ΟΛΟΙ στὸ ἐθνικὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης! Τὸ ΑΡΜΑ συμμετέχει ἐνεργῶς.

ΟΛΟΙ στὴν συγκέντρωσι διατρανώσεως ἀγωνιστικότητος καὶ ἀντιστάσεως κατὰ τοῦ ἀντεθνικοῦ ἐνδοτισμοῦ καὶ διαρκοῦς μειοδοσίας/προδοσίας ποὺ ὁρίζει καὶ κυβερνᾶ τὴν δύσμοιρη χώρα μας!

Ἡ ψυχή μας καὶ τ᾿ ὄνομά μας ΔΕΝ εἶναι διαπραγματεύσιμα κι οὔτε καθυποτάξιμα στὰ σκοτεινὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν σιωνιστικῶν τους πατρώνων!

ΟΛΟΙ μαζὶ τὴν Κυριακὴν 21ην Ἰαν. στὸν Λευκὸ Πύργο στὶς 14:00, γιὰ νὰ δηλώσουμε ΠΑΡΟΝΤΕΣ κι ἑγρηγοροῦντες στὸ ὅποιο σάλπισμα τοῦ Καθήκοντος!

Τὸ ὁποῖον καὶ ἂς γίνῃ ἀφετηρία καὶ ἀφορμὴ ἐθνικῆς καὶ ἰδεακῆς ἀφυπνίσεως καὶ στρατεύσεως – διότι μία διαδήλωσις εἶναι καλή, ὅμως ἀφ᾿ ἑαυτῆς ἀνεπαρκὴς διὰ τὸν ἐξοβελισμὸν τῶν προδοτικῶν πλεγμάτων, καταστάσεων καὶ ἀνδραπόδων τῆς δημοκρατίας! (Σχετικὴ πρρόσφατος ἀναφορὰ γίνεται κι ἐδῶ http://www.armahellas.com/?p=24090)

Ἀθήνα, 19.01.2018, Ὁμιλία μὲ θέμα: Ἡ φύσις τοῦ ἀγῶνός μας καὶ οἱ ποικίλες διαστάσεις του

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΙΜΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ.

Ομάδα μελών του ΑΡΜΑτος, με πίστη στις αρχέγονες παραδόσεις των αριοευρωπαϊκών λαών, τιμήσαμε και φέτος το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, με τρόπο βιωματικό, όπως πραγματικά αρμόζει στην Ημέρα του Ανικήτου Ηλίου!

Έχοντας επιλέξει ως τόπο συναντήσεως ορεινή τοποθεσία του χιονισμένου Χολομώντα, η ορεινή διανυκτέρευση περιελάμβανε: συμπόσιο μπροστά από την πυρά, ανάγνωση ποιημάτων, συζητήσεις φιλοσοφικού και πολιτικού στοχασμού και, ασφαλώς, αγωνιστικά εμβατήρια που δόνησαν την παγωμένη ατμόσφαιρα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Νωρίς το πρωί, αφού χαιρετήσαμε τον Ζωοδότη Ήλιο, ατενίζοντας στο βάθος του ορίζοντος τον χιονισμένο Όλυμπο, κινήσαμε την ορεινή μας πεζοπορία, διασχίζοντας, στοιχισμένοι σε φάλαγγα, ένα κατάλευκο τοπίο, τόσο μαγευτικά ταιριαστό με την τιμώμενη ημέρα!

Προβολὴ Ἀρχαιοελληνικῆς Τραγῳδίας “Ἠλέκτρα”

 NMR 30 Σεπτ. 2017: Ὁ Ἀγὼν εἰσέρχεται εἰς νέαν φᾶσιν – πρὸς τὴν Τελικὴν Νίκην!

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Άρματος σε διαδήλωση που διοργάνωσε η εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση ”Βορεινὸν Κίνημα Ἀντιστάσεως” (NMR, Nordiska Motstands Rörelse) στο Göteborg της Σουηδίας. Η διαδήλωση ανεμένετο περιπετειώδης – όπως και απεδείχθη – και διοργανώθηκε εν μέσῳ μαζικής και συντονισμένης εκστρατείας δυσφημίσεως κατά του κινήματος υπό των ΜΜΕ, των πολιτικών κομμάτων, της αστυνομίας και όλων των παρακλάδων του συστήματος που απεργάζεται την πλήρη αντικατάσταση των Σκανδιναβικών λαών υπό αφροασιατικών μαζών, με απώτερο σκοπό τον πολιτιστικό και βιολογικό εξανδραποδισμό ιδιαιτέρως των Σκανδιναβών και την εξάλειψη των τελευταίων βορεινών οχυρών και δεξαμενών Αρίου αίματος της Λευκής ανθρωπότητος, ως σκληρού πυρήνος της Λευκής Φυλής, της οποίας την συνολικήν εξάλειψιν συστηματικώς μεθοδεύουν.

