένα μάρμαρα. Στο μονοπάτι του καθήκοντος το οποίο και εκείνος με τόσην αφοσίωση και συνέπεια μας εδίδαξε, τόσο με την ζωή όσο και με τον θάνατό του, τον τιμούμε εκεί, στον αγέρα των κορυφών της Πατρίδος, υπό την σιωπή και την πειθαρχία της αναβάσεως, λουσμένοι στις πρωινές ακτίνες της ρόδινης αυγής, στοιχισμένοι πίσω από τα σύμβολα των Ελλήνων, συντονισμένοι στα εμβατήριά μας, μαγνητισμένοι από το υπέρχρονο βλέμμα των περασμένων και των γενεών που πέπρωται να ακολουθήσουν και να επιτελέσουν το δικό τους καθήκον, αν βεβαίως οι τωρινές γενιές δεν αστοχήσουν και την τελευταία στιγμή αφυπνισθούν και καταφέρουν ν᾿ αποσοβήσουν τον επαπειλούντα την φυλή μας αφανισμό και αισχρώς παθητική απόπνιξη στις ίδιες μας τις ευρωπαϊκές Πατρίδες, μέσα στην κοχλάζουσα πλημμυρίδα υπερχειλισμένων φαιών ανθρωπομαζών της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Συναγωνιστή Κώστα Μπαϊκούση, προχωρούμε εμπρός, υπό το ιερό Λάβαρο του Άρματος, δίπλα στο οποίο πάντα σε νογούμε και σε διακρίνουμε τρία χρόνια τώρα. Αποδίδουμε δε την ύστατη Τιμή στους νεκρούς συναγωνιστές μας, προχωρώντας και προελαύνοντας στα πολυμέτωπα πεδία ενός πυρφόρου και πολυσχιδώς ανοδικού Αγώνος!

Θερινή συνάντηση ΑΡΜΑτος 2015

Εντός του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη θερινή κατασκήνωση του ΑΡΜΑτος, σε ένα καταπράσινο και αναζωογονητικό φυσικό περιβάλλον, στις πλαγιές του μεγαλοπρεπούς Ολύμπου, της ορεινής καρδιάς της πατρίδος μας.

 Κατά τη διάρκεια του τριημέρου της κατασκηνώσεως, συναγωνιστές και φίλοι από όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και, σε κλίμα συντροφικότητος και πειθαρχίας, να ανταλλάξουν απόψεις, να ασκηθούν φυσικώς, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του δεσμού μας κατά το παρελθόν έτος, να συζητήσουν επί των τρεχουσών εξελίξεων και να σχεδιάσουν μελλοντικές δράσεις.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εξαιρετικές ομιλίες των συναγωνιστών, που συγκίνησαν και ενδυνάμωσαν την Πίστη όλων μας, στις αρχές, τις ιδέες και τα οράματα της κοινότητός μας, η ουσία και η αυθεντικότης των οποίων ορίζουν το ιερό μας καθήκον, αποτελώντας πυξίδα ζωής και αγώνος, εν μέσω των δυσμενών συνθηκών και των ποικίλων κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα και την Φυλή μας.

Ὁ διάλογος μετὰ τὴν ὁμιλίαν τῆς 24ης Ἀπριλίου 2015.

 

Κατωτέρω παρουσιάζουμε, μετὰ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ κορμοῦ τῆς κυρίως ὁμιλίας καὶ τὸν πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ αὐθόρμητο διάλογο ποὺ ἐπηκολούθησε.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

 

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.

Μετά την επιτυχή εκδήλωση του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα ήταν η σειρά της Θεσσαλονίκης να υποδεχτεί τον ηγέτη της κινήσεως, Στέφανο Γκέκα, ο οποίος πραγματοποίησε θερμή ομιλία ενώπιον πλήθους παλαιών και νέων συναγωνιστών, την περασμένη Παρασκευή 24/4/2015. Η ομιλία φώτισε πτυχές των κρισιμωτάτων ζητημάτων που ταλανίζουν το ελληνικό έθνος και την λευκή φυλή, ιδίως δε το ζήτημα της αθρόας εποικιστικής εισβολής τριτοκοσμικών η οποία εντείνεται δραματικώς το τελευταίο διάστημα, καθώς και το ζήτημα της υποταγής της καθημαγμένης από την λαίλαπα της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας, Ελλάδος, στην μέγγενη της διεθνούς τοκογλυφικής τραπεζοκρατίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά το πέρας της ομιλίας, κατά την οποία νεώτεροι συναγωνιστές ενθαρρύνθηκαν να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους και να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα.

Το Σάββατο 18 Απριλίου έλαβε χώρα στην περιοχή της πρωτευούσης ομιλία του επί κεφαλής του Εθνοκοινοτικού Δεσμού του Άρματος, Στεφάνου Γκέκα.