Ἀναλαμπὲς Ἀλκῆς καὶ Ἀγῶνος – ΘΕΡΟΣ 2017

Έχοντας ως θεμελιώδη οδηγό βίου και δράσεως την αναγνώριση και διάκριση τόσον του εξωτερικού Εχθρού αλλά και, μάλιστα, του δυσχερέστερα αντιληπτού εσωτερικού (ήτοι την εντροπία που καραδοκεί κι αντανακλάται κι εντός μας), όπως ακριβώς οφείλει ο αληθινός στρατιώτης και πολεμιστής, το ΑΡΜΑ συνεχίζει ακάθεκτο την δράση του. Ποικίλες οι δραστηριότητες – με πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό, συμβολικό αλλά και επιχειρησιακό χαρακτήρα, μακράν του lifestyle, του βροντερού αλλά κούφιου κατ᾿ ουσίαν φαίνεσθαι και των αποπροσανατολισμένων εναλλακτισμών της σύγχρονης μεταμοντέρνας εποχής.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πρὸς τὴν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Οὐγγαρίας

30.05.2017

Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν Οὐγγρικῶν ἀρχῶν,

Ἀπευθυνόμαστε σὲ σᾶς ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰς τὴν ἔνδοξον Πατρίδα σας ἀναζητήσεως ἀσύλου ὑπὸ τοῦ φρενήρη καὶ μανιώδη ἰδεολογικὸν διωγμὸν ὑπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς χώρας του ὑφισταμένου γενναίου ἐλευθέρου στοχαστοῦ Horst Mahler.

Ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ στοχάζεται καὶ νὰ ἐκφράζεται ἐλευθέρως, ἐλευθέρως δὲ κατ᾿ οὐσίαν καὶ ὄχι συμβατικῶς, παρ᾿ ὅτι βεβαίως ἔχει πλήρη ἐπίγνωσιν ἀλλὰ καὶ πεῖραν τοῦ ἐν Γερμανίᾳ κρατοῦντος ἄκρως ἀνελευθέρου καθεστῶτος, ποὺ στὴν περίπτωσίν του ἔχει τόσον ἐμμανῶς καὶ ἀπροκαλύπτως ἐπιδείξει τὴν κυριολεκτικῶς λυσσώδη του μισαλλοδοξίαν, ὥστε ἀκόμη κι ἕνας Στάλιν δὲν θὰ εἶχε τίποτε νὰ ζηλέψῃ.

Ἐν τούτοις ὁ γενναῖος αὐτὸς ἀνὴρ φέρεται ὑπὸ ἀνδρείου καὶ ἀκαταβλήτου ἐλευθέρου πνεύματος,
περιφρονεῖ δ᾿ ὡς ἐκ τῆς μαχητικῆς του φύσεως τὴν ὑπὸ τῶν κρατούντων μικρανθρωπάκων καὶ ἀνδρεικέλων μιᾶς καθολικῶς ἀνὰ τὴν Δύσιν ἐπιβεβλημένης δουλείας, παραπλανητικῶς ὡς «πολιτικῆς ὀρθότητος» κεκαλυμμένης, ἐπισειομένην ἐξοντωτικὴν καταδίωξιν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπίδοσις ἐκκλήσεως εἰς τὴν Οὐγγρικὴν Πρεσβείαν ARMA-Petition für Horst Mahler in Athen: DIE GEDANKEN SIND FREI!!!

Σήμερα τὸ πρωί, Τετάρτην 7 Ἰουνίου 2017, ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἅρματος ἐπεσκέφθη τὴν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Οὐγγαρίας, ἐπὶ τῆς λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 38, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ ἐπέδωσεν ἐπιστολὴν-ἔκκλησιν πρὸς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς χώρας ὑπογεγραμμένην ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἅρματος, ἡ ὁποία καὶ ἐπρωτοκολλήθη δεόντως, ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ ἐκεῖ ὡς ἱκέτου πολιτικοῦ πρόσφυγος καταφυγόντος ἀγωνιστοῦ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐλευθερίας, ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ Ἅρματος, Horst Mahler (πρβλ. http://www.armahellas.com/?p=22013, http://www.armahellas.com/?p=21880, Horst Mahler on 9.04.2017 / Last speech prior to his renewed imprisonment on 19.04.2017).

Δυστυχῶς πληροφορούμεθα ὅτι χθὲς ἡ σοφὴ δικαστὴς τῆς Βουδαπέστης ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐκδίκασιν τοῦ αἰτήματος ἀπεφάνθη πὼς «δὲν ὑφίσταται ὑπόβαθρον πρὸς παροχὴν ἀσύλου», καθὼς βεβαίως ἡ ταλμουδικῶς καθωρισμένη BRD λογίζεται οἴκοθεν ὡς εὐνομουμένη καὶ δικαία πολιτεία!!! Ἀφ᾿ ἑνὸς λοιπὸν κατὰ τὴν ἀπόφανσίν της πρέπει νὰ παραδοθῇ εἰς τὰ μισαλλόδοξα μανιακὰ τρωκτικὰ τῆς γερμανοφανοῦς Μπανανίας ἐντὸς δεκαημέρου (ἀπὸ χθές), ὅμως ταὐτοχρόνως διεπίστωσε ὕπαρξιν «ἐλασσόνων» ἀντιφάσεων ἐντὸς τοῦ ἐκδοθέντος εὐρωπαϊκοῦ ἐντάλματος συλλήψεως, πρὸς τῶν ὁποίων τὴν διαλεύκανσιν δίδεται εἰς τὴν (παραπλανητικώτατα…) καλουμένην «γερμανικὴν δικαιοσύνην» διορία 40 ἡμερῶν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ηχητικά αποσπάσματα εκ της ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑΤΟΣ, Β’ Μέρος.

Παραθέτουμε ηχητικά αποσπάσματα υπό την μορφή video, εκ του Β’ μέρους της τελευταίας ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος, στα οποία περιλαμβάνονται ερωτήσεις των παρευρισκομένων καθώς επίσης και ο ενδιαφέρων διάλογος που εξελίχθηκε.

Οπτικοακουστικά αποσπάσματα εκ της προσφάτου ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος.

Παραθέτουμε κατωτέρω εκτενή οπτικοακουστικά αποσπάσματα από το Ά μέρος της ομιλίας του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος στα γραφεία της κοινότητος στην Θεσσαλονίκη.

Ομιλία του Ηγέτου του ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα στην Θεσσαλονίκη.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενώπιον πλήθους παλαιών και νέων συναγωνιστών και φίλων της κοινότητος, η προγραμματισμένη ομιλία του Αρχηγού του ΑΡΜΑτος, Στεφάνου Γκέκα, στα γραφεία της Κοινότητός μας στην Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο, 22 Απριλίου 2017.

Με εμπνευσμένο και φιλοσοφημένο λόγο, εστίασε στον βαθύτερο κοσμοθεωρητικό πυρήνα της Ιδέας του Εθνοκοινοτισμού, υποδεικνύοντας παράλληλα έναν δρόμο αγωνιστικού καθήκοντος, εντός του συγχρόνου μεταιχμιακού ιστορικού πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται από τις σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες και τις δραματικές δημογραφικές εξελίξεις που τοποθετούν τόσο την Ελλάδα όσο και, ευρύτερα, την Ευρώπη ενώπιον του φάσματος της ολικής εθνοφυλετικής καταρρεύσεως.

Προσεχώς θα δημοσιευθούν εκτενή αποσπάσματα από την εκδήλωση.

 

Ἠχητικὰ ἀποσπάσματα ἐκ τῆς προσφάτου περὶ Ἰνδοευρωπαϊκότητος ἐκδηλώσεως

Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγουμένη μας ανάρτηση, πραγματοποιήθηκε προ ημερών στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη εκδήλωση με κεντρικό θέμα την Ινδοευρωπαϊκότητα, περιλαμβάνουσα ἀκολουθίαν διαλέξεων, που αφορούσαν διάφορες επί μέρους πτυχές της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας και επιστήμης.

Καθώς προαναγγείλαμε, παρουσιάζουμε σήμερα εκτενή ηχητικά αποσπάσματα εκ της εκδηλώσεως και, συγκεκριμένα, την εισαγωγική ομιλία και την κυρία διάλεξη, που περιλαμβάνει ανασκόπηση/παρουσίαση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικώς με το ζήτημα του προσδιορισμού της Πρωτοπατρίδος (κοιτίδος) των Ινδοευρωπαίων καθώς και της εκείθεν πορείας που ακολούθησαν οι διάφοροι ινδοευρωπαϊκοί λαοί, καθ᾿ οδόν προς τις μετέπειτα Πατρίδες τους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πολιτικὴ ὁμιλία ὑπὸ Στεφάνου Γκέκα: “Ἡ ἀτραπὸς τῆς Νίκης ἀπέναντι τῆς συγχρόνου Λερναίας Ὕδρας κι οἱ αὐταπάτες τῶν ἡμιμέτρων”

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: 20.00

Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη (11.3.2017)

1Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο, 11.3.2017, η προαναγγελθείσα εκδήλωση στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον πολλών νέων φίλων και συναγωνιστών της κοινότητος.

Η εκδήλωση ήτο αφιερωμένη στην «Ινδοευρωπαϊκή θεωρία», σε ένα, δηλαδή, πολυδιάστατο θέμα που, αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, έχει ωστόσο πολύ σημαντικές πτυχές και προεκτάσεις τόσο σε φιλοσοφικό/ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο (και) στην σύγχρονη εποχή, οπότε δοκιμάζεται η ταυτότης, η υπόσταση και η συνοχή των λαών της Ευρώπης, που μοιάζουν ευάλωτοι ενώπιον μίας γιγαντιαίας εν εξελίξει πληθυσμιακής εποικιστικής εισβολής αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών που άμεσα απειλούν την ύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία σύντομη εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και συνεχίστηκε με δύο διαλέξεις, εκ των οποίων η πρώτη περιελάμβανε παρουσίαση της κλασικής ταξινομήσεως των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής τριμερούς δομής των κοινωνιών των ινδοευρωπαϊκών λαών, ενώ η δεύτερη διάλεξη ήτο αφιερωμένη στο κυρίως θέμα της εκδηλώσεως: την ανασκόπηση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς προταθεί σχετικώς με τον προσδιορισμό της κοιτίδος των ινδοευρωπαϊκών λαών, της λεγομένης «πρωτοπατρίδος» και της διαδρομής που οι λαοί αυτοί ακολούθησαν προς τις περιοχές εγκαταστάσεως των κατά τους ιστορικούς χρόνους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Θεσσαλονίκη, 11.03.2017 – Διάλεξις μὲ θέμα: “Ἡ Πρωτοπατρὶς τῶν Ἀρίων”