 

Στους δύσκολους καιρούς της Πατρίδος και του Έθνους μας η συσπείρωση όλων των εθνοφυλετικών δυνάμεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη ικανοποιητικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής του ιερού μας Αγώνα. Με γνώμονα τις επιταγές του Έθνους μας, προτάθηκε ευθέως η ανάγκη διαπλάσεως και συνεχούς δράσεως εκείνων των ηθικώς ακεραίων, ψυχικώς ηρωικών και ιδεολογικώς ολοκληρωμένων κι ευθυτενών μαχητών οι οποίοι, ορμώμενοι κι εμπνεόμενοι από την παρακαταθήκη ήθους της κλεφτουριάς του ᾿21, καλούνται να υψώσουν το ανάστημά τους και να πολεμήσουν στα τείχη της ατομικής μα και, προ παντός, συλλογικής ακεραιότητας κι αξιοπρέπειάς τους.

 

Ενάντια στην αποκαθήλωση κάθε ίχνους Τιμής από τους ρασοφόρους και μη μισθοφόρους των εκάστοτε οικουμενικών ιδεολογικών κέντρων, ενάντια στο αδιέξοδο της δημοκρατίας, ενάντια στην εσκεμμένη αποβλάκωση και ψυχική μόλυνση της νεολαίας, η κοινότητα του Άρματος δεικνύει τον δρόμο της πραγματικής θεμελίωσης σθεναρών και καλοθεμελιωμένων τειχών, ικανών να συνθλίψουν την τελική αυτή και κρίσιμη εφόρμηση της Παρακμής.

 

Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπίσκεψη τιμῆς καὶ μνήμης στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Νικολάου Ντερτιλῆ.

Στους δύσκολους καιρούς της Πατρίδος μας η λήθη καταβροχθίζει τους μεγάλους εκείνους Έλληνες, τους αληθινούς Επαναστάτες, εκείνους οι οποίοι ανηφόρησαν περίτρανοι στον δρόμο της Αρετής. Σκοπίμως και μανιωδώς, δεξιοί και αριστεροί δημοκράτες προσπαθούν να γκρεμίσουν τα πρότυπα εκείνα, τα οποία και μόνον δύνανται να γκρεμίσουν το σαθρό οικοδόμημά τους. Ένα τέτοιο πρότυπο ηρωικού τρόπου ζωής και προσφοράς στην Πατρίδα υπήρξε ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής.

Σε πείσμα των εξωτερικών και κυρίως, πλέον, εσωτερικών εχθρών της Ελλάδος, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου τιμήσαμε τον Στρατηγό Ντερτιλή καταθέτοντας 38 ολόλευκα λουλούδια, όσα δηλαδή και τα χρόνια εγκλεισμού του στα κελιά της δημοκρατίας. Ολόλευκα σαν το φωτεινό παράδειγμα το οποίο ο Στρατηγός μας άφησε ως πολύτιμη και τόσο βαρεία παρακαταθήκη. Με την υπόσχεση να εκτελούμε το καθήκον μας στην Φυλή και την Πατρίδα ώστε να αποτελέσουμε και εμείς εκείνα τα άνθη τα οποία η Ράτσα μας θα εναποθέσει περήφανα στο χώμα της Πατρίδος, επιτελέσαμε το ελάχιστο καθήκον μας να καλέσουμε Παρόντα τον μεγάλο αυτό Ήρωα στις καθημερινές μας μάχες.  

Ακολουθεί το μήνυμα του Αρχηγού του Άρματος :

Μνήμη Στρατηγοῦ Ντερτιλῆ

Ἡ συνάντησίς μου καὶ γνωριμία μὲ τὸν Στρατηγὸ Νικόλαο Ντερτιλῆ ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες τῆς ζωῆς μου – κι ἔχω, πράγματι, συναντήσει πολλὰ σημαντικὰ πρόσωπα. Ὁ Ντερτιλῆς ἦτο μία ἰδεατὴ ἀλλ᾿ ἁπτὴ περίπτωσις τελείου άγωνιστοῦ, μία ἁπτὴ ἐπικράτησις τῆς Ἰδέας ἐπὶ τῆς ὕλης· ἡ ζωή του ὑπῆρξε μία συμπαγὴς καὶ ἑνιαία έκτύλιξις τοῦ ἐσωτάτου νοήματός του ὡς ἐθνικοῦ ἀγωνιστοῦ, μὲ ἰδεώδη, ἀξίες καί, πρὸ παντός, Τιμήν, ποὺ δὲν ἦσαν δεκτικὰ κανενὸς συμβιβασμοῦ, καμμιᾶς βολικῆς ἢ πρακτικῶς ἐπιβεβλημένης ὑποχωρήσεως. Ὕπῆρξεν ὁ ἀπόλυτος Στρατιώτης μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς.[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δραστηριότητες Χειμερινού Ηλιοστασίου.