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016

Μιά σύντομη αναφορά

pano-finalΆλλη μια χρονιά βαίνει προς την δύση της. Μια χρονιά ιδιαιτέρως αρνητική για την πορεία του Έθνους και της Φυλής μας, καθώς η κατακλυσμιαίων διαστάσεων «ειρηνική» (αφού βεβαίως δεν υφίσταται άμυνα!) εισβολή των φαιών μαζών μεταναστών δεν αφήνει κανένα περιθώριο θετικής προοπτικής για το Είδος μας, εάν δεν ανασχεθεί άμεσα και δεν παταχθεί αποφασιστικά· το οποίον βεβαίως και προϋποθέτει την πάταξη του εφιαλτικού κατεστημένου Συστήματος και των ανδραπόδων του, τα οποία ανοίγουν διάπλατα πύλες, γκρεμίζουν αμυντικά τείχη, αποσαθρώνουν και κατερειπώνουν τις ψυχές και την εσωτερικήν άμυνα των λευκών υπηκόων τους. Διότι ο εσωτερικός εκφυλισμός των Ελλήνων αλλά και των λοιπών Ευρωπαίων εν γένει αποτελεί βασικό στοιχείο στην επίτευξη της επιβολής των σχεδίων του αιωνίου εχθρού στον πλανήτη…
Η ανάσχεση, όμως, κι η πάταξη του Συστήματος, άρα δε και της σ᾿ αυτό υποταγμένης ψυχοσυνθέσεως, κοσμοθεάσεως και ψυχολογίας, προϋποθέτουν το θετικό μέρος μιας αληθινής και ολοκληρωτικής Επαναστάσεως, που συνίσταται στην επιλογή, άνδρωση κι οικοδόμηση μιας Κοινότητος συνειδητών φορέων της Εθνοκοινοτικής Επαναστάσεως: Φορέων που θα την βιώνουν, εκδηλώνουν, πραγματώνουν κατ᾿ αρχήν μέσα τους, ώστε βαθμηδόν να ανδρωθεί μέσα από τις τάξεις της Κοινότητος, δίκην ιστού βλαστοκυττάρων, ο Νέος Άνθρωπος, ο Νέος Δημιουργός, ως τελείως ξένος και βαθύτατα, ριζικώς και αντιδιαμετρικώς εχθρικός προς την συστημική Παρακμή κι Εντροπία. Κι εδώ ακριβώς έγκειται ο μοναδικός και πρωτοποριακός ρόλος του ΑΡΜΑτος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος, της 19ης Νοεμβρίου 2016 (Αθήνα).

19-Νοεμβρίου.-Γ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της οργανώσεως Αθηνών του ΑΡΜΑτος, το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016, εκδήλωση-διάλεξη με θέμα: «42 χρόνια δημοκρατίας: 42 χρόνια Ψεύδους, Αἴσχους, Προδοσίας». Η εκδήλωση περιελάμβανε σειρά ομιλιών αφιερωμένων στην επονείδιστη και άκρως διαλυτική για το έθνος μας, περίοδο της μεταπολιτεύσεως, περίοδο απολύτου κυριαρχίας του κλεπτοκρατικού κοινοβουλευτισμού.

Ο πρώτος ομιλητής επεσήμανε τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου – 3ου π.Χ. αιώνος αφενός και των συγχρόνων αστικών αντιπροσωπευτικών (κοινοβουλευτικών) δημοκρατιών – αποτόκων της γαλλικής επαναστάσεως και της βρετανικής εμποροκρατίας (στρεβλών κακεκτύπων της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας) αφετέρου, διαφορές οι οποίες δεν αναιρούν ωστόσο την, επισημανθείσα από πλειάδα φιλοσόφων και στοχαστών, εν γένει προβληματική φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος, σε όλες τις κατά περιόδους παραλλαγές του.

Ο δεύτερος ομιλητής ανεφέρθη στα προσωπικά του βιώματα, από την απαρχή των επεισοδίων στο κέντρο των Αθηνών, τον Νοέμβριο του 1973, τα οποία οδήγησαν, μεταπολιτευτικώς, στην σχηματοποίηση του μυθεύματος περί «εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου» – γενεθλίου μύθου της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας. Ακολούθησε εκτενής αναδρομή των 42 ετών μεταπολιτευτικής διαλύσεως με απαρίθμηση του πλήθους των προδοσιών που έχουν συντελεσθεί και προσδιορισμό ως βασικών διαλυτικών παραγόντων της περιόδου, που καθήμαξαν και καθαιμάσσουν την πατρίδα μας: την οικογενειοκρατία και την πλουτοκρατία.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο τρίτος ομιλητής, σκιαγράφησε, με πύρινο λόγο, την θέση της Κοινότητός μας για τον ιερό αγώνα υπερασπίσεως της Πατρίδος και της Φυλής μας, που έχουμε αναλάβει, αγώνα που απαιτείται να εντατικοποιηθεί, αγώνα ο οποίος αναποφεύκτως μας φέρνει σε απόλυτο σύγκρουση προς τα θεμελιώδη ψεύδη και τα νόθα «ιδανικά» της μεταπολιτεύσεως.

Ἀθήνα, 19.11.2016 – Διάλεξις με θέμα: “42 χρόνια δημοκρατίας: 42 χρόνια Ψεύδους, Αἴσχους, Προδοσίας ”

%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae

Πραγματοποίηση διαλέξεως για την ζωή, το έργο και την πνευματική και πολιτική κληρονομιά του Ezra Pound.

2Με αφορμή την επέτειο γεννήσεως του σπουδαίου Αμερικανού ποιητού Έζρα Πάουντ, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 22.10.2016 στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στη Θεσσαλονίκη, διάλεξη με θέμα: «Ο Έζρα Πάουντ και οι άλλοι». Στην διάλεξη έγινε παρουσίαση τόσο του βίου και του πλούσιου λογοτεχνικού – και όχι μόνον – έργου του Πάουντ, όσο και του αγώνος του, σε πολιτικό επίπεδο, ο οποίος υπήρξε απολύτως ασυμβίβαστος έως το τέλος της ζωής του, αποτελώντας για τον λόγο αυτό ένα ξεχωριστό υπόδειγμα Ανδρός – πρότυπο για την Λευκή Ανθρωπότητα!

Στο πλαίσιο της διαλέξεως έγινε επίσης γενικότερη αναφορά στη στάση των ανθρώπων του λόγου και της τέχνης στην Ευρώπη και την Β. Αμερική, της περιόδου του μεσοπολέμου και μετέπειτα, με ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Τόμας Έλιοτ, Αμερικανού λογοτέχνου και αυτού, ο οποίος, καίτοι στα πρώτα του βήματα επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον Ε. Πάουντ, εν συνεχεία όμως τράβηξε διαφορετικό δρόμο, φροντίζοντας να γίνει αποδεκτός από το (μεταπολεμικό) καλλιτεχνικό κατεστημένο, το οποίο ίσως για τον λόγο αυτό φρόντισε να τον ανταμείψει με ένα Νόμπελ λογοτεχνίας.

Την λογοτεχνική αξία του Έζρα Πάουντ, μίας τόσο ευρυμαθούς και πολυσχιδούς προσωπικότητος, ενός κολοσσού του παγκοσμίου πνεύματος, δεν τολμούν να αμφισβητήσουν ούτε οι πιο δηλητηριώδεις πολέμιοι της Ιδέας στην οποία στρατεύτηκε και στην οποία έμεινε αταλάντευτα πιστός, μέχρι τέλους, και παρά την απάνθρωπα βασανιστική μεταχείριση που του επεφύλαξαν μετά το ’45 οι ποταποί και μικρόψυχοι «νικητές», αναμένοντας ίσως ότι θα έκαμπταν με τον τρόπο αυτό το υψηλό φρόνημα και το ελεύθερο πνεύμα του.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

Θεσσαλονίκη, 22.10.2016 – Διάλεξις με θέμα: “Ὁ Ἔζρα Πάουντ καὶ οἱ ἄλλοι”

omilia-ezra-teliko

Ορειβατικές εξορμήσεις από κλιμάκια του ΑΡΜΑτος εις μνήμην Κώστα Μπαϊκούση.

ΚΩΣΤΑΣ-ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣΣαν σήμερα, πριν τέσσερα χρόνια, έφυγε πολύ πρόωρα από την ζωή, ένας εκλεκτός Έλλην, ένας εξαιρετικός συναγωνιστής, ένας σύντροφος ∙ ο αλησμόνητος στα μέλη της κοινότητάς μας, Κώστας Μπαϊκούσης. Ήταν ένα αληθινό πρότυπο ανδρός, κατά την πλατωνική έννοια, αφού συνδύαζε την δράση με την γνώση και την αρετή. Τον βίο του διέκριναν το δωρικό ήθος, το φυσικό σφρίγος, η σωφροσύνη και η ανιδιοτελής προσφορά στον Αγώνα. Γι’ αυτό ήταν – και παραμένει – πρότυπο για όλους μας.

Αθλητής ο ίδιος με διακρίσεις στον στίβο και λάτρης του βουνού και της ορειβασίας, είχε πάντοτε στόχο την κατάκτηση κορυφών, φυσικών και πνευματικών.

Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τον Όλυμπο και τον Ταύγετο όπου, πριν λίγες μέρες, παλαιοί φίλοι και συναγωνισταί του Κ. Μπαϊκούση στο ΑΡΜΑ, πραγματοποίησαν, αναβάσεις, προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη του με τον πιο ταιριαστό σ’ εκείνον τρόπο.

9 20160801_190635 20160802_114130 8 7 6 4

Διάλεξη μὲ θέμα: SS – Ὁ πρῶτος Εὐρωπαϊκὸς Στρατός.

Ομιλία.

Ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία στην Αθήνα.

received_10201721355752372Την ομιλία του αρχηγού του ΑΡΜΑτος στα γραφεία της οργανώσεως στην Θεσσαλονίκη, διαδέχθηκε η, εξίσου επιτυχημένη, ομιλία στα γραφεία των Αθηνών, ηχητικά αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στην παρούσα ανάρτηση.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ ΠΛΗΡΗΣ διάλογος τῆς Θεσσαλονίκης.

received_10201721355752372Λόγῳ τεχνικοῦ προβλήματος εἶχε κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀνάρτησι διαλόγου (ποὺ τώρα ἀντικαθίσταται) γίνει περικοπὴ στὸ τελείωμά του, πρᾶγμα ποὺ ἀποκαθίσταται διὰ τῆς ἐκ νέου ἀναρτήσεώς του ΕΔΩ

Ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία στην Θεσσαλονίκη.

received_10201721355752372Όπως είχαμε προαναγγείλει σε προηγούμενη ανάρτησή μας, παραθέτουμε ένα εκτενές ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Στεφάνου Γκέκα στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ομιλίες του Αρχηγού του ΑΡΜΑτος στα γραφεία των οργανώσεων Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