Πιστοί στην μακραίωνη Αρία-ελληνική Παράδοσή μας, εορτάσαμε και φέτος το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, σε μία από τις αρχέγονα φορτισμένες και συνάμα ομορφότερες κορυφές της Αττικής γης.
Συναγωνιστές της κοινότητός μας ακολούθησαν με μόχθο και πείσμα το δύσβατο ανωφερές μονοπάτι της νυχτερινής πορείας μας, στο τέλος της οποίας, την σκοτεινότερη νύχτα του έτους διέλυαν οι πρώτες ζωογόνες ακτίδες του Ανικήτου Ηλίου!
Οι Θεοί μας επεφύλασσαν μία ομιχλώδη αυγή – υπαινικτικό συμβολισμό των αντιξοοτήτων που καλούμαστε να υπερκεράσουμε στους συγχρόνους χαλεπούς καιρούς, οπότε κυριαρχούν το ψεύδος, η ανανδρία και η πλάνη, ματαίως προσπαθώντας να σκεπάσουν τον φωτεινό Ήλιο του νου και της καρδιάς μας, τον αενάως αναγεννώμενο Ήλιο της Αιωνίου Ελλάδος!
Τον Ανίκητο Ήλιο, που είθε να συνεχίσει να ευλογεί τον Ιερό μας Αγώνα!
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Παράλληλες εκδηλώσεις του ΑΡΜΑτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες στους χώρους του ΆΡΜΑτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο τις θέσεις και την δράση της Κοινότητός μας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Με γνώμονα το αναγνωσθέν μήνυμα του Αρχηγού μας, παρουσιάστηκε από στελέχη μας η στρατηγική επιτεύξεως των στόχων μας εν μέσῳ καταιγίδων αποπροσανατολισμού και κενής «δράσεως».

Μακριά από δημοκρατικές ή ψηφοθηρικές διεργασίες, απαγκιστρωμένοι από τον κατήφορο ενός κατ᾿ επίφαση και μόνον «εθνικού» χώρου, συνεχίζουμε να οδεύουμε προς την συγκρότηση και την επάνδρωση πυρήνων αληθών εθνοκεντρικών αναγεννητικών δυνάμεων.

Το περιεχόμενο του προαναφερομένου μηνύματος αναπτύσσεται εν εκτάσει στους επομένους “ΟΙΑΚΙΣΜΟΥΣ” (14), που πολύ σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.

Εξόρμηση του Άρματος στον Ενιπέα.

Ο ποταμός Ενιπεύς πηγάζει από τις πλαγιές του Ολύμπου σε υψόμετρο περίπου 1100 μέτρων και ρέει εντός του ομωνύμου φαραγγιού, το οποίο καταλήγει μετά από 10 χιλιόμετρα περίπου στην πιερική ακτή· λίγο έξω από το Λιτόχωρο στην θέση Μύλοι και σε υψόμετρο 300 μέτρων ξεκινά η διαδρομή κατά μήκος του διεθνούς ορειβατικού μονοπατιού Ε4, το οποίο διασχίζει το φαράγγι πότε εκ δεξιών και πότε εξ αριστερών του ποταμού, φτάνοντας ως το προαναφερθέν σημείο των πηγών του. Κατά την διάρκεια της πορείας διαμέσου ενός κατάφυτου τοπίου και όποτε το βλέμμα ανυψώνεται, δέος προκαλεί η θέα των κορυφών του Ολύμπου, η ανάβαση προς τις οποίες πέραν της σωματικής ασκήσεως εκλαμβάνεται πάντοτε και ως εξωτερική αντανάκλαση της εσωτερικής αναβάσεώς μας προς την κορυφή του όρους που συμβολίζει το αληθές κέντρο της υπάρξεώς μας. Η άγρια ομορφιά του δάσους, των βράχων και ο ήχος του ρέοντος ύδατος έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ασχήμια των τσιμεντένιων όγκων και των χαοτικών θορύβων του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του πληθυσμού της πατρίδος μας και του οποίου στοιχεία και συνήθειες βλέπουμε δυστυχώς να έχουν μεταφερθεί και στην επαρχία. Η αντιπαράθεση των δύο εικόνων πρέπει να μας υπενθυμίζει διαρκώς την συνεχή και επίπονη προσπάθεια που απαιτείται για την υπέρβαση νοοτροπιών, που δυστυχώς έχουν ριζώσει εντός μας και καμία σχέση δεν έχουν με το κάλλος του οποίου υλική αποτύπωση αποτελεί το πανέμορφο φυσικό τοπίο.

Δύο χρόνια χωρίς τον Κώστα Μπαϊκούση.