62016-04-20 (5) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η περιοδεία του ηγέτου του ΑΡΜΑτος, Στεφάνου Γκέκα, στις έδρες των οργανώσεων Θεσσαλονίκης και Αθηνών της κοινότητος, όπου μίλησε ενώπιον πλήθους συναγωνιστών, την Παρασκευή 15.4.2016 και την Κυριακή 17.4.2016 αντιστοίχως. Στις ομιλίες του ανεφέρθη διεξοδικώς στις πραγματικές ρίζες της βαθειάς πνευματικής, ψυχικής και βιολογικής παρακμής η οποία πλήττει, με τρόπο δραματικό, την ίδια την υπόσταση της λευκής ευρωπαϊκής φυλής, των ευρωπαϊκών εθνών και του παραδοσιακού ευρωπαϊκού πολιτισμού, στην καθ’ όλα σκοτεινή εποχή μας, κατά την οποία κάθε λογής υπάνθρωποι κατακλύζουν μαζικά τις ευρωπαϊκές πατρίδες, που βρίσκουν εντελώς ανοχύρωτες και παθητικές, δυνάμει ενός νοσηρού πνεύματος μοιρολατρίας και εθελοδουλίας καθώς και ενός πρωτοφανούς στην ιστορία αυτοκαταστροφικού ιδεασμού, που συνίσταται στην πλήρη εξάλειψη και διαστροφή των φυσικών ενστίκτων αυτοσυντηρήσεως και αμύνης!
Προσεχώς θα δημοσιευθούν εκτενή ηχογραφημένα αποσπάσματα των ομιλιών.

Νέα διεύθυνση επικοινωνίας για τις ομιλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις προσεχείς ομιλίες, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινώς εκτός λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε το ακόλουθο email επικοινωνίας epikratein@gmail.com

Πολιτικὴ ὁμιλία ὑπὸ Στεφάνου Γκέκα: “Στὸ χεῖλος τῆς Ἀβύσσου ἢ στὸ Μεταίχμιο τῆς Ἀναγεννήσεως;”

received_10201721355752372

Διάλεξη με θέμα: Πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική Ευρώπη κατά την περίοδο 1919-1933.

Αφίσα.

Διάλεξη με θέμα: “Ἡ ἔλευση τῶν Ἑλλήνων – Ἰνδογερμανικὲς κατακτήσεις στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου ​περὶ τὴν 2η π.Χ. χιλιετία”.

1

Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής : ΠΑΡΩΝ!

NTERTILHSFATHER_337_355

 Με 38 ολόλευκα χρυσάνθεμα στο μνήμα του τιμήθηκε για ακόμη μία χρονιά ο μεγάλος αυτός Άνδρας της Φυλής μας, ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής.Ν.Ντερτιλής

 Εν μέσω ενός οχετού εθνικών μειοδοσιών, προδοσιών και εξαπλώσεως των πλέον εκφυλισμένων προτύπων, εντός μίας κοινωνίας η οποία ξεπουλά την ίδια της την ουσία, αξιοπρέπεια και υπόσταση, αφήνοντάς τες στους ριψάσπιδες δημοκράτες, εν μέσω «θρήνων» για τον χαμό κάποιων «ροκ σταρς», φορέων ολάκερης της παρακμής της Δύσεως, πολυάριθμα μέλη και φίλοι του Εθνοκοινοτικού μας Δεσμού συμμετείχαν το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου στην λιτή και σεμνή εκδήλωση αποτίσεως της οφειλομένης τιμής στον Στρατηγό, που διοργάνωσε το ΑΡΜΑ.

 Την νεκρική σιγή εντός και εκτός του χώρου του 1ου νεκροταφείου Αθηνών εδόνησε ένα ηχηρό “παρών” για τον πρότυπο αυτόν Στρατιώτη της Πατρίδος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και φίλοι του ΑΡΜΑτος, μέλη άλλων εθνικιστικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Χειμερινές ορεινές πεζοπορίες – διανυκτερεύσεις ομάδων του ΑΡΜΑτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επ’ ευκαιρία του Χειμερινού Ηλιοστασίου.

ar2015ii

  Στο τέλος του Δεκεμβρίου, ομάδες του ΑΡΜΑτος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν τις καθιερωμένες χειμερινές ορεινές πεζοπορίες-διανυκτερεύσεις στην φύση, κλείνοντας με τον τρόπο αυτό τον κύκλο των δραστηριοτήτων της κοινότητος για το 2015 (έτος χαλεπό και καθ’ όλα δυσχερές για την μοίρα της Ελλάδος και της Ευρώπης).

ar2015iΟι συναγωνισταί της περιοχής των Αθηνών πραγματοποίησαν την ανάβασή τους στην δυτική Πάρνηθα, από την περιοχή της Χασιάς, ενώ οι συναγωνισταί της περιοχής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ανάβαση σε κορυφή του κατάφυτου Χολομώντα.

  Μπροστά στην πυρά, σε συγκινησιακώς φορτισμένο κλίμα, κλίμα αυθεντικής συντροφικότητος, με παραδοσιακά τραγούδια, εμβατήρια, ανάγνωση ποιημάτων και λαογραφικού υλικού, πέρασαν οι ώρες ως την ανατολή, που μας βρήκε να χαιρετούμε υπερήφανα τον Ανίκητο Ήλιο, δίνοντας υπόσχεση συνεχίσεως του Αγώνος!

  Είθε το νέο έτος, 2016, να σημάνει μία νέα αρχή στον αγώνα για την ανάταξη των δυνάμεων της φυλής μας, για την αναγέννηση της Ελλάδος και των Ευρωπαϊκών Εθνών!

Fvto.1

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2015: Εκδηλώσεις ΑΡΜΑτος σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Fvto.2.  Εις πείσμα της καθ’ όλα σκοτεινής εποχής που διανύουμε, της γενικευμένα παρακμιακής ατμοσφαίρας (πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής) και της διαλυτικής δράσεως των κάθε λογής και μορφής καλικαντζάρων που μας περιζώνουν, οι οργανώσεις του ΑΡΜΑτος σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως, τις καθιερωμένες ετήσιες συναντήσεις εν όψει της εορτής του Χειμερινού Ηλιοστασίου, της εορτής του φωτός και της σοφίας, της εορτής του Ανικήτου Ηλίου, της εορτής που σηματοδοτεί την αιωνία ανακύκλιση, την εναντιοδρομία, την αέναη μάχη του φωτός ενάντια στο σκότος, φυσικό και πνευματικό!

 

thess2thess4   Κατά τη διάρκεια των ομιλιών στα γραφεία της κοινότητος, στις δύο πόλεις, ενώπιον πλήθους φίλων και συναγωνιστών, ανεπτύχθησαν θέματα που αφορούν το κοσμολογικό-κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο του Χειμερινού Ηλιοστασίου, σε συνάρτηση με τις πανάρχαιες θρησκευτικές παραδόσεις των Αριοευρωπαϊκών λαών, οι οποίες επεβίωσαν διά μέσου των αιώνων ακόμα και ενταγμένες, σε κάποιες περιπτώσεις, εντός σχημάτων αλλοτρίων δογμάτων. Σε προέκταση αυτού, εξετάστηκε το νόημα του σημερινού αγώνος, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ιδωμένο υπό το φώς του Αρίου-Ελληνικού πνεύματος, ως έκφραση της πάλης των φωτεινών ανωτροπικών δυνάμεων, των δυνάμεων της ευρωπαϊκής παραδόσεως, απέναντι στις ερεβώδεις δυνάμεις του παρακμιακού μοντερνισμού που σέρνει την λευκή φυλή και τον Πολιτισμό στον όλεθρο.

 Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων ανεγνώσθη μήνυμα που απέστειλε επ’ ευκαιρία της εορτής ο επί κεφαλής του ΑΡΜΑτος Στέφανος Γκέκας, το οποίο θα δημοσιευθεί αμέσως προσεχώς.

Παράλληλες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή τον εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Τελική. Δεκ.Οι οργανώσεις Θεσσαλονίκης και Αθηνών του ΑΡΜΑτος διοργανώνουν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου αντιστοίχως διαλέξεις με θέμα την εορτή του Ηλιοστασίου.

 Επί μέρους θέματα που θα αναπτυχθούν:

 • Χειμερινό Ηλιοστάσιο: Ο θρίαμβος του Φωτός.

 • Η πάλη των αλλοτρίων δογμάτων.

 • Ο εορτασμός του στους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς.

 • Η σημασία της εορτής σήμερα.

Από την εκδήλωση του ΑΡΜΑτος Αθηνών με θέμα: «Το Κοράνιο και η Αριοευρωπαϊκή ενατένιση».

Καλύτερη ανάλυση 1.Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΑΡΜΑτος, με θέμα: «Το Κοράνιο και η Αριοευρωπαϊκή ενατένιση». Παρουσιάσθηκε η ιστορία του ιερού βιβλίου του Ισλάμ, η διαμόρφωση του περιεχομένου του, αναλόγως των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και του χαρακτήρος της εποχής της εμφάνισής του, η επίδρασή του ως κεντρικού σημείου αναφοράς στην εν γένει ιστορία και εξέλιξη του Ισλάμ, καθώς και ο χαρακτήρας των επί μέρους αιρέσεων που προέκυψαν στην πορεία. Διαβάστηκαν και αναλύθηκαν αποσπάσματα του βιβλίου και ειδικότερα εκείνα τα οποία επιλέγονται – συνήθως εσκεμμένα – από τους προπαγανδιστές του Ισλάμ. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη μεταξύ των προτύπων και κανόνων που εμπεριέχονται στο Κοράνιο, αφενός, και των Αριοευρωπαϊκών αρχετύπων αφετέρου, όπως αυτά αντανακλώνται π.χ. στα έπη των Αρίων λαών.

  Εν συνεχεία, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην Θράκη και τον Βαλκανικό χώρο. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των θέσεων του ΑΡΜΑτος όσον αφορά τους μεγάλους φυλετικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς κινδύνους τους οποίους εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη εισβολή μουσουλμάνων από ολόκληρη την Ασία και την Αφρική στον Ευρωπαϊκό χώρο.

  Προσεχώς θα δημοσιευθεί απόσπασμα από το περιεχόμενο της εκδηλώσεως.Καλύτερη ανάλυση 2.

Ενημερωτική δράση κατά της λαθρομεταναστεύσεως!

evo4Την Κυριακή 15/11/2015 πραγματοποιήθηκε από το ΑΡΜΑ ενημερωτική δράση για την αναίμακτη, ως πριν λίγα 24ωρα, εισβολή που δέχεται η πατρίδα μας και η Ευρώπη συνολικά.

Το ΑΡΜΑ πραγματοποίησε στην Αθήνα ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Ι. Έβολα.