Όσο και αν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, έχουν περάσει δύο χρόνια από το τραγικό γεγονός της βιολογικής αποδημίας του εκλεκτού και αλησμόνητου συναγωνιστού μας, Κώστα Μπαϊκούση ∙ Ανδρός αδαμαντίνου χαρακτήρος, ήθους ευγενούς ∙ Ανδρός γενναίου, σώφρονος, εναρέτου! Είναι εξαιρετικώς δύσκολο να αποδεχτούμε την φυσική απουσία του συναγωνιστού μας ∙ η αίσθησις της παρουσίας του σε πνευματικό επίπεδο και η ανάμνησις της μορφής του, ως προτύπου συμπεριφοράς, στάσεως ζωής και αγώνος, παραμένει αναλλοίωτη! Όλοι εμείς, οι σύντροφοι και συναγωνισταί του, αισθανόμεθα ότι με έναν υπερβατικό-μυστικό τρόπο, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα μας! Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Κώστα Μπαϊκούση ψάλλουμε το εμβατήριο «Ωδή Μνήμης», του οποίου οι στίχοι (που συμφωνούν με την μουσική του παλαιού Ε/Σ εμβατηρίου “Είχα έναν σύντροφο”) είναι αφιερωμένοι στην μνήμη του:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Τα μέλη του ΑΡΜΑτος τίμησαν την Ημέρα του Ανικήτου Ηλίου

Χειμερινό ηλιοστάσιο χθες και, όπως κάθε χρόνο, τα μέλη του Άρματος τίμησαν την Ημέρα του Ανικήτου Ηλίου (φέτος, σε δύο ταυτόχρονες τελετές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), μένοντας πιστοί στις μακραίωνες αριοευρωπαϊκές παραδόσεις των Ελλήνων, οι ρίζες των οποίων χάνονται στα βάθη της προϊστορίας, συνδέοντας το έθνος μας με τα υπόλοιπα αδελφά ευρωπαϊκά έθνη που ανέκαθεν αναγνώριζαν τον ήλιο όχι μόνο ως την πηγή του φυσικού φωτός, την πηγή της ζωής αλλά και ως αρχέτυπο του πνευματικού φωτός, ως σύμβολο της εσωτερικής ενεργείας, της γνώσεως, της σοφίας, της αληθείας. Το χειμερινό ηλιοτρόπιο θυμίζει σε όλους μας, καθώς και σε όλους τους συντρόφους μας απανταχού της γης, την κοσμική τάξη, την αιώνια ανακύκλιση, την ατραπό του μυστικού μας πεπρωμένου!

Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο.

Ανάμεσα στις “συνηθισμένες” ημέρες του έτους, στις οποίες ο σημερινός άνθρωπος δεν δίνει την δέουσα σημασία, θεωρώντας τες μέρος της ρουτίνας της καθημερινότητος, υπάρχουν ορισμένες ιδιαίτερες ημέρες, όπως η σημερινή, που λόγω της κοσμικής τους σημασίας, σηματοδοτούν αφενός αστρονομικά γεγονότα, ταυτόχρονα όμως οδηγούν σε εσωτερική ανάταση, την οποία ορισμένοι μόνο έχουν την ικανότητα να συναισθάνονται. Μπορεί λοιπόν για τις σημερινές κοινωνίες,όπως έχουν διαμορφωθεί, η 21η Δεκεμβρίου,φαινομενικά να μη συμβολίζει τίποτε, στην Ευρώπη όμως των μεγάλων πολιτισμών,των εθνών και των ανθρώπων, στις εποχές των πολεμιστών και των φιλοσόφων, καθώς και στην Ευρώπη που εμείς οραματιζόμαστε, η 21η Δεκεμβρίου δεν είναι μία καθημερινή μέρα, αλλά μία γιορτή με τεράστια σημασία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εορτασμός της φθινοπωρινής Ισημερίας.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ο Εθνοκοινοτικός Δεσμός ΑΡΜΑ, πιστός στις πανάρχαιες πανευρωπαϊκές Παραδόσεις, και ενάντια στο καθολικά κυρίαρχο σύγχρονο πνεύμα της εποχής,μιας εποχής εντόνου αποπνευματοποιήσεως και βεβηλώσεως κάθε τι Φυσικού και Ιερού, τίμησε με μια απλή τελετή την φθινοπωρινή ισημερία, όπου μεταξύ άλλων έγινε αναφορά όχι μόνο στην αστρονομική σημασία αυτού του φαινομένου, αλλά κυρίως στην μεταφυσική και πνευματική του σημασία, τονίζοντας πάντα το πόσο απαραίτητη είναι, κυρίως, στην σημερινή εποχή η κατανόηση, μέσω της βιωματικής διαδικασίας, εννοιών όπως η θρησκευτικότητα και ο συμβολισμός.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]