Φ.2.Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στον χώρο εκδηλώσεων της οργανώσεως Αθηνών του ΑΡΜΑτος, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου, ημερίδα αφιερωμένη στον βίο και το έργο του Ιούλιου Έβολα. Παλαιοί και νέοι αγωνιστές και υποστηρικτές των ιδεών του εθνοκοινοτισμού, γνώστες και μη του έργου του σπουδαίου Ιταλού φιλοσόφου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, μέσω των οποίων παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές της εβολιανής κοσμοθεάσεως. Ο πρώτος ομιλητής αναφέρθηκε στην μεταφυσική διάσταση της Αναβάσεως, όπως πραγματώνεται ιδίως στην ορειβασία και εν γένει στα υψηλής επικινδυνότητος ορεινά αθλήματα και παράλληλα στην επιδίωξη κατακτήσεως των πάσης φύσεως κορυφών, των εσωτερικών επιτεύξεων και της (αυθ-)υπερβάσεως – επιδίωξη που, όπως αναλύθηκε, αποτελεί προτεραιότητα του ΑΡΜΑτος, στην οποία άλλωστε συμβολικά παραπέμπει το ίδιο το ανωτροπικό έμβλημα του ΆΡΜΑτος. Ακολούθησε εισήγηση-ανάλυση αναφορικά με την αξία συγκερασμού γνώσεως, δράσεως και ενατενίσεως, στο πλαίσιο του «μεγάλου» και του «μικρού» ιερού πολέμου, των δυο όψεων δηλαδή του αγώνος (εσωτερικού και εξωτερικού) που πραγματώνεται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο τρίτος εισηγητής παρουσίασε την στενή σχέση του ΑΡΜΑτος με την ευρωπαϊκή εσωτερική παράδοση και την σημασία της εβολιανής σκέψεως και πνευματικής κληρονομιάς ως πυξίδα προσανατολισμού και μέσο διαπλάσεως μιας Νέας Γενιάς, ενός Νέου Ανθρωπίνου Τύπου, ενός Νέου Πολιτισμού, που θα αναδυθεί ρωμαλέος μέσα από τα συντρίμμια του συγχρόνου καταρρέοντος αντι-πολιτισμού της σκοτεινής εποχής. Η εκδήλωση έκλεισε με υποβολή ερωτήσεων εκ μέρους του ακροατηρίου, συζήτηση και ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού. Παραθέτουμε εν συνεχεία το μήνυμα που απέστειλε ο επί κεφαλής του ΑΡΜΑτος, το οποίο ανεγνώσθη κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως: [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αθήνα, Σάββατο 24-10-2015: Ημερίδα για τον Ιούλιο Έβολα

ημεριδα εβολα

Ὀρεινὴ πεζοπορία εἰς μνήμην τοῦ σ. Κ. Μπαϊκούση.

IMAG1962Την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αττική ορεινή πεζοπορία στην μνήμη του συναγωνιστού Κώστα Μπαϊκούση. Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του αδυνατούμε να θρηνήσουμε πάνω από ενοικιαζόμενα τετραγωνικά μέτρα και καλοπληρωμένα μάρμαρα. Στο μονοπάτι του καθήκοντος το οποίο και εκείνος με τόσην αφοσίωση και συνέπεια μας εδίδαξε, τόσο με την ζωή όσο και με τον θάνατό του, τον τιμούμε εκεί, στον αγέρα των κορυφών της Πατρίδος, υπό την σιωπή και την πειθαρχία της αναβάσεως, λουσμένοι στις πρωινές ακτίνες της ρόδινης αυγής, στοιχισμένοι πίσω από τα σύμβολα των Ελλήνων, συντονισμένοι στα εμβατήριά μας, μαγνητισμένοι από το υπέρχρονο βλέμμα των περασμένων και των γενεών που πέπρωται να ακολουθήσουν και να επιτελέσουν το δικό τους καθήκον, αν βεβαίως οι τωρινές γενιές δεν αστοχήσουν και την τελευταία στιγμή αφυπνισθούν και καταφέρουν ν᾿ αποσοβήσουν τον επαπειλούντα την φυλή μας αφανισμό και αισχρώς παθητική απόπνιξη στις ίδιες μας τις ευρωπαϊκές Πατρίδες, μέσα στην κοχλάζουσα πλημμυρίδα υπερχειλισμένων φαιών ανθρωπομαζών της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Συναγωνιστή Κώστα Μπαϊκούση, προχωρούμε εμπρός, υπό το ιερό Λάβαρο του Άρματος, δίπλα στο οποίο πάντα σε νογούμε και σε διακρίνουμε τρία χρόνια τώρα. Αποδίδουμε δε την ύστατη Τιμή στους νεκρούς συναγωνιστές μας, προχωρώντας και προελαύνοντας στα πολυμέτωπα πεδία ενός πυρφόρου και πολυσχιδώς ανοδικού Αγώνος!

Θερινή συνάντηση ΑΡΜΑτος 2015

Εντός του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη θερινή κατασκήνωση του ΑΡΜΑτος, σε ένα καταπράσινο και αναζωογονητικό φυσικό περιβάλλον, στις πλαγιές του μεγαλοπρεπούς Ολύμπου, της ορεινής καρδιάς της πατρίδος μας.

 Κατά τη διάρκεια του τριημέρου της κατασκηνώσεως, συναγωνιστές και φίλοι από όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και, σε κλίμα συντροφικότητος και πειθαρχίας, να ανταλλάξουν απόψεις, να ασκηθούν φυσικώς, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του δεσμού μας κατά το παρελθόν έτος, να συζητήσουν επί των τρεχουσών εξελίξεων και να σχεδιάσουν μελλοντικές δράσεις.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εξαιρετικές ομιλίες των συναγωνιστών, που συγκίνησαν και ενδυνάμωσαν την Πίστη όλων μας, στις αρχές, τις ιδέες και τα οράματα της κοινότητός μας, η ουσία και η αυθεντικότης των οποίων ορίζουν το ιερό μας καθήκον, αποτελώντας πυξίδα ζωής και αγώνος, εν μέσω των δυσμενών συνθηκών και των ποικίλων κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα και την Φυλή μας